У 2019 році в Україні відбулися дві виборчі кампанії – президентські та парламентські вибори.

В українському контексті народ на засадах прямого виборчого права шляхом таємного голосування формує якісний та кількісних склад представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тому вкрай важливо, щоб вибори відбулися відповідно до національних та міжнародних стандартів, з мінімальною кількістю порушень виборчого законодавства, які б не ставили під сумнів легітимність обраної публічної влади. 

Установлена законом юридична відповідальність за порушення норм виборчого законодавства є важливою гарантією реального здійснення вільного волевиявлення та певною мірою ефективною профілактикою щодо запобігання вчиненню відповідних правопорушень у майбутньому. 

Проте навіть виявлення фактів правопорушень, на жаль, не завжди є гарантією притягнення винних осіб до відповідальності. Цьому сприяють різні фактори. Перш за все, як засвідчує судова практика, це неякісний збір доказової бази. З іншого боку, уникнення відповідальності за вчинені неправомірні діяння часто відбувається через неоднозначність окремих норм виборчого законодавства, відсутність кореляції між Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення щодо складів відповідних правопорушень. 

Незначний розмір санкцій, передбачений за вчинення адміністративних правопорушень, теж є фактором, який не сприяє поборенню порушень виборчого законодавства, попередженню таких правопорушень у майбутньому. Загалом санкції Глави 15-А Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення дій чи бездіяльності (далі – КУпАП), що посягають на здійснення народного волевиявлення та порядок його забезпечення, встановлюються в межах від п’яти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від складу правопорушення та кваліфікуючих ознак. Так, за найпоширеніший та найчисельніший вид виборчих правопорушень – виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, відповідальність за які передбачена статтею 212-13 КУпАП, – санкції у вигляді штрафу визначено у межах від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно. А за розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само за організацію такого розповсюдження штрафні санкції передбачені у межах від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, мінімальний штраф за виборчі правопорушення складає всього 51 гривню.

У багатьох випадках у рішеннях судів зазначалось, що «адміністративне стягнення є не тільки мірою відповідальності, але й служить вихованню особи, яка скоїла правопорушення, тому суд вважає можливим застосувати адміністративне стягнення в межах санкції норми у виді штрафу» й, відповідно, призначав мінімальне стягнення. Тобто суди за порушення виборчого законодавства призначали переважно мінімальні штрафні санкції (наприклад, Справа № 306/1412/19, Справа № 308/8934/19, Справа № 562/2181/1, Справа № 752/14150/19 та інші). 

Ця ж практика зберігається і при об’єднанні справ у одне провадження. Тобто навіть при багаторазових порушеннях, штраф, що накладений судами, призначався мінімальним. Так, Справи №№ 607/3339/19, 607/3328/19, 607/3331/19 об’єднано в одне провадження і присвоєно номер 607/3328/19; Справи №№ 607/3342/19, 607/3345/19, 607/3348/19 об’єднано в одне провадження і присвоєно номер 607/3342/19. Об’єднання відбулося на підставі ч. 2 ст. 36 КУпАП [особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи, які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою)]. 

Практика об’єднання кількох справ у одне провадження і накладення штрафу в мінімальному розмірі в межах санкції норми, з одного боку, розвантажує суди, проте з іншого – не здійснює профілактичної функції, не дисциплінує правопорушників, сприяє правовому нігілізму, що надалі породжує нові правопорушення. Крім того, Державний бюджет України недоотримає відповідних надходжень. 

У випадку вчинення виборчого правопорушення недолітньою особою суди, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, вік останнього, застосовували такий захід впливу, передбачений ст. 24-1 КУпАП, як попередження (наприклад, Справа № 759/13052/19). 

Проте, хоч і не чисельними, були випадки, коли суди застосовували такий вид адміністративних стягнень, як попередження, до інших осіб, незважаючи на те, що санкціями норм Глави 15-А КУпАП цей вид стягнення не передбачається (наприклад Справа № 761/27791/19). При цьому суди враховували також ступінь вини правопорушника, майновий стан тощо (Табл. 3).

Подекуди суди звільняли правопорушника від адміністративної відповідальності. Так, у Справі № 347/1501/19 суд, враховуючи фактичні обставини справи та характер вчиненого правопорушення, а також особу порушника, який по виявленню порушення проведення передвиборчої агітації вжив заходів до усунення такого порушення (ст. 212-10 КУпАП), а також те, що будь-яких тяжких наслідків внаслідок його дій не настало, дійшов висновку про можливість звільнення від адміністративної відповідальності на підставі положень ст. 22 КУпАП (у зв’язку із малозначністю правопорушення) та оголосив усне зауваження. 

Тим не менше, на нашу думку, найбільш ефективними засобами боротьби з виборчими правопорушеннями все ж залишається притягнення винної особи до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Методологія

Метою цього аналізу було виявлення окремих проблем застосування виборчого законодавства та відстеження тенденцій позитивних змін у практиці правоохоронних органів та судів. 

Між громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав та представниками правоохоронних органів під час проведення виборів Президента України та дострокових виборів народних депутатів України склалася тісна співпраця. Важливою формою взаємодії щодо отримання інформації про факти вчинених виборчих правопорушень були подання відповідних інформаційних запитів (запитів про отримання публічної інформації) до правоохоронних органів, насамперед, до Національної поліції та прокуратури, з якими зверталися громадські омбудсмени із захисту виборчих прав. 

Анкетування не стало поширеним методом, який застосовувався для збору відповідної інформації у представників правоохоронних органів, проте використовувався окремими омбудсменами. Насамперед це пов’язано із певною мірою закритістю правоохоронних органів, і, без сумніву, залежить від особливостей несення служби їх працівниками.

Системний моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua дозволив з’ясувати, яка кількість судових рішень (постанов) приймалась судами за фактами розгляду матеріалів про вчинення виборчих правопорушень, які саме приймались рішення за результатами розгляду, яка кількість закритих проваджень, які підстави та причини їх закриття тощо. Проте недосконалий функціонал пошукової системи ЄДРСР, з огляду звуженого переліку критеріїв фільтрування інформації, не завжди відображає дійсний перелік запитуваної інформації.

І. Діяльність Національної поліції щодо реагування на виборчі правопорушення

Національна поліція України займала активну позицію щодо реагування на виборчі правопорушення, особливо під час позачергових виборів народних депутатів України 2019 року. У порівнянні із виборами Президента України, проявляла більшу ініціативність та активність. Зокрема, про це свідчать наступні дані:

1. Таблиця 1. Вчинені адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями виборчого законодавства під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

За період з 01.01.2019 по 31.05.2019*

Область

Всього

ст. 212-7 

ст. 212-8 

ст. 212-9

ст. 212-10 

ст. 212-11 

ст. 212-12 

ст. 212-13 

ст. 212-14 

ст. 212-15 

ст. 212-16 

ст. 212-17 

ст. 212-18 

ст. 212-19 

ст. 212-20 

ст. 212-21 

прийнято рішень судами

Вінницька

12

0

0

0

1

0

0

5

6

0

0

0

0

0

0

0

11

Волинська

27

0

0

0

4

0

0

18

3

0

0

0

0

0

2

0

23

Луганська

9

0

0

0

1

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

8

Дніпропетровська

46

0

0

0

15

0

0

30

1

0

0

0

0

0

0

0

30

Донецька

10

0

0

0

0

0

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Житомирська

22

0

0

0

3

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Закарпатська

18

0

0

0

2

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Запорізька

49

0

0

0

10

0

0

22

1

0

0

0

0

0

16

0

48

Івано-Франківська

32

0

0

0

1

0

0

30

1

0

0

0

0

0

0

0

32

Київська

26

0

1

0

1

0

0

19

5

0

0

0

0

0

0

0

20

м. Київ

82

1

0

0

13

0

0

40

28

0

0

0

0

0

0

0

34

Кіровоградська

44

0

0

0

2

0

0

39

3

0

0

0

0

0

0

0

30

Львівська

5

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

3

Миколаївська

34

0

0

0

3

0

0

30

1

0

0

0

0

0

0

0

27

Одеська

36

0

0

0

3

0

1

29

3

0

0

0

0

0

0

0

35

Полтавська

41

0

0

0

7

0

0

зо

3

0

0

0

0

0

1

0

39

Рівненська

28

0

0

0

2

0

0

24

2

0

0

0

0

0

0

0

23

Сумська

4

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Тернопільська

40

1

0

0

7

0

0

28

4

0

0

0

0

0

0

0

37

Харківська

8

0

0

0

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Херсонська

38

2

0

0

4

0

0

30

2

0

0

0

0

0

0

0

27

Хмельницька

8

0

0

0

5

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Черкаська

22

0

0

0

2

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Чернігівська

9

0

0

0

3

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Чернівецька

29

0

0

0

6

0

0

21

2

0

0

0

0

0

0

0

29

Всього

679

4

1

0

99

0

4

481

70

0

0

0

0

0

20

0

520

*Узагальнена інформація, надана НПУ на запит про доступ до публічної інформації.

2. Таблиця 2. Вчинені адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року (Додаток 2).

За період з 24.05.2019 по 07.10.2019*

Област

Всього

ст. 212-7 

ст. 212-8 

ст. 212-9

ст. 212-10 

ст. 212-11 

ст. 212-12 

ст. 212-13 

ст. 212-14 

ст. 212-15 

ст. 212-16 

ст. 212-17 

ст. 212-18 

ст. 212-19 

ст. 212-20 

ст. 212-21 

прийнято рішень судами

Вінницька

18

0

0

0

3

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Волинська

25

0

0

0

7

0

0

12

6

0

0

0

0

0

0

0

13

Луганська

31

0

0

0

4

0

0

20

7

0

0

0

0

0

0

0

24

Дніпропетровська

133

0

0

0

22

0

0

76

35

0

0

0

0

0

0

0

51

Донецька

26

0

0

0

3

0

0

18

5

0

0

0

0

0

0

0

13

Житомирська

33

0

0

0

3

0

0

29

1

0

0

0

0

0

0

0

14

Закарпатська

30

0

0

0

4

0

0

20

6

0

0

0

0

0

0

0

8

Запорізька

90

0

0

9

15

0

0

60

4

0

0

1

0

0

1

0

41

Івано-Франківська

89

0

0

0

10

0

0

78

І

0

0

0

0

0

0

0

42

Київська

111

0

0

0

9

0

0

83

17

0

0

0

0

0

2

0

71

м. Київ

167

0

0

1

2

0

0

81

83

0

0

0

0

0

0

0

27

Кіровоградська

38

0

0

0

3

0

0

32

3

0

0

0

0

0

0

0

18

Львівська

66

0

0

0

26

0

0

21

19

0

0

0

0

0

0

0

24

Миколаївська

61

0

0

0

6

0

0

48

7

0

0

0

0

0

0

0

22

Одеська

85

0

0

4

33

0

0

42

5

0

0

0

0

0

1

0

55

Полтавська

34

0

0

0

13

0

0

17

3

0

0

1

0

0

0

0

21

Рівненська

46

0

0

0

5

0

0

38

2

0

0

0

0

0

1

0

16

Сумська

20

0

0

0

3

0

0

16

1

0

0

0

0

0

0

0

11

Тернопільська

61

0

0

0

24

0

0

31

6

0

0

0

0

0

0

0

43

Харківська

27

0

0

0

2

0

0

20

5

0

0

0

0

0

0

0

16

Херсонська

61

0

0

0

9

0

0

48

4

0

0

0

0

0

0

0

18

Хмельницька

13

0

0

0

5

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Черкаська

10

0

0

0

1

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Чернігівська

21

0

0

0

6

0

0

12

3

0

0

0

0

0

0

0

3

Чернівецька

62

0

0

0

17

0

0

40

5

0

0

0

0

0

0

0

40

Всього 

1358

0

0

14

235

0

0

873

229

0

0

2

0

0

5

0

605

* Узагальнена інформація, надана НПУ на запит про доступ до публічної інформації.

3. Таблиця 3. Перелік адміністративних справ із застосуванням заходу впливу у вигляді попередження (Додаток 3).

Назва/регіон

Справа/посилення

Фабула

Резолютивна частина

Шевченківський районний суд міста Києва 

Справа № 761/27791/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83817749

12 липня 2019 року, о 15 годині, ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 24/7, розміщував агітаційні матеріали у забороненому законом місці, а саме на електроопорах.

У судовому засіданні ОСОБА_1 свою провину визнав та щиро розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, та застосувати щодо нього захід впливу у вигляді попередження.

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27788/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83817224

12 липня 2019 року, о 15 годині, ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 24/7, розміщував агітаційні матеріали у забороненому законом місці, а саме на електроопорах.

У судовому засіданні ОСОБА_1 свою провину визнав та щиро розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, та застосувати щодо нього захід впливу у вигляді попередження.

Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/13052/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83306423

Неповнолітній ОСОБА_1 12.07.2019 року приблизно о 14:30 годин, в м. Києві, в підземному переході, що прилягає до ст. м. «Святошин», розповсюджував агітаційні матеріали у забороненому законом місці, а саме на території КП «Київський метрополітен», чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

Личаківський районний суд м. Львова 

Справа № 463/5575/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83320774

2 липня 2019 року неповнолітній ОСОБА_1 на АДРЕСА_2 та при парковій зоні здійснював розміщення агітаційного матеріалу «Юрій Михальчишин округу №115 до парламенту», що є заборонено законом і місцем розміщення, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 факт вчинення ним правопорушення визнав, просив його суворо не карати.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до нього захід впливу, передбачений ст. 24-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у виді попередження.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/6274/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83371163

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, ОСОБА_2 20 липня 2019 року близько 06 години 00 хвилин перебуваючи біля буд. 57 по вул. С. Ковалевської у м. Дніпро, здійснював передвиборчу агітацію поза строками, встановленими законом.

ОСОБА_2 підтвердив фактичні обставини справи та свою вину у вчинені адміністративного правопорушення визнав у повному обсязі.

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 212-10 КУпАП України - закрити у зв’язку із наявністю по тому самому факту щодо ОСОБА_2 постанови Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 31 липня 2019 року, про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді попередження за ст. 212-10 КУпАП.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/2789/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83443511

17.07.2019 року в період з 12:00 по 14:00 год. ОСОБА_1 у м. Стрий по вул. Шевченка у заборонених місцях на електричних опорах розклеював агітаційні плакати кандидата у народні депутати від партії «Слуга народу» ОСОБА_2, за що передбачена відповідальність згідно ч.1 ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину визнав повністю.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/5764/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83028118

ОСОБА_1, 11.07.2019 близько 19:00 20:00 год., по вул. Береговій порушив обмеження щодо ведення передвиборчої агітації, а саме поширював неправдиву інформацію стосовно кандидата у народні депутати України.

ОСОБА_1 у судовому засіданні 15.07.2019 року свою провину визнав у повному обсязі, та підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і застосувати заходи впливу у вигляді попередження.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/6273/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83371158

ОСОБА_2 20 липня 2019 року близько 06 години 00 хвилин, перебуваючи біля буд. 57 по вул. С. Ковалевської у м. Дніпро, здійснював передвиборчу агітацію поза строками, встановленими законом, а саме ч. 2 ст. 70 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_2 підтвердив фактичні обставини справи та свою вину у вчинені адміністративного правопорушення визнав в повному обсязі.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП, та застосувати до нього захід впливу у вигляді попередження.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/6276/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83352249

ОСОБА_1, 20.07.2019 близько 05:00 год., по вул. С. Ковалевської, 57 здійснив розповсюдження під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу що здійснила друк.

ОСОБА_1 у судовому засіданні 31.07.2019 року свою провину визнав у повному обсязі, та підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і застосувати заходи впливу у вигляді попередження.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/6277/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83352252

ОСОБА_1, 20.07.2019 близько 05:00 год., по вул. С. Ковалевської, 57 здійснив передвиборчу агітацію поза строком, порушив ст. 70 п. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 у судовому засіданні 31.07.2019 року свою провину визнав у повному обсязі, та підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП і застосувати заходи впливу у вигляді попередження.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/6275/19

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83371159

ОСОБА_2 20 липня 2019 року близько 06 години 00 хвилин, перебуваючи біля будинку № 57 по вул. С. Ковалевської у м. Дніпро, розповсюджував під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_2 підтвердив фактичні обставини справи та свою вину у вчинені адміністративного правопорушення визнав у повному обсязі.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та застосувати до нього захід впливу у вигляді попередження.

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5296/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83183877

17 липня 2019 року, близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_1, в парку «Перемога» м. Бровари, здійснювала передвиборчу агітацію, участь в якій заборонена законом особам до 18 років, а саме роздавала листівки з передвиборчою агітацією за кандидата в народні депутати ОСОБА_2.

Своїми діями  ОСОБА_1 порушила Закон України «Про вибори народних депутатів», отже в її діях вбачається склад адміністративного правопорушення, передбачений ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вказаних висновків суд дійшов, дослідивши матеріали адміністративної справи, відповідно до положень ст. 252 КУпАП, а саме: оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, у тому числі з урахуванням пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності щодо часу, місця, способу настання обставин, вказаних у протоколі про адміністративне правопорушення та безпосередньо її ролі в їх настанні, керуючись законом і правосвідомістю, враховуючи таке.

Статтями 251280 КУпАП, визначено фактичні дані, обставини на основі яких, у визначеному законом порядку, орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10КУпАП та застосувати до неї, в силу ст.ст. 1324-1 КУпАП, захід впливу у вигляді попередження.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/2790/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84314634

Неповнолітній ОСОБА_1 17.07.2019, в період з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв, у м. Стрий по вул. Шевченка, на електричних опорах у забороненому місці розклеював агітаційні плакати у народні депутати від партії «Слуга народу» ОСОБА_2, вчинивши правопорушення, передбачене частиною 1 ст. 212-14 КУпАП.

У суді ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 212-14 КУпАП, визнав повністю, щиро розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 212-14 КУпАП і застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

4. Таблиця 4. Перелік адміністративних справ із застосуванням заходу впливу у вигляді штрафу (Додаток 4).

РЕГІОН/СУД

№ СПРАВИ/ПОСИЛАННЯ

ФАБУЛА

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПРИМІТКИ

Василівський районний суд Запорізької області

Справа 3/311/511/2019

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83122900

19 червня 2019 року за адресою АДРЕСА_2 на гаражі, ОСОБА_1 розмістив агітаційний плакат кандидата в Народні депутати України Юрія Коробова під партії «Опозиційний блок» без відомостей про установу, яка здійснила друк тиражу, відповідального за випуск

Визнати винним  ОСОБА_1, у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі 51 (п`ятдесят одна) грн. в дохід держави 

 

Сарненський районний суд Рівненської області

Справа № 572/2169/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83247949

26.06.2019 року о 06:00 год. ОСОБА_1 , розмістив на бігборду, що знаходиться поблизу автодороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, неподалік с. Немовичі агітаційний плакат кандидата у народні депутати України по виробничому округу №156 ОСОБА_2 , на якому були відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тераж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 85 (восьми десяти п`яти) грн. штрафу.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18070/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83307364

ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, притягнути його до адміністративної відповідальності за вчинення зазначеного адміністративного правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 /вісімдесят п`ять/ грн. 00 коп.

 

Болградський районний суд Одеської області

Справа № 497/1079/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83930454

20 липня 2019 року після 00:00 години ОСОБА_1 в с. Криничне Болградського району Одеської області здійснював передвиборчу агітацію поза строками встановленими законодавством, а саме розносив листівки інформаційного характеру відносно кандидата в депутати Верховної Ради України ОСОБА_2 , чим порушив обмеження ведення передвиборчої агітації в день тиші.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на підставі санкції цієї статті призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510.00 (п`ятсот десять) гривень.

 

Болградський районний суд Одеської області

Справа № 497/1081/19

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83930773

20 липня 2019 року після 00:00 години ОСОБА_1 в с. Криничне Болградського району Одеської області здійснював передвиборчу агітацію поза строками встановленими законодавством, а саме розносив листівки інформаційного характеру відносно кандидата в депутати Верховної Ради України ОСОБА_2, чим порушив обмеження ведення передвиборчої агітації в день тиші.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на підставі санкції цієї статті призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510.00 (п`ятсот десять) гривень.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2455/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82916134

ОСОБА_1 27.06.2019 року о 18 год. 00 хв. в місті Обухів Київської області по вулиці Київській поруч з будинком № 115 біля автодороги на біл-борді розповсюджував під час виборчого процесу друкований матеріал передвиборчої агітації, а саме: політичної партії «Європейська Солідарність» , без вихідних даних, на якому відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51 (п`ятдесят однієї) гривні.

 

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/2534/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83564659

06 липня 2019 року ОСОБА_1 здійснював вивішування під час виборчого процесу друкованого матеріалу передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснювала друк, їх тираж та інформації про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у здійсненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та підвергнути адміністративному стягненню в вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривня на користь держави.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26120/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83614840

ОСОБА_2, розмістив друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, тираж та відповідальних осіб

Визнати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 , винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) грн. 00 коп. на користь держави.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2690/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83241380

17.07.2019 року близько 18 год. 14 хв., за адресою м. Обухів по вул. Київська 117 громадянин ОСОБА_1 розповсюджував матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу яка здійснила друк, тираж та відповідальні особи за друк, внаслідок чого порушив ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2890/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83907129

ОСОБА_2 , 16.07.2019 року о 03год. 00 хв. в м. Сквира по вул. Незалежності, розповсюджував друкований матеріал передвиборчої агітації, а саме листівки за кандидата в народні депутати України ОСОБА_3 , які містили відомості про установу, що здійснила друк їх тиражу, та іншу інформацію про осіб, відповідальних за випуск. 

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 3 (три) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/2700/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84179659

ОСОБА_1 21липня 2019року о 10:30 годині знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив передвиборчу агітацію поза строками встановленими законом та в забороненому місці, а саме на виборчій дільниці ДВК № 650205 розклеював агітаційні матеріали

СОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 КпАП України та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок, на користь держави

 

Кельменецький районний суд Чернівецької області

Справа № 717/849/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84052247

ОСОБА_1 28 червня 2019 року, тобто під час виборчого процесу, на автодорозі Р-63 на в`їзді в смт Кельменці, на рекламному щиті розмістив плакат із написом „Опозиційний блок. Разом до перемоги без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимогип.7 ст. 69Закону України „Про вибори народних депутатів України .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 4 (чотирьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 (шістдесят вісім) гривень.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4872/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85882211

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №303536, складеного 12.07.2019р. співробітником органу Національної поліції в Дніпропетровській області, 12.07.2019р. о 15.20 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у м. Кам`янське по пр.-ту. Аношкіна, №32, у порушення ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», керував транспортним засобом громадського користування, на зовнішній поверхні якого було розміщено політичну рекламу.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4875/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85882210

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 110921, складеного 12.07.2019 р. співробітником органу Національної поліції в Дніпропетровській області, 12.07.2019 р. о 19.05 год. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у АДРЕСА_2 Кам`янське АДРЕСА_3 пр.-ту. Свободи, №63, у порушення ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», керував транспортним засобом громадського користування, на зовнішній поверхні якого було розміщено політичну рекламу.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-14 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4870/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85882137

гідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 110941, складеного 15.07.2019р. співробітником органу Національної поліції в Дніпропетровській області, 15.07.2019р. о 10.20 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у м. Кам`янське по пр.-ту. Свободи, №61, у порушення ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», керував транспортним засобом громадського користування, на зовнішній поверхні якого було розміщено політичну рекламу.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14076/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86295724

13.07.2019 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи на території автостанції, розташованої по вул. Борщака,1 у м. Херсоні роздавав під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчі агітації партії «Слуга народу» без даних про установу, що здійснила друк, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 51 грн.

 

Волноваський районний суд Донецької області

Справа № 221/5136/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83932930

14.06.2019 року у період часу з 10.00 до 18.00 год. ОСОБА_1 на автошляху Волноваха - Валер`янівка, 165 км автошляху Слов`янськ-Маріуполь с. Новотроїцьке біля автозаправки «ТНК», на автошляху Слов`янськ- Маріуполь ( виїзд з м. Волновахи) розмістив агітаційну рекламу на підтримку політичної партії «Європейська солідарність», яка не мала вихідних даних, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 51 ( п`ятдесят одна) грн. 00 коп. 

 

Іваничівський районний суд Волинської області

Справа № 156/689/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83089326

На розгляд до Іваничівського районного суду одночасно надійшли та розглядаються матеріали справ про адміністративні правопорушення. передбачені ч. 2 ст. 212-13 КУпАП відносно ОСОБА_1 .

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 03.07.2019 року о 10 год. та 04.07.2019 року о 10 год. в смт. Іваничі по вул. Грушевського під час виборчого процесу розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації в яких відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся, просив суворо не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51рн. 00 коп.

 

Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/1668/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83256873

О 13 год. 00 хв. 24 червня 2019 року ОСОБА_2 перебуваючи по вул. Луцькій в м. Нововолинську, Волинська область, розповсюджував підчас виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації, які не містили відомостей передбачених вч.7ст.69ЗУ "Про вибори народних депутатів"

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) грн.

 

Лановецький районний суд Тернопільської області

Справа № 602/707/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84243850

14.06.2019 року близько 09 год. 00 хвилин ОСОБА_1 вивісив на біг-борді, який розташований при в`їзді в м. Ланівці Тернопільської області , друковані матеріали передвиборчої агітації за кандидата в депутати ОСОБА_2 , чим порушив вимоги ч.23 ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати винним ОСОБА_1 (мешканця АДРЕСА_1 ) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпроАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 ( п`ятдесят одна) гривня.

 

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/3948/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84706203

ОСОБА_2, будучи Торговицьким сільським головою, в день проведення дострокових виборів народних депутатів України, 21 липня 2019 року, порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації, а саме : не демонтував агітаційні матеріали в АДРЕСА_1 2, АДРЕСА_1 району, АДРЕСА_2 - АДРЕСА_3 області у термін, передбачений законодавством.

   

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28439/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83384975

Із протоколу про адміністративне правопорушення від 18 липня 2019р. вбачається, що того ж дня о 16 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_1 розповсюджувала під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, а саме газети «Альтернатива для Києва», яка не містить відомості про установу, що здійснила друк, ідентифікацію про відповідальну особу за випуск та неповну інформацію про кандидатів

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, притягнути її до адміністративної відповідальності за вчинення зазначеного адміністративного правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 /вісімдесят п`ять/ грн. 00 коп.

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 335/8843/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83709820

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 17.07.2019 року серії ГР № 284708, 17.07.2019 року приблизно о 11 год. 40 хв., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 36, ОСОБА_1 розповсюджувала листівки без вихідних даних

ОСОБА_1 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-13КУпАП, і накласти на неї стягнення у виді адміністративного штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп. в дохід Держаного бюджету України.

 

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

Справа № 390/1015/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83125744

о 18.00 год. 02.07.2019, ОСОБА_1 , як директор ТОВ «Рекламне агентство «РіК», по вул. Мурманська, яка відноситься до Соколівській ОТГ, не вжила заходів щодо зняття друкованих матеріалів передвиборної агітації, які розміщені на білборді та не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим своїми діями порушила ч.7 ст.69 та ч.23 ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та призначити адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 (триста сорок) грн.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27636/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85731260

Старшим дільничним офіцером поліції Шевченківського УП ГУНП у м. Києві складено протокол серії ГП №060197стосовно ОСОБА_1 , про те, що 06.07.2019 року об 14 год. 10 хв. за адресою: м. Київ, площа Майдан Незалежності, виявлено громадянина ОСОБА_1 , який порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів у забороненому законом місці

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень.

 

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/1241/19  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83496460

12.07.2019 року о 18:00 годині гр. ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 по вул. Центральна АДРЕСА_2 74 розмістила агітаційний банер кандидата в народні депутати Олександра Трухіна на паркані свого домоволодіння, чим порушала ч.7 ст. 69 ЗУ "Про вибори народних депутатів України"

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до неї стягнення у виді адміністративного штрафу в сумі 51 (п’ятдесят одна грн. 00 коп. ) на користь держави

 

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/1242/19  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83734347

09.07.2019 року гр. ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 розмістила друкований матеріал передвиборчої агітації позачергових виборів народних депутатів України 21.07.2019 року без відомостей про замовника цих матеріалів, установи що здійснювала друк

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до неї стягнення у виді адміністративного штрафу в сумі 85 (вісімдесят пять7 грн. 00 коп.) на користь держави

 

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області

389/2248/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83356930

ОСОБА_1 , 17 липня 2019 року, о 17.17 годині, на вул. Шмідта в смт. Знам`янка Друга Знам`янського району Кіровоградської області, біля зупинки громадського транспорту, розповсюджував агітаційні матеріали за кандидата в народні депутати України Богдана Кукурудзу, шляхом наклеювання на зупинку та стовпи, тобто у заборонених законом місцях

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у дохід держави в розмірі 5 (п`ять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп.

 

Горохівський районний суд Волинської області

Справа № 155/876/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83926798

ОСОБА_1 20.07.2019 року всупереч вимогам ЗУ «Про вибори народних депутатів України» допустив проведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом.

Визнати винним ОСОБА_1 в правопорушенні, передбаченому ст.212-10 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа №: 307/2225/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84393689

ОСОБА_1 , 12 липня 2019 року, на протязі дня, починаючи з 09 год. 00 хв., розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж та відповідальних осіб за друк

ОСОБА_1 визнати винним за ч.2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 копійок.

 

Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10539/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84148995

ОСОБА_1 в порушення п.8 ч.1 ст.15 Закону України "Про політичні партії в Україні" порушив надання внеску на підтримку політичних партій фізичними особами, а саме маючи податковий борг в сумі 11,02грн., 21.12.2018 та 22.12.2018 вніс внески на рахунок політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" у розмірі по 149000грн. за кожний внесок

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст.212-15 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 1190грн. з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в сумі 298000грн.

 

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

Справа № 159/4134/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84152069

ОСОБА_1 о 10 год. 45 хв. 21.07.19 р. ( у день голосування) здійснював агітацію на підтримку ПП «Сила і Честь» та кандидата у депутати ОСОБА_2 , розмістивши відповідні агітаційні матеріали на власному траспортному засобі марки «Renault», д. н. з. НОМЕР_2 , що знаходився на стоянці біля супермаркету «Салют» на привокзальній площі м. Ковеля Волинської області, чим вчинив проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом, та порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212 - 10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510 (п`ятсот десять ) грн.

 

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/6664/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84476740

14 липня 2019 року, близько 21 год. 00 хв., ОСОБА_1, розклеював на стовпах електроопори агітаційні листівки партії «Слуга народу», чим порушив правила розміщення агітації.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн., що підлягає перерахуванню до місцевого бюджету Центрального району

 

Личаківський районний суд м. Львова

Справа №463/6617/19

ОСОБА_1, будучи керівником політичної партії «Духовна Україна», подаючи Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру 10.05.2019 року за перший квартал 2019 року, допустив порушення щодо оформлення Звіту, оскільки Звіт у електронному вигляді не відповідає Звіту у паперовому вигляді в частині даних про місцеві організації партії. 

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти стягнення у виді накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн. (п`ять тисяч сто гривень)

 

Гайсинський районний суд Вінницької області

Справа № 129/1781/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82743195

24.06.2019 р. ОСОБА_1 , під час виборчого процесу розмістила біля автобусної зупинки в районі магазину «Супутник», по вул. 1-го Травня в м. Гайсині Вінницької області листівку передвиборчої агітації із зображенням особи чоловічої статі віком близько 50 років та надписом «ОБИРАЙ НАТО І ЄС ДОЛУЧАЙСЯ», нижче «ЄС ОСОБА_2 СОЛІДАРНІСТЬ, eurosolidarity.org», яка не містять відомостей про установу, що здійснила друк, її тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

ОСОБА_1 визнати винуватою в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 212-13КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 51грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1971/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82407748

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/399 від 02.05.2019 року, ОСОБА_1 , 14.12.2018 року було надано внесок у політичну партію «Народна Єдність» у сумі 4455,45 грн., при цьому у ОСОБА_1 станом на 14.12.2018 року за даними інформаційної системи органів ДФС обліковувався податковий борг у сумі 119,83 грн.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-15КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 70(сімдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1190гривень на користь держави, з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої з порушенням закону в сумі 4455, 45 гривень.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2457/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82902524

27.06.2019 року близько 18 год. 55 хв., за адресою м. Обухів по вул. Київська біля СТО з правої сторони в напрямку м. Київ громадянин ОСОБА_1 на бігборді вивішував та розповсюджував передвиборчу агітацію політичної партії «Європейська Солідарність» де були відсутні тираж та відповідальні особи за друк

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2454/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82978593

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 204683 від 06.07.2019 року, 27.06.2019 о 18 год. 30 хв. за адресою м. Обухів по вул. Київська біля автодороги з лівої сторони в напрямку м. Київ громадянин ОСОБА_1 на бігборді вивішував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації політичної партії «Європейська Солідарність» де відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 204683 від 06.07.2019 року, 27.06.2019 о 18 год. 30 хв. за адресою м. Обухів по вул. Київська біля автодороги з лівої сторони в напрямку м. Київ громадянин ОСОБА_1 на бігборді вивішував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації політичної партії «Європейська Солідарність» де відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

 

Ладижинський міський суд Вінницької області

Справа № 135/898/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84275618

25.06.2019, близько 11 год 00 хв, громадянин ОСОБА_1, в м. Ладижин Вінницької області, на перехресті вулиці Будівельників та вулиці Петра Кравчика, розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації партії «Європейська солідарність, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП, за якою накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну гривню).

 

Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/950/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83179585

02 липня 2019 року  ОСОБА_1 в порушення вимог ч.5 ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів» розмістив агітаційні бігборди за кандидата у народні депутати України ОСОБА_2 у заборонених законом місцях на будівлях комунальної власності ДЮСШ, кінотеатру «Інгул» та музичної школи.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст. 21214 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень 

 

Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/949/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83180135

18 червня 2019 року  ОСОБА_1 в порушення вимог ч.23 ст.74 ЗУ „Про вибори народних депутатів розповсюджував під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. ч.2 ст. 21213 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень 

 

Волноваський районний суд Донецької області

Справа № 221/5133/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84497359

25.06.2019 року о 12.00год. ОСОБА_1 на рекламних біл-бордах у АДРЕСА_2 . Волноваха, по вул. Ювілейна поблизу буд. 186 розмістив агітаційну рекламу кандидата в президенти України П. Порошенко «Європейська солідарність» без вихідних даних, а саме: відсутня інформація щодо замовника, установи, що здійснила друк, та інформація про осіб, відповідальних за випуск

ОСОБА_1  визнати винуватим у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КпАП України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51,00 грн. 

 

Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/2874/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85299010

01.07.2019 року о 10:00 годині знаходячись за адресою: м. Миколаїв, перехрестя просп. Богоявленського та просп. Корабелів, гр. ОСОБА_1 розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, розмістивши на біг-борді, які не містять відомостей про установу, яка здійснила їх друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) грн. 00 коп.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26760/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83817621

У липні 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 .

 

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення №50-25/700 від 25.06.2019 року, складеного головним спеціалістом відділу моніторингу діяльності політичних партій та супроводу виявлених порушень Департаменту з питань запобігання політичній корупції - ОСОБА_2, зазначено, що керівник політичної партії «Контроль.Порядок.Справедливість.», порушив строки подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а саме: політична партія «Контроль.Порядок.Справедливість.» не подала Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2019 року до Національного агентства, що підтверджується зафіксованим в Акті №517 від 28.05.2019 фактом відсутності реєстрації Звіту у автоматизованій системі діловодства «ДОК ПРОФ 3» Національного агентства.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП.

 

Накласти на  ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справі № 760/20003/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83816939

згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 063549 від 03.07.2019 року  ОСОБА_1 о 18 год. 45 хв. на виході зі станції метрополітену «Вокзальна» розповсюджував політичну рекламу у забороненому місці

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень, в дохід держави

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справі № 760/20005/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83817392

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 063550 від 03.07.2019 року  ОСОБА_1 о 18 год. 45 хв. на виході зі станції метрополітену «Вокзальна» розповсюджував друковану продукцію передвиборчої агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила тираж, друк та осіб відповідальних за випуск

Визнати ОСОБА_1  винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень., в доход держави

 

Болградський районний суд Одеської області

Справа № 497/1000/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82831919

20.06.2019 року, громадянин ОСОБА_1 під час виборчого процесу вивісив бігборд у м. Болград, Одеської області, по вул. Варненська, біля ринку м. Болград, з передвиборною агітацією "Депутат слуга народа. ОСОБА_2 ! ОСОБА_3 ", який не містить відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та на підставі санкції цієї статті призначити йому адміністративне стягнення у вигляді трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51.00 (п`ятдесят одна гривня) гривен.

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справ № 760/21856/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84206912

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 061712 від 16.07.2019 року   ОСОБА_1  о 18 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. М. Донця 20 розповсюджував друковану продукцію передвиборчої агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк

Визнати ОСОБА_1  винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень., в доход держави.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41187/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85833316

жовтні 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 .

 

У фабулі протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/995 вказано про те, що перебуваючи на посаді керівника політичної партії «Собор», ОСОБА_1 допустила порушення встановленого порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за IІ квартал 2019 року до Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме: порушила строки подання Звіту

ОСОБА_1  визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП.

 

Накласти на  ОСОБА_1  адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41183/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86292978

У жовтні 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 .

 

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення №50-25/1051 від 10.10.2019 року, складеного головним спеціалістом відділу роботи із політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність департаменту з питань запобігання політичної корупції - ОСОБА_2 , зазначено, що керівник політичної партії «Гідність», порушив порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а саме: політична партія «Гідність» не подала Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за ІІ квартал 2019 року до Національного агентства, що підтверджується зафіксованим в Акті №841 від 27.08.2019 фактом відсутності реєстрації Звіту у автоматизованій системі діловодства «ДОК ПРОФ 3» Національного агентства

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП.

 

Накласти на  ОСОБА_1  адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/1545/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82022583

9.04.2019 року о 09-35год. ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_3 Запоріжжя, вул. Сеченова,25, порушила вимоги п.16 ст.28 Закона України «Про вибори Президента України», а саме не вивісила на стенд протокол виборчої комісії №2 від 15.04.2019 року.

ОСОБА_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-20 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 170грн./сто сімдесят грн.

 

Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/8190/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83214286

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АА № 244321 від 16.07.2019 року про вчинення адміністративного правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, 12 липня 2019 року о 17-55 годині ОСОБА_1 організувала розповсюдження інформаційних листівок Оппозиционный блок з відомостями передвиборчої агітації кандидата в депутати ВРУ Володимира Строкань, які не містили відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про відповідальну особу за випуск, шляхом розміщення в під`їздах буд. 43 по вул. Вілєсова м. Сєвєродонецька.

Визнати  ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та призначити адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одна) грн. 00 коп.

 

Щорський районний суд Чернігівської області

Справа № 749/724/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83278302

17 липня 2019 року о 14 годині в м. Сновськ, по вул. Архітектурній, ОСОБА_1 під час виборчої компанії по позачергових виборах народних депутатів України, розповсюджував листівки з політичною партією ПП «Слуга Народу» ОСОБА_2 , що не містить відомостей про установу, яка здійснила друк продукції та інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Таким чином, ОСОБА_1 порушив ч.23 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України»

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривень 00 копійок.

 

Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4948/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83473434

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 10.07.2019 року серії ГП № 086790, 08.07.2019 року о 13 год. 25 хв. гр. ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_2 Кременчук АДРЕСА_3 в приміщенні магазину «Маркетопт» виконуючи функції касира каси №2, здійснювала безоплатну роздачу громадянам товарів, на яких містилася передвиборча агітація кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 , чим порушила ч. 14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України»

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. на користь держави.

 

Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/872/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83546683

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП 553584 вбачається, що 18.07.2019 року о 00 годині 10 хвилин в смт. Брусилів, по вул. Небесної Сотні Костьольна,3, громадянин ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за їх виготовлення, шляхом розклеювання на електроопори.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

 

Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/3473/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84497083

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 18.07.2019 року серії ГР №244666, гр.-ка ОСОБА_1 18.07.2019 року о 17 год. 00 хв. за адресою вул. І.Приходько, поблизу «Маркетопт» в м. Кременчуці, роздавала агітаційні матеріали, а саме газети, без вихідних даних, чим порушив ч. 23ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України»

Визнати винною ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інд. АДРЕСА_2 відсутній, у вчиненні правопорушення, передбаченогоч.2ст.212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 грн. на користь держави.

 

Демидівський районний суд Рівненської області

Справа № 558/423/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83075674

28 червня 2019 року о 12 год. . було встановлено, що в смт. Демидівка по вул. Миру, 32 ОСОБА_1 , під час виборчого процесу, здійснив вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації, яка не містить повних відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним за ч.2 ст.21213 КУпАП та застосувати відносно нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят однієї) гривні 00 копійок.

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1587/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83527884

27.06.2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 розмістив матеріали передвиборної агітації на своєму паркані, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністративному стягненню за ст.212-13 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1586/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83527886

27.06.2019 року приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_1 за адресою: с. Благовіщенка, вул. Центральна розмістила матеріали передвиборної агітації на магазині «Продукти -4», яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністративному стягненню за ст. 212-13 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1499/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83528233

21.06.2019 року приблизно о 12 год. 40 хв. ОСОБА_1 , який є директором ТОВ «Гермес» та відповідальною особою за біг-борд, розташований в м. Кам`янка-Дніпровська по вул. Центральна навпроти ТЦ «Ярмарка» порушив передвиборну агітацію, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністративному стягненню за ст.212-13 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18006/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84765641

ОСОБА_1 , 12.06.2019, знаходячись по вул. Гарматній, 44/ 2 що у м. Києві, здійснював розповсюдження агітаційних листівок партії «Голос», які не містять відомостей про установу, що здійснювала друк і їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Накласти на ОСОБА_1 стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, у виді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

 

Цюрупинський районний суд Херсонської області

Справа № №664/2279/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84722031

04.07.2019 року близько 12-00 години гр. ОСОБА_1 наніс інформацію агітаційного характеру партії «Опозиційний блок» на біл-борд по вул. Східна, 2 в м. Олешки без даних про тираж, установу, що здійснила друк, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 (РНОКПП невідомий) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченогоч.2ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 51,00 гривень

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1362/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83547439

16.04.2019 року приблизно о 13 год. 20 хв. під час моніторингу офіційного сайту Кам`янсько-Дніпровської РДА гр. ОСОБА_1 порушив порядок ведення передвиборної агітації з використанням засобів масової інформації.

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративному стягненню за ст.212-9 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

При розгляді адміністративної справи встановлено, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-9 ч.1 КУпАП. Його вина підтверджується рапортами, протоколом огляду, актами комісійного огляду, скріншотами з мережі «Інтернет», поясненнями.

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/4355/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82922375

01 липня 2019 року о 15:47 год. на 775, 776 км автодороги Київ-Чоп Шолтес ОСОБА_2 Емеліхович розмістив на рекламних щитах політичну рекламу без тексту тиражу.

ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, громадянина України) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 17 (сімнадцяти) гривень.

 

Бахмацький районний суд Чернігівської області

Справа № 728/1022/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82422979

24 березня 2019 року о 16 годині 02 хвилини було встановлено, що на фасаді стоматологічної клініки по вулиці Першотравневій, б. 37, м. Бахмач Чернігівської області Сергієнком Д.В. під час виборчого процесу було розміщено друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію щодо осіб, відповідальних за випуск, а саме за ОСОБА_2.

 

2. 24 березня 2019 року о 16 годині 02 хвилини було встановлено, що на балконі будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_1 під час виборчого процесу було розміщено друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію щодо осіб, відповідальних за випуск, а саме за ОСОБА_2 .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

2. Призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 грн. 00 коп. (п`ятдесят одна 00 копійок).

 

Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2034/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83012590

12 липня 2019 року на адресу суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення, складений 11 липня 2019 року, в якому вказується, що 04.07.2019 року о 13.05 годині ОСОБА_1 вивішувала плакат із зображенням кандидата у народні депутати України в м. Оріхів по вул. Гоголя, буд.4, під час виборчого процесу передвиборної агітації, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про відповідальних за випуск

Притягнути ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51,00 грн.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5235/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83124370

6 червня 2019 року близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 53км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5235/19 провадження 3/361/2915/19);

 

2.25 червня 2019 року близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 24км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5236/19 провадження 3/361/2916/19);

 

3.25 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 20км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5238/19 провадження 3/361/2918/19);

 

4.25 червня 2019 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 28км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5239/19 провадження 3/361/2919/19);

 

5.26 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 47км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5231/19 провадження 3/361/2921/19);

 

6.26 червня 2019 року близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 59км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5242/19 провадження 3/361/2922/19).

Об`єднати в одне провадження справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 КУпАП № 361/5235/19 (провадження 3/361/2915/19) зі справами про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 КУпАП:

 
  • справа №361/5236/19 провадження №3/361/2916/19;

 
  • справа №361/5238/19 провадження №3/361/2918/19;

 
  • справа №361/5239/19 провадження №3/361/2919/19;

 
  • справа №361/5231/19 провадження №3/361/2921/19;

 
  • справа №361/5242/19 провадження №3/361/2922/19.

 

Присвоїти об`єднаному провадженню № 361/5235/19 (провадження 3/361/2915/19).

 

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення і піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

На підставі ст. 36 КУпАП суд, вважає за доцільне вищевказані справи про адміністративні правопорушення об`єднати в одне провадження для спільного розгляду і вирішення, оскільки правопорушення вчинені одним і тим же правопорушником. Відповідно до вимог цієї ж статті КУпАП, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1906/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83678901

21.07.2019 року близько 13 год. 40 хв. по вулиці Гайові в селі Липник, Жовківського району Львівської області виявлено агітаційні листівки на електроопорах кандидатів в депутати до Верховної Ради України, що призвело до порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом, чим гр. ОСОБА_1 порушила вимоги пункту 24 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України"

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп. в дохід держави.

 

Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1319/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83223801

ОСОБА_1 08 липня 2019 року близько 18 год. 00 хв. в м. Тростянець на пл. 40-ї Армії біля залізничної станцій «Смородине», під час виборчого процесу розмістив друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск друкованих матеріалів передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212-13КУпАП та накласти на ного адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Криворізький районний суд Дніпропетровської області

Справа № 177/1460/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84032052

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 18.03.2019, в АДРЕСА_1 здійснив внески на рахунок політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка) за І квартал 2019 року, у розмірі 199000,00 грн та 299000,00 грн, відповідно, маючи станом на дати здійснення внесків податкову заборгованість у розмірі 631,50 грн, чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні».

ОСОБА_1 визнати винуватим за ст. 212-15 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави в розмірі 70 (сімдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1190 (одна тисяча сто дев`яносто) гривень 00 копійок.

 

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5347/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83959335

В провадження судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Чуприни А.П. надійшли адміністративні матеріал про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 212-10 КУпАП.

 

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 307988 від 21.07.2019 року, 21.07.2019 року о 10.00 годин ОСОБА_1 завантажив до соціальної мережі «Фейсбук» фотографію виборчого бюлетеню з інформацією про зроблений вибір, чим порушив ст. 70 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 (п`ятсот десять) грн. на користь держави.

 

Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 610/2364/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84020305

17 липня 2019 року близько 00.30 год. Мін`є ОСОБА_5 у м.Балаклія Харківської області на перехресті вулиць Соборна та Центральна розповсюджував та розклеював листівки передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила їх друк.

 

17 липня 2019 року близько 00.30 год. ОСОБА_2 в м.Балаклія Харківської області на перехресті вулиць Соборна та Центральна розповсюджував та розклеював листівки передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила їх друк.

 

17 липня 2019 року близько 01.00 год. ОСОБА_3 в АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 розповсюджував та розклеював на стовпі листівки передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила їх друк, інформацію про осіб відповідальних за їх випуск.

 

17 липня 2019 року близько 01.00 год. ОСОБА_4 в АДРЕСА_7 . Балаклія Харківської області по АДРЕСА_6 біля АДРЕСА_6 розповсюджував та розклеював на стовпі листівки передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила їх друк, інформацію про осіб відповідальних за їх випуск.

Накласти на ОСОБА_8 ОСОБА_9 адміністративне стягнення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП, у виді штрафу в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня (реквізити для сплати штрафу: населений пункт Балаклійський район / м. Балаклія.

Накласти на ОСОБА_2 адміністративне стягнення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП, у виді штрафу в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня ;

Накласти на ОСОБА_3 адміністративне стягнення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП, у виді штрафу в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня; Накласти на ОСОБА_4 адміністративне стягнення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП, у виді штрафу в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня;

 

Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/2181/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84140867

ОСОБА_1 , 01.07.2019 р. під час виборчого процесу розмістив на металевій конструкції 6х3 (бігборд), яка розташована на перехресті вулиць Верховинської та Гірської м. Свалява друковані матеріали передвиборчої агітації політичної партії «Європейська солідарність», які не містили відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за друк.

 

ОСОБА_1 , 01.07.2019 р. під час виборчого процесу розмістив на металевій конструкції 6х3 (бігборд), яка розташована за адресою м.Свалява, вул. Головна біля магазину «Максібуд» друковані матеріали передвиборчої агітації партії «Європейська солідарність», які не містили відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за друк.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-13 ч.2, ст. 212-13 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення:

 

- за ст.212-13 ч.2 КУпАП у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.;

 

- за ст.212-13 ч.2 КУпАП у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.

 

На підставі ст. 36 КУпАП визначити  ОСОБА_1 остаточне адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/2479/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83122900

19 червня 2019 року за адресою АДРЕСА_2 на гаражі, ОСОБА_1 розмістив агітаційний плакат кандидата в Народні депутати України Юрія Коробова під партії «Опозиційний блок» без відомостей про установу, яка здійснила друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив ч.7 ст.69 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Визнати винним  ОСОБА_1 , у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі 51 (п`ятдесят одна) грн. в дохід держави

 

Сарненський районний суд Рівненської області

Справа № 572/2169/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83247949

26.06.2019 року о 06:00 год. ОСОБА_1, розмістив на бігборді, що знаходиться поблизу автодороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, неподалік с. Немовичі агітаційний плакат кандидата у народні депутати України по виробничому округу №156 ОСОБА_2 , на якому були відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-13ч.2 КУпАП.

Вина особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, підтверджується матеріалами справи та протоколом про адміністративне правопорушення.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 85 (восьми десяти п`яти) грн. штрафу.

 

Болградський районний суд Одеської області

Справа № 497/1079/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83930454

20 липня 2019 року після 00:00 години ОСОБА_1 в с. Криничне Болградського району Одеської області здійснював передвиборчу агітацію поза строками встановленими законодавством, а саме розносив листівки інформаційного характеру відносно кандидата в депутати Верховної Ради України ОСОБА_2 , чим порушив обмеження ведення передвиборчої агітації в день тиші.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на підставі санкції цієї статті призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510.00 (п`ятсот десять) гривень.

 

Болградський районний суд Одеської області

Справа № 497/1080/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83930455

20 липня 2019 року після 00:00 години ОСОБА_1 в с. Криничне Болградського району Одеської області здійснював передвиборчу агітацію поза строками встановленими законодавством, а саме розносив листівки інформаційного характеру відносно кандидата в депутати Верховної Ради України ОСОБА_2 , чим порушив обмеження ведення передвиборчої агітації в день тиші.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на підставі санкції цієї статті призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510.00 (п`ятсот десять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1  в дохід держави судовий збір в сумі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

 

Кодимський районний суд Одеської області

Справа № 503/1322/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86707112

14.07.2019 року о 05 год. 00 хв. ОСОБА_1 на вул. Соборній в м. Кодима Одеської області, розмістив на рекламному щиті плакат політичної партії "Опозиційний блок", де відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 вину визнав, пояснив, що не знав про необхідність розміщення такої інформації.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2455/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82916134

ОСОБА_1 27.06.2019 року о 18 год. 00 хв. в місті Обухів Київської області по вулиці Київській поруч з будинком № 115 біля автодороги на біл-борді розповсюджував під час виборчого процесу друкований матеріал передвиборчої агітації, а саме: політичної партії «Європейська Солідарність» , без вихідних даних, на якому відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Своїми діями гр. ОСОБА_1 правопорушення, передбачене 212-13 ч. 2 КУпАП.

При розгляді справи в суді ОСОБА_1 вину визнав.

Факт вчинення вказаного правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, протоколом огляду місця події, рапортом, копією висновку по заяві ОСОБА_2 , копією протоколу про прийняття заяви, фототаблицями і іншими матеріалами справи.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51 (п`ятдесят однієї) гривні.

 

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/2534/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83564659

06 липня 2019 року ОСОБА_1 здійснював вивішування під час виборчого процесу друкованого матеріалу передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснювала друк, їх тираж та інформації про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у здійсненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та підвергнути адміністративному стягненню в вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривня на користь держави.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2690/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83241380

17.07.2019 року близько 18 год. 14 хв., за адресою м. Обухів по вул. Київська 117 громадянин ОСОБА_1 розповсюджував матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу яка здійснила друк, тираж та відповідальні особи за друк, внаслідок чого порушив ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

При складанні протоколу та в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2890/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83907129

ОСОБА_2 , 16.07.2019 року о 03год. 00 хв. в м. Сквира по вул.. Незалежності, розповсюджував друкований матеріал передвиборчої агітації, а саме листівки за кандидата в народні депутати України ОСОБА_3, які містили відомості про установу, що здійснила друк їх тиражу, та іншу інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Своїми діями ОСОБА_2 скоїв правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

При розгляді справи в суді ОСОБА_2 вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 3 (три) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/2700/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84179659

ОСОБА_1 21липня 2019року о 10:30 годині знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив передвиборчу агітацію поза строками встановленими законом та в забороненому місці, а саме на виборчій дільниці ДВК № 650205 розклеював агітаційні матеріали, чим скоїв правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст. 212-14 КпАП України.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення та в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав, підтвердивши обставини викладені у протоколі, зазначив, що не знав про заборону агітації у цей день.

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 КпАП України та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок, на користь держави

 

Кельменецький районний суд Чернівецької області

Справа № 717/849/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84052247

ОСОБА_1 28 червня 2019 року, тобто під час виборчого процесу, на автодорозі Р-63 на в`їзді в смт Кельменці, на рекламному щиті розмістив плакат із написом „Опозиційний блок. Разом до перемоги без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимогип.7 ст. 69Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 4 (чотирьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 (шістдесят вісім) гривень.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4872/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85882211

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №303536, складеного 12.07.2019р. співробітником органу Національної поліції в Дніпропетровській області, 12.07.2019р. о 15.20 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у м. Кам`янське по пр.-ту. Аношкіна, №32, у порушення ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», керував транспортним засобом громадського користування, на зовнішній поверхні якого було розміщено політичну рекламу.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4875/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85882210

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 110921, складеного 12.07.2019р. співробітником органу Національної поліції в Дніпропетровській області, 12.07.2019р. о 19.05 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АДРЕСА_2 Кам`янське АДРЕСА_3 пр.-ту. Свободи, №63, у порушення ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», керував транспортним засобом громадського користування, на зовнішній поверхні якого було розміщено політичну рекламу.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4870/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85882137

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 110941, складеного 15.07.2019р. співробітником органу Національної поліції в Дніпропетровській області, 15.07.2019р. о 10.20 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у м. Кам`янське по пр.-ту. Свободи, №61, у порушення ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», керував транспортним засобом громадського користування, на зовнішній поверхні якого було розміщено політичну рекламу.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14076/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86295724

13.07.2019 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи на території автостанції, розташованої по вул. Борщака,1 у м. Херсоні роздавав під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчі агітації партії «Слуга народу» без даних про установу, що здійснила друк, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 51 грн.

 

Волноваський районний суд Донецької області

Справа № 221/5136/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83932930

14.06.2019 року у період часу з 10.00 до 18.00 год. ОСОБА_1 на автошляху Волноваха - Валер`янівка, 165 км автошляху Слов`янськ-Маріуполь с.Новотроїцьке біля автозаправки «ТНК», на автошляху Слов`янськ- Маріуполь ( виїзд з м.Волновахи) розмістив агітаційну рекламу на підтримку політичної партії «Європейська солідарність», яка не мала вихідних даних, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 51 ( п`ятдесят одна) грн. 00 коп.

 

Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/1668/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83256873

О 13 год. 00 хв. 24 червня 2019 року ОСОБА_2 перебуваючи по вул. Луцькій в м. Нововолинську, Волинська область, розповсюджував підчас виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації, які не містили відомостей передбачених в ч. 7 ст. 69 ЗУ "Про вибори народних депутатів", тим самим ОСОБА_2 вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

 

У суді ОСОБА_2 свою вину у вчиненні вищевказаного правопорушення визнав повністю, у вчинено щиро рокаявся.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) грн.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27638/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83918797

ОСОБА_1 02.07.2019 о 20 год. 45 хв. перебуваючи у магазині «Ева», що по просп. Перемоги, 86-А в м. Києві, викрав з полиці вказаного магазину товар на загальну суму 155 грн. 32 коп., чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень на користь держави.

 

Лановецький районний суд Тернопільської області

Справа № 602/707/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84243850

14.06.2019 року близько 09 год. 00 хвилин ОСОБА_1 вивісив на біг-борді, який розташований при в`їзді в м.Ланівці Тернопільської області , друковані матеріали передвиборчої агітації за кандидата в депутати ОСОБА_2 , чим порушив вимоги ч.23 ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати винним ОСОБА_1 (мешканця АДРЕСА_1 ) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпроАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 ( п`ятдесят одна) гривень.

 

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/3948/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84706203

ОСОБА_2 , будучи Торговицьким сільським головою, в день проведення дострокових виборів народних депутатів України, 21 липня 2019 року, порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації, а саме : не демонтував агітаційні матеріали в АДРЕСА_1 2, АДРЕСА_1 району, АДРЕСА_2 - АДРЕСА_3 області у термін, передбачений законодавством.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 335/8843/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83709820

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 17.07.2019 року серії ГР № 284708, 17.07.2019 року приблизно о 11 год. 40 хв., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 36, ОСОБА_1 розповсюджувала листівки без вихідних даних.

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-13КУпАП, і накласти на неї стягнення у виді адміністративного штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп. в дохід Держаного бюджету України.

 

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

Справа № 390/1015/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83125744

о 18.00 год. 02.07.2019, ОСОБА_1 , як директор ТОВ «Рекламне агентство «РіК», по вул. Мурманська, яка відноситься до Соколівській ОТГ, не вжила заходів щодо зняття друкованих матеріалів передвиборної агітації, які розміщені на білборді та не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим своїми діями порушила ч.7 ст.69 та ч.23 ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та призначити адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 (триста сорок) грн.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27636/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85731260

Старшим дільничним офіцером поліції Шевченківського УП ГУНП у м.Києвіскладено протокол серії ГП №060197стосовно ОСОБА_1 , про те, що 06.07.2019 року об 14 год. 10 хв. за адресою: м.Київ, площа Майдан Незалежності, виявлено громадянина ОСОБА_1 , який порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів у забороненому законом місці, тобто вчинено дії, що мають ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень.

 

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/1241/19  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83496460

12.07.2019 року о 18:00 годині гр. ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 по вул. Центральна АДРЕСА_2 74 розмістила агітаційний банер кандидата в народні депутати Олександра Трухіна на паркані свого домоволодіння, чим порушала ч.7 ст. 69 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" чим вчинила адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

СОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до неї стягнення у виді адміністративного штрафу в сумі 51(п’ятдесят одна грн. 00 коп.)

 

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/1161/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83371831

20.07.2019 року о 14.00 годині ОСОБА_1 , по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_1 , в період обмеження щодо ведення передвиборчої агітації розмістила матеріали передвиборчої агітації, чим порушено вимоги ч. 2 ст. 70 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

Вказаний факт знайшов своє підтвердження протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР18 №296790 від 20.07.2019 року, рапортом посадової особи, письмовим поясненням особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності та свідків.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 510 (п`ятсот десять) гривень

 

Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/1242/19  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83734347

09.07.2019 року гр. ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 розмістила друкований матеріал передвиборчої агітації позачергових виборів народних депутатів України 21.07.2019 року без відомостей про замовника цих матеріалів, установи що здійснювала друк, чим вчинила правопорушення, передбачене ч.2ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до неї стягнення у виді адміністративного штрафу в сумі 85 ( вісімдесят пять7 грн. 00 коп. )

 

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області

номер 389/2248/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83356930

ОСОБА_1 , 17 липня 2019 року, о 17.17 годині, на вул. Шмідта в смт. Знам`янка Друга Знам`янського району Кіровоградської області, біля зупинки громадського транспорту, розповсюджував агітаційні матеріали за кандидата в народні депутати України Богдана Кукурудзу, шляхом наклеювання на зупинку та стовпи, тобто у заборонених законом місцях, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.212-14 КУпАП. По даному факту складено протокол серії ГР №293677 від 17 липня 2019 року, з яким ОСОБА_1 ознайомлений, права роз`яснені.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у дохід держави в розмірі 5 (п`ять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп.

 

Горохівський районний суд Волинської області

Справа № 155/876/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83926798

ОСОБА_1 20.07.2019 року всупереч вимогам ЗУ «Про вибори народних депутатів України» допустив проведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом.

 

ОСОБА_1 в суді вину свою визнав повністю.

Визнати винним ОСОБА_1 в правопорушенні, передбаченому ст. 212-10 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа №: 307/2225/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84393689

ОСОБА_1 , 12 липня 2019 року, на протязі дня, починаючи з 09 год. 00 хв., розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж та відповідальних осіб за друк, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним за ч.2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят один) гривень 00 копійок.

 

Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10539/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84148995

ОСОБА_1 в порушення п.8 ч.1 ст.15 Закону України "Про політичні партії в Україні" порушив надання внеску на підтримку політичних партій фізичними особами, а саме маючи податковий борг в сумі 11,02грн., 21.12.2018 та 22.12.2018 вніс внески на рахунок політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" у розмірі по 149000грн. за кожний внесок, чим вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ст.212-15 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст.212-15 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 1190грн. з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в сумі 298000 грн.

 

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

Справа № 159/4134/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84152069

ОСОБА_1 о 10 год. 45 хв. 21.07.19 р. ( у день голосування) здійснював агітацію на підтримку ПП «Сила і Честь» та кандидата у депутати ОСОБА_2 , розмістивши відповідні агітаційні матеріали на власному транспортному засобі марки «Renault», д. н. з. НОМЕР_2 , що знаходився на стоянці біля супермаркету «Салют» на привокзальній площі м. Ковеля Волинської області, чим вчинив проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом, та порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212 - 10 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212 - 10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510 (п`ятсот десять ) грн.

 

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/6664/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84476740

14 липня 2019 року, близько 21 год. 00 хв., ОСОБА_1 , розклеював на стовпах електроопори агітаційні листівки партії «Слуга народу», чим порушив правила розміщення агітації.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/6662/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84475817

14 липня 2019 року, близько 21 год. 00 хв., ОСОБА_1, розклеював на стовпах електроопори агітаційні листівки партії «Слуга народу», чим порушив правила розміщення агітації.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Личаківський районний суд м. Львова

Справа №463/6617/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84077568

ОСОБА_1 , будучи керівником політичної партії «Духовна Україна», подаючи Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру 10.05.2019 року за перший квартал 2019 року, допустив порушення щодо оформлення Звіту, оскільки Звіт у електронному вигляді не відповідає Звіту у паперовому вигляді в частині даних про місцеві організації партії. Таким чином скоїв правопорушення передбачене ст.212-21 КУпАП.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти стягнення у виді накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн. (п`ять тисяч сто гривень)

 

Гайсинський районний суд Вінницької області

Справа № 129/1781/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82743195

24.06.2019 р. ОСОБА_1 , під час виборчого процесу розмістила біля автобусної зупинки в районі магазину «Супутник», по вул. 1-го Травня в м. Гайсині Вінницької області листівку передвиборчої агітації із зображенням особи чоловічої статі віком близько 50 років та надписом «ОБИРАЙ НАТО І ЄС ДОЛУЧАЙСЯ», нижче «ЄС ОСОБА_2 СОЛІДАРНІСТЬ, eurosolidarity.org», яка не містять відомостей про установу, що здійснила друк, її тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим скоїла правопорушення, передбачене ч. 2ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винуватою в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 212-13КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 51грн.

 

Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17445/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86663781

ОСОБА_1 в порушення п.8 ч.1 ст.15 Закону України "Про політичні партії в Україні" порушив надання внеску на підтримку політичних партій фізичними особами, а саме маючи податковий борг в сумі 1831,46грн., 05.02.2019 вніс внесок на рахунок політичної партії "Народний фронт" у розмірі 140000грн., чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-15 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 1190грн. з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії в сумі 140000грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2457/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82902524

27.06.2019 року близько 18 год. 55 хв., за адресою м. Обухів по вул. Київська біля СТО з правої сторони в напрямку м. Київ громадянин ОСОБА_1 на бігборді вивішував та розповсюджував передвиборчу агітацію політичної партії «Європейська Солідарність» де були відсутні тираж та відповідальні особи за друк, внаслідок чого порушив ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

При складанні протоколу та в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 грн.

 

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2454/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82978593

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 204683 від 06.07.2019 року, 27.06.2019 о 18 год. 30 хв. за адресою м. Обухів по вул. Київська біля автодороги з лівої сторони в напрямку м. Київ громадянин ОСОБА_1 на бігборді вивішував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації політичної партії «Європейська Солідарність» де відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Своїми діями гр. ОСОБА_1 правопорушення, передбачене 212-13 ч. 2 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 грн.

 

Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11495/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83479860

09 липня 2019 року о 12 год 30 хв ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні ЖЕД - 409, розклеював агітаційні матеріал, чим порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів у заборонених місцях.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 212-14 КУпАП передбачена відповідальність за порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином.

 

Згідно з ч. 21 ст. 64 Закону України «Про вибори Президента України» забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.

визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн 00 к.

 

Ладижинський міський суд Вінницької області

Справа № 135/898/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84275618

5.06.2019, близько 11 год 00 хв, громадянин ОСОБА_1 , в м. Ладижин Вінницької області, на перехресті вулиці Будівельників та вулиці Петра Кравчика, розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації партії «Європейська солідарність, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вказаного правопорушення визнав у повному обсязі, щиро покаявся і показав, що дійсно 25.06.2019, розмістив плакат з зображенням партії «Європейська солідарність», який не містить відомості про установу, що здійснила друк.

Крім власне показань ОСОБА_1 , його вина у вчиненні вказаного правопорушення підтверджується сукупністю інших досліджених судом доказів, які не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення серії ГП №490252 від 01.07.2019; реєстрацією повідомлення, яке надійшло на службу 102 від громадянки ОСОБА_2 про вчинення адміністративного правопорушення; письмовими поясненнями свідка ОСОБА_2 від 25.06.2019; письмовими поясненнями ОСОБА_1; фототаблицею з місця події.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, за якою накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну гривню).

 

Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/950/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83179585

02 липня 2019 року  ОСОБА_1 в порушення вимог ч.5 ст.74 ЗУ «Про вибори народних депутатів» розмістив агітаційні бігборди за кандидата у народні депутати України ОСОБА_2 у заборонених законом місцях на будівлях комунальної власності ДЮСШ, кінотеатру «Інгул» та музичної школи.

В судовому засіданні при розгляді справи ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю та щиро розкаявся. Надав пояснення аналогічні тим, що викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст. 21214 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень 

 

Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/949/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83180135

18 червня 2019 року  ОСОБА_1 в порушення вимог ч.23 ст.74 ЗУ „Про вибори народних депутатів розповсюджував під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

В судовому засіданні при розгляді справи ОСОБА_2 свою вину у вчиненому визнав повністю та щиро розкаявся. Надав пояснення аналогічні тим, що викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. ч.2 ст. 21213 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 гривень

 

Волноваський районний суд Донецької області

Справа № 221/5133/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84497359

25.06.2019 року о 12.00 год. ОСОБА_1 на рекламних біл-бордах у АДРЕСА_2. Волноваха, по вул. Ювілейна поблизу буд. 186 розмістив агітаційну рекламу кандидата в президенти України П. Порошенко «Європейська солідарність» без вихідних даних, а саме: відсутня інформація щодо замовника, установи, що здійснила друк, та інформація про осіб, відповідальних за випуск, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1  визнати винуватим у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КпАП України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51,00 грн. в дохід держави

 

Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/2874/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85299010

01.07.2019 року о 10:00 годині знаходячись за адресою: м. Миколаїв, перехрестя просп. Богоявленського та просп. Корабелів, гр. ОСОБА_1 розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, розмістивши на біг-борді, які не містять відомостей про установу, яка здійснила їх друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, тим самим порушив вимоги ч. 2 ст.212-13 КУпАП

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) грн. 00 коп.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26760/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83817621

У липні 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП.

Накласти на  ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/20003/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83816939

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 063549 від 03.07.2019 року  ОСОБА_1 о 18 год. 45 хв. на виході зі станції метрополітену «Вокзальна» розповсюджував політичну рекламу у забороненому місці, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-14 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/20005/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83817392

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 063550 від 03.07.2019 року  ОСОБА_1 о 18 год. 45 хв. на виході зі станції метрополітену «Вокзальна» розповсюджував друковану продукцію передвиборчої агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила тираж, друк та осіб відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1  винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень., в доход держави

 

Болградський районний суд Одеської області

Справа № 497/1000/19 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82831919

20.06.2019 року, громадянин ОСОБА_1 під час виборчого процесу вивісив бігборд у м. Болград, Одеської області, по вул. Варненська, біля ринку м. Болград, з передвиборною агітацією "Депутат слуга народа. ОСОБА_2 ! ОСОБА_3 ", який не містить відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, тим самим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 212-13 ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та на підставі санкції цієї статті призначити йому адміністративне стягнення у вигляді трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51.00 (п`ятдесят одна гривня) гривен.

Аналізуючи зібрані по справі докази, а саме:

- протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР18 №006518 від 03.07.2019 року,

- заявою офіційного спостерігача ВГО "Громадянська мережа "Опора";

- фото-таблицею;

- поясненнями ОСОБА_1 згідно яких він не заперечував, що в Україні триває передвибрча компанія, дійсно особисто розмістив бігборд в громадському місці "Депутат слуга народа. ОСОБА_2 ! ОСОБА_3 ".

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41187/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85833316

У жовтні 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 .

У фабулі протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/995 вказано про те, що перебуваючи на посаді керівника політичної партії «Собор», ОСОБА_1 допустила порушення встановленого порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за IІ квартал 2019 року до Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме: порушила строки подання Звіту, за що передбачено відповідальність згідно з ст. 212-21 КУпАП.

ОСОБА_1  визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП.

Накласти на  ОСОБА_1  адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41183/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86292978

У жовтні 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 .

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення №50-25/1051 від 10.10.2019 року, складеного головним спеціалістом відділу роботи із політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність департаменту з питань запобігання політичної корупції - ОСОБА_2 , зазначено, що керівник політичної партії «Гідність», порушив порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а саме: політична партія «Гідність» не подала Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за ІІ квартал 2019 року до Національного агентства, що підтверджується зафіксованим в Акті №841 від 27.08.2019 фактом відсутності реєстрації Звіту у автоматизованій системі діловодства «ДОК ПРОФ 3» Національного агентства, чим вчинив адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачена ст.212-21 КУпАП.

   

Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/8190/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83214286

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АА № 244321 від 16.07.2019 року про вчинення адміністративного правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, 12 липня 2019 року о 17-55 годині ОСОБА_1 організувала розповсюдження інформаційних листівок Оппозиционный блок з відомостями передвиборчої агітації кандидата в депутати ВРУ Володимира Строкань, які не містили відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про відповідальну особу за випуск, шляхом розміщення в під`їздах буд. 43 по вул. Вілєсова м. Сєвєродонецька.

В судовому засіданні ОСОБА_1 визнала свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 212-13 КУпАП, та щиро розкаялась, пояснила, що не одразу помітила відсутність інформації про особу відповідальну за випуск, замовника та установу, що здійснила друк. Того ж дня, вона повідомила типографію про відсутність реквізитів на календарі, після чого це було усунуто.

Визнати  ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та призначити адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одна) грн. 00 коп.

 

Щорський районний суд Чернігівської області

Справа № 749/724/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83278302

17 липня 2019 року о 14 годині в м. Сновськ, по вул. Архітектурній, ОСОБА_1 під час виборчої компанії по позачергових виборах народних депутатів України, розповсюджував листівки з політичною партією ПП «Слуга Народу» ОСОБА_2 , що не містить відомостей про установу, яка здійснила друк продукції та інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Таким чином, ОСОБА_1 порушив ч.23 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та скоїв адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривень 00 копійок.

 

Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4948/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83473434

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 10.07.2019 року серії ГП № 086790, 08.07.2019 року о 13 год. 25 хв. гр. ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_2 Кременчук АДРЕСА_3 в приміщенні магазину «Маркетопт» виконуючи функції касира каси №2, здійснювала безоплатну роздачу громадянам товарів, на яких містилася передвиборча агітація кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 , чим порушила ч. 14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», за що передбачено відповідальність ст. 212-10 КУпАП.

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. на користь держави.

 

Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/872/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83546683

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП 553584 вбачається, що 18.07.2019 року о 00 годині 10 хвилин в смт. Брусилів, по вул. Небесної Сотні Костьольна, 3, громадянин ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за їх виготовлення, шляхом розклеювання на електроопори.

В судовому засіданні порушник ОСОБА_1 свою вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

 

Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/871/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83548105

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП 553585 вбачається, що 18.07.2019 року о 00 годині 10 хвилин в смт. Брусилів, по вул. Небесної Сотні Костьольна,3, громадянин ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за їх виготовлення, шляхом розклеювання на електроопори.

 

У особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 було виявлено та вилучено до Брусилівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області скотч та упаковку листівок.

 

В судовому засіданні порушник ОСОБА_1 свою вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

 

Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/3473/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84497083

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 18.07.2019 року серії ГР №244666, гр.-ка ОСОБА_1 18.07.2019 року о 17 год. 00 хв. за адресою вул. І. Приходько, поблизу «Маркетопт» в м. Кременчуці, роздавала агітаційні матеріали, а саме газети, без вихідних даних, чим порушив ч. 23ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», та вчинив правопорушення, передбачене ч.2ст.212-13 КУпАП.

Визнати винною ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інд. АДРЕСА_2 відсутній, у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та застосувати адміністративне

стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 грн. на користь держави.

 

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 175/2980/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86732239

18 липня 2019 року близько 15:30 години, знаходячись за по вулиці Василя Сухомлинського, будинок АДРЕСА_2 38 в смт. АДРЕСА_3 , на території військового комісаріату Дніпровського району, розклеював агітаційні матеріали політичної партії у забороненому законом місці, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-14 КУпАП, а саме: порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною в скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-14 КУпАП і піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 170 (сто сімдесят) грн.

 

Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 755/12683/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86734682

З протоколу про адміністративне правопорушення серія № 50-25/741 від 29.07.2019 року вбачається, що за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру поданого 25.04.2019, зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті, доданими до Звіту документами, відомостями, інформаційних баз даних державних органів та інших відомостей, які мають відображатися у Звіті Партії встановлено неповноту відображеною у Звіті партії інформації, а саме: на титульній сторінці Звіту партії та у таблиці 2) власник - юридична особа п. 2.1 (відомості про нерухоме майно) глави 2 (відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії) Розділ І (відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії) Звіту, зазначено фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 та додано договір оренди №25-16 від 30.05.2016. Проте, у Звіті партії не відображено відомості щодо здійснення орендної плати у розмірі та у строки визначені зазначеним вищевказаним договором оренди та/або відомості щодо фінансових зобов`язань, які виникли у партії на підставі вищевказаному договорі оренди, а також недодано копію акту про прийому-передачі нерухомого майна за вищевказаною адресою, що є порушення вимог п. 4, 5 ч. 9, 12 ст. 17 Закону та пп. 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 №2

Визнати ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1, винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 350 (трьохсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5950,00 (п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн.

 

Демидівський районний суд Рівненської області

Справа № 558/423/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83075674

28 червня 2019 року о 12 год. . було встановлено, що в смт. Демидівка по вул. Миру, 32 ОСОБА_1 , під час виборчого процесу, здійснив вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації, яка не містить повних відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб відповідальних за випуск.

 

Своїми діями ОСОБА_1 скоїв адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Під час розгляду справи в суді, ОСОБА_1 вину у скоєному визнав повністю та пояснив, що він особисто на своєму будинку повісив плакат з фотографією ОСОБА_2 кандидата в депутати. На плакаті не було даних про тираж, установу, яка здійснила друк. Він не знав, що такі дані мають бути зазначені на плакатах. Щиро розкаюється в скоєному.

ОСОБА_1 визнати винним за ч.2 ст.21213 КУпАП та застосувати відносно нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят однієї) гривні 00 копійок.

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1586/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83527886

27.06.2019 року приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_1 за адресою: с. Благовіщенка, вул. Центральна розмістила матеріали передвиборної агітації на магазині «Продукти -4», яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

 

При розгляді адміністративної справи встановлено, що ОСОБА_1 вчинила правопорушення, передбачене ст. 212-13 ч.1 КУпАП. ЇЇ вина підтверджується рапортами, листами виконкому Благовіщенської сільської ради від 02.07.2019 року за №№ 02-01-25/553-а, 02-01-25/556, поясненнями.

Піддати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністративному стягненню за ст. 212-13 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1499/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83528233

1.06.2019 року приблизно о 12 год. 40 хв. ОСОБА_1 , який є директором ТОВ «Гермес» та відповідальною особою за біг-борд, розташований в м. Кам`янка-Дніпровська по вул. Центральна навпроти ТЦ «Ярмарка» порушив передвиборну агітацію, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

 

При розгляді адміністративної справи встановлено, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-13 ч.1 КУпАП. Його вина підтверджується рапортом, протоколом огляду, листом виконкому Кам`янсько-Дніпровської міської ради, копією рішення виконавчого комітету Кам`янсько-Дніпровської міської ради від 22.12.2015 року за № 103, поясненнями.

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністративному стягненню за ст.212-13 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Кам'янсько-Дніпровський районний суд

Справа № 318/1362/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83547439

16.04.2019 року приблизно о 13 год. 20 хв. під час моніторингу офіційного сайту Кам`янсько-Дніпровської РДА гр. ОСОБА_1 порушив порядок ведення передвиборної агітації з використанням засобів масової інформації .

 

При розгляді адміністративної справи встановлено, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-9 ч.1 КУпАП. Його вина підтверджується рапортами, протоколом огляду, актами комісійного огляду, скріншотами з мережі «Інтернет», поясненнями.

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративному стягненню за ст.212-9 ч.1 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/4355/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82922375

01 липня 2019 року о 15:47 год. на 775, 776 км автодороги Київ-Чоп Шолтес ОСОБА_2 Емеліхович розмістив на рекламних щитах політичну рекламу без тексту тиражу.

 

ОСОБА_3 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

 

Правопорушник в судовому засіданні свою вину визнав.

ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, громадянина України) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 17 (сімнадцяти) гривень.

 

Бахмацький районний суд Чернігівської області

Справа № 728/1022/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82422979

24 березня 2019 року о 16 годині 02 хвилини було встановлено, що на фасаді стоматологічної клініки по вулиці Першотравневій, б. 37, м. Бахмач Чернігівської області Сергієнком Д.В. під час виборчого процесу було розміщено друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію щодо осіб, відповідальних за випуск, а саме за ОСОБА_2.

 

2. 24 березня 2019 року о 16 годині 02 хвилини було встановлено, що на балконі будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_1 під час виборчого процесу було розміщено друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію щодо осіб, відповідальних за випуск, а саме за ОСОБА_2 .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

2. Призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 грн. 00 коп. (п`ятдесят одна 00 копійок).

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5235/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83124370

До Броварського міськрайонного суду надійшли адміністративні матеріали складені відносно ОСОБА_1 по факту вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Згідно протоколів про адміністративні правопорушення:

 

1.26 червня 2019 року близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 53км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5235/19 провадження 3/361/2915/19);

 

2.25 червня 2019 року близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 24км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5236/19 провадження 3/361/2916/19);

 

3.25 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 20км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5238/19 провадження 3/361/2918/19);

 

4.25 червня 2019 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 28км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5239/19 провадження 3/361/2919/19);

 

5.26 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 47км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5231/19 провадження 3/361/2921/19);

 

6.26 червня 2019 року близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_1 на автодорозі Київ-Чернігів 59км, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5242/19 провадження 3/361/2922/19).

 

Своїми діями ОСОБА_1  вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

На підставі ст. 36 КУпАП суд, вважає за доцільне вищевказані справи про адміністративні правопорушення об`єднати в одне провадження для спільного розгляду і вирішення, оскільки правопорушення вчинені одним і тим же правопорушником. Відповідно до вимог цієї ж статті КУпАП, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1  вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13КУпАП визнав повністю. Просив суворо не карати.

Об`єднати в одне провадження справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 КУпАП № 361/5235/19 (провадження 3/361/2915/19) зі справами про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 КУпАП:

 

-справа №361/5236/19 провадження №3/361/2916/19;

 

-справа №361/5238/19 провадження №3/361/2918/19;

 

-справа №361/5239/19 провадження №3/361/2919/19;

 

-справа №361/5231/19 провадження №3/361/2921/19;

 

-справа №361/5242/19 провадження №3/361/2922/19.

 

Присвоїти об`єднаному провадженню № 361/5235/19 (провадження 3/361/2915/19).

 

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення і піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

 

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1906/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83678901

21.07.2019 року близько 13 год. 40 хв. по вулиці Гайові в селі Липник, Жовківського району Львівської області виявлено агітаційні листівки на електроопорах кандидатів в депутати до Верховної Ради України, що призвело до порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом, чим гр. ОСОБА_1 порушила вимоги пункту 24 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинила правопорушення, передбачене ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала в повному обсязі, підтвердила викладене у протоколі. Щиро розкаялася у вчиненому, просить не накладати суворого стягнення.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп. в дохід держави.

 

Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1319/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83223801

ОСОБА_1 08 липня 2019 року близько 18 год. 00 хв. в м. Тростянець на пл. 40-ї Армії біля залізничної станцій «Смородине», під час виборчого процесу розмістив друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск друкованих матеріалів передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212-13КУпАП та накласти на ного адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа №: 307/2181/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84140867

ОСОБА_1 , 01.07.2019 р. під час виборчого процесу розмістив на металевій конструкції 6х3 (бігборд), яка розташована на перехресті вулиць Верховинської та Гірської м. Свалява друковані матеріали передвиборчої агітації політичної партії «Європейська солідарність», які не містили відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за друк.

 

ОСОБА_1 , 01.07.2019 р. під час виборчого процесу розмістив на металевій конструкції 6х3 (бігборд), яка розташована за адресою м.Свалява, вул.. Головна біля магазину «Максібуд» друковані матеріали передвиборчої агітації партії «Європейська солідарність», які не містили відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за друк.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-13 ч.2, ст. 212-13 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення:

 

- за ст.212-13 ч.2 КУпАП у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.;

 

- за ст.212-13 ч.2 КУпАП у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.

 

На підставі ст. 36 КУпАП визначити  ОСОБА_1 остаточне адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 335/9531/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84372038

18.07.2019 року приблизно о 19-00 годині ОСОБА_1 знаходячись у Вознесенівському районі м. Запоріжжя розповсюджував агітаційні матеріали у заборонених законом місцях, а саме на стовпах електроопор, за що передбачена відповідальність ч.1 ст.212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.212-14КУпАП і накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі 85,00(вісімдесят п`ять) грн. у дохід держави.

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 335/9529/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84371683

12.07.2019 року о 13-10 годині ОСОБА_1 , знаходячись по вул. Рекордній 39Б у м. Запоріжжя, здійснював розміщення агітаційних матеріалів у заборонених законом місцях, а саме на стовпах електроопор, за що передбачена відповідальність ч.1 ст.212-14 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.212-14КУпАП і накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі 85,00(вісімдесят п`ять) грн. у дохід держави

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 335/10153/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84371698

17.07.2019 року о 18 год 00 хв. ОСОБА_1 , знаходячись по вул. Тюленіна в м. Запоріжжі, розповсюджував агітаційні матеріали без вихідних даних, а саме тиражу, відповідальної особи, засновника, чим своїми діями скоїв адміністративне правопорушення, за що передбачена відповідальність за ч. 1ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-13 КУпАП, і накласти на нього стягнення у виді адміністративного штрафу у розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 221 (двісті двадцять одну) грн. 00 коп. у дохід Держави.

 

Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/8401/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84568865

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АА № 244353 від 20.07.2019 року, громадянка ОСОБА_1 20.07.2019 року о 10-30 год на передодні дня голосування кандидатів у народні депутати України, не прибрала агітаційний стенд за кандидата у депутати ОСОБА_2 , який був розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 36, чим порушила пункт 3 ст. 70 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», за яке передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-10 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 провину у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП, визнала повністю, зазначене у протоколі про адміністративне правопорушення підтвердила, у вчиненому щиро покаялася

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП, призначити стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі у розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень 00 копійок

 

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1817/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83678879

ОСОБА_2 , житель АДРЕСА_1 на своїй огорожі та стіні будинку, що розміщені на території Жовківського району Львівської області, автодорга М-09 та вул. Б. Хмельницького, що в смт. Куликів розповсюджував шляхом вивішування агітаційних матеріалів передвиборчої агітації політичної сили "Європейська солідарність" без відомостей про установу, що здійснила друк та їх тираж, інформації про осіб, відповідальних за випуск , чим вчинив порушення вимог ч. 2 ст. 69, ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) гривню 00 коп. в дохід держави.

 

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1884/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83678868

21.07.2019 року близько 20 год. 00 хв. в АДРЕСА_2 Волиця по АДРЕСА_1 Возняка АДРЕСА_1 Львівської області виявлено агітаційні плакати кандидата в депутати до Верховної Ради України на приміщенні магазину Рава-Руськен ст., що призвело до порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом, чим гр. ОСОБА_1 порушила вимоги пункту 24 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинила правопорушення, передбачене ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп. в дохід держави.

 

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1885/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83678862

20.07.2019 року о 21 год. 35 хв. в селі Пили та в селі Добросин, Жовківського району Львівської області на електричних опорах було виявлено агітаційні плакати кандидатів у депутати до Верховної Ради України, що призвело до порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації поза строками, встановленими законом, чим гр. ОСОБА_1 порушив вимоги пункту 24 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав в повному обсязі, підтвердив викладене у протоколі. Щиро розкаявся у вчиненому, просить не накладати суворого стягнення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп. в дохід держави.

 

Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/2349/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84690790

При розгляді адміністративного матеріалу судом встановлено, що гр. ОСОБА_1, 08.07.2019 року близько 20 год. 30 хв. в м. Генічеськ, вул. Вокзальна неподалік від будинку №4 на автобусній зупинці розмістив агітаційний лист у невстановленому для цього місці, тобто скоїв правопорушення передбачене ч.1 ст.212-14 КУпАП порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП.

 

Застосувати відносно ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 85/вісімдесят п`ять/ гривень

 

Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/2348/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84690784

При розгляді адміністративного матеріалу судом встановлено, що гр. ОСОБА_1, 08.07.2019 року близько 20 год. 00 хв. в м. Генічеськ, вул. Відродження неподалік від будинку №3 на автобусній зупинці розмістив агітаційний лист у невстановленому для цього місці, тобто скоїв правопорушення передбачене ч.1 ст.212-14 КУпАП порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП.

 

Застосувати відносно ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 85/вісімдесят п`ять/ гривень

 

Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/2231/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83158171

14.06. 2019 року, приблизно о 12:00 год. на смузі відведення а/д. Т-14-16 «Львів Пустомити - Меденичі» в с. Сокільники, вул. Шептицького, 19 Пустомитівського району Львівської області, під час виборчого процесу допустив вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації кандидата в народні депутати по 118 виборчому окрузі ОСОБА_2 , без зазначення відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Такими своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 -13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 -13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 85 /вісімдесят п’ять/ грн. в дохід держави.

 

Першотравневий районний суд м. Чернівців

725/4132/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83134453

13.07.2019 року ОСОБА_1 близько 18 год. 00 хв. в м. Чернівці, на перехресті вул. Дебальцівська-Гайова, розмістив агітаційний намет кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 у невстановленому місці, чим порушив розпорядження Чернівецького міського голови №204-р від 27.05.2019 року «Про затвердження переліку місць відведення для політичної агітації»

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. 00коп. в дохід держави.

 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1088/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83267677

07 червня 2019 року о 13 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Привокзальній, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

В суді ОСОБА_1 свою вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п’ятдесят одна) гривня 00 коп.


 
 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1090/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83267674

ОСОБА_1 , 07 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. шевченків Шлях, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

В суді ОСОБА_1 свою вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п’ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1089/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83270328

07 червня 2019 року о 11 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Героїв Небесної Сотні, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

В суді ОСОБА_1 свою вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п’ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1087/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83270331

07 червня 2019 року о 12 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Героїв Небесної Сотні, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

 

В суді ОСОБА_1 свою вину визнав.

07 червня 2019 року о 12 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Героїв Небесної Сотні, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

 

В суді ОСОБА_1 свою вину визнав.

 

Фастівський міськрайонний суд Київської області

3/381/1594/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83267962

18.07.2019 року поліцейським Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ГР202231 про те, що 18.07.2019 року близько 11 год 20 хв на вул. Нова в м. Фастові Київської області ОСОБА_1 розміщував агітаційні матеріали у заборонених для цього місцях.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав.

18.07.2019 року поліцейським Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ГР202231 про те, що 18.07.2019 року близько 11 год 20 хв на вул. Нова в м. Фастові Київської області ОСОБА_1 розміщував агітаційні матеріали у заборонених для цього місцях.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав.

 

Буський районний суд Львівської області

№440/1299/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83189207

21 липня 2019 року близько 16.00 год. гр. ОСОБА_1, працюючи директором Красненського комунального підприємства Буського району не забезпечив своєчасне зняття агітаційних листівок партій «Голос», «Слуга народу» та інших по вулицях Золочівській та О.Кобилянської, що в смт. Красне, Буського району Львівської області вчинивши своїми діями порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

 

Дане правопорушення стверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 125584 від 21.07.2019 року, письмовими поясненнями ОСОБА_1 .

Обставинами, що пом`якшують відповідальність гр. ОСОБА_1 за адміністративне правопорушення є щире розкаяння винного. Обставин, які б обтяжували відповідальність судом не встановлено.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КпАП України та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 гривень в дохід держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 384,20 гривень в користь держави.

 

Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 460/3490/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83472039

01.07.2019 ОСОБА_1 будучи фізичною особою підприємцем, на своїх двох білбордах, що розташовані в м. АДРЕСА_2 навпроти будинку АДРЕСА_3, розповсюджував шляхом вивішування агатаційних матеріалів передвибочої агітації кандидата у народні депутати по мажоритарному округу №122 від «Громадської організації» ОСОБА_2 з фотографією та текстом, на яких були відсутні відомості про установу, що здійснює їх друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, передбачені ч.7 ст.69, ч.23 ст.74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

В суді  ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, визнав повністю та щиро розкаявся, просить суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4070/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82928723

01.06.2019 року о 10.00 годині ОСОБА_1 на бігборді на вул. Сучкова м. Новомосковська Дніпропетровської області, під час виборчого процесу, вивісив друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за їх випуск, чим порушив вимоги ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

В суд ОСОБА_1 не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 85 гривень.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави у сумі 384 гривні 20 копійок.

 

Зарічний районний суд м. Сум

Справа № 591/4587/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83331419

Згідно протоколів про адміністративне правопорушення №254446 від 21.07.2019 року гр. ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ДВК розмістив в мережі інтернет фото свого заповненого бюлетеня для голосування, чим порушив вимоги ч.3 ст. 70 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» та вчинив правопорушення передбачене ст. 212-10 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину визнав повністю.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави в сумі 384 гривень 20 копійок

 

Сарненський районний суд Рівненської області

Справа № 572/2285/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83300420

19.06.2019 року о 08 годині ОСОБА_1 на білбордах по вул. Суворова, Варшавська, Гагаріна, Смолича, Белгородська в м. Сарни розмістив агітаційні плакати з написом «Європейська солідарність» з зображенням П. Порошенка, І.Геращенко, «Українська стратегія» В. Гройсман, «ВО Батьківщина» депутат К. Павловська, «Опозиційна платформа за життя» на яких були відсутні відомості про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав, щиро розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривень.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривень 20 копійок.

 

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5020/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83353135

11.07.2019 року о 18 год. 00 хв., знаходячись по вул. Лісній у м. Дніпро, ОСОБА_1 розклеював листівки, а саме друкований матеріал передвиборної агітації, в яких інформація зазначена не правильно та не повно.

 

В судовому засіданні водій ОСОБА_1 вину визнав в повному обсязі.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривна.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 (двадцять) копійок.

 

Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 753/14104/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83586900

11.07.2019 року о 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 на зовнішньому фасаді будинку гр. ОСОБА_1 розмістила шляхом вивішування агітаційний банер передвиборчої агітації, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушила п. 23 ст. 74 ЗУ «Про вибори», чим вчинила дії, передбачені ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явилася, про розгляд справи судом повідомлялася, в наданих поясненнях працівникам поліції свою вину визнала.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

 

Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7207/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83613014

29.03.2019 р. близько 01 год. 00 хв. працівниками Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві було виявлено, що ОСОБА_1 розклеював агітаційні плакати на електроопорах по вул. Ізюмській, 1 в м. Києві, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.212-14 КУпАП.

 

        ОСОБА_1 . в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся судом про місце і час розгляду справи, у зв`язку з чим суд вважає за можливе провести розгляд справи за його відсутності.

 

       Дослідивши матеріали справи, оцінивши всі наявні докази в їх сукупності, вважаю, що в діях ОСОБА_1 наявний склад правопорушення, передбаченого ст. 212-14 КУпАП з наступних підстав.

визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КпАП України, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень.

 

Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

 

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3947/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82473796

31.03.2019 року о 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_1 знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 16а, виклав у соціальну мережу «Фейсбук» фото свого бюлетеню, чим порушив вимоги чинного законодавства щодо ведення передвиборної агітації, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-10 КУпАП.

 

При наданні пояснень у суді ОСОБА_1 свою провину не визнав, та пояснив, що він дійсно сфотографував свій бюлетень та виклав до соціальної мережі «Фейсбук», однак не вважає свої дії такими, що порушують закон і в цьому немає нічого поганого.

 

Провина  ОСОБА_1 повністю підтверджується: фотографіями, протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 283908 від 04.06.2019 року, поясненнями самого правопорушника, відповідно до яких  ОСОБА_1 дійсно вчинив зазначене правопорушення за вищевикладених обставин.

Визнати винним ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212-10 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 384 грн. 20 коп.

 

Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 460/3660/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83681947

ОСОБА_1 здійснив поклейку білборду в м. Новояворівськ по вул. С.Бандери, 19, на якому розміщено агітаційні матеріали із написом: «Яворівщина вибирає ОСОБА_2 », «Мої справи говорять за мене» кандидат в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 122, який не містить відомостей про установу, яка здійснила друк, тираж та інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

В суді ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, визнав повністю.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн. 00 коп.

 

Стягнути з  ОСОБА_1 в користь держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/2440/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83341606

27.06.2019 в м. Гола Пристань Херсонської області, на вул. Чорноморській та 1-го Травня гр. ОСОБА_1, під час виборчого процесу, розповсюджував друковані матеріали, які не містили відомостей про установу, яка їх друкувала та тираж, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 21213 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні даного правопорушення визнав, підтвердив обставини, викладені в матеріалах справи.

Притягнути ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 21213 КУпАП, накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 (п`ятдесят одна) грн. 00 коп.

 

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, на користь держави судовий збір в сумі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Соснівський районний суд м. Черкаси

Справа № 712/9304/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83693318

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення № 50-25/702 від 25.06.2019 року, ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, а саме: допустив порушення строків подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру.

 

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

 

Суддя дослідивши матеріали адміністративної справи, приходить до наступних висновків.

 

Відповідальність за ст. 212-21 КУпАП передбачена за порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КпАП України і застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5100,00 ( п`ять тисяч сто) гривень.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп.

 

Соснівський районний суд м. Черкаси

Справа № 712/9415/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83639104

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 355049 від 09.07.2019 року: ОСОБА_1 18.06.2019 року о 14 год.00 хв., за адресою м. Черкаси, вул. АДРЕСА_2 , розповсюджував на рекламному щиті друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснює друк .

 

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 355048 від 09.07.2019року ОСОБА_1 18.06.2019 року о 12 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , розповсюджував на рекламному щиті друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснює друк.

 

ОСОБА_1 у судовому засіданні вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-13ч.2 КпАП України та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 51,00 гривня.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в сумі 384 грн.20 коп.

 

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4996/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83353139

13.07.2019 року о 17 год. 30 хв., знаходячись по вул. С. Нігояна, 32 у м. Дніпро, ОСОБА_1 розклеював листівки, а саме друкований матеріал передвиборної агітації, в яких інформація зазначена не повно.

 

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

З урахуванням викладеного, характеру скоєного правопорушення, особи ОСОБА_1 ступеня його вини, відсутності обставин, які пом`якшують або обтяжують його адміністративну відповідальність, прихожу до висновку про необхідність накладення на винного адміністративного стягнення в межах санкції, передбаченої ч. 2 ст. 212 13 КУпАП, а саме у вигляді штрафу в дохід держави.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривна.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 (двадцять) копійок.

 

Зборівський районний суд Тернопільської області

Справа № 599/1557/19

26 червня 2019 року близько 17 год. 00 хв., виявлено, що ОСОБА_1 під час виборчого процесу розмістив на фасаді будинку по АДРЕСА_1 Хмельницького, АДРЕСА_2 в АДРЕСА_1 . два банери із агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати Віталія Горби на якому не вказано відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив ст. 68 ЗУ „ Про вибори народних депутатів.

 

ОСОБА_1 на розгляд справи про адміністративне правопорушення не з`явився, про причини неявки не повідомив

 

Його вина у вчиненні адмінправопорушення доводиться матеріалами справи, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР 18 № 096257 від 27 червня 2019 року; рапортами поліцейського Зборівського ВП ТВП ГУНП від 27 червня 2019 року, поясненням ОСОБА_2 , фотоматеріалами .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 Кодексу про адміністративні правопорушення України і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 грн..

 

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп.

 

Личаківський районний суд м. Львова

Справа №463/5574/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83803959

ОСОБА_1 допустила порушення розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами у заборонених законом місцях, а саме: 02.07.2019 на вул. Зеленій, 96 у м. Львові на мережевих опорах здійснювала розміщення агітаційного матеріалу «Юрій Михальчишин округ 115 до парламенту», що заборонено законом.

 

Правопорушник на судовий розгляд справи з`явилася, вину у вчиненні правопорушення визнала.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 384,20 грн. судового збору у справі.

 

Іллічівський районний суд м. Маріуполя

Справа № 264/4701/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83263087

ОСОБА_1 06.07.2019 року о 12 годині, знаходячись на площі Левченка в Кальміуському районі м. Маріуполя, на автомобілі «Газель» державний номерний знак НОМЕР_1 розмістив (вивісив) під час виборчого процесу друкований матеріал передвиборчої агітації (банер партії «Опозиційна платформа За життя»), якій не містив відомостей про тираж, чим порушив ч. 23 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

ОСОБА_1 до суду не з`явився з невідомих суду причин, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

 

Вина ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, підтверджується довідкою за фактом розгляду звернення ОСОБА_2 , рапортом Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області від 06.07.2019 року, протоколом огляду місця події від 06.07.2019 року та фототаблицею до неї, а також поясненнями самого ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 , визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 384 грн. 20 коп.

 

Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10091/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83675895

13.06.2019 о 21 годині 30 хвилин ОСОБА_1 у м. Житомирі по вул. Перемоги, 3, вивісив на сіті-лайтах агітаційні матеріали, що не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про відповідальних за випуск.

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав, пояснив, що він дійсно вчинив правопорушення за обставин, зазначених у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в особі ДСА України судовий збір у розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

 

Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13871/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83916540

03.07.2019 року об 11 год. 30 хв. в м. Києві по вул. Якубовського, 6, під час виборчого процесу ОСОБА_1 здійснила розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк. Тим самим, ОСОБА_1 вчинила дії передбачені ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилась. Згідно КУпАП її неявка не перешкоджає розгляду справи. За таких обставин суд вважає за можливе розглянути справу за її відсутності.

 

Вина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 180574, рапортом СТ ДОП Голосіївського УП ГУНП в м. Києві від 03.07.2019, письмовими поясненнями ОСОБА_1 та іншими матеріалами справи про вчинення адміністративного правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП України та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі трьох неоподатковуваних мінімуму доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 384,20 гривень.

 

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2652/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83902532

19.07.2019 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. АДРЕСА_2 , здійснював розповсюдження (роздавання), під час виборчого процесу, друкованого матеріалу передвиборчої агітації на яких не міститься відомостей про установу, що здійснила друк та тираж.

 

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час судового розгляду повідомлявся належним чином. Оскільки, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду справи щодо нього до суду не з`явився, приходжу до висновку про можливість розгляду справи без його участі.

 

Винуватість ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серія АПР18 №117009 від 19.07.2019 року, поясненнями ОСОБА_1 , протоколом огляду від 19.07.2019 року, відповідно до яких ОСОБА_1 дійсно вчинив зазначене правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави у сумі 51(п`ятдесят однієї) гривні.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

 

Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16876/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83793212

З представленого протоколу вбачається, що 02.07.2019 року, близько12:0 години, гр. ОСОБА_1 знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Варненська АДРЕСА_2 буд. 1, роздавав під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформації про осіб відповідальних за випуск. У зв`язку з викладеним було складено протокол про адміністративне правопорушення про притягнення ОСОБА_1 до відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 був належним чином повідомлений, про дату, час та місце розгляду справи, проте до суду не з`явився.

 

Згідно ст. 268 КУпАП присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13, не є обов`язковою.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч.2 КпАП України і піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі 51 гривни в дохід держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 , судовий збір у розмірі 384 грн. 20 коп. в дохід держави.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31189/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84115066

За результатами аналізу Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (далі - Звіт), поданого політичною партією «СИЛА І ЧЕСТЬ» (код ЄДРПОУ 33308363) (далі - Партія) за І квартал 2019 року встановлено, що на розрахунковий Партії в АТ «Ощадбанк» (р/р НОМЕР_2 ) 09.01.2019 надано внесок від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 5 000,00 грн.

 

На підтвердження інформації, зазначеної у Звіті Партії, надана банківська виписка, згідно з якою 09.01.2019 від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Партії надано внесок через АТ КБ «Приватбанк» за розрахунковим документом №@2РL464128 у розмірі 5 000,00 грн. з призначенням платежу «внесок на підтримку політичної партії».

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ходорків Корнинського району Житомирської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 190 (одна тисяча сто дев`яносто) грн. 00 коп., на користь держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16875/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83917569

З представленого протоколу вбачається, що 02.07.2019 року о 12:00 годин, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою, м. Одеса, вул. Варненська, 1, розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, її тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. У зв`язку з викладеним було складено протокол про адміністративне правопорушення про притягнення вказаної особи до адміністративної відповідальності

 

ОСОБА_1  був належним чином повідомлений, про дату, час та місце розгляду справи, проте до суду не з`явився.

 

Згідно ст. 268 КУпАП присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 212-13 КУпАП є обов`язковою.

ОСОБА_1 ,   ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , притягнути до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 212-13 КУпАП КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу, у розмірі 51,00 гривень.

 

Стягнути з  ОСОБА_1  судовий збір у розмірі 384 грн. 20 коп. в дохід держави.

 

Соснівський районний суд м. Черкаси

Справа № 712/9413/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83874049

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №355045 від 05.07.2019: ОСОБА_1 , 01.06.2019 близько 12-00год.в м. Черкаси по вул.30р.Перемоги 10 розповсюджував на рекламному щиті друковані матеріали, передвиборчої агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк.

 

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №355046 від 05.07.2019: ОСОБА_1 , 02.06.2019 близько 12-00год.в м. Черкаси по вул. Хіміків 30/4 розповсюджував на рекламному щиті друковані матеріали, передвиборчої агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13КпАП України та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі  85 грн.

 

Стягнути з  ОСОБА_2  судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп.

 

Любашівський районний суд Одеської області

Справа № 507/983/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83117232

ОСОБА_1 , 17 липня 2019 року, здійснювала передвиборчу агітацію, участь якої у передвиборчій агітації заборонена законом, а саме, розповсюджувала агітаційні матеріали за кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 , яка балотується від політичної партії "Батьківщина".

 

ОСОБА_1 , 19.07.2019 року в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про можливість розгляду справи в її відсутності, з порушенням згодна.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 ч. 1 КУпАП та накласти на нею адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави в сумі 384 грн. 20 коп.

 

Вінницький міський суд Вінницької області

 Справа № 127/16457/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82674937

ОСОБА_1 порушив встановлений законом порядок надання внеску на підтримку політичної партії, а саме: 19.11.2018 р. ОСОБА_1 вніс внесок на розвиток політичної партії «Громадянська позиція» в розмірі 250000,00 грн, маючи непогашений податковий борг в розмірі 3,52 грн, чим порушив ст. 15 ч. 1 п. 8 Закону України "Про політичні партії в Україні".

 

Своїми діями  ОСОБА_1  вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП.

 

В судове засідання  ОСОБА_1 не з`явився, належним чином повідомлений про день та час розгляду справи.

Визнати винним  ОСОБА_1  у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1190,00 (тисяча сто дев`яносто) грн з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії в розмірі 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) грн.

 

Стягнути з  ОСОБА_1 на користь держави 384,20 грн судового збору.

 

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/3519/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84263294

ОСОБА_1 20.06.2019 року о 11-30 год. розмістив на 2-х білбордах, розташованих на перехресті траси Р-28 в с. Поліське, Коростенського р-ну, матеріали передвиборчої агітації позачергових парламентських виборів, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим чинив правопорушення, передбачене ст.212-13,ч.2 КУпАП.

 

Порушник в судове засідання не з`явився, заперечень не надав, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

 

Вина особи, що притягується до відповідальності, доводиться протоколом про вчинення адміністративного правопорушення серії ГР номер 254345, пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , фототаблицею.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-13,ч.2 КУпАП, та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень.

 

Стягнути з ОСОБА_1 384,20 грн. судового збору.

 

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Справа №: 452/2218/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83306645

ОСОБА_1 21.06.2019 року біля 10.00 год. у м. Самборі по вул. Шевченка поблизу магазину «Меблі» та біля 12 години у м. Самборі по вулиці Лемківській при виїзді на Львівський міст, вивісив на білборді під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації за політичну партію «Громадянська ініціатива», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Крім цього вказаного дня біля 12 години у м. Самборі по вулиці Лемківській при виїзді на Львівський міст вивісив на білборді під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації за політичну партію «Громадянська ініціатива», які не містять відомостей про установу яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

Під час розгляду справи ОСОБА_1 визнав себе винним, ствердивши обставини вчиненого правопорушення.

ОСОБА_1  визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в дохід держави у сумі 384 грн. 20 коп.

 

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5324/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83902470

18.07.2019 року близько 13 год. 05 хв. гр. ОСОБА_1 знаходячись біля буд. 38 по пр. П. Калнишевського в м. Дніпро, розповсюджував під час виборчого процесу ксерокопійовано матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Суд на підставі ч. 1 ст. 268 КУпАП розглядає адміністративний матеріал за його відсутністю.

Визнати винним ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 384 грн. 20 коп.

 

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14289/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84465918

19 липня 2019 року о 09 год. 00 хв., громадянин ОСОБА_1, на майдані Незалежності, по вул. Г. Безручка, Директорії, Басівкутська, на рекламних стендах та в інших місцях розповсюджував матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про друк та тираж відносно кандидата в президента України ОСОБА_2 .

 

Своїми діями ОСОБА_1 скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Просив суд проводити розгляд справи за його відсутності, про що наявне відповідне клопотання в матеріалах справи.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 51 (п`ятдесят однієї) гривні.

 

Стягнути з ОСОБА_1 в прибуток держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

 

Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15978/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84217090

З представленого протоколу вбачається, що 03.07.2019 року, близько 16:00 години, гр. ОСОБА_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, розповсюджувала під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформації про осіб відповідальних за випуск. У зв`язку з викладеним було складено протокол про адміністративне правопорушення про притягнення ОСОБА_1 до відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 була належним чином повідомлена, про дату, час та місце розгляду справи, проте до суду не з`явилася.

 

Згідно ст. 268 КУпАП присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13, не є обов`язковою.

ОСОБА_1  визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч.2 КпАП України і піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі 51 гривни в дохід держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 , судовий збір у розмірі 384 грн. 20 коп. в дохід держави.

 

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12502/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84426522

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення від 21.06.2019 р. Серія АПР18 № 324016, й долучених до вказаного протоколу документів, 20.06.2019 року близько 17 год. 30 хв. на перехресті вул. Дубенська - Макарова на ділянці тротуару розміщений біл-борд кандидата в депутати, на якому наявний зроблений напис: Депутат, який ОСОБА_2 поруч з тобою!, однак зазначений стенд передвиборної агітації всупереч вимогам Закону, не містить відомостей про установу, тираж та інформацію про відповідальних за друк осіб. Розміщення даного рекламного сюжету здійснив ОСОБА_1.

 

Таким чином ОСОБА_1 вчинив правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85 (вісімдесят п`ять одна) грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп. (триста вісімдесят чотири грн. 20 коп.).

 

Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 460/3659/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84719577

12.07.2019 о 20 год. 10 хв. ОСОБА_1 будучи директором міжнародного фестивалю «Молода Галичина», який проходив біля палацу культури "Кристал" у м. Новояворівську Яворівського району Львівської області по вулиці Т. Шевченка, 1, допустила розміщення на конструкції передньої частини сцени агітаційні матеріали передвиборчої агітації кандидатів у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» ОСОБА_2 , на яких були відсутні відомості про установу, що здійснює їх друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, передбачені ч.7 ст.69, ч.23 ст.74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

В суді ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, визнала повністю та щиро розкаялася, просить суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн.

 

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Октябрський районний суд м. Полтави

Справа № 554/6173/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85038363

01.07.2019 року ОСОБА_1 по АДРЕСА_2 розповсюдила шляхом вивішування друкований агітаційний матеріал з написом «Опозиційний блок», який не містив даних про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, що суперечить п. 7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

У судове засідання ОСОБА_1 з`явилася, вину визнала.

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340, 00 (триста сорок) гривень.

 

Стягнути із ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/1603/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84638512

25.06.2019 р. ОСОБА_1 розповсюдив (вивісив) на білбордах в населених АДРЕСА_2 , під час виборчого процесу друковані матеріали кандидатів у народні депутати, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

 

Гр. ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.

 

Крім повного визнання своєї вини, вина ОСОБА_1 доказана протоколом про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. -13 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 51 грн. (Отримувач: УК у Снятинському районі /Снятинський район/ 21081100, Код отримувача (ЄДРПОУ):37953316, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код банку отримувача (МФО):899998, Рахунок отримувача:31110106009417, Код класифікації:21081100).

 

Стягнути з ОСОБА_1 384,20 грн. судового збору в дохід держави

 

Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 756/11012/19 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85279741

ОСОБА_1, маючи податковий борг у сумі 290,54 грн. здійснила внесок на підтримку політичної партії, чим порушив п. 8 ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», тобто вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-15 КУпАП.

 

В судове засідання ОСОБА_1, не з`явилась про причини своєї неявки суд не повідомила, хоча була належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

 

Вина ОСОБА_1, у вчиненні адміністративного правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 212-15 КУпАП у повній мірі підтверджується матеріалами справи, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення копією звіту політичної партії з відповідним аналізом, висновками та копією листа з Державної фіскальної служби України.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100 н.м.д.г., що становить 1 700 гривень з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії наданої з порушенням закону.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 384 гривень 20 копійок.

 

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14291/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85374529

21.07.2019 року складено протокол серії АПР 18 №324457, з якого вбачається, що 21.07.2019 року о 12 год. 13 хв. гр. ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_2 4 на стіні будинку розмістив листівку щодо кандидата в народні депутати ОСОБА_2. Таким чином, вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 212-10 КУпАП.

 

Крім того 21.07.2019 року складено протокол серії АПР 18 №324458, з якого вбачається, 20.07.2019 року гр. ОСОБА_1 за адресою м. Рівне, вул. Фабрична в мікрорайоні «Північній» розмістив листівки. Таким чином, вчинив адміністративне правопорушення передбаченест.212-10 КУпАП.

 

Крім того 21.07.2019 року складено протокол серії АПР 18 №324459, з якого вбачається, 21.07.2019 року о 12 год. 47 хв. гр. ОСОБА_1 за адресою м. Рівне, вул. Київська, 53 на сміттєвих контейнерах розмістив листівки. Таким чином, вчинив адміністративне правопорушення передбаченест.212-10 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченогост.212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 510 ( п`ятсот десять) гривень

 

Стягнути із ОСОБА_1 , в дохід держави 384 гривень 20 копійок судового збору.

 

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12142/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85474905

09.07.2019 та 10.07.2019 ОСОБА_1 здійснив добровільні внески на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 в сумі 40000 грн. та 5000 грн., маючи податковий борг у розмірі 6 088,30 грн.

 

Такими діями  ОСОБА_1 порушив встановлений законом порядок надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, а саме п. 8 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якого не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, за що передбачена відповідальність за статтею 212-15 КУпАП.

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 212-15 Кодексу України про адміністративне правопорушення (протокол № 50-25/944 від 06.09.2019 року про адміністративне правопорушення) та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 (одна тисяча сімсот) грн. на користь держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у сумі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29805/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85478236

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення та встановлено в судовому засіданні, 08 липня 2019 року о 12 год. 20 хв. в м. Києві по вул. О. Теліги, 41, ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу що здійснює друк їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП України.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого  ч. 2 ст.212-13 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 5 (п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.

 

Стягнути з   ОСОБА_1   на користь держави судовий збір в розмірі 384,20 грн.

 

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1715/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83166450

ОСОБА_1, який працює приватним підприємцем "Гарант", на своїх одинадцяти біг-бордах, що розташовані на території Жовківського району Львівської області, автодорога М-09 та вулиці Львівська, що в місті Жовква Львівської області, розповсюджував шляхом розвішування агітаційних матеріалів передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України від одномандатного виборчого округу № 122 Романа Ониська без відомостей про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, передбачених ч. 7 ст. 69, ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Крім того ОСОБА_1 , який працює приватним підприємцем "Гарант", на своїх дев`яти біг-бордах, що розташовані на території Жовківського району Львівської області, автодорога М-09 та вулиці Б. Хмельницького, що в місті Жовква Львівської області, розповсюджував шляхом розвішування агітаційних матеріалів передвиборчої агітації політичної сили "Європейська солідарність" без відомостей без відомостей про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, передбачених ч. 7 ст. 69, ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справу про адміністративне правопорушення № 444/1715/19, провадження № 3/444/668/2019 про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.2ст.212-13Кодексу України про адміністративні правопорушення об`єднати в одне провадження із справою про адміністративне правопорушення № 444/1716/19, провадження № 3/444/669/2019 про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.2ст.212-13Кодексу України про адміністративні правопорушення та присвоїти об`єднаній справі № 444/1715/19, провадження № 3/444/668/2019.

 

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді шрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 коп. в дохід держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, приватного підприємця, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській області20.04.1999року,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2  в дохід держави судовий збір в розмірі 384,20 грн.

 

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8934/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85101842

21.07.2019 року близько 11.40 год. гр. ОСОБА_1 знаходячись в кабінці для голосування виборчої дільниці ДВК №210723 за адресою м. Ужгород, по вул. Сільвая, 3А, здійснив фотофіксацію бюлетеня.

 

Диспозиція ч. 1 ст. 212-10 КУпАП передбачає відповідальність за здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9,212-13та212-14цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 510 (п`ятсот десять) грн.

 

Стягнути із ОСОБА_1 на користь держави 384.20 гривень судового збору.

 

Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа № 562/2181/1

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83358732

10 липня 2019 року близько 13 години 00 хвилин по вул. Шкільна, 31 в м. Здолбунів Рівненської області  ОСОБА_1  вивісила  матеріали передвиборчої агітації, а саме плакати з написом: "Приєднуйся до команди!", "Приєднуйся до команди! Українська стратегія Гройсмана", які не містять відомостей про установу, що здійснила їх друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  

 

Викладені обставини правопорушення підтверджуються протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР18№323945 від 11 липня 2019 року та не заперечується правопорушником у своїх поясненнях та у суді.

ОСОБА_1  визнати винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2  ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і піддати її адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) грн. 00 коп.

 

Стягнути з ОСОБА_1 у дохід держави судовий збір у розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 (двадцять) коп.

 

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 766/14254/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83839597

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 31.05.2019р.близько 13:00год.Директор ТОВ «Медіапівдень» набіл-бордах встановлених на /дТ-2207 на 72км+200м та на 80км+700м. в селах М.Олександрівка та Давидів Брід, організував розміщення друкованих матеріалів передвиборчої агітації, а саме напис на білому фоні ОСОБА_2 «Рухаємося вперед», які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, інформацію про осіб, які відповідають за випуск, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-13 ч. 2 КУпАП України.

 

Гр. ОСОБА_1, який притягається до адміністративної відповідальності в судове засідання не з`явився.

Гр. ОСОБА_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-13 ч.2 КУпАП України і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 340 (триста сорок) грн. адміністративного штрафу.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 384,20 грн. судового збору.

 

Малиновський районний суд м. Одеси

Справа №521/11897/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86338368

27.06.2019 року ОСОБА_1 знаходячись в м. Одеса на вул. І. Рабіна вивішувала два плакати з агітацією «Генадій Чікита Доверяй Делам», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно.

 

За даним фактом співробітниками Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області відносно ОСОБА_1 було складено протокол серії ГП №196990 про адміністративне правопорушення передбачене ст. 212-13 ч.2 КпАП України.

 

Вина правопорушника підтверджується матеріалами адміністративної справи.

Визнати ОСОБА_1 винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КпАП України.

 

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КпАП України та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 гривень на користь держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 384,20 коп.

 

Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1386/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82978712

11.07.2019 близько 11-30 години в с. Острів по вул. Білоцерківська, ОСОБА_1 здійснювала розповсюдження (рознесення) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж.

 

Правопорушник ОСОБА_1 визнала факт скоєння правопорушення, що підтверджується матеріалами адміністративної справи та поясненнями, що маються в матеріалах справи.

 

В діях ОСОБА_1 вбачаю склад адмінпорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП.

Визнати винною ОСОБА_1 , за ст.. 212-13 ч. 2 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51-00 гривню (отримувач коштів: Рокит УК / смт Рокитне /21081100; код за ЄДРПОУ: 37800105; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банк отримувача МФО: 899998; рахунок отримувача: 31113106010522).

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір (отримувач коштів ГУК у м. Києві /м. Київ/ 22030106, код за ЄДРПОУ: 37993783, р/о: 31211256026001, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача: 899998, код класифікації доходів бюджету: 22030106) у розмірі 384,20 гривень.

 

Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1387/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82978722

11.07.2019 близько 10-30 години в с. Острів по вул. Білоцерківська, ОСОБА_1 здійснювала розповсюдження (рознесення) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж.

 

Правопорушник ОСОБА_1 визнала факт скоєння правопорушення, що підтверджується матеріалами адміністративної справи та поясненнями, що маються в матеріалах справи.

 

В діях ОСОБА_1 вбачаю склад адмінпорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП.

Визнати винною ОСОБА_1 , за ст.. 212-13 ч. 2 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51-00 гривна (отримувач коштів: Рокит УК/смт Рокитне /21081100; код за ЄДРПОУ: 37800105; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банк отримувача МФО: 899998; рахунок отримувача: 31113106010522).

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір (отримувач коштів ГУК у м. Києві/ м. Київ/22030106, код за ЄДРПОУ: 37993783, р/о: 31211256026001, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача: 899998, код класифікації доходів бюджету: 22030106) у розмірі 384,20 гривень.

 

Гадяцький районний суд Полтавської області

Справа № 526/2659/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86451413

28 листопада 2019 року в приміщенні «Нова друкарня» за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 14 ФОП ОСОБА_1 здійснив виготовлення карманних календариків розміром 50х100 в кількості 2 тисячі штук, які містили передвиборчу агітацію кандидата на посаду голови Великобудищанської ОТГ ОСОБА_2 , які не мали відомостей про установу, що здійснювала їх тираж, інформацію про осіб, за що передбачена відповідальність ч. 2ст. 212-13 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав та пояснив, що в той день в приміщенні друкарні зникало світло та відбувся збій в програмі. В подальшому дана помилка була виправлена.

визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч. 1 КпАП України та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 170 грн.

 

Стягти з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 384,20 грн.

 

Новоселицький районний суд Чернівецької області

Справа № 720/1512/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83890506

До Новоселицького районного суду Чернівецької області надійшли матеріали справ про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2ст.212-13 КУпАП.

 

В судовому засіданні було встановлено, що 06.06.2019року,приблизно о19:00год., ОСОБА_1 ,розповсюдив під час виборчого процесу, а саме вивісив на біл-борді в с. Зелений Гай Новоселицького району Чернівецької області, по вул. Центральній, на а/д H-10 Стрій-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига, агітаційні матеріали в яких були відсутні відомості про замовника матеріалів, установу що здійснила їх друк, їх тирах, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив виборче законодавство, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Відповідно вимог ст. 36 КУпАП остаточно призначити адміністративне стягнення у межах санкції статті встановленої за більш тяжке правопорушення та накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 71 (сімдесят одна) гривня на користь держави

 

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

 

Богуславський районний суд Київської області

Справа № 358/1016/19

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83043708

ОСОБА_1 допустив розповсюдження (вивішування) на стіні свого магазину «Венера», що розташований по АДРЕСА_2 під час виборчого процесу друкованого матеріалу передвиборчої агітації, а саме банеру із зображенням кандидата в народні депутати України Анни Скороход, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

Будучи допитаним під час судового розгляду справи, ОСОБА_1 визнав факт вчинення ним вказаного правопорушення, щиро покаявся у вчиненому.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) грн 00 копійок.

 

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

Справа № 154/2035/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82808184

25.06.2019 року близько 12 год. 30 хв. по вул. Устилузька в м. Володимирі-Волинському, Волинської області виявлено бігборд, який орендував ОСОБА_1 та на якому розмістив агітаційні матеріали з порушенням порушення встановленого законом порядку ч. 23 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів».

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав повністю, щиро розкаявся. Крім цього, його вина у вчиненні даного правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 005501 від 03.07.2019р., письмовими поясненнями, фототаблицею.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-14 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень.

 

Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14150/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83337207

ОСОБА_1 01.07.2019 приблизно о 16-00 год. у м. Києві по вул. Бурмістенко, 11,розповсюджував агітаційну інформацію без вихідних даних, а саме: відсутня інформація про тираж та установу, що виробляє дані матеріали. Тобто, ОСОБА_1 вчинив дії, передбачені ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 в судовому засіданні підтвердив обставини вчиненого правопорушення.

Вина ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення та зібраними по справі матеріалами.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

 

Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 756/9283/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83026199

13.07.2019 року о 11-00 годин   ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 під час виборчого процесу, розклеював агітаційні листівки на дверях під`їзду, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст. 212-14 КУпроАП.

 

В судове засідання  з`явився, вину визнав.

 

Крім того, його вина у скоєнні адміністративного правопорушення підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, поясненнями.

ОСОБА_1 визнати винним за ч. 1 ст. 212-14  КУпроАП  та призначити йому стягнення за цим Законом у вигляді штрафу у розмірі 85 гривень на користь держави.

 

Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 756/9285/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83025954

10.07.2019 року о 10-00 годин   ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бережанська,24 під час виборчого процесу, розклеював агітаційні листівки на стовпах освітлення, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст. 212-14 КУпроАП.

 

В судове засідання  з`явився, вину визнав.

 

Крім того, його вина у скоєнні адміністративного правопорушення підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, поясненнями.

ОСОБА_1 визнати винним за ч. 1 ст. 212-14  КУпроАП  та призначити йому стягнення за цим Законом у вигляді штрафу у розмірі 85 гривень на користь держави.

 

Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 756/9297/

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83026197

15.07.2019 року о 08-00 годин   ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 під час виборчого процесу, розклеював агітаційні листівки на стовпах освітлення, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст. 212-14 КУпроАП.

 

В судове засідання  з`явився, вину визнав.

 

Крім того, його вина у скоєнні адміністративного правопорушення підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, поясненнями.

ОСОБА_1 визнати винним за ч. 1 ст. 212-14  КУпроАП  та призначити йому стягнення за цим Законом у вигляді штрафу у розмірі 85 гривень на користь держави.

 

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа №192/1258/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83674462

09.07.2019, близько 09-00 годин, гр. ОСОБА_1 , вивішував за адресою: смт АДРЕСА_2 Солоне АДРЕСА_3 , на території ринку, під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу що здійснила друк та їх тираж, а також інформацію осіб відповідальних за випуск.

 

Винність ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 11.07.2019 серії АПР18 № 282841, а також власними поясненнями правопорушника.

Визнати винуватим ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривня.

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 335/8831/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83708996

Згідно протоколів про адміністративне правопорушення від 05.07.2019 року серії ГР № 284666, та серії ГР № 284667, гр. ОСОБА_1 , на території Вознесенівського району м. Запоріжжя на біг-борді розташованому на фасаді будинку № 27 по бул. Шевченко, та за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9-А, розповсюджував матеріали агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-13КУпАП, і накласти на нього стягнення у виді адміністративного штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп. в дохід Держаного бюджету України.

 

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/4075/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83405979

18.07.2019 року о 12 хв., по вул. Немировича-Данченко, в АДРЕСА_2 №26, ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали перевиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк їх, , їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

 

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином.

Визнати винним ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 51 гривні.

 

Теребовлянський районний суд Тернопільської області

Справа № 606/1686/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82877365

24.06.2019 року о 16 год. 45 хв. та ОСОБА_1 , незаконно розмістила друковані матеріали передвиборчої агітації на підтримку кандидата у народні депутати України Миколи Люшняка на білборді, який розташований при в`їзді в м. Теребовля по вул. Князя Василька зі сторони с. Кровинка, та двох білбордах між населеними пунктами смт. Дружба та с. Варваринці Теребовлянського району в сторону с. Варваринці Теребовлянського району, на яких не містились відомості про осіб, відповідальних за випуск, чим порушила ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

Вина ОСОБА_1 доведена даними відображеними в протоколі про адміністративне правопорушення серії ГД № 097170, від 01.07.2019 року та іншими матеріалами справи.

ОСОБА_1 визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддається адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 51 грн.

 

Миколаївський районний суд Львівської області

Справа № 447/1587/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83188573

20.07.2019року о 07год.10хв. було виявлено ОСОБА_1 , який за адресою АДРЕСА_2 ,проводив передвиборчу агітацію поза строками, а саме розмістив два банери на підтримку кандидата ОСОБА_2 . Таким чином, ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст.212-10 КУпАП.

 

Вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП стверджується його визнавальними поясненнями наданими в судовому засіданні, протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР 18 №124451, протоколом огляду місця події від 20.07.2019року, та іншими долученими матеріалами.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 510 ( п`ятсот десять ) гривень.

 

Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/8649/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84059655

19.07.2019, о 13 год. 20 хв., ОСОБА_1 , в буд. АДРЕСА_2 , розповсюджував по поштовим скринькам під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, а саме: газети «Зе депутат слуга народу», які містять неправильні та неповні відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в сумі 51 грн.

 

Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/8650/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84059674

19.07.2019, о 13 год. 40 хв., ОСОБА_1 , в буд. АДРЕСА_2 , розповсюджувала по поштовим скринькам під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, а саме: газети «Зе депутат слуга народу», які містять неправильні та неповні відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 у судовому засіданні з протоколом про адміністративне правопорушення погодилася та підтвердила викладені у ньому обставини.

 

Наведене підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, складеним уповноваженою особою відповідно до закону, заявою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від 19.07.2019, письмовими поясненнями ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , газетою, які були досліджені у судовому засіданні.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і накласти на неї стягнення у виді штрафу в сумі 51 грн.

 

Волноваський районний суд Донецької області

Справа №  221/5301/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84139993

10.07.2019 року о 08.00 год., в м. Волноваха, ОСОБА_1 розмістив агітаційний плакат на підтримку кандидата в народні депутати ОСОБА_3. ОСОБА_4 на маршрутному автобусі БАЗ Номерний знак НОМЕР_3 , чим порушив вимоги ч. 9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-14 ч. 1 КпАП України та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 85,00 грн. в дохід держави

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/6794/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84849823

ід час здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо фінансування передвиборної агітації політичної партії «Рух нових сил ОСОБА_2 » встановлено, що ОСОБА_1 здійснив добровільний внесок на накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії «Рух нових сил Михайла ОСОБА_3 » в розмірі 139000 гривень.

 

Факт надання добровільного внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду підтверджується копією Розшифровки до остаточного звіту про формування виборчого фонду політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок.

Згідно з листом Державної фіскальної служби України від 30.07.2019 року №15018/5/99-99-17-02-16, копія якого міститься в матеріалах справи, ОСОБА_1 , станом на 04.07.2019 року мав непогашений податковий борг у сумі 99 гривень 69 копійок.

Хустський районний суд Закарпатської області

Справа № 309/2198/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84860112

ОСОБА_1 14.07.2019 року о 10 год.50 хв. в м.Іршава по вул. Шевченка на огорожі РЕМ розміщував агітаційні матеріали в підтримку кандидата в народні депутати, хоча в даному в даному місці немає спеціально обладнаної дошки оголошень, чим порушив встановлений законом порядок. Своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212-14 КУпАП України.

Притягнути до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 212-14 ч.1 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 гривень.

 

Теребовлянський районний суд Тернопільської області

Справа № 606/1689/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82877954

10.06.2019 року о 10 год. 00 хв. та 15.06.2019 року о 10 год. 00 хв. та ОСОБА_1 , будучи посадовою особою, директором КП "Теребовлянський ТІЦ" здійснив вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації на підтримку кандидата у народні депутати України ОСОБА_2 , на яких не містились відомості про установу, що здійснювала друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

Свою вину у вчиненому ОСОБА_1 визнав. Також, його вина доведена даними відображеними в протоколах про адміністративне правопорушення серії ГД № 276569, від 25.06.2019 року, серії ГР №276570 від 25.06.2019 року та іншими матеріалами справи.

ОСОБА_1 визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддається адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 340 грн.

 

Теребовлянський районний суд Тернопільської області

Справа №  606/1685/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82876872

24.06.2019 року о 16 год. 00 хв. та ОСОБА_1 , незаконно розмістив друковані матеріали передвиборчої агітації на підтримку кандидата у народні депутати України Миколи Люшняка на білборді, який розташований в смт. Микулинці, по вул. Тернопільська, . Теребовлянського району Тернопільської області, на яких не містились відомості про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю, крім того його вина доведена даними відображеними в протоколі про адміністративне правопорушення серії ГД № 276571, від 27.06.2019 року та іншими матеріалами справи.

ОСОБА_1 визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддається адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 51 грн.

 

Теребовлянський районний суд Тернопільської області

Справа № 606/1736/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82988267

24.06.2019року о17год.00хв. було виявлено факт незаконного розміщення передвиборчої агітації на підтримку кандидата у народні депутати Миколи Люшняка на білборді між населеними пунктами с. Варваринці - смт. Дружба (в напрямку смт. Дружба). Вказану агітацію розмістив гр. ОСОБА_1 на якій не містяться відомості про установу, що здійснювала друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

ОСОБА_1 визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддається адміністративному стягненню у виді штрафу в дохід держави у розмірі 340 грн.

 

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 207/2371/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83180634

06.07.2019 року за адресою: м. АДРЕСА_1 . АДРЕСА_1, 64-1 гр. ОСОБА_1 було незаконно розміщено матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, яка це здійснила, друк, їх тираж, інформацію про відповідальних осіб за випуск. На плакаті вказано ім`я кандидата «Я За! ОСОБА_2 »

 

Зазначений факт підтверджується протоколом серії АПР18 №287800 від 08.07.2019 року.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати її адміністративному стягненню у виді штрафу на користь держави у розмірі 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 копійок.

 

Волноваський районний суд Донецької області

Справа № 221/5207/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84045735

20.06.2019 року о 10.00-16.00 год., в АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 розмістив матеріали передвиборчої агітації на біг-борді кандидата в народні депутати Д. Лубінця, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк і тираж, інформації про осіб, відповідальних за випуск, чим своїми діями розповсюджував агітаційні матеріали, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КпАП України та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 51,00 грн. в дохід держави

 

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1714/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83166354

ОСОБА_1 23.06.2019 року близько 11 год. 30 хв. на автодорозі М-09 на території Жовківського району Львівської області на трьох біг-бордах розповсюджував шляхом вивішування агітаційні матеріали передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України від одномандатного виборчого округу № 122 Ореста Сеньо з доклеєними чужорідними елементами відомстей про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, передбачених ч. 7 ст. 69, ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13КодексуУкраїни про адміністративні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді шарфу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 коп. в дохід держави.

доклейки

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1731/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83166353

ОСОБА_1 на своїх двохсторонніх сітілайтах, що за адресою АДРЕСА_2 Рава АДРЕСА_3 Руська, вул. Львівська та вул. Грушевського АДРЕСА_4 Жовківського району Львівської АДРЕСА_5 розповсюджував агітаційні матеріали передвиборчої агітації кандидата в народні депутати від виборчого округу № 122 Андрія Думи з доклеєними чужорідними елементами відомостей про установу, що здійснювало друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, передбачених ч. 7 ст. 69, ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчинені адміністративного правопорушення не визнав та пояснив, що на двохсторонніх сітілайтах, що за адресою м. Рава-Руська, вул. Львівська та вул. Грушевського, Жовківського району Львівської області він дійсно розповсюджував агітаційні матеріали передвиборчої агітації кандидата в народні депутати від виборчого округу № 122 Андрія Думи з доклеєними чужорідними елементами відомостей про установу, що здійснювало друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, однак звертає увагу, що законом не визначено, що відомості про установу, що здійснювало друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск не можуть бути доклеєними.

 

Незважаючи на невизнання вини ОСОБА_1 , факт вчинення н

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13КодексуУкраїни про адміністративні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді шрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 коп. в дохід держави.

доклейки

Деснянський районний суд міста Києва

Справа №754/10630/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85567826

13 липня 2019 р. в 15.00 годин ОСОБА_1 , знаходячись у підземному переході станції метро «Лісова» роздавав агітаційні листки у місці де це заборонено законом, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.212-14 ч.1 КУпАП.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст.212-14 ч.1 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 85грн. в доход держави.

метро

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 369/10167/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86409913

11.07.2019 р., ОСОБА_1 , близько 15 години 20 хвилин в с. Пищики по вул. Миру, Сквирського району Київської області, порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами.

 

Встановлене підтверджується матеріалами справи, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85 грн. на користь держави.

порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами.

Які?

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6371/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86507854

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/1042 від 04 жовтня 2019 року ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення порядку подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру. Так, як вбачається з листа окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 33 від 16.07.2019 № 268 розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України ОСОБА_1 своєчасно не подано до окружної виборчої комісії Одномандатного виборчого округу № 33 проміжний фінансовий звіт про проходження і використанні коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 33 ОСОБА_1 . Таким чином, ОСОБА_1 , яка є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 33 ОСОБА_1 , порушила встановлений законом порядок подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, а саме абз. 3 ч. 6 ст. 49 Закону, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 КупАП.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6366/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86595747

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/1034 від 03 жовтня 2019 року ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду. Так, як вбачається з листа окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 33 від 16.07.2019 № 268 розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України ОСОБА_1 своєчасно не подано до окружної виборчої комісії Одномандатного виборчого округу № 33 проміжний фінансовий звіт про надходження і використанні коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 33 ОСОБА_1 . Таким чином, ОСОБА_1 , який є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 33 ОСОБА_1 , порушив встановлений законом порядок подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, а саме абз. 3 ч. 6 ст. 49 Закону, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 КупАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6367/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86595603

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/1037 від 03 жовтня 2019 року ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду. Так, як вбачається з листа окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 33 від 16.07.2019 № 268 розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України ОСОБА_1 своєчасно не подано до окружної виборчої комісії Одномандатного виборчого округу № 33 проміжний фінансовий звіт про надходження і використанні коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 33 ОСОБА_1. Таким чином, ОСОБА_1 , який є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 33 ОСОБА_1 , порушив встановлений законом порядок подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, а саме абз. 3 ч. 6 ст. 49 Закону, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6368/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86595702

13 липня 2019 року ОСОБА_1 , будучи розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №33, своєчасно не подала до окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №33 проміжний фінансовий звіт про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №33, чим своїми діями порушила абзац 3 частини 6 статті 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-21 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6373/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86595700

13 липня 2019 року ОСОБА_1 , будучи розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №33, своєчасно не подав до окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №33 проміжний фінансовий звіт про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №33, чим своїми діями порушив абзац 3 частини 6 статті 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-21 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) грн.

 

Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/1997/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82980598

04 липня 2019 року приблизно о 12:00 годині гр. ОСОБА_1 в АДРЕСА_2 на приміщенні кафе-бар « ОСОБА_2 » вивісила плакат із зображенням кандидата у народні депутати України, на якому були відсутні відомості про установу, яка здійснила їх друк та тираж, інформацію про осіб відповідальних за їх випуск, за що передбачена відповідальність. 212-13 ч.2 КУпАП.

 

В судовому засіданні правопорушниця провину в скоєні адміністративного правопорушення визнала.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 2ст. 212-13КпАП України і накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 170,00 грн.

 

Миронівський районний суд Київської області

Справа № 371/927/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83184206

ОСОБА_1 10 липня 2019 о 12 год. 20 хв. на вулиці Соборності міста Миронівка Київської області, навпроти приміщення магазину «ФОРА», під час виборчого процесу розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

 

Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5131/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83147328

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 15.07.2019 року серії АПР18 №550098, 15.07.2019 року о 13 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_3 , на біл-борді який належить ФОП ОСОБА_1 розмішувалась політична реклама кандидатів в народні депутати України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 без вихідних даних, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», та вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 вину у вчиненому правопорушенні визнав в повному обсязі, щиро розкаявся та пояснив всі фактичні обставини вчиненого ним правопорушення.

Визнати винним  ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого  ч.2 ст.212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 грн. на користь держави.

 

Автозаводський районний суд м. Кременчука

  Справа № 524/5133/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83146946

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 16.07.2019 року серії АПР18 №550099, 15.07.2019 року о 13 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_3 , на біл-борді який належить ФОП ОСОБА_1 розмішувалась політична реклама кандидатів в народні депутати України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 без вихідних даних, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», та вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 вину у вчиненому правопорушенні визнав в повному обсязі, щиро розкаявся та пояснив всі фактичні обставини вчиненого ним правопорушення.

Визнати винним  ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого  ч.2 ст.212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 грн. на користь держави.

 

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4305/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83146114

28 червня 2019 р. о 12 год. 52 хв. ОСОБА_2 вивісив на бігборді за адресою м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 19а під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив Закон України «Про вибори народних депутатів України»

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі трьох (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4306/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83147692

28 червня 2019 р. о 12 год. 32 хв. ОСОБА_1 вивісив на бігборді за адресою м. Новомосковськ , вул. 195 Стрілецька Дивізія 1 а під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив Закон України «Про вибори народних депутатів України»

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі трьох (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Миронівський районний суд Київської області

Справа №  371/974/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83296343

ОСОБА_1 18 липня 2019 о 13 год. 40 хв. по вулиці Соборності, 85 міста Миронівка Київської області, під час виборчого процесу, розмістила друкований матеріал передвиборчої агітації, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого  ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

 
 

Миронівський районний суд Київської області

Справа №  371/971/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83296481

ОСОБА_1 18 липня 2019 о 13 год. 40 хв. на вулиці Соборності міста Миронівка Київської області, під час виборчого процесу, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.


 

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого  ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

 
 

Миронівський районний суд Київської області

Справа №  371/973/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83296345

ОСОБА_1 18 липня 2019 о 13 год. 40 хв. на вулиці Соборності, 55 міста Миронівка Київської області, під час виборчого процесу, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації, який не містить відомостей про установу, що здійснила друк, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого  ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

 

Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5321/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83380541

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 22.07.2019 року серії АПР18 №550330, 22.07.2019 року о 02 год. 00 хв. за адресою м. Кременчук, АДРЕСА_3 278, АДРЕСА_4 11, в приміщенні виборчої дільниці №531082 громадянка ОСОБА_1 виконуючи функції голови дільничної виборчої комісії не надала офіційному спостерігачу копію протоколу про підрахунок голосів виборців в встановленому порядку, що є порушенням ч. 10 ст.91 Закону України «Про вибори народних депутатів України», та вчинив правопорушення, передбачене ст.212-17 КУпАП.

 

Ненадання протоколу

Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5322/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83379861

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 19.07.2019 року серії АПР18 №550321, 16.07.2019 року о 12 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_2 , на біл-борді розміщена політична реклама замовником якої є кандидат в народні депутати України ОСОБА_1 , з використанням у змісті імітації державного символу України Малого Державного Гербу України, що є порушенням ст.8 Закону України «Про рекламу», та вчинив правопорушення, передбачене ст.212-10 КУпАП.

Визнати винним  ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. на користь держави.

Використ. держ символів

Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/2470/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83188766

24 червня 2019 року о 12 годині 20 хвилин за адресою: м. Василівка бульвар Центральний на алеї громадянка ОСОБА_1 розповсюджувала інформаційні газети політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» без відомостей про установу, яка здійснювала друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушила п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 провину визнала повністю, просила суд суворо її не карати.

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП та піддати її адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривна 00 копійок

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа №  311/2478/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83187597

19.06.2019 року за адресою в АДРЕСА_2 146 на торговому кіоску громадянин ОСОБА_1 розмістив агітаційний плакат кандидата в народні депутати України Юрія Коробова від партії "Опозиційний блок" без відомостей про установу, яка здійснила друк тиражу, відповідального за друк, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 провину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривна 00 копійок

 

Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2025/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83709187

30 червня 2019 року о 15:20 годині гр. ОСОБА_1 в м. Оріхів вивішувала плакати із зображенням кандидатів у народні депутати України під час виборчого процесу передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, яка здійснила їх друк та тираж, інформацію про осіб відповідальних за їх випуск, за що передбачена відповідальність ст. 212-13 ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності  за ч. 2  ст. 212-13 КпАП України і накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 170,00 грн.

 

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11775/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83901597

В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області, знаходяться матеріали справи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП відносно ОСОБА_1.

 

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що  ОСОБА_1 05.07.2019 о 10.40 год., перебуваючи на Театральному майдані, 4 м. Луцька, здійснював розповсюдження друкованих матеріалів брошури із 8 аркушами, в яких наявні публікації передвиборчої агітації (на позачергових виборах народних депутатів) без реквізитів, передбачених ч. 7 ст. 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13ч.2КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню.

 

Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2208/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83939532

29 липня 2019 року на адресу суду на підставі постанови Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2019 року за підсудністю надійшли матеріали справи про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2 ст. 212-13 КУпАП, згідно якого, 14 липня 2019 року приблизно о 14:00 годині гр. ОСОБА_1 в м. Оріхів по вул. Запорізькій розклеював агітаційні матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, за що передбачена відповідальність ст. 212-13 ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13КпАПУкраїниі накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу урозмірі170,00 грн.

 

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12401/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84157694

В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області знаходяться матеріали справи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП відносно ОСОБА_1.

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що  ОСОБА_1, будучи начальником відділу санітарного нагляду м. Луцька ДЖКГ, в період з 24.00 год. 19.07.2019 по 13.30 год. 20.07.2019, не забезпечив демонтаж матеріалів передвиборчої агітації у підтримку кандидата у народні депутати України ОСОБА_2 , що розміщені у засобах зовнішньої реклами по вулицях, Набережній, Глушець, Конякіна у м. Луцьку.

 

Своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

 

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11369/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83313276

08 липня 2019 року з Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області до Луцького міськрайонного суду надійшли матеріали справ про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР№ 004064від 02липня 2019року, 15.06.2019року,о 16:00год. ОСОБА_1 , в с. Рованці, Луцького району по вул. Об`їздній на рекламному щиті здійснював розповсюдження (шляхом вивішування) друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Під час розгляду справи у суді, ОСОБА_1 визнав себе винним у вчиненні правопорушень, щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень.

 

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/2965/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84690037

04 липня 2019 року на перехресті вулиці Знаменська та Чернігівська в місті Шостка громадянин ОСОБА_1 , який являється директором ТОВ «Телеком радіо», розмістив плакат передвиборчої агітації на рекламному щиті з неповними вихідними даними, а саме був відсутній тираж та установа яка виготовила інформаційний плакат.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок.

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/2482/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83575090

21 червня 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , по вулиці АДРЕСА_4 , на приміщенні магазину «Наш Край» громадянин ОСОБА_1 розмістив агітаційний плакат кандидата в народні депутати України Юрія Коробова від партії «Опозиційний блок» без відомостей про установу, яка здійснювала друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 провину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 340 (триста сорок) гривень 00 копійок

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/2484/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83600968

22 червня 2019 року за адресою: м. Василівка, по бульвару АДРЕСА_2 , буд АДРЕСА_3 14-б, між магазинами «Zefir» та «Viktoria» на металевому бігборді розмістив агітаційний плакат партії «Опозиційної платформи за життя» з надписом «Об`єднані заради миру» без відомостей про установу, яка здійснювала друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 провину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа №  311/2472/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83575087

20 червня 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин ОСОБА_1 на приміщенні магазину, який йому належить, дозволив розмістити агітаційний плакат кандидата в народні депутати України Юрія Коробова від партії «Опозиційний блок» без відомостей про установу, яка здійснювала друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 провину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривна 00 копійок

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/2468/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83044095

В червні 2019 року громадянин ОСОБА_1 розмістив на бігборді, згідно договору, агітаційний плакат в народні депутати України Юрія Коробова (Опозиційного блоку) без відомостей про установу, яка здійснила друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» на 337-400 км автошляху Харків-Сімферополь (Верхньокриничанська сільська рада Василівського району Запорізької області), чим порушив вимоги ст. 212-13 КУпАП.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривна 00 копійок

 

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № Справа № 589/3129/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85308903

ОСОБА_1 19 липня 2019 року близько 02 години 00 хвилин перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 Шостка АДРЕСА_2 області, під час виборчого процесу розповсюджував друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк та тираж такої кореспонденції.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП визнав повністю та підтвердив викладені вище обставини.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти адміністративне у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

 

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 320/5798/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83779051

27 червня 2019 року о 20 годині 01 хвилин, представник ГМ «ОПОРА» виявив вивішування на бігборді політичної реклами партії «Європейська солідарність» без відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, які були розміщені гр. ОСОБА_1 , чим порушив вимоги ч. 7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Визнати  ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Призначити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.

 

Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/2473/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83600966

24 червня 2019 року поблизу вулиці Берегова в м. Василівка на автодорозі Кам`янка-Дніпровка Василівка громадянин ОСОБА_1 на металевому бігборді розмістив агітаційний плакат кандидатів в народні депутати України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Олександра Вілкула, від Опозиційного блоку без відомостей про установу, яка здійснювала друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Крім того, 24 червня 2019 року на 339 км +425 м на автодорозі Харків-Сімферополь громадянин ОСОБА_1 на металевому бігборді розмістив агітаційний плакат кандидата в народні депутати України ОСОБА_4 Шурми від Опозиційного блоку без відомостей про установу, яка здійснювала друк тиражу, відповідального за випуск, чим порушив п.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП(протокол серія ГР №417427 від 04.07.2019 року) та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривна 00 копійок.

 

Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/1718/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86572153

ОСОБА_1 порушив встановлений законом порядок надання внеску на підтримку політичної партії, оскільки 18 червня 2019 року вніс внесок на розвиток політичної партії «УДАР» в розмірі 41730,00 грн., маючи непогашений податковий борг в розмірі 559,36 грн., чим порушив п. 8 ч. 1ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.. 212-15 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 70 (сімдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 190 (тисячу сто дев`яносто) гривень

Партія у своїй відповіді від 02 жовтня 2019 року № 25/19 повідомила, що на виконання вимог ч.7 ст. 15 Закону, внесок від 18 червня 2019 року здійснений гр. ОСОБА_1 у розмірі 41730,00 гривень було повернуто фізичній особі, яка його здійснила ОСОБА_1 за платіжним дорученням від 01.10.2019 року № 106

Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/4241/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87343921

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №50-25/1096 від 14.11.2019 року, ОСОБА_1 порушив встановлений законом порядок надання внеску на підтримку політичної партії. Так, за результатами аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданого політичною партією «Сила людей» за ІІ квартал 2019 року встановлено, що фізична особа ОСОБА_1, 14.06.2019 надав внесок на підтримку партії через ПАТ КБ «Приватбанк» за розрахунковим документом @PL869172 у розмірі 42000 грн. Державна фіскальна служба України листом від 28.08.2019 №17068/5/99-99-17-02-16 повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у ОСОБА_1 станом на 14.06.2019 обліковувався податковий борг у розмірі 6 171, 24 грн.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого  ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні  правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1360 (одна тисяча триста шістдесят) гривень 00 копійок.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

. Справа № 361/5244/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83124347

Згідно протоколів про адміністративні правопорушення:

1.26 червня 2019 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Олімпійська, 10а, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5244/19 провадження 3/361/2924/19);

2.26 червня 2019 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Броварської сотні, 16, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5245/19 провадження 3/361/2925/19);

3.26 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 в АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 по АДРЕСА_3 , 97, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5247/19 провадження 3/361/2927/19);

4.26 червня 2019 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 по АДРЕСА_3 , 129, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5248/19 провадження 3/361/2928/19);

5.27 червня 2019 року близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Гагаріна, 20, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5249/19 провадження 3/361/2929/19);

6.27 червня 2019 року близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Київська, 318, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5251/19 провадження 3/361/2931/19);

7.27 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Незалежності, 15, вивісив, під час виборчого процесу, друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5252/19 провадження 3/361/2932/19);

8.25 червня 2019 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Я. Мудрого, 28, вивісив, під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5254/19 провадження 3/361/2934/19);

9.25 червня 2019 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Київська, 79, вивісив, під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5255/19 провадження 3/361/2935/19);

10.25 червня 2019 року близько 07 години 00 хвилин ОСОБА_1 в АДРЕСА_2 . Бровари по вул.С. АДРЕСА_4 , 2, вивісив, під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5257/19 провадження 3/361/2937/19);

11.25 червня 2019 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_1 в м. Бровари по вул. Київська, 109, вивісив, під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містили відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційних матеріалів (справа 361/5258/19 провадження 3/361/2938/19).

Своїми діями ОСОБА_1  вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст.  212-13 КУпАП.

На підставі ст. 36 КУпАП суд, вважає за доцільне вищевказані справи про адміністративні правопорушення об`єднати в одне провадження для спільного розгляду і вирішення, оскільки правопорушення вчинені одним і тим же правопорушником. Відповідно до вимог цієї ж статті КУпАП, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

В судовому засіданні ОСОБА_1  вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13КУпАП визнав повністю. Просив суворо не карати

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-13Кодексу України про адміністративні правопорушення і піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

Об`єднати в одне провадження справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 КУпАП № 361/5244/19 (провадження №3/361/2924/19) зі справами про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 КУпАП:

 

-справа №361/5245/19 провадження 3/361/2925/19;

 

-справа №361/5247/19 провадження 3/361/2927/19;

 

-справа №361/5248/19 провадження 3/361/2928/19;

 

-справа №361/5249/19 провадження 3/361/2929/19;

 

-справа №361/5251/19 провадження 3/361/2931/19;

 

-справа №361/5252/19 провадження 3/361/2932/19;

 

-справа №361/5254/19 провадження 3/361/2934/19;

 

-справа №361/5255/19 провадження 3/361/2935/19;

 

-справа №361/5257/19 провадження 3/361/2937/19;

 

-справа №361/5258/19 провадження 3/361/2938/19.

 

Присвоїти об`єднаному провадженню № 361/5244/19 (провадження №3/361/2924/19).

Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/2479/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85001942

ОСОБА_1 03.07.2019 року здійснила добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 у сумі 29702,97 грн., що підтверджується копією виписки за період 01.07.2019 року - 05.07.2019 року, реєстраційний індекс від 11.07.2019 року №07/59747/19, хоча за даними інформаційної системи органів ДФС у неї станом на дату надання добровільного внеску, 03.07.2019 року, обліковувався податковий борг у розмірі 852,34 грн., що підтверджується копією листа Державної фіскальної служби України від 22.07.2019 року № 14395/5/99-99-17-02-16, чим вчинила порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, тобто адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 70 (сімдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1190,00 (одна тисяча сто дев`яносто) гривень в дохід держави.

 

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

Справа № 346/2934/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82687574

У травні 2019 року біля в м. Коломия, по вул. Карпатській біля АЗС «Окко» гр. ОСОБА_1 під час виборчого процесу здійснював розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Аналогічне порушення ОСОБА_1 вчинив у травні 2019 року в м. Коломия по вул. Карпатській біля АЗС «Окко». 

Крім особистих письмових пояснень правопорушника, його вина підтверджується наступними матеріалами справи:

- протоколами про адміністративні правопорушення серії АПР 18 № 076166 від 22.06.2019 року та серії АПР18 №076168 від 22.06.2019 р.; заявою гр. ОСОБА_2 , поясненням ОСОБА_1 ; копією фото таблиць; даними армор.

Справи № 346/2934/19, 346/2935/19 об`єднати в одне провадження під загальним № 346/2934/19.

 

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень за ч.2 ст. 212-13, ч.2 ст. 212-13 КУпАП та призначити адміністративне стягнення:

 

-зач.2 ст. 212-13КУпАП- накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн. в дохід держави.

 

-зач.2 ст. 212-13 КУпАП- накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 21 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 357 (триста п`ятдесят сім) грн. в дохід держави.

 

Відповідно до ст. 36 КУпАП остаточно призначити адміністративне стягнення ОСОБА_1 у вигляді штрафу у розмірі 21 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 357 (триста п`ятдесят сім) грн. в дохід держави.

особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 338/756/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82722404

ОСОБА_1  26 червня 2019 року близько 12 год. 00 хв. по вул. Шевченка в селищі Богородчани Івано-Франківської області під час виборчого процесу здійснював розповсюдження шляхом вивішування на білбордах матеріалів передвиборної агітації політичної партії "Європейська солідарність", які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню,

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26115/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82987958

Із наявного в матеріалах справи протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 195864, вбачається, що такий було складено 03.07.2019 року ДОП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції Ротаром Е.Ф.

У фабулі зазначеного протоколу вказано про те, що 24.06.2019 року о 15 год. 30 хв. в м. Києві по вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 42 ОСОБА_1 розмістив друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51,00 грн. (п`ятдесят одну гривень 00 копійок).

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28525/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83144342

Із наявного в матеріалах справи протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР № 195941, вбачається, що такий було складено 19.07.2019 року ДОП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції Івановим В.В.

У фабулі зазначеного протоколу вказано про те, що 19.07.2019 року о 11 год. 30 хв. в м. Києві по вул. Тешебаєва, 3/56 ОСОБА_1 розмістив друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

В судове засіданні ОСОБА_1 , вину не визнав.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51,00 грн. (п`ятдесят одну гривень 00 копійок).

 

Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1322/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82979088

27.06.2019 року було виявлено, що гр. ОСОБА_1 , у м. Енергодар, Запорізької області під час виборчого процесу вивісив на бігбордах, які йому належать друковані матеріали предвиборчої агітації кандидатів в народні депутати України Володимира ОСОБА_2 та Юрія Коробова, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, тираж та інформацію про відповідальних осіб за випуск, чим порушив ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Визнати винним ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер суду не відомий, у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, притягнути до адміністративної відповідальності та призначити стягнення у вигляді штрафу 85 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп.

 

Демидівський районний суд Рівненської області

Справа № 558/394/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83075668

27 червня 2019 року о 10 год. 30 хв. було встановлено, що в смт. Демидівка по вул. Млинівській, ОСОБА_1, як помічник народного депутата ОСОБА_2, під час виборчого процесу, здійснив вивішування друкованих матеріалів передвиборчої агітації, яка не містить повних відомостей про випуск.

ОСОБА_1 визнати винним за ч.2 ст.212-13 КУпАП та застосувати відносно нього адміністративне стягнення у вигляді мінімального штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят однієї) гривні 00 копійок.

 

Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/1288/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83052095

СОБА_1 , 26.06.2019 року на об`їзній дорозі м. Хотин (траса Н-03 Житомир-Чернівці) під час виборчого процесу розмістив плакат на білборді з надписом на якому зображений П. Порошенко «Захистить Європейське майбутнє України» та «Захистить Європейське майбутнє України», ЄС «Європейська солідарність», чим порушив ст. 68 п. 6 та ст. 69 п. 7 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та вчинив правопорушення передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85 (вісімдесят п`ясть) грн.

 

Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/1289/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83053162

ОСОБА_1 в м. Хотин АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 вивісив на білборді під час виборчого процесу агітаційний плакат П. Порошенко із написом «Захистить Європейське майбутнє України», ЄС «Європейська солідарність» без відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за тираж випуску, чим порушив ст. 68 п. 6 та ст. 69 п. 7 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та вчинив правопорушення передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 , після роз`яснення йому його прав, відмовився від послуг адвоката, вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85 (вісімдесят п`ясть) грн.

 

Путильський районний суд Чернівецької області

Справа № 721/570/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83134461

01.07.2019 р. о 16 год. 00 хв. в с. Сергії, по вул. Головній Путильського району громадянин ОСОБА_1 , вивісив на трасі Т2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП Руська, під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації "Захистимо Європейське майбутнє України" ЄС "Європейська Солідарність", які не мають відомостей про установу що здійснила друк їх тираж інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-13 ч.2 , КУпАП.

 

Також ОСОБА_1 , 01.07.2019 р. о 18год.00хв. в с. Дихтинець, по вул. Головній Путильського району, вивісив на трасі Т2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП Руська, під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації "Захистимо Європейське майбутнє України" ЄС "Європейська Солідарність", які не мають відомостей про установу що здійснила друк їх тираж інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-13 ч.2 , КУпАП.

 

В судовому засіданні правопорушник вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав повністю, просив суд суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст.212-13 ч.2 КУпАП і за його вчинення призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу 51 (п`ятдесят одна) гривня в дохід держави.

Об`єднати адміністративні справи № 721/570/19 та № 721/571/19 в одне провадження.

Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1930/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83127224

11.07.2019 року о 15:00 год. ОСОБА_2 , знаходячись по вул. Великий шлях в смт Новоайдар Луганської області, біля будинку №221 розмістив агітаційні передвиборні матеріали на стовпі, чим порушив вимоги ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» та ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів».

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 85 (вісімдесят п`ять) гривень

 

Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1729/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83127238

23.06.2019 року о 07:00 год. на блок-посту в с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області було виявлено факт перевезення ОСОБА_1 , з метою подальшого розповсюдження, агітаційних матеріалів політичної партії «Європейська солідарність» без відомостей про установу, що здійснила друк та їх тираж.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 51 (п`ятдесят одна) грн.

 

Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1949/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83127055

23.06.2019 року о 07:00 год. на блок-посту в с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області було виявлено факт перевезення ОСОБА_1 , з метою подальшого розповсюдження, агітаційних матеріалів політичної партії «Європейська солідарність» без відомостей про установу, що здійснила друк та їх тираж.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 51 (п`ятдесят одна) грн

 

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 320/5797/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83092026

В період, з кінця травня по початок червня2019року, ОСОБА_1, за адресами в м. Мелітополі: АДРЕСА_2 Героїв України АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 Б.Хмелььницького,58,здійснив вивішування на трьох білбордах друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містили відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч. 7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати ОСОБА_1 винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 68 / шістдесят вісім/ гривень 00 копійок

 

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/1579/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83185923

18 липня 2019 року о 14 год. 50 хв. в м. Миргород по вул. Гоголя 145 ОСОБА_1 під час виборчого процесу розповсюджувала друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних про випуск, а так само організацію такого розповсюдження, чим ОСОБА_1 вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 212-13 ч.2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок

 

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/1580/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83185648

18 липня 2019 року о 14 год. 50 хв. в м. Миргород по вул. Гоголя 145 ОСОБА_1 під час виборчого процесу розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних про випуск, а так само організацію такого розповсюдження, чим ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок

 

Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/2000/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83274703

03.07.2019 року о 12:00 год. ОСОБА_1 по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 в смт Новоайдар Луганської області розклеював агітаційні передвиборні матеріали, чим порушив вимоги ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» та ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» та п.п.12 п. 5.7.1 Правил благоустрою смт Новоайдар.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 85 (вісімдесят п`ять) гривень

 

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/3477/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83467101

21.07.2019 року, тобто в день проведення дострокових виборів народних депутатів України, ОСОБА_1 порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації, а саме не демонтував агітаційні матеріали в м. Коломиї, по вул. Січових Стрільців, 21, Івано-Франківської АДРЕСА_2.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/3478/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83497846

21.07.2019 року, тобто в день проведення дострокових виборів народних депутатів України, ОСОБА_1 порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації, а саме не демонтував із сіті-лайту агітаційні матеріали в м. Коломиї, по вул. Мазепи, біля ЗОШ №3, Івано-Франківської області.

Вина правопорушника підтверджується наступними матеріалами справи:

- даними в протоколі про адміністративне правопорушення серій АПР18 № 078187 від 26.07.2019 року;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.07.2019 року;

- копією протоколу огляду місця події від 21.07.2019 року з фототаблицями.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Старобільський районний суд Луганської області

Справа 431/4224/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83520341

06 липня 2019 року з 17 години 00 хвилин по 19 годину 00 хвилин на території ФСК «Колос» за згодою директора ФСК «Колос» ОСОБА_1 було розміщено агітаційний матеріал, а саме політична реклама кандидата в народні депутати Верховної Ради України ОСОБА_2.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів громадян в сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень.

 

Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/3458/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84203332

ОСОБА_1 розповсюджувала біг-борди партії «Українська стратегія», а саме по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, 37 м. Умань Черкаської області під час виборчої компанії, а саме з 11.06.2019 року по 24.06.2019 року, на яких відсутня інформація про те, ким було надруковано біг-борд, тираж друку, відповідальна особа за друк, за що передбачена відповідальність ст. 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн. 00 коп.

 

Саратський районний суд Одеської області

Справа № 513/843/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83390275

19 липня 2019 року о 21 годині 30 хвилин в с. Зоря Саратського району Одеської області ОСОБА_1 розповсюджував (розносив) під час виборчого процесу друковану продукцію передвиборної агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Саратський районний суд Одеської області

Справа № 513/905/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83671474

19 липня 2019 року о 21 годині 45 хвилин по вулиці Миру в с. Михайлівка Саратського району Одеської області ОСОБА_1 розповсюджував (розносив) під час виборчого процесу друковану продукцію передвиборної агітації, яка не містить відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Старобільський районний суд Луганської області

Справа №431/4488/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84104240

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 19.07.2019 року серії ГП № 208816, вбачається, що 19.07.2019 року о 08 годині 00 хвилин на вул. Центральній поблизу будинку № 30 в м. Старобільськ ОСОБА_1, здійснював передвиборну агітацію за кандидата в народні депутати ОСОБА_2 в заборонений законом спосіб, а саме роздавав морозиво, за що передбачена відповідальність за ст. 212-10 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним за 212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7669/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83124024

Відповідно протоколу серії ГР №200828 від 09 липня 2019 року - 25 червня 2019 року о 17 год. 00 хв. в м. Біла Церква на перехресті вул. Митрофанова вул. Леваневського, виявлено факт порушення виборчого законодавства ОСОБА_1, а саме: вивішування під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації кандидата у народні депутати України Дмитра Киришуна, які не містили відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим було порушено ч.7 ст.69 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13 ч.2 КУпАП.

 

Застосувати до ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 170 грн. 00 коп.

 

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області

Справа № 674/1098/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83159581

18 липня 2019 року біля 09 години по вул. Шевченка м. Дунаївці, біля магазину «Респект», ОСОБА_1 здійснював розповсюдження шляхом роздавання під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації, які не містили відповідних відомостей про установу, яка здійснила їх друк та інформацію про осіб відповідальних за їх випуск, за що передбачена відповідальністьч.2 ст. 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1, винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 , адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) грн.

 

Токмацький районний суд Запорізької області

Справа №  328/1730/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82980772

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії ГР 418894 від 05.07.2019 та додані матеріали, відповідно до яких 02.07.2019 о 09.00 год. ОСОБА_1 на трасі Р-37 (Василівка-Токмак), при в`їзді в місто Токмак на біг-борді розмістив плакат з політичною рекламою політичної партії «Опозиційний блок» без вихідних даних, чим порушив п.23 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

Визнати винним ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51,00 грн.

 

Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/8241/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83297412

14.07.2019 року ОСОБА_1 організував розповсюдження інформаційних листівок кандидата в народні депутати ОСОБА_4 з агітаційного намету, який не містив відомості про установу, що здійснила його друк, тираж, інформацію про відповідальну особу за випуск. Агітаційний намет було розташовано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова , 7, чим порушено вимоги ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, призначити стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп.

 

Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7588/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83384162

ОСОБА_1 , 21.04.2019 року, приблизно о 18 год. 40 хв., за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 109 на виборчій дільниці № 800425, порушила обмеження, щодо ведення виборчого процесу, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-10 КУпАП.

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-10 КУпАП, накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день розгляду справи становить 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/7989/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83417031

26.06.2019 року ОСОБА_1 організувала розповсюдження інформаційного бюлетеня «Слово Ляшка», який містить відомості передвиборчої агітації кандидата в депутати ВР України Ляшка, який не містить відомості про установу, що здійснила його друк, тираж, інформацію про відповідальну особу за випуск, шляхом роздачі громадянам через агітаційну палатку з логотипом партії «Радикальна партія Олега Ляшка» встановлену за адресою м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 28, чим порушила вимоги ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, призначити стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп.

 

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 354/548/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83735377

09.07.2019 р. з Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області до суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №406035 від 03.07.2019 р., ОСОБА_1 29.06.2019 р. в м. Яремче, по вул..Свободи,231, було розташовано білборд передвиборної агітації партії ''Європейська солідарність'', в якому не містилось відомостей про установу, що здійснила друк, тираж та інформації про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень.

 

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 348/1459/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83651208

ОСОБА_1 здійснював розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Крім того, знову здійснював розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Правопорушення ним вчинено при наступних обставинах:

25.06.2019 року в м. Надвірна по вул. Франка, по вул. Котляревського, по вул. Грушевського, по вул. Мазепи та по вул. Котляревського біля супермаркету "Колібріс" Івано-Франківської області було виявлено порушення за фактом розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск з сторони  ОСОБА_1 .

Окрім того, 24.06.2019 року було виявлено порушення за фактом розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск по вул. Рамішвілі АДРЕСА_2 м. Надвірна Івано-Франківської області з сторони  ОСОБА_1

ОСОБА_1   визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-13 ч. 2, ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення:

 

- за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) гривню.

 

- за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) гривню.

 

На підставі ст. 36 КУпАП визначити ОСОБА_1 остаточне адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одну) гривню.

 

Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/3380/19

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії ГР № 284918, складений 19.07.2019 року, стосовно ОСОБА_1.

 

Відповідно до вказаного протоколу про адміністративне правопорушення 19.07.2019 року о 15 годині 00 хвилин гр. ОСОБА_1 біля будинку АДРЕСА_3, займався розповсюдженням наклепницьких відомостей про кандидата в депутати, розміщених на друкованих листівках, чим порушив вимоги п. 10 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Вина  ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9 КУпАП, підтверджена дослідженими судом доказами, а саме:

- протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 284918 від 19.07.2019 року (а.с. 4);

- довідкою про результати розгляду ЄО № 6000. (а.с. 3);

- рапортом про реєстрацію порушення (а.с. 5);

- протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 19.07.2019 року (а.с. 6);

- протоколом огляду місця події від 19.07.2019 (копія) (а.с. 9-11);

- письмовими поясненнями ОСОБА_2 (а.с. 7);

- письмовими поясненнями ОСОБА_3 (а.с. 8);

- письмовими поясненнями ОСОБА_4 (а.с. 13);

- письмовими поясненнями ОСОБА_5 (а.с. 14);

- письмовими поясненнями  ОСОБА_6 (а.с. 15);

- письмовими поясненнями ОСОБА_7 (а.с. 16);

- письмовими поясненнями  ОСОБА_1 (а.с. 17).

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9 КУпАП, у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.

розповсюдженням наклепницьких відомостей про кандидата в депутати

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/5195/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83269383

16.07.2019 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_1 в м. Дрогобичі по вул. В. Великого на території АС № 21 порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів, а саме розмістив на склі автобуса (громадського транспорту) плакат кандидата в народні депутати ОСОБА_2, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_2) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти на нього штраф у розмірі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

транспорт

Сєверодонецький міський суд Луганської області

Справа № 428/8270/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84568863

18.07.2019 року о 15 год. 50 хв. ОСОБА_1 розповсюджувала інформаційні газети «Оппозиционный Блок», які містять відомості передвиборчої агітації кандидата в депутати ОСОБА_2 , які не мають відомостей про установу, що здійснила його друк, тираж, інформацію про відповідальну особу за випуск, шляхом роздачі громадянам через агітаційну палатку з логотипом партії «Оппозиционный Блок» встановлену за адресою: м. Сєвєродонецьтк, просп. Хіміків, 28, чим порушила вимоги ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

У судовому засіданні ОСОБА_1, за участю представника ОСОБА_3, провину у вчиненні правопорушення визнала повністю, зазначене у протоколі про адміністративне правопорушення підтвердила, щиро покаялася у вчиненому.

18.07.2019 року о 15 год. 50 хв. ОСОБА_1 розповсюджувала інформаційні газети «Оппозиционный Блок», які містять відомості передвиборчої агітації кандидата в депутати ОСОБА_2 , які не мають відомостей про установу, що здійснила його друк, тираж, інформацію про відповідальну особу за випуск, шляхом роздачі громадянам через агітаційну палатку з логотипом партії «Оппозиционный Блок» встановлену за адресою: м. Сєвєродонецьтк, просп. Хіміків, 28, чим порушила вимоги ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/3379/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84883958

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії ГР № 284917, складений 19.07.2019 року, стосовно ОСОБА_1.

Відповідно до вказаного протоколу про адміністративне правопорушення 19.07.2019 року о 15 годині 00 хвилин гр. ОСОБА_1 по АДРЕСА_2, займався розповсюдженням наклепницьких відомостей про кандидата в депутати, розміщених на друкованих листівках, чим порушив вимоги п. 10 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9КУпАП, у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.

 

Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/3378/19

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії ГР № 284919, складений 19.07.2019 року, стосовно ОСОБА_1.

Відповідно до вказаного протоколу про адміністративне правопорушення 19.07.2019 року о 15 годині 00 хвилин гр. ОСОБА_1 по АДРЕСА_3, займався розповсюдженням наклепницьких відомостей про кандидата в депутати, розміщених на друкованих листівках, чим порушив вимоги п. 10 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

вина  ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9 КУпАП, підтверджена дослідженими судом доказами, а саме:

- протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 284919 від 19.07.2019 року (а.с. 4);

- довідкою про результати розгляду ЄО № 6000. (а.с. 3);

- рапортом про реєстрацію порушення (а.с. 6);

- протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 19.07.2019 року (а.с. 7);

- протоколом огляду місця події від 19.07.2019 (копія) (а.с. 9-11);

- письмовими поясненнями ОСОБА_2 (а.с. 8);

- письмовими поясненнями ОСОБА_3 (а.с. 9);

- письмовими поясненнями ОСОБА_4 (а.с. 10);

- письмовими поясненнями ОСОБА_5 (а.с. 13);

- письмовими поясненнями  ОСОБА_6 (а.с. 14);

- письмовими поясненнями ОСОБА_7 (а.с. 15);

- письмовими поясненнями  ОСОБА_8 (а.с. 16);

- письмовими поясненнями  ОСОБА_1 (а.с. 17).

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-9 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.212-9КУпАП,у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.

 

Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/3655/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83116810

7 червня 2019 року ОСОБА_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська допустила розповсюдження (вивішування) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відповідних відомостей про установу, що здійснила друк листівок, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85 гривень.

 

Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/19130/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83006511

19.06.2019 р. по вул. 1 Травня в м. Гайсин ОСОБА_1 під час виборчого процесу розмістила постери з політичною рекламою «ГО «Опозиційний блок», які не містять відомостей про установу, що здійснювала їх друк, тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні винуватість у вчиненні правопорушення визнала у повному обсязі та суду пояснила, що в силу неуважності не побачила відсутність інформації про тираж.

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 212-13 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню на користь держави.

 

Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1428/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83105838

17.07.2019 близько 11-40 години в смт. Рокитне по вул. Першотравнева, ОСОБА_1 здійснювала розповсюдження (рознесення) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж.

 

Правопорушник ОСОБА_1 визнала факт скоєння правопорушення, що підтверджується матеріалами адміністративної справи та поясненнями, що маються в матеріалах справи.

Визнати винною ОСОБА_1, за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51,00 гривню.

 

Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/19613/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83089306

01.07.2019 р. по вулиці Хмельницьке шосе в м. Вінниці ОСОБА_1 здійснив розповсюдження передвиборчої агітації кандидата у народні депутати, шляхом вивішування реклами на бігборді в період передвиборчої агітації без зазначення відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні винуватість у вчиненні правопорушення визнав у повному обсязі, щиро розкаявся.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 212-13 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п’ять) гривень на користь держави.

 

Волочиський районний суд Хмельницької області

Справа №: 671/1303/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83129788

17 липня 2019 року близько 23 год. 30 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Волочиську Хмельницької області по вул. Богуслаєва, розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації - «Всеукраїнська газета Резонанс», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п`ятдесят одна) грн.

 

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/3520/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83122509

ОСОБА_1 15.05.2019 року близько 15-00 розмістив на білбордах розташованих по вул. Шевченка, 38 та вул. Грушевського, 29, вул. Грушевського, 52а, вул. Героїв Чорнобиля, 14, вул. Героїв Чорнобиля, 12 в м. Коростені матеріали передвиборчої агітації позачергових парламентських виборів, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.212-13,ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-13,ч.2 КУпАП, та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень.

 

Першотравневий районний суд м. Чернівців

Справа № 725/4051/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83080586

25.06.2019 року ОСОБА_1 в м. Чернівці , АДРЕСА_2 вул. Московської Олімпіади, будучи представником Української рекламної агенції «Галицький контракт» на рекламному щиті вивісив під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснює друк, її тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим своїми діями порушив п.6 ст. 68 та п.7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 грн. 00коп. в дохід держави.

 

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Справа № 723/2850/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83080731

ОСОБА_1 15.07.2019 року, в с. Михальча розміщував агітаційні матеріали у заборонених законом місцях.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав, кається у вчиненому.

 

Вина ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 15.07.2019 року, письмовими поясненнями ОСОБА_2 та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.07.2019 року.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_1 у скоєнні ним адміністративного правопорушення за ст. 212-14 ч. 1 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення, у виді штрафу в сумі 85 гривень.

 

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/3522/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83122506

ОСОБА_1 15.05.2019 року близько 15-00 розмістив на білбордах розташованих по вул. Сосновського, 38а та вул. Грушевського, 70 в м. Коростені матеріали передвиборчої агітації позачергових парламентських виборів, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.212-13, ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.212-13, ч.2 КУпАП, та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень.

 

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1147/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83256821

25.06.2019 року громадянка ОСОБА_1 в м. Апостолове на центральній площі розповсюджувала під час перевиборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушила ч.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів», за що передбачена відповідальність ч.2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу 51 грн.

 

Першотравневий районний суд м. Чернівців

Справа № 725/4132/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83134453

13.07.2019 року ОСОБА_1 близько 18 год. 00 хв. в м. Чернівці, на перехресті вул. Дебальцівська-Гайова, розмістив агітаційний намет кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 у невстановленому місці, чим порушив розпорядження Чернівецького міського голови №204-р від 27.05.2019 року «Про затвердження переліку місць відведення для політичної агітації», ти самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. 00 коп. в дохід держави.

Намет

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1088/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83267677

ОСОБА_1, 07 червня 2019 року о 13 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Привокзальній, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п’ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1090/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83267674

ОСОБА_1 , 07 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. шевченків Шлях, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

   

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1089/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83270328

ОСОБА_1 , 07 червня 2019 року о 11 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Героїв Небесної Сотні, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч.23 ст.74 Закону України Про вибори народних депутатів.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п’ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області

Справа № 373/1087/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83270331

ОСОБА_1, 07 червня 2019 року о 12 год. 00 хв. в м. Березань, по вул. Героїв Небесної Сотні, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації без відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ч. 23 ст. 74 Закону України Про вибори народних депутатів.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п’ятдесят одна) гривня 00 коп.

 

Фастівський міськрайонний суд Київської області

Справа № 381/2684/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83267962

18.07.2019 року поліцейським Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ГР202231 про те, що 18.07.2019 року близько 11 год 20 хв на вул. Нова в м. Фастові Київської області ОСОБА_1 розміщував агітаційні матеріали у заборонених для цього місцях.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу на користь держави в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 грн. 00 коп.

 

Буський районний суд Львівської області

Справа № 440/1299/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83189207

21 липня 2019 року близько 16.00 год. гр. ОСОБА_1, працюючи директором Красненського комунального підприємства Буського району не забезпечив своєчасне зняття агітаційних листівок партій «Голос», «Слуга народу» та інших по вулицях Золочівській та О. Кобилянської, що в смт. Красне, Буського району Львівської області вчинивши своїми діями порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

 

Дане правопорушення стверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 125584 від 21.07.2019 року, письмовими поясненнями ОСОБА_1.

 

Обставинами, що пом`якшують відповідальність гр. ОСОБА_1 за адміністративне правопорушення є щире розкаяння винного. Обставин, які б обтяжували відповідальність судом не встановлено.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КпАП України та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 гривень в дохід держави.

 

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4070/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82928723

01.06.2019 року о 10.00 годині ОСОБА_1 на бігборді на вул. Сучкова м. Новомосковська Дніпропетровської області, під час виборчого процесу, вивісив друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за їх випуск, чим порушив вимоги ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 85 гривень.

 

Зарічний районний суд м. Сум

Справа № 591/4587/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83331419

Згідно протоколів про адміністративне правопорушення №254446 від 21.07.2019 року гр. ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ДВК розмістив в мережі інтернет фото свого заповненого бюлетеня для голосування, чим порушив вимоги ч.3 ст. 70 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» та вчинив правопорушення передбачене ст. 212-10 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.

 

Сарненський районний суд Рівненської області

Справа № 572/2285/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83300420

19.06.2019 року о 08 годині ОСОБА_1 на білбордах по вул. Суворова, Варшавська, Гагаріна, Смолича, Белгородська в м. Сарни розмістив агітаційні плакати з написом «Європейська солідарність» з зображенням П. Порошенка, І. Геращенко, «Українська стратегія» В. Гройсман, «ВО Батьківщина» депутат К. Павловська, «Опозиційна платформа за життя» на яких були відсутні відомості про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав, щиро розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривень.

 

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5020/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83353135

1.07.2019 року о 18 год. 00 хв., знаходячись по вул. Лісній у м. Дніпро, ОСОБА_1 розклеював листівки, а саме друкований матеріал передвиборної агітації, в яких інформація зазначена не правильно та не повно.

 

В судовому засіданні водій ОСОБА_1 вину визнав в повному обсязі.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривна.

 

Зміївський районний суд Харківської області

Справа № 621/1743/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82731491

Згідно із протоколом про адміністративне правопорушення від 25.05.2019 ОСОБА_1 ставиться в вину вчинення адміністративного правопорушення за наступних обставин:

 

розміщення на "бігбордах" зовнішніх рекламних щитів друкованого матеріалу передвиборної агітації, на яких відсутня інформація про виробника, тираж, та не вказаний замовник даної продукції, за що передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 у судовому засіданні вину у вчиненому правопорушенні визнав.

На ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення накласти стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п`ятдесят) грн. 00 коп.

 

Березанський міський суд Київської області

Справа № 356/477/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82954310

4.07.2019 року начальник СП Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Палій А.В. склав протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 про те, що 28.06.2019 року о 16:00 в м. Березань по вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 7, ОСОБА_1 розмістила (розвісила) друкований агітаційний матеріал політичної партії «Слуга народу» банер «Зе кандидат ОСОБА_2 » без відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушила ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: АДРЕСА_1, РНОКПП: НОМЕР_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, і накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня 00 копійок.

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6324/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83347865

09.07.2019 о 10 год. 00 хв. в м. Бориспіль по вул. Соборна 1, гр. ОСОБА_1, роздавав друковані листівки агітації в кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 , без зазначених на них відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск. Своїми діями гр. ОСОБА_1 вчинила правопорушення, передбачене ч.2 ст. 212-13 КпАП України.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер не встановлений, визнати винною в скоєні правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-13 КпАП України та накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень

 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Справа №  233/4638/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83187487

ОСОБА_1 18.07.2019 року о 23-50 год., під час виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради України, призначених на 21.07.2019 року, знаходячись біля магазину «Єва» по бульвару Космонавтів в м. Костянтинівка Донецької області, розповсюджував шляхом вивішування листівок - друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, які відповідальні за випуск, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 пояснив, що 18.07.2019 року його знайомий ОСОБА_2 запропонував заробити, сказав, що треба буде розклеїти листівки, за що заплатять 300 грн., на що він погодився. Того ж дня він та ОСОБА_2 на перехресті біля магазину «Єва» зустрілись з раніше йому незнайомим чоловіком, який приїхав на автомобілі «Мазда». Цей чоловік дав їм три пачки антирекламних листівок проти ОСОБА_3 . ОСОБА_4 , липку стрічку та клей, пообіцяв дати по 300 грн. коли вони все розклеять. Коли вони почали клеїти листівки, до них підійшов раніше незнайомий хлопець та викликав поліцію. Розкаявся в скоєному, зазначив, що не знав вимог законодавства щодо матеріалів передвиборної агітації.

Обставини, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення серії ГП №235339, підтверджуються і іншими матеріалами справи, а саме: рапортом про отримання повідомлення на службу 102, протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення, письмовими поясненнями ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , протоколом огляду місця події, фотографіями з місця події, фотографіями листівок, тому вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, вважається доведеною.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в сумі 85 (вісімдесят п`ять) грн. 00 коп.

 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Справа №  233/4637/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83238922

9.07.2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії ГП № 235338 від 19 липня 2019 року, оформлений ДОП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Зеленським О.Г., відповідно до якого 18.07.2019 року о 23 годині 50 хвилин ОСОБА_2 , знаходячись біля магазину «Єва» по бул. Космонавтів, м. Костянтинівка, Донецької області розповсюджував вивішував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, про здійснення друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим порушив порядок ведення передвиборної агітації, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні визнав свою вину у вчиненні правопорушення, пояснив що йому запропонували заробити - розклеїти листівки, за що заплатять 300 грн., на що він погодився. Того ж дня він та ОСОБА_3 на перехресті біля магазину «Єва» зустрілись з раніше йому незнайомим чоловіком, який дав їм три пачки антирекламних листівок проти ОСОБА_4 , які необхідно було розклеїти, за що їм пообіцяв заплатити по 300 грн. Коли вони почали клеїти листівки, до них підійшов раніше незнайомий хлопець та викликав поліцію. Розкаявся в скоєному, зазначив, що не знав вимог законодавства щодо матеріалів передвиборної агітації.

 

Крім повного визнання вини самим ОСОБА_1, його вина у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення підтверджується матеріалами справи, а саме: даними, які містяться в протоколі про адміністративне правопорушення серії ГП № 235338 від 19 липня 2019 року, копіями рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.07.2019 року, пояснень ОСОБА_5, ОСОБА_6, пояснень самого ОСОБА_1, протоколу огляду місця події від 18.07.2019 року, фото до протоколу огляду.

Визнати  ОСОБА_1  виним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.

 
 

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/2607/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83242249

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшла справа про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

15.07.2019 року близько 12.20год. в смт. Нова Прага, по вул. Центральна ОСОБА_1 розклеювала агітаційні листівки у заборонених законом місцях, а саме на стовпах електромереж, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину визнала повністю, про що надала відповідну заяву.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 85 грн. 00 коп.

 

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 348/1457/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83603484

ОСОБА_1 порушив обмеження щодо ведення передвиборної агітації, а також здійснював розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Правопорушення ним вчинено при наступних обставинах:

22.06.2019 року в м. Надвірна по вул. Грушевського, Івано-Франківської області був виявлений факт здійснення проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом з сторони ОСОБА_1 , чим було порушено встановлені законом обмеження щодо передвиборної агітації.

Окрім того, 24.06.2019 року в м. Надвірна по вул. Рамішвілі, Івано-Франківської області був виявлений факт здійснення проведення передвиборної агітації поза строками, а саме: розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск з сторони ОСОБА_1

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину визнав повністю, обставини його вчинення не спростував, у вчиненому щиро розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-10, ст. 212-13 ч.2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення:

  • за ст.212-10КУпАП у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п’ятсот десять) гривень.

 

Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13832/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84017644

До Краматорського міського суду Донецької області протокол про адміністративне правопорушення з Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області відносно ОСОБА_1 за ст. 212-13 ч.2 КУпАП.

Згідно протоколу, 08.07.2019р. о 12-14 год. біля буд.130 по вул. О. Тихого у м. Краматорську на білборді ДП «Постер-Донбас» виявлено факт вивішування агітаційної реклами кандидата у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, включеного до виборчого списку політичної партії «Опозиційний блок» - ОСОБА_2 , без вихідних даних ОСОБА_1 , чим останній порушив п.23 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав та підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1, визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 (п’ятдесят одна) гривня.

 

Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13414/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85078811

До Приморського районного суду м. Одеси надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії АПР18 №337807 від 21.07.2019 року, відповідно якого 21.07.2019 року о 08 год. 00 хв. за адресою м. Одеса, вул. Л. Толстого, 30, на автомобілі Mercedes Vito номерний знак НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_2 , розміщено агітація « ОСОБА_3 за Одесу», чим порушив строки передвиборчої агітації.

 

Зазначена подія була зафіксована співробітниками поліції та кваліфікована як правопорушення, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 212-10 КпАП України.

 

У судовому засіданні 20 серпня 2019 року ОСОБА_4 вину не визнав, надав пояснення що автомобіль надав своєму другу з ОСОБА_5 , захисник Ковальський В ОСОБА_6 . надав клопотання про допит свідків у судовому засіданні.

 

Було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що вони з ОСОБА_4 здійснили обмін автомобілями, у день виборів він був відсутній у місті Одесі. Однак свідок не зміг пояснити хто та яким чином розмістив на автомобілі Mercedes Vito номерний знак НОМЕР_1 агітаційну продукцію у день виборів.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , визнати винним в скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого статті 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме в сумі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/226/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82245170

13.04.2019 року біля 03 год. 10 хв. громадянин ОСОБА_2 ' ОСОБА_3 перебуваючи в м. Заставна по вул. Бажанського вивішував агітаційні листівки, які не містять відомості про установу, що здійснюють друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск під час виборчого процесу, що чим порушив вимоги ч.2 ст.212-13 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_1 від 05.05.1997 року адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень, за порушення вимог ч. 2 ст.  212-13 КУпАП.

 

Заставнівський районний суд Чернівецької області

Справа №: 716/697/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82245170

13.04.2019 року біля 03 год. 10 хв. громадянин ОСОБА_2 ' ОСОБА_3 перебуваючи в м. Заставна по вул. Бажанського вивішував агітаційні листівки, які не містять відомості про установу, Заставнівський районний суд Чернівецької області, що здійснюють друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск під час виборчого процесу, що чим порушив вимоги ч.2 ст.212-13 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_1 від 05.05.1997 року адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень, за порушення вимог ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Заставнівський районний суд Чернівецької області

Справа №: 716/696/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82273059

13.04.2019 року біля 03 год. 10 хв. громадянка ОСОБА_1 перебуваючи в м. Заставна по вул. Бажанського вивішувала агітаційні листівки, які не містять відомості про установу, що здійснюють друк, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск під час виборчого процесу, що чим порушила вимоги ч.2 ст.212-13 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 від 30.05.2013 року адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень, за порушення вимог ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1525/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82958010

ОСОБА_1 06.07.2019 року о 22 годині 00 хвилин на вул. Центральна смт. Білокуракине Луганської області порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів, а саме: розмістив агітаційні плакати кандидата у народні депутати України ОСОБА_2 Реуцького у невідведених законом місцях.

 

Викладене підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії АА № 798430 від 08.07.2019 року, поясненням ОСОБА_1 та іншими матеріалами справи.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, просив суд суворо не наказувати.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

Притягнути ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, призначити йому стягнення у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок .

 

Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1525/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82958010

СОБА_1 06.07.2019 року о 22 годині 00 хвилин на вул. Центральна смт. Білокуракине Луганської області порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів, а саме: розмістив агітаційні плакати кандидата у народні депутати України ОСОБА_2 Реуцького у невідведених законом місцях.

 

Викладене підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії АА № 798430 від 08.07.2019 року, поясненням ОСОБА_1 та іншими матеріалами справи.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, просив суд суворо не наказувати.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

Притягнути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, призначити йому стягнення у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок .

 

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/1057/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83073461

З протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18№ 578625 від 28.06.2019 року у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальностізач.2ст.212-13 КУпАП України, вбачається, що ОСОБА_1 21.06.2019 року о 06:14 годині в м. Новоукраїнка по вул. М.Вороного та вул. Соборній, під час виборчого процесу здійснила вивішування матеріалів виборчої агітації, які не містять відомостей про друк та їх тираж.

 

ОСОБА_1 протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених ст. 212-13 ч. 1 КУпАП.

 

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст.212-13 ч.2 КУпАП.

 

ОСОБА_1 факт вчинення нею адміністративного правопорушення визнала. Щиро розкаялася у скоєному.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень 00 копійок.

 

Ренійський районний суд Одеської області

Справа  № 510/1392/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83139479

Як виходить із наданих адмінматеріалів, 20.07.2019р. о 05.00 год. в м. Рені по вул. Інтернаціональна громадянин ОСОБА_1 , шляхом розповсюдження газет «Думай» з агітаційним змістом, здійснював передвиборну агітацію поза строками, встановленими законом.

 

Таким чином, ОСОБА_1 порушив вимоги ст. 70 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011р., за що передбачена відповідальність за ст. 21210 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212 10 КпАП України та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 510 (п`ятсот десять) грн. у дохід держави.

 

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 384 (триста вісімдесят чотири ) грн. 20 коп. у дохід держави.

 

Яготинський районний суд Київської області

Cправа №: 382/1141/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82999122

24.06.2019 року об 11 годині 10 хвилин в м. Яготин Київської області по вул.. Незалежності, 87 гр. ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, а саме газети «Слово Ляшка», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск , чим порушив ст. 212-13 ч. 2 КУпАП.

Визнати виннимОСОБА_1 ,паспорт НОМЕР_1 , у скоєнні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу, стягнувши з нього на користь держави 51 (п’ятдесят одну) гривню 00 коп.

 

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/2738/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82959466

9 липня 2019 року ОСОБА_1 являючись фізичною особою підприємцем надав дозвіл на розміщення друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб відповідальних за їх випуск.

 

ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вищевказаного адміністративного правопорушення визнав та пояснив, що дійсно розмістив в маршрутному автобусі плакати одного з кандидатів в народні депутати, але при цьому, не звернув увагу на те, що вони не містять необхідних відомостей про їх друк.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і притягнути до адміністративної відповідальності у виді штрафу у розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.

 

Герцаївський районний суд Чернівецької області

Справа № /714/313/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82964182

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 01 липня 2019 року ОСОБА_1 05 червня 2019 року по вул. Приміська, що в с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області розмістив агітаційний плакат з рекламою партії народного депутата України Григорія Тиміша, без відповідних відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційного видання, тим самим допустив правопорушення передбачене ст. 212-13 ч. 2 КУпАП

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого АДРЕСА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Герцаївський районний суд Чернівецької області

Справа № /714/311/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82964152

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 01 липня 2019 року ОСОБА_1 20 червня 2019 року по вул. Головній, 54, що в с. Горбова Герцаївського району Чернівецької області розмістив агітаційний плакат з рекламою партії народного депутата України Григорія Тиміша без відповідних відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск агітаційного видання, тим самим допустив правопорушення передбачене ст. 212-13 ч. 2 КУпАП..

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий АДРЕСА_1 району АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 від 25 квітня 2002 року визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1634/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83246491

ОСОБА_1 19.07.2019 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: вул. Центральна, 83 смт. Білокуракине Луганської області в наметі від партії кандидата в народні депутати ОСОБА_2 було організовано ведення передвиборчої агітації з порушенням встановлених законом обмежень, надаючи виборцям морозиво.

Викладене підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії АА № 243284 від 19.07.2019 року, поясненням свідків, фотосвітлинами та іншими матеріалами справи.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою провину не визнав. Суду пояснив, що агітація за кандидата в народні депутати ОСОБА_3 на той момент вже не здійснювалася. Йому просто привезли морозиво та сказали роздавати його безкоштовно дітям та пенсіонерам. Дана акція благодійності ніякими документами в нього не підтверджується.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП.

Притягнути ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до адміністративної відповідальності за ст. 212-10 КУпАП, призначити йому стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 510 (п`ятсот десять) гривень 00 копійок .

морозиво

Личаківський районний суд м. Львова

Справа №463/5996/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83244888

ОСОБА_1 , 10.07.2019р ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичної-особою підприємцем, здійснив поклейку бігбордів на яких розміщені матеріали «Європейська солідарність» по а/д М-10 Львів-Краківець, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню в дохід держави.

 

Іллічівський міський суд Одеської області

Справа № 501/2224/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82972171

10 липня 2019 року, приблизно о 12 годин 00 хвилин,  ОСОБА_1 знаходячись біля Приморського парку у м. Чорноморську Одеської області, під час виборчого процесу допустив розповсюдження друкованих матеріалів виборчої агітації, які містять неправильні дані щодо інформації про установу, що здійснила друк, їх тираж. З цих підстав стосовно  ОСОБА_1 , складений протокол про адміністративне правопорушення серії АПР18 №334157 від 10 липня 2019 року за ст. 212-13 ч. 2.

ОСОБА_1 в судовому засіданні роз`ясненні права та обов`язки передбачені ст.ст.59, 63 Конституції України, ст.268 КУпАП, свою вину визнав, та пояснив суду, що він разом із знайомим роздавали газети в м.Чорноморську з передвиборною агітацією. Про те, що в газеті невірно зазначені дані, щодо виробництва та тиражу газети дізнався у відділенні поліції. У вчиненому розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51,00 грн.

 

Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/2890/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83075340

05 липня 2019 року о 19.30 годині співробітниками Каховського ВП було виявлено, що ОСОБА_1 на фасаді будівлі громадської приймальні ВО "Батьківщина", розташованої за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, буд.119 вивісила два банери під час виборчого процесу з інформацією агітаційного характеру за кандидата в народні депутати по виборчому округу № 185 Кістечка О.Д., які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, що відповідають за випуск, на підставі чого було складено протокол про адміністративне правопорушення.

В суді ОСОБА_1 свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала, щиро розкаялася.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та притягнути до адміністративної відповідальності, застосувавши адміністративне стягнення в виді штрафу у розмірі три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян-51 грн.

 
 

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/3000/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83093818

20.06.2019 року о 17:00 год. в м. Вознесенську Миколаївської області на біл-бордах, ОСОБА_1 здійснила розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КпАП України і накласти стягнення у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 (вісімдесят п`ять) грн. в дохід держави

 
 

Дарницький районний суд міста Києва

справа № 753/13353/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83304801

01.07.2019 о 21 год. 00 хв. ОСОБА_1 за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 1-А розповсюджувала під час виборчого процесу агітаційний матеріал "Опозиційний Блок", який не містить відомостей про установу, яка здійснювала друк тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Відповідно до ч. 2 ст. 212-13 КУпАП передбачена відповідальність за розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження.

ОСОБА_1 в судове засідання з`явилася, свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, визнала.

Визнати ОСОБА_1, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 грн. 00 коп.

 

Іллічівський міський суд Одеської області

Справа № 501/2225/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82972700

10 липня 2019 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин,  ОСОБА_1 знаходячись біля Приморського парку, м. Чорноморська Одеської області, під час виборчого процесу допустив розповсюдження друкованих матеріалів виборчої агітації, які містять неправильні дані щодо інформації про установу, що здійснила друк, їх тираж. З цих підстав стосовно ОСОБА_1, складений протокол про адміністративне правопорушення серії АПР18 №334165 від 10 липня 2019 року.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51,00 грн.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5037/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82998705

02.07.2019, близько 06 години,  ОСОБА_2 по АДРЕСА_2 , 73 в АДРЕСА_3 . АДРЕСА_2 порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами, розмістивши відповідний матеріал відносно кандидата у народні депутати у забороненому законом місці, а саме, на зовнішній поверхні транспортного засобу громадського користування в автобусі марки «Ataman» н.з. НОМЕР_2 . Своїми діями  ОСОБА_2 порушив п. 9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», своїми діями вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

В суді ОСОБА_2 вину визнав частково, пояснив, що політичну рекламу самостійно не розміщував, хоча знав про її наявність в транспортному засобі громадського користування, яким керував.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5042/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82998920

02.07.2019, близько 06 години,  ОСОБА_2 по АДРЕСА_3 м АДРЕСА_4 Бровари Київської АДРЕСА_5 порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами, розмістивши відповідний матеріал відносно кандидата у народні депутати у забороненому законом місці, а саме, на внутрішній поверхні транспортного засобу громадського користування в автобусі марки «Рута» н.з. НОМЕР_2 . Своїми діями  ОСОБА_2 порушив п. 9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», своїми діями вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

В суді  ОСОБА_2 вину визнав частково, пояснив, що політичну рекламу самостійно не розміщував, хоча знав про її наявність в транспортному засобі громадського користування, яким керував.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5038/19\

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83043927

04.07.2019, близько 15 години,  ОСОБА_2 по вул. Броварської Сотні, 15 в м. Бровари АДРЕСА_2 порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами, розмістивши політичну рекламу у вигляді плаката з використанням прізвища та портрета кандидата в народні депутати ОСОБА_3 , у забороненому законом місці, а саме, на внутрішній поверхні транспортного засобу громадського користування в автобусі марки «Ataman» н.з. НОМЕР_1 , яким керував. Своїми діями ОСОБА_2 порушив п. 9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1

ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5041/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83043930

0.06.2019, близько 09 години по АДРЕСА_2 в с. Гоголів Броварського району Київської області,  ОСОБА_2 розповсюджувала, шляхом вивішування під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Своїми діями  ОСОБА_2 порушила вимоги ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та скоїла правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч . 2 ст. 212-13 КУпАП.
В суді  ОСОБА_2 вину визнала частково, пояснила, що на виставленому в громадському місці плакаті стосовно кандидата в народні депутати України, не містилась агітаційна інформація.

Крім пояснень ОСОБА_2 , її вина у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії ГП № 585303 від 30.06.2019, фотозображенням з місця розповсюдження агітаційного матеріалу, що не відповідав вимогам Закону.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212-13 КУпАП, і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн.

 

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 320/5428/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83218547

ОСОБА_1 на початку червня 2019 року здійснив вивішування політичної реклами народного депутата України ОСОБА_2 В на бігбордах м. Мелітополя, яка станом на 19.06.2019 року, коли ОСОБА_3 набув статусу кандидата у народні депутати України, не містила відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, що є порушенням вимог ч.7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», за що передбачена відповідальність згідно з ч. 2 статті 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 копійок

 

Городоцький районний суд Хмельницької області

Справа№672/834/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83129806

14.07.2019 р. близько 12 год 00 хв. в м. Городок Хмельницької області по вул. Грушевського біля приміщення «ПриватБанку» ОСОБА_1 здійснював розповсюдження шляхом роздавання під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, а саме газети «Нові обличчя Нові зміни ОСОБА_2 », в якій відсутні відомості про установу, що здійснювала друк, інформації про організацію такого розповсюдження, чим порушив ч.23 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» .

Допитаний ОСОБА_1 свою вину у вчиненому правопорушенні визнав повністю, щиро покаявся.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п`ятдесят одна грн. 00 коп)

 

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9369/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83241932

11.07.2019 року ОСОБА_1 по АДРЕСА_1 встановив металоконструкцію з плакатами про агітацію кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 у невстановленому місці на узбіччі проїзної частини, чим порушив розділ ІХ «Передвиборна агітація» Закону України «Про вибори народних депутатів України» - вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

В судовому засідання ОСОБА_1 просив закрити провадження у справі за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, оскільки агітаційні намети були розміщені в дозволених місцях, а направлені на адресу суду матеріали не містять інформації про те, яку саме норму закону він порушив.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення (протоколи ГР № 206990 та ГР № 206989 від 11.07.2019 року про адміністративне правопорушення) та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 (десяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн. на користь держави.

 

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4068/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82928130

22.06.2019 року об 11.49 годині ОСОБА_1 на бігборді на перехресті вул. 195 Стрілкової Дивізії та пров. Підпільному м. Новомосковська Дніпропетровської області, під час виборчого процесу, вивісив друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за їх випуск, чим порушив вимоги ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

 

В суд ОСОБА_1 не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

 

Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, вважаю, що вина останнього повністю підтверджується: поясненнями самого ОСОБА_1 , доданими до протоколу, в яких він зазначає, що з порушенням згоден, заявою ОСОБА_2 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КУпАП, поясненнями ОСОБА_2 , протоколом огляду від 22.06.2019 року, постановою ЦВК № 1096 від 20.06.2019 року про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку само висування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідно до якої ОСОБА_3 зареєстрований як кандидат у народні депутати по одномандатному виборчому округу № 38, фотознімками до протоколу про адміністративне правопорушення.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 51 гривня.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/16955/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83276987

ОСОБА_1 , 08 липня 2019 року о 14 год. 55 хв. по вул. Новий Світ, 1 у м. Тернополі, перебуваючи у агітаційній палатці кандидата в народні депутати України І. ОСОБА_2 , надавала безкоштовні послуги громадянам з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги пункту 14 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

ОСОБА_1 у судовому засіданні зазначила, що повністю розуміє зміст роз`яснених їй прав, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення; свою вину у вчинені зазначеного адміністративного правопорушення визнала повністю та щиро розкаялась.

 

Окрім власного визнання, винуватість ОСОБА_1 у вчиненому правопорушенні доводиться матеріалами, дослідженими в судовому засіданні, а саме: даними, які зафіксовані у протоколі про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 097747 від 08 липня 2019 року; копією заяви ОСОБА_3 від 08 липня 2019 року; рапортом інспектора-чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області від 08 липня 2019 року; копією письмових пояснень ОСОБА_1 від 08 липня 2019 року; довідкою ст. дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції патрульної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області про результати розгляду звернення ОСОБА_3 від 10 липня 2019 року.

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень .

 

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7501/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82592698

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення 17 квітня 2019 року о 12:28 год. гр. ОСОБА_1 на Театральному майдані міста Луцька розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51грн.

 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

Справа № 263/10645/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83187313

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП № 237693, 15.07.2019 року о 18-00 год. ОСОБА_1 , знаходячись біля буд.60 по пр. Металургів м. Маріуполя, здійснила розповсюдження (роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомості про установу, що здійснила їх друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою провину визнала, фактичні обставини не оспорювала, просила суворо її не карати.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 51 (п`ятдесят однієї) гривні.

 

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13773/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83559075

10 липня 2018 року, близько 11 год. 40 хв., за адресою м. Рівне, вул.Млинівська,33 ОСОБА_1 розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальний за друк, чим порушив вимоги п.7 ст.69 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

Своїми діями ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст. 212-13 КУпАП як розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 51 грн. 00 коп. (п’ятдесят одна грн. 00 коп.).

 
 

Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/8030/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83421418

0 липня 2019 року, о 17 год. 57 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Чернігові, по вул. О.Кошового, біля буд. № 10, розповсюджував, шляхом роздавання, друкований матеріал передвиборчої агітації, а саме: газету «Чернігівська правда», яка не містили в собі в повному обсязі відомостей про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб, що відповідали за випуск.

 

В судовому засіданні особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повністю визнала свою вину у вчиненні інкримінованому їй правопорушенні, погодившись з протоколом про адміністративне правопорушення.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/8030/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83421432

0 липня 2019 року, о 17 год. 57 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Чернігові, по вул. О.Кошового, біля буд. № 10, розповсюджував, шляхом роздавання, друкований матеріал передвиборчої агітації, а саме: газету «Чернігівська правда», яка не містили в собі в повному обсязі відомостей про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб, що відповідали за випуск.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51(п`ятдесят одна) гривня.

 

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13768/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83582307

18 липня 2019 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е., розглянувши справу, яка надійшла з Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області про притягнення до адміністративної відповідальності

 

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, зареєстрованого в АДРЕСА_2,

 

за ч.2 ст. 212-13 КУпАП, -

   

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Справа № 723/2614/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83134484

ОСОБА_2 28 червня 2019 близько 08 год. 30 хв. в м. Сторожинець на перехресті вулиць Шевченка-Чернівецька роздавав під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації політичної партії Європейська солідарність без відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив вимоги ст.212-13 ч.2 КУпАП та ст.68 п.6 та ст.69 п.7 ЗУ "Про вибори народних депутатів України".

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ст.212-13 ч.2 КУпАП та накласти адміністративне стягнення в межах санкції статті 212-13 ч.2 КУпАП у вигляді штрафу в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривня.

 

Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12792/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83748995

До Приморського районного суду м. Одеси надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії АПР18 №341212 від 16.07.2019 року, згідно якого 14.06.2019 року ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_2 , на фасаді будинку розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації, яка не містила відомостей про установу, що здійснює друк та їх тираж.

 

Зазначена подія була зафіксована співробітниками поліції та кваліфікована як правопорушення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 212-13 КпАП України.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, визнати винним в скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме в сумі 51 (п`ятдесят одна) гривні.

 

Котовський міськрайонний суд Одеської області

Справа №491/717/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83654384

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення АПР18№011453від 21.07.2019року, ОСОБА_2  21.07.2019 року близько 10 години 00 хвилин, під час голосування на виборчій дільниці №510001 м. Ананьїва, перебуваючи в кабінці для голосування здійснила фотофіксацію на свій мобільний телефон, заповненого бюлетеня та показала його всім присутнім виборчої комісії. Своїми діями ОСОБА_2 порушила ст. 212-10 КУпАП.

ОСОБА_4 визнати винною в скоєнні правопорушення передбаченого ст.212-10 КУпАП та призначити їй стягнення у вигляді штрафу у сумі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/2609/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83580632

16 липня 2019 року в м. Гола Пристань, Голопристанського району, Херсонської області, ОСОБА_1 в належному йому транспортному засобі, на якому здійснюється маршрутне перевезення громадян в м. Гола Пристань, розклеїв агітаційні листи кандидатів в народні депутати, чим порушив ч.9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні даного правопорушення визнав повністю та підтвердив обставини, зазначені в протоколі.

Притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 212-14 ч.1 КУпАП ОСОБА_1, РНОКПП НОМЕР_1 наклавши на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (вісімдесят п`ять гривень).

 

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 149/1984/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83672138

11.07.2019 року о 15.00 год. в м. Хмільник по вул. Проспект Свободи гр. ОСОБА_1 здійснив розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації кандидата на пост депутата Верховної ради ОСОБА_2 " ОСОБА_3 , які не містили інформації про осіб, які відповідальні за випуск, чим здійснили порушення виборчого процесу.

 

12.07.2019 року о 12.20 год. в м. Хмільник по вул. Проспект Свободи гр. ОСОБА_1 здійснив розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України Реп" ОСОБА_3 , які не містили інформації про осіб які відповідальні за випуск, чим здійснили порушення виборчого процесу.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень визнав.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 212-13 ч. 2, ст. 212-13 ч. 2 і накласти на нього адміністративне стягнення у відповідності до ст. 36 КУпАП у виді штрафу в дохід держави у в розмірі 51 грн.

 

Лебединський районний суд Сумської області

Справа № 580/1789/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83391043

ОСОБА_1 о 12 год. 00 хв. 19 липня 2019 року, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1, під час виборчого процесу виготовив друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та випадково приніс з іншими агітаційними матеріалами в парк ім. Т. Шевченка по пл. Соборна м. Лебедина Сумської області, чим порушив ЗУ «Про вибори народних депутатів», що і визнав у судовому засіданні.

 

Крім особистого визнання, вина притягнутого у вчиненні правопорушення стверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 299725 від 19.07.2019 року та іншими матеріалами справи.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-13 КпАП України і підвергнути штрафу в прибуток держави в розмірі тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 340 грн.

 
 

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/3934/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83543272

До Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшов протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч.2 ст.212-13 КУпАП.

 

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №306337 від 11.07.2019 року, 10.07.2019 року приблизно о 12.00 год. гр. ОСОБА_1 розповсюджував, а саме під час виборчого процесу вивісив друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснює друк та їх тираж, біля під`їзду будинку №1 по вул. Сахарова в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу.

Визнати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.212-13КУпАП із застосуванням відносно нього адміністративного стягнення у виді штрафу в дохід держави у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому вираженні становить 51 (п`ятдесят одна) гривень 00 копійок.

 

Черняхівський районний суд Житомирської області

Справа №293/1091/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83628241

ОСОБА_1 15.06.2019 року о 10:00 год., працюючи на посаді директора рекламного агентства ТОВ "БС-Альянс", в порушення вимог ч.23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", розмістив на білборді, що в смт. Черняхів, на перехресті вулиць Житомирська-Поліська, Житомирської області, агітаційний друкований матеріал - постер, на якому відсутні відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п’ятдесят одна) грн.

 

Городоцький районний суд Хмельницької області

Справа№672/835/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83095242

14.07.2019 року біля 12 год. 00 хв. в м. Городку по вул. Грушевського біля приміщення «ПриватБанк» було виявлено, що ОСОБА_1 здійснював розповсюдження шляхом роздавання під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, а саме газети «Нове обличчя нові зміни, ОСОБА_2 », в якій відсутні відомості про установу, що здійснювала друк, інформація про організацію такого розповсюдження, чим порушив вимоги ч. 23 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України»

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 наведеного не заперечив, пояснивши, що дійсно розповсюджував агітаційні матеріали, проте не звернув увагу на відсутність відомостей, передбачених законом.

Визнати  ОСОБА_1  винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню.

 

Октябрський районний суд м. Полтави

Справа № 554/6830/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83806775

21 липня 2019 року приблизно о 18 годині ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , порушила ведення передвиборчої агітації ч. 3 ст. 70 Закону України «Про вибори народних депутатів України», а саме: виставила агітаційний плакат з написом «Українська стратегія», напередодні виборів, тобто вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-10 КУпАП.

 

ОСОБА_1 у судовому засіданні вину визнала частково та пояснила, що 21.07.2019 року вона просто виставила плакат з написом «Українська стратегія», але жодного відношення до політики вона не має. У скоєному щиро розкаялася.

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-10 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 510 грн в дохід держави.

 

Мар’їнський районний суд Донецької області

Справа номер 237/4019/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83393870

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення ОСОБА_1 , 11.07.2019 року в селі АДРЕСА_2 Донецької області по АДРЕСА_3 Центральній 77 встановив агітаційний плакат на будівлі сільського будинку культури, що є порушенням ч. 5 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину визнав в повному обсязі, показав, що на сільському будинку культури в селі Павлівка, 11.07.2019 року він розмістив агітаційний плакат Опозиційної платформи «За життя».

 

Дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, довідку Павлівської сільської ради від 16.07.2019 року № 829 про знаходження будинку культури на балансі сільської ради, заяву представника громадської організацію «Опора», пояснення ОСОБА_1 , пояснення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5, фототаблиці з плакату опозиційної платформи «За життя», приходжу до висновку, що ОСОБА_1 , своїми діями, які виразились у розміщенні агітаційних матеріалів у заборонених законом місцях громадянином, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП і призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави (на розрахунковий рахунок: 31416542005296, банк отримувач: Казначейство України (ЕАП), МФО: 899998, ЄДРПОУ: 38028736, отримувач коштів: Мар`їнське УК/м. Курахове/21081100) у розмірі 85 гривень.

 

Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/8784/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83855766

27 серпня 2019 року, після дооформлення, в провадження судді Сватівського районного суду Луганської області Скрипника С.М. надійшов адміністративний матеріал від Сватівського ВП ГУНП в Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2 ст. 212-14 КУпАП.

 

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 20 липня 2019 року ОСОБА_1 притягується до адміністративної відповідальності за ст. 212-14 КУпАП за те, що 20 липня 2019 року о 08.00 год. в м. Сватове біля урочища «Гапчій» гр-н ОСОБА_1 порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів та матеріалів політичної реклами підприємствами розповсюджувачами реклами.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав, щиро кається, просить суд суворо не карати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-14 ч.2 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді: штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень на користь держави.

 

Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа № 751/5429/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83949394

ОСОБА_1 , 27.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , під час виборчої компанії на позачергових виборах народних депутатів України, були виявлені п`ять стаціонарних білбордів ТОВ «Телерадіокомпанія «Голд Фьюче», з розміщеною на них політичною агітацією політичної партії: Опозиційний блок, Європейська солідарність та ВО «Батьківщина», що не містить відомостей про замовника друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушено ч.2,3 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 340 (триста сорок) грн

 

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 348/1461/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83603700

ОСОБА_1 допустив проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом.

 

Правопорушення ним вчинено при наступних обставинах:

 

25.06.2019 року близько 18 год. 00 хв. в м. Надвірна по вул. К.Ольги, Івано-Франківської області виявлено факт проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом, з сторони ОСОБА_1, чим останній вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину визнав, однак пояснив, що в нього були з проблеми із спиною, а тому він фізично не міг зняти вказані матеріали передвиборної агітації у встановлені строки. Обставини його вчинення не спростував, у вчиненому розкаявся.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Баштанський районний суд Миколаївської області

Справа №468/920/19-п

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84079015

26.06.2019 року близько 13.30 годин в АДРЕСА_1, ОСОБА_1 в порушення вимог ч. 7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» під час виборчого процесу з виборів народних депутатів України розповсюджував друкований матеріал передвиборної агітації, який не містить відомості установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а саме: на носію зовнішньої реклами рекламному щиті розмістив друковане зображення передвиборної агітації кандидата в народні депутати України ОСОБА_2.

 

Крім того, 26.06.2019 року близько 13.30 годин в АДРЕСА_1, ОСОБА_1 в порушення вимог ч. 7 ст. 69 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» під час виборчого процесу з виборів народних депутатів України розповсюджував друкований матеріал передвиборної агітації, який не містить відомості установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а саме: на носію зовнішньої реклами рекламному щиті розмістив друковане зображення передвиборної агітації кандидата в народні депутати України ОСОБА_3.

   

Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/2713/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83443745

09.07.2019 року в період з 15:30 по 17:00 год. у м. Моршин по вул. Івана Франка та 50-річчя УПА ОСОБА_1 у заборонених місцях на електричних опорах розклеював агітаційні плакати кандидата у народні депутати ОСОБА_2, за що передбачена відповідальність згідно ч.1 ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 грн. (вісімдесят п`ять гривень).

 

Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/2715/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83443743

09.07.2019 року в період з 15:30 по 17:00 год. у м. Моршин по вул. Івана Франка та 50-річчя УПА ОСОБА_1 у заборонених місцях на електричних опорах розклеював агітаційні плакати кандидата у народні депутати ОСОБА_2, за що передбачена відповідальність згідно з ч.1 ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 грн. (вісімдесят п`ять гривень).

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/15926/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83363845

26.06.2019 року о 10 год. 00 хв., по вул. Л. Курбаса (поворот на ТРЦ Подоляни) в м. Тернополі, був виявлений біл-борд, який належить ОСОБА_1, на якому розміщений банер із зображенням ОСОБА_2 партія Європейської солідарності без наявних вихідних даних, тиражу, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 51 (п`ятдесят одна) грн. в дохід держави.

 

Шевченківський районний суд Харківської області

Справа №: 637/786/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83079926

27 червня 2019 року близько 10.00 години гр.-ка ОСОБА_1 в селищі Шевченкове по вулиці Центральній, 5, під час виборчого процесу розповсюджувала друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила друк, тим самим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2ст. 212-13 КУпАП.

 

В судове засідання гр.-ка ОСОБА_1 , не з’явилася вдруге, хоча належним чином була повідомлена про розгляд справи під особистий підпис в розписці повістки про виклик (а.с. 16) і довідкою про СМС повідомлення.(а.с17-18).

 

Суддя, вивчивши матеріали справи, дійшов висновку, що в діях гр.-ки ОСОБА_1 є склад адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2ст.212-13КУпАП КУпроАП виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

 

Факт скоєння правопорушення підтверджується: протоколом про адміністративне правопорушення серії АПР 18 № 048069 від 27 червня 2019 року, рапортом поліцейського СРПП Шевченківського ВП Куп`янського відділу ГУНП в Харківській області від 27.06.2019 року, письмовими поясненнями гр.-ки ОСОБА_2 від 27.06.2019 року, письмовими поясненнями гр.-ки ОСОБА_3 від 27.06.2019 року та письмовим поясненнями самої гр.-ки ОСОБА_1 , в розповсюдженні друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпроАП.

 

2.Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51.00 (п`ятдесят одну) гривню в дохід держави.

 

Шевченківський районний суд Харківської області

Справа №: 637/789/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83079859

27 червня 2019 року близько 10.00 години гр.-н ОСОБА_1 в селищі Шевченкове по вулиці Центральній, 5, під час виборчого процесу розповсюджував друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила друк, тим самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2ст. 212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпроАП.

 

2.Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51.00 (п`ятдесят одну) гривню в дохід держави.

 

Шевченківський районний суд Харківської області

Справа №: 637/787/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83079928

27 червня 2019 року близько 10.30 години гр.-ка ОСОБА_1 в селищі Шевченкове по вулиці Центральній, 5, під час виборчого процесу розповсюджувала друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про тираж, установу, що здійснила друк, тим самим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2ст. 212-13 КУпАП.

1.Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпроАП.

 

2.Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51.00 (п`ятдесят одну) гривню в дохід держави.

 

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8080/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84403447

17 липня 2019 року близько 11 год. 20 хв. в смт. Ставище по вул. Сергія Цимбала гр. ОСОБА_1 розповсюджував друковані матеріали передвиборчої агітації з підписом «Опозиційна платформа за життя», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

 

ОСОБА_1 в суді вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю та підтвердив вищевикладені обставини. Додав, що розуміє всю відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 (тридцять чотири) грн.

 

Деснянський районний суд міста Києва

Справа №754/10174/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83587758

ОСОБА_2 02.07.2019 року о 12 годині 10 хвилин на вул. Милославській, 32/51 у м. Києві розмістив на транспортному засобі маршруту № 233 д\н НОМЕР_1 агітаційні матеріали, а саме наклейки на вікні, чим порушив вимоги Закону України "Про вибори народних депутатів", вчинивши правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КпАП України.

ОСОБА_2 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 212-14 КпАП України у вигляді штрафу в розмірі 85, 00 грн.

 

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5322/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83902472

09.07.2019 року протягом 20 год. 00 хв. та 00 год. 00 хв. гр. ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_2 Д, розмістив друкований матеріал передвиборчої агітації за кандидата в депутати ОСОБА_2, які не місять відомості про установу, що здійснила друк, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Визнати винним ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.

 

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3485/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82253008

27.02.2019 року на адресу суду з Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали про вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 КУпАП. Судом при розгляді справи встановлено і це підтверджується письмовими матеріалами (а.с. 2-9), що 08 лютого 2019 року ДОП СП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Крищуком О.В. було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ГП № 155793, яким зафіксовано вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 КУпАП (а.с. 1).

 

Однак, як вбачається із змісту вказаного протоколу, що ДОП СП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Крищуком О.В. взагалі не зазначено частини ст. 212-13 КУпАП, якою передбачено відповідальність за діяння, вчинене безпосередньо ОСОБА_1.

 

Відповідно до вимог закону формулювання суті правопорушення повинно бути чітким і конкретним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення його, мотивів і форми вини, а висновки суду щодо оцінки доказів мають вказуватись у вигляді точних і категоричних суджень, які виключали б сумніви з приводу достовірності доказів на обґрунтування висновку про винуватість особи.

 

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю у діях особи складу адміністративного правопорушення.

 

З протоколу про адміністративне правопорушення неможливо зробити висновок про об`єктивну сторону правопорушення.

 

А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про закриття провадження у справі.

Провадження в справі про вчинення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 , громадянкою України, пенсіонером, адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 КУпАП закрити за відсутністю у діях особи складу адміністративного правопорушення.

нема

Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/1971/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84323286

03.07.2019 о 10.45 год. ОСОБА_1 в м. Скадовську Херсонської області по вул. Сергіївській, біля маркету «АТБ» у наметі кандидата у депутати ВР України ОСОБА_2, здійснював розповсюдження шляхом роздавання друкованих матеріалів передвиборної агітації стосовно кандидата ОСОБА_2, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, таким чином вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти стягнення у вигляді адміністративного штрафу у сумі 51 грн.

 

Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/24061/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84321384

В провадженні суду перебуває справа про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за вчинення правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-10 КУпАП.

 

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 28.08.2019 року ОСОБА_1 21.07.2019 року о 18:45 год. розмістила на сторінці соціальної мережі «Facebook» фото заповненого бюлетеня чим порушила таємницю голосування.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у скоєному правопорушенні визнала.

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-10 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляду штрафу у розмірі 640 грн (шістсот сорок гривень).

Фото бюлетеня

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14034/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83993383

13 липня 2019 року, з 08 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв., за адресою м. Острог, вул. Г.Острозької на момент розповсюдження агітаційних матеріалів політичної партії Українська стратегія Гройсмана, не був вказаний тираж та замовник, керівником штабу якої являється ОСОБА_1 .

 

Своїми діями ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП як розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 51 грн. 00 коп. (п’ятдесят одна грн. 00 коп.).

 

Фастівський міськрайонний суд Київської області

Справа № 381/2683/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83679069

21.07.2019 року поліцейським Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ГР202378 про те, що в день проведення референдуму 21.07.2019 року близько 13 год 40 хв на фасаді будинку № 2 по вул. Шевченка в м. Фастові Київської області, ОСОБА_1 розмістив агітаційний банер з політичною рекламою кандидата в народні депутати.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-10 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу на користь держави в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн. 00 коп.

 

Любашівський районний суд Одеської області

  Справа № 507/994/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83152012

ОСОБА_1 20.07.2019 року в смт Зеленогірське, в смт Любашівка та в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області проводив передвиборну агітацію за депутата від партії «Батьківщина» поза строками встановленими законом, а саме: не демонтував агітаційні матеріали за 24 години останньої п`ятниці перед днем голосування.

 

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину визнав повністю, щиро розкаявся в скоєному.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 510 грн (п`ятсот десять гривень)

 

Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/2135/19

21.06.2019 року близько 15 години 00 хв. в АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 розповсюджував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації з написом «Після виборів все тільки починається. Благодійний фонд Сергія Пашинського», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив ст.212-13 ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 51 грн. 00 коп.

 

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 199/7152/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84518060

ОСОБА_2 18 липня 2019 року близько 14 години 00 хвилин розповсюджувала під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-13КУпАП,та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 4 (чотири) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 (шістдесят вісім) гривень.

 

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8070/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83482801

18 липня 2019 року близько 15 год. 30 хв. за адресою: м. Біла Церква, поблизу зупинки громадського транспорту «Площа Соборна», гр-н ОСОБА_1 здійснював розповсюдження під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації відносно кандидата у депутати Нестерчука, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим було порушено ч. 7 ст. 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

ОСОБА_1 в суді вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю та підтвердив вищевикладені обставини. Додав, що розуміє всю відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) грн.

 
 

Решетилівський районний суд Полтавської області

Справа № 546/713/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84641480

04.07.2019 близько 10-00 год. у м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області по вулиці Покровській біля будинку № 2/5 громадянин ОСОБА_1 здійснював розповсюдження агітаційних матеріалів та політичної реклами у місцях, заборонених законом, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 визнав свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, при зазначених в протоколі обставинах, а також вказав, що розкаюється у скоєному.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП не встановлено, визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212-14КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85,00 грн (Вісімдесят п`ять гривню 00 копійок).

 

Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/1163/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83705684

ОСОБА_1 20.07.2019 року об 11 годині 20 хвилин будучи особою, відповідальною за розміщення передвиборної агітації, не вжив заходів для зняття агітаційних матеріалів на електроопорах та в під’їзді по вул. Софіївській, 27, Троїцькій, вул. Набережній, пров. Заводському, від партії «Голос» та кандидатів в народні депутати ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що заборонено Законом України «Про вибори народних депутатів».

 

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 в судовому засіданні визнав свою вину та просив суд суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєному правопорушенні за ст. 220-10 КпАП України.

 

Накласти на ОСОБА_1 адміністративний штраф в розмірі 50  (п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень на користь держави

 

Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 460/4032/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85104144

ОСОБА_1 17 липня 2019 року о 07 год 40 хв, будучи фізичною особою, здійснив поклейку біл-бордів в АДРЕСА_2. Новояворівську на вул. АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 , 2 Яворівського району Львівської області, на якому розміщено агітаційний матеріал із написом « ОСОБА_2 ОСОБА_3 Голос партія справжніх змін», який не містить відомостей про установу, яка здійснила друк тиражу та інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 (шістдесят вісім) грн 00 коп в дохід держави.

 

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1240/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85107671

21 липня 2019 року о 19 годині 24 хвилин, громадянин ОСОБА_1 , по вул. Шевченко с. Орлівка Новгород-Сіверський район Чернігівської області, який є уповноваженою органів місцевого самоврядування, сільським головою Орлівської с/р не вжив заходів щодо зняття інформаційного плакату про вироби народних депутатів України, де містяться вибори про кандидата у народні депутати України Ігоря ОСОБА_2 на інформаційному бігборді, який знаходиться по АДРЕСА_1 область.

 

ОСОБА_1 , в судовому засіданні пояснив, що дійсно не встиг виконати вимоги законодавства, оскільки знаходився у відрядженні в іншій місцевості і був відсутній за місцем роботи.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні правопорушення передбаченого ст. 212-10 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у прибуток держави у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 850 (вісімсот п`ятдесят ) гривень.

 

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1971/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82570616

21.04.2019 року, близько 17-30 г., за адресою: м. Дніпро, вул.Старокозацька,58 в м. Дніпро, ОСОБА_1 виклав до соціальної мережі «Інстаграм» на своїй сторінці фото із зображенням виборчого бюлетеню, чим здійснив порушення виборчого законодавства у день виборів.

 

За вказаним фактом стосовно ОСОБА_1 21.04.2019 року було складено протокол серії АПР18 300249 про адміністративне правопорушен6ня, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. в дохід держави.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/15929/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82924447

28 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. був виявлений носій зовнішньої реклами (біл-борд), який перебуває у власності СПД ОСОБА_1 на якому розміщено банер від кандидата на вибори народних депутатів України Л. Бицюра з його фотографією. Біл-борд розміщений на стіні фасаду будівлі БК «Залізничник», який перебуває у власності АТ «Укрзалізниця», чим порушено частину 5 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 21214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 (вісімдесят п’ять) гривень.

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/21866/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84682374

03 липня 2019 року о 08 год. 30 хв. громадянин ОСОБА_1, знаходячись за адресою вулиця Миколи Голего, 6, в місті Києві, розміщував агітаційні матеріали кандидата політичної партії «Свобода» ОСОБА_3 у заборонених законом місцях, а саме - на стіні будинку.

Визнати  ОСОБА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП.

 

Піддати  ОСОБА_1 адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави, що становить 85 (вісімдесят п’ять) грн.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17398/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85608601

16 липня 2019 року о 13 год. 30 хв., у публічному місці, а саме біля магазину «Прогрес», що по вул. Слівенська, 15 в м. Тернополі, було виявлено агітаційну палатку із зображенням «Ігоря Побера», який є кандидатом у народні депутати України, в якій порушник ОСОБА_1 надавала послуги, безоплатно, з визначення вмісту цукру в крові, чим порушила п.14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів», за що відповідальність передбачена ст. 212-10 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнала та щиро розкаялася у вчиненому.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17403/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85608338

17 липня 2019 року о 13 год. 30 хв., у публічному місці, а саме будинку АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 , було виявлено агітаційну палатку із зображенням «Ігоря Побера», який є кандидатом у народні депутати України, в якій порушник ОСОБА_1 надавала послуги, безоплатно, з визначення вмісту цукру, чим порушила п.14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів», за що відповідальність передбачена ст. 212-10 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнала та щиро розкаялася у вчиненому.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17396/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85608337

16 липня 2019 року о 15 год. 30 хв., у публічному місці, а саме біля магазину «Празький», що по вул.. Київській в м. Тернополі, було виявлено агітаційну палатку із зображенням «Ігоря Побера», який є кандидатом у народні депутати України, в якій порушник ОСОБА_1 надавала послуги , безоплатно, з визначення вмісту цукру, чим порушила п.14 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів», за що відповідальність передбачена ст. 212-10 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнала та щиро розкаялася у вчиненому.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень.

 

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/8376/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84331663

З протоколу серії ГР 352060 від 11.07.2019 вбачається, що в червня 2019 року в АДРЕСА_2 вул. АДРЕСА_3 .Свободи, громадянин ОСОБА_1 розмістив на білборді матеріали передвиборчої агітації з написом «Європейська Солідарність», без вихідних даних про установу, що здійснила друк.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, виконавчого директора рекламної агенції «Позирай», мешканця АДРЕСА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51,00 грн. (п`ятдесят одну гривню).

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справа 760/23910/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85672390

Відповідно до протоколу серії АПР 18 №061288 від 09.07.2019 р., ОСОБА_1 09.07.2019 року о 14.00 год. по вул. Г. Севастополя, 18, в м. Києві, розповсюджував агітаційні листівки партії «Свобода», які не містять відомостей про установу, що здійснила їх тираж та друк, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

ОСОБА_1 в своїх поясненнях вину визнав та щиро розкаявся.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді  штрафу в сумі 51, 00 (п`ятдесят одна) гривня

 

Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/20282/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84682375

04 липня 2019 року о 10 год. 50 хв. громадянин ОСОБА_1, знаходячись за адресою проспект Космонавта Комарова, 38/57, в місті Києві, здійснював розповсюдження агітаційних листівок партії «Голос», які не містили відомості про установу, що здійснювала друк, їх тираж.

 

В судове засідання гр. ОСОБА_1 не з`явився, повідомлявся про судовий розгляд належним чином. Клопотань про відкладення судового засідання не надходило. В письмових поясненнях підтвердив викладені в протоколі обставини, вину у вчиненому правопорушенні визнав повністю.

Справа №760/20282/19

Визнати  ОСОБА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

 

Піддати  ОСОБА_1 адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 4 (чотирьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави, що становить 68 (шістдесят вісім) грн.

 

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3625/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85954983

30 липня 2019 року ОСОБА_1 будучі керівником політичної партії «СПРАВА», яка знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58, подала звіт з порушення чинного законодавства, а саме без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, а саме, до звіту партії не було додано 45 місцевих організацій Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, чим порушено вимоги частини дев`ятої статті 17 Закону, підпункту 1 пункту 10 II Положення «Про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру», затвердженого рішенням Національного агентства від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315, внаслідок цього посадовою особою відділу роботи із політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичної корупції було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.21221 КУпАП.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , визнати винною у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 21221КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави у розмірі 5 100 (п`ять тисяч сто) гривень.

 

Гусятинський районний суд Тернопільської області

Справа № 596/182/20

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87480666

ОСОБА_1 14.06.2019 року приблизно о 10:30 год. на фасаді будинку по вул. Шевченка, 42 АДРЕСА_2 м АДРЕСА_3 Чорткова вивішав агітаційний плакат на підтримку кандидата в депутати України Володимира Шматька та політичної партії «Сила Людей» без відповідних вихідних даних передбачених ч.23 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-13 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню

 

Дарницький районний суд міста Києва 

Справа № 753/13349/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87820250

1 липня 2019 р. приблизно о 21-00 год. біля будинку № 36-А по вул. Бажана в м. Києві ОСОБА_1 здійснювала розповсюдження агітаційного матеріалу «Опозиційний блок», які не містять відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори депутатів України».

 

Цього ж числа приблизно о 21-10 год. біля будинку № 36-А по вул. Бажана в м. Києві ОСОБА_1 здійснювала розповсюдження агітаційного матеріалу «Опозиційний блок», які не містять відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив ч. 23 ст. 74 Закону України «Про вибори депутатів України».

Об`єднати справу № 753/13349/19 (провадження № 3/753/4751/19), справу № 753/13352/19 (провадження № 3/753/4752/19) та справу № 753/13354/19 (провадження № 3/753/4754/19) в одне провадження та присвоїти № 753/13349/19 (провадження № 3/753/4751/19).

 

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 грн.

 

Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 610/3765/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87626583

21.12.2019 року о 14.00 год. в смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області по вул. Балаклійська ОСОБА_1 не прийняла мір щодо демонтажу агітаційного плакату у свою підтримку, як кандидата на посаду голови окремої територіальної громади, тобто проводила передвиборну агітацію поза строками, встановленими законом, а саме ст. 54 Закону України «Про місцеві вибори», чим порушила обмеження щодо ведення передвиборчої агітації в день, що передує дню голосуванню.

Накласти на ОСОБА_1 за ст. 212-10 КУпАП адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 510 гривень

 

Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21758/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82089556

21 квітня 2019 року о 10 год 52 хв, ОСОБА_1, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Д.Щербаківського58-а, ВК № 801037, ОВК№223, як голова виборчої дільниці, вніс до списку виборців громадянина, який був відсутній у реєстрі, чим порушив ЗУ «Про вибори Президента України» та вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-7 КУпАП.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-7 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн.

 

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/2119/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82979599

ОСОБА_1 в порушення ч. 23 ст. 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" в період виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів особисто розповсюдив (розмістив) друковані передвиборні агітаційні матеріали політичних партій та народних депутатів, що не містять відомостей про тираж, установу, що здійснює друк, а саме:

 

03 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. (білборд по вул. Миру, навпроти будинку №2 у м. Світловодську Кіровоградської області), 03 червня 2019 року о 11 год. 00 хв. (білборд по вул. Миру, навпроти будинку №20 у м. Світловодську Кіровоградської області), 03 червня 2019 року о 12 год. 00 хв. (білборд на перехресті вул. Миру та вул. Робоча, із боку яхт-клуба "Кристал" м. Світловодська Кіровоградської області), 03 червня 2019 року о 14 год. 00 хв. (білборд по вул. Єгорова на виїзді із м. Світловодська Кіровоградської області), 04 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. (білборд на перехресті вул. Дружби та вул. Комарова, зі сторони вул. Дружби у м. Світловодську Кіровоградської області), 04 червня 2019 року о 12 год. 00 хв. (білборд на перехресті вул. Дружби та вул. Комарова, зі сторони вул. Комарова у м. Світловодську Кіровоградської області, 04 червня 2019 року о 15 год. 50 хв. (білборд навпроти АЗС на виїзді із м. Світловодська Кіровоградської області в сторону с. Білецьківка), 04 червня 2019 року о 17 год. 00 хв. (білборд по вул. Приморській навпроти фонтану на бульварі Дніпровському у м. Світловодську Кіровоградської області).

Об`єднати адміністративні справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 № 401/2119/19 3/401/704/19, № 401/2120/19 3/401/705/19, № 401/2121/19 3/401/706/19, № 401/2122/19 3/401/707/19, № 401/2123/19 3/401/708/19, № 401/2124/19 3/401/709/19, № 401/2125/19 3/401/710/19, № 401/2126/19 3/401/711/19 в одне провадження і присвоїти справі № 401/2119/19 3/401/704/19.

 

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 85 (вісімдесят п`ять) грн.

Об`єднати адміністративні

Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/3679/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83178879

Виконуючий обов’язки директора ТОВ "Глобал" ОСОБА_1 на а/ш Одеса-Іллічівськ, здійснив розповсюдження шляхом вивішування під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 51 гривень.

 

Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 756/9566/19\

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83112268

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення ОСОБА_1 17.07.2019 о 11.10 год. за адресою: АДРЕСА_2 на стіні будинку на дошці для оголошень розклеював агітаційні матеріали у забороненому місці.

 

У суді ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170,00 грн.

 

Чаплинський районний суд Херсонської області

Справа № 665/1253/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83488239

ОСОБА_1 вивішував під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації ОСОБА_2 , які не містять відомостей про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальні за випуск.

Визнати винним ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст. 212-13 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4604/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83709147

06.07.2019 року о 12.40 годині, ОСОБА_1 знаходячись за місцем мешкання по проспекту АДРЕСА_1, вивішував під час виборчого процесу друкований матеріал з передвиборною агітацією «ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не містять відомостей про установу що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1  визнати винним в здійсненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та підвергнути адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) гривня на користь держави.

 

Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11100/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83506155

ОСОБА_1, 04 липня 2019 року о 16 годині 50 хвилин, за адресою: м. Київ, пр-т Миру, 5, розповсюджував передвиборчу агітацію, яка не містить відомості про установу, що здійснила друк, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день розгляду справи становить 51 (п’ятдесят одна) гривня.

 

Суворовський районний суд м. Одеси

Справа № 523/11218/19\

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84057424

Відповідно до матеріалів справи ОСОБА_1 18.06.2019 року в 18г. 53хв. за адресою м. Одеса, пр. Добровольського 92, біля зупинки «Лузанівка» здійснював розповсюдження друкованого матеріалу, передвиборчої агітації, яка не містить відомостей про установу та тираж, за що передбачена відповідальність за ст. 212-13 ч.2 КУпАП.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення в вигляді штрафу на користь держави у розмірі 170 грн.

 

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Справа №: 452/2466/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84314140

ОСОБА_1 20 липня 2019 року о 12 год. 30 хв. на автостанції по вул. Валовій у м. Самборі Львівської області, керував маршрутним автобусом марки ПАЗ, номерний знак НОМЕР_1 , сполученням Самбір-Бірчиці, із розміщенням у салоні цього автобуса агітаційного плакату за кандидата у народні депутати ОСОБА_2 , однак згідно ч. 3 ст. 70 Закону України «Про вибори народних депутатів» від 17.11.2011 передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється, тобто проводив передвиборну агітацію поза строками, встановленими законом, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 510 грн.

 

Личаківський районний суд м. Львова

Справа №463/5574/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84346344

постановою Личаківського районного суду від 13.08.2019  ОСОБА_1 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-14КУпАП та застосовано до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 грн.

виправити описку у постанові Личаківського районного суду м. Львова від 13 серпня 2019 року по справі про адміністративне правопорушення № 463/5574/19 зазначивши адресу проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності  ОСОБА_1 « АДРЕСА_1 » замість АДРЕСА_2  АДРЕСА_1 ».

 

Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16429/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83947585

ОСОБА_1 14.07.2019 року в м. Олешки, на біл-борді біля ЗОШ № 4 розміщувала агітаційні матеріали, без даних про установу, що здійснила друк, їх тираж, відповідального про випуск, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 212-13 КУпАП.

В судовому засіданні порушниця провину визнала.

Вина порушника в скоєнні адміністративного правопорушення, підтверджується поясненням, рапортом інспектора поліції.

ОСОБА_1, притягнути до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 грн

 

Путильський районний суд Чернівецької області

Справа № 721/594/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85138721

ОСОБА_3 15.07.2019р. близько 12 год. 00 хв. в смт. Путила по вул. Українскій порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів та розмістив їх у заборонених законом місцях, тим самим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-14 ч.1КУпАП.

ОСОБА_1 ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-14 ч.1 КУпАП і за його вчинення призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) гривень в дохід держави.

 

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 208/4864/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85366427

14.07.2019 року о 07.20 годині, Воронцов по проспекту Свободи в м. Кам`янське, керував громадським транспортним засобом «Мерседес Бенз» н/з НОМЕР_1 , з розміщеним на зовнішній поверхні надписом « ОСОБА_2 Саусь», чим порушив порядок розміщення агітаційних матеріалів.

ОСОБА_4  визнати винним в здійсненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-14 КУпАП та підвергнути адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень на користь держави.

 

Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 753/13349/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86753815

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої менеджером в ТОВ «Октогон-Рутодор», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Об`єднати справу № 753/13349/19 (провадження № 3/753/4751/19), справу № 753/13352/19 (провадження № 3/753/4752/19) та справу № 753/13354/19 (провадження № 3/753/4754/19) в одне провадження та присвоїти № 753/13349/19 (провадження № 3/753/4751/19).

 

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 грн.

Об’єднання справ

вступна та резолютивна частини

Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Справа № 337/2985/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83189114

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 14.07.2019 р. серії ГР № 281769, гр. ОСОБА_1 14.07.2019 року о 14-00 годині, перебуваючи по вул. Запорізькій в м. Оріхів, розклеював під час передвиборчої агітації агітаційні матеріали , які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж , інформацію про осіб відповідальних за випуск, за що передбачена адміністративна відповідальність, передбачена ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

В судовому засіданні правопорушник ОСОБА_1 пояснив обставини, на підставі яких відносно нього було складено протокол про адміністративне правопорушення, з протоколом згоден вину визнав в повному обсязі.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1, визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1, адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 коп.

 

Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Справа № 337/2969/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83157389

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 05.07.2019 р. серії ГР № 283450, гр. ОСОБА_1 28.06.2019 року по пр. Ювілейному, буд.27 та по пр. Ювілейному, буд.30, пр. Інженера Преображенського, буд.9 у м. Запоріжжі, розмістив під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборчої агітації , які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж , інформацію про осіб відповідальних за випуск, за що передбачена адміністративна відповідальність, передбачена ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В судовому засіданні правопорушник ОСОБА_1 пояснив обставини, на підставі яких відносно нього було складено протокол про адміністративне правопорушення, з протоколом згоден вину визнав в повному обсязі.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 коп.

 

Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Справа № 337/4168/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84884628

24 вересня 2019 року до суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 заст. 212-15 КпАП України. З протоколу про адміністративне правопорушення від 10 вересня 2019 року вбачається, що за результатами контролю за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України ОСОБА_3 встановлено що 01.07.2019 р. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснив добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України ОСОБА_3 в розмірі 30000,00 грн. Факт надання добровільного внеску на поточний рахунок виборчого фонду підтверджується копією Розшифровки до проміжного звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 79 ОСОБА_3 . Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 30.07.2019 № 15003/5/99-99-17-02-16 за даними інформаційної системи органів ДФС станом на 01.07.2019р. у ОСОБА_5. ОСОБА_6 обліковувався податковий борг у сумі 150,37 грн.

Визнати винним ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП.

 

Накласти на ОСОБА_2 адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі сімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян 1190 (одна тисяча дев`яносто) грн. 00 коп.

податковий борг у сумі 150,37 грн.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6982/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82901419

24.06.2019 р. о 13 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_2, 21 ОСОБА_1 здійснював роздавання друкованих матеріалів передвиборної агітації, а саме газет «Слово Ляшка», під час виборчого процесу, які не містять відомостей про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск, чим порушив п. 7 ст. 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Суддя, оголосивши протокол про адміністративне правопорушення, вислухавши ОСОБА_1, дослідивши приєднані до протоколу документи вважає, що останній своїми діями вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-13 ч. 2 КУпАП, виходячи з наступного.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю, підтвердивши фактичні обставини викладені в протоколі. в скоєному щиро розкаюється.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч. 2 КУпАП і застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 грн.

 

Городоцький районний суд Львівської області

Справа №441/1134/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82779506

ОСОБА_1 18.06.2019р. біля 12 год. 50 хв., на білборді та двох ситілайтах на вул. Перемишльська та у сквері на майдані Гайдамаків у м. Городок Львівської обл., розповсюдив (вивісив) друковані матеріали передвиборчої агітації за кандидата у народні депутати України від одномандатного виборчого округу № 120 ОСОБА_2 , які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, що виявлено 18.06.2019р.

 

В суді ОСОБА_1 факт інкримінованого йому порушення не визнав, пояснив, що особисто, на початку червня 2019р., у м. Городок Львівської обл., на вул. Перемишльська і у сквері на майдані Гайдамаків, на білборді та ситілайтах вивісив друковані матеріали на ОСОБА_2 , які не містили відомостей про установу, що здійснила їх друк, тираж та інше, що було виявлено 18.06.2019р. Що на часі розміщення друкованих матеріалів, ОСОБА_2 ще не був зареєстрований кандидатом у народні депутати України, інше.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Агітація до реєстрації кандидатом

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 500/5376/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83144450

До суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії АПР18№ 338771 від 21.07.2019 року, що складений відносно ОСОБА_1, який 21.07.2019 року приблизно о 12 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Ізмаїл, вул. Садова, №1, здійснював передвиборчу агітацію за кандидата в народні депутати України ОСОБА_2, шляхом використання агітаційних наклейок, банерів.

Визнати ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-10 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.

 

Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1096/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82955241

26 червня 2019 року о 12.00 год ОСОБА_2 по вул. Ужанській у м. Перечин, навпроти автовокзалу, розповсюджував (роздавав) під час виборчого процесу друковані матеріали передвиборної агітації за Радикальну партію ОСОБА_3, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

У судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесяти однієї) гривні.

 

Іллічівський міський суд Одеської області

Справа № 501/2226/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83059910

10 липня 2019 року, приблизно о 12:00 годин, в м. Чорноморську ОСОБА_1 здійснювала розповсюдження (рознесення, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, інформація, у яких інформація про установу, що здійснила друк, їх тираж означена неправильно.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1, якій були роз`яснені права, передбачені ст.ст.59, 63 Конституції України та ст.268 КУпАП (а.с.19), свою вину визнала повністю, та пояснила суду, що вона разом із знайомим роздавали газети в м. Чорноморську з передвиборною агітацією. Про те, що в газеті невірно зазначені дані щодо виробництва та тиражу газети дізналася у відділенні поліції. У вчиненому розкаялася.

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 грн.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/15921/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82988431

26.06.2019 року о 10 год. 00 хв., по вул. Тарнавського (біля будинку № 23 та автостоянки) в м. Тернополі, був виявлений біл-борд, який належить ТзОВ «Партнер Медіа», на якому розміщений банер із зображенням ОСОБА_2 .Барна від Європейської солідарності без відповідних реквізитів, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Також, 26.06.2019 року о 10 год. 00 хв., по вул. Злуки (біля АЗС Укрнафта) в м. Тернополі, був виявлений біл-борд, який належить ТзОВ «Партнер Медіа», на якому розміщений банер із зображенням ОСОБА_2 .Барна від Європейської солідарності без відповідних реквізитів, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-13 КУпАП.

Порушник ОСОБА_1 у суді свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.

Об`єднати в одне провадження справу № 607/15921/19 (провадження № 3/607/4616/2019) про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, справу № 607/15924/19 (провадження № 3/607/4618/2019) про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та присвоїти об`єднаній справі єдиний номер - № 607/15921/19 (провадження № 3/607/4616/2019).

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.212-13 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 51 (п`ятдесят одна) грн. в дохід держави.

 

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/1566/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83108083

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №160394 від 01.07.2019 складеного відносно довіреної особи кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_1 , 29.06.2019 близько 13:45 год, в м. Дубно по вул. Сурмичі, перед автобусною зупинкою «Садова» на білборді кандидата в народні депутати України ОСОБА_3 , не вказано відомостей, щодо виготовлення передвиборчої агітації, не міститься відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск.

Окрім того, з згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №160393 від 01.07.2019 складеного відносно довіреної особи кандидата в народні депутати України ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_1 , 29.06.2019 близько 14:05 год., в м. Дубно по вул. Замковій, на фасаді будинку на білборді кандидата в народні депутати України Дехтярчука О. ОСОБА_4 , не вказано відомостей про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб відповідальних за випуск.

Окрім того, з згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №160345 від 01.07.2019 складеного відносно довіреної особи кандидата в народні депутати України ОСОБА_2, гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 19:15 год., в с. Зелени Гай Дубенського району на а/д Київ-Чоп на білборді кандидата в народні депутати України ОСОБА_3, під час виборчого процесу, не вказано інформації про установу, що здійснила друк, тираж, про осіб відповідальних за випуск.

Згідно до ст. 36 ч. 2 КУпАП, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Об`єднати справи про вчинення адміністративних правопорушень ОСОБА_1 :

№559/1566/19 (провадження №3/559/517/2019) за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП,

№559/1567/19 (провадження №3/559/518/2019) за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП,

№559/1568/19 (провадження №3/559/519/2019) за ст. 212-13 ч. 2 КУпАП,

в одне провадження, присвоївши об`єднаній справі №559/805/19.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-13ч.2КУпАП тау порядку ч. 2ст.36КУпАП визначити йому стягнення у виді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок в дохід держави.

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6595/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83296140

12.07.2019 року близько 18 год. 00 хв. в м. Бориспіль по вул. Сергія Камінського біля будинку №42 громадянин ОСОБА_1 , розносив під час виборчого процесу друковані матеріали, передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження - газета «№1 Область», в кількості 31 шт.

У судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 , вину у вчиненому правопорушенні визнав повністю та щиро розкаявся.

Визнати винним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи: НОМЕР_1 , у скоєні правопорушення передбаченого ч.2 ст.212-13 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одна) грн. 00 коп.

 
 

Підволочиський районний суд Тернопільської області

Справа № 604/604/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82841453

До Підволочиського районного суду надійшли матеріали адміністративної справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 2ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно матеріалі справи 25 червня 2019 року близько 18-40 год на вул. Тернопільська та о 14-00 год по вул. Д. Галицького в смт. Підволочиськ ОСОБА_1 вивішав матеріал передвиборної агітації кандидата в народні депутати України Володимира Кравця, які не містять відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, чим вчинив правопорушення, передбачене за ч. 2ст. 212-13 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненому правопорушенні визнав, щиро розкаявся у вчиненому, пояснив, що правопорушення вчинив не свідомо, оскільки не знав про необхідність у зазначенні інформації щодо установи, яка здійснила друк матеріалів передвиборної агітації, їх тираж та інформацію про осіб.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одної) гривні в дохід держави.

 

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 500/5374/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83139431

До суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії АПР18№ 338770 від 20.07.2019 року, що складений відносно ОСОБА_1 , який 20.07.2019 року приблизно о 12 годині 50 хвилин, на пр. Миру біля будинку №62 в м. Ізмаїл, здійснював передвиборчу агітацію за кандидата у народні депутати України шляхом використання агітаційних наклейок на автомобілі ВАЗ 21043, д.н. НОМЕР_1 , поза строками проведення передвиборчої агітації, встановленої законом.

 

В наслідок чого, відносно ОСОБА_1 було складено протокол про адміністративне правопорушення за 212-10 КУпАП здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму.

 

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вищезазначеного адміністративного правопорушення визнав та надав пояснення за обставинами справи.

ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6594/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83347869

12.07.2019 о 18 год. 00 хв. в м. Бориспіль по вул. Сергія Камінського 42, гр. ОСОБА_1 , роздавав друковані газети передвиборчої агітації кандидата в народні депутати України Сергія Міщенка, без зазначених у замовника та тиражу у них, а також інформації відносно осіб відповідальних за випуск. Своїми діями гр. ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст. 212-13 КпАП України.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер не встановлений, визнати винним в скоєні правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-13 КпАП України та накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень

 

Малиновський районний суд м. Одеси

Справа №521/11485/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83389830

01.07.2019 року у відношенні представника ТОВ «Мегаборд» Вітковського Е.М. було складено 5 /п`ять/ протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до яких 23.06.2019 року на вул. С.Ріхтера, б.14, 25.06.2019 року на вул. М. Малиновського, б.б. АДРЕСА_2 1 та 19 на вул. Люстдорфська дорога АДРЕСА_3 . №№ 6 та 9, виявлено білборди, належні ТОВ «Мегаборд» на якому вивішуванні друковані матеріали політичної партії «Опозиційний блок», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно.

За даним фактом співробітниками Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області відносно ОСОБА_1 було складено протоколи серії АПР18 № 332881, ГП №084165, ГП №084162, ГП №084164, ГП №084163 про адміністративне правопорушення передбачене ст. 212-13 ч.2 КпАП України.

Вина правопорушника підтверджується матеріалами адміністративної справи.

Матеріали адміністративних справ 521/11485/19, 521/11486/19, 521/11487/19, 521/11489/19, 521/11490/19 відносно ОСОБА_1 , у скоєні правопорушень, передбачених ст. 212-13 ч.2 КУпАП України об`єднати у одне провадження під номером 521/11485/19, 3/521/5013/19.

Визнати ОСОБА_1 винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КпАП України.

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 212-13 ч.2 КпАП України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85 гривень на користь держави.

 

Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5039/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83044674

04.07.2019, близько 15 години,  ОСОБА_2 по вул. Броварської Сотні, 15 в м. Бровари АДРЕСА_1 порушив встановлений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами, розмістивши політичну рекламу у вигляді плаката з використанням прізвища та портрета кандидата в народні депутати ОСОБА_3 , у забороненому законом місці, а саме, на внутрішній поверхні транспортного засобу громадського користування в автобусі марки «Ataman» н.з. НОМЕР_1 , яким керував. Своїми діями ОСОБА_2 порушив п. 9 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 

ст. 212-14 КУпАП.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-14 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 (вісімдесят п`ять) грн.

 

Свалявський районний суд Закарпатської області

Справа № 306/1412/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83156608

04 липня 2019 року о 13:33 годині ОСОБА_1 на рекламному білборді на обочині автодороги "Перечин-Свалява-Липча", неподалік с. Черник, Свалявського району, Закарпатської області розповсюдив друкований матеріал передвиборчої агітації, під час виборчого процесу, з написом "Опозиційний блок Богдан ОСОБА_2 ", який не містить відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за друк.

Визнати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП України та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна гривна 00 коп.).

 

Свалявський районний суд Закарпатської області

Справа № 306/1378/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83156407

05 липня 2019 року ОСОБА_1 під час виборчого процесу, розмістив на рекламному банері 50см х 1 м, який розташований по вул. Київська, 20/1 в м. Свалява. Закарпатської області друковані матеріали передвиборчої агітації кандидата мажоритарника від політичної партії "ВО Свобода" Івана Штулера, які не містять відомості про установу, що здійснює друк, їх тираж, інформацію про осіб відповідальних за друк.

Такими своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212-13 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП України та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 (п`ятдесят одна гривна 00 коп.).

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/15918/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82906588

25 червня 2019 року о 13 год. 30 хв. ОСОБА_1, перебуваючи в м. Тернополі по вул. Сагайдачного, здійснював розповсюдження шляхом роздавання під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка», які не містять відомостей про установу, що здійснювала друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винувати у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 2 статті 21213 Кодексу України про адміністративні правопорушення , та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 51 (п’ятдесяти однієї) грн.

 

Городоцький районний суд Львівської області

Справа №441/1264/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83105058

ОСОБА_1, пенсіонер, 11.07.2019р. біля 19 год., у с. Мшана Городоцького р-ну Львівської обл., з метою спонукання виборців не голосувати за кандидата у народні депутати України від одномандатного виборчого округу № 120 Я. Дубневича, розповсюджував (розносив) друковані матеріали передвиборчої агітації під назвою «Стоп Корупція», які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.).

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17400/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83396945

16.07.2019 року о 16 год. 30 хв., по вул.Злуки, біля магазину «Універсам» в м.Тернополі була виявлена громадянка ОСОБА_1, яка, перебуваючи в агітаційній палатці кандидата в народні депутати України «Ігора ОСОБА_2 », надавала громадянам безкоштовні послуги з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги ч.14 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

16.07.2019 року о 16 год. 30 хв., по вул. Злуки, біля магазину «Універсам» в м. Тернополі була виявлена громадянка ОСОБА_1 , яка, перебуваючи в агітаційній палатці кандидата в народні депутати України «Ігора ОСОБА_2 », надавала громадянам безкоштовні послуги з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги ч.14 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17401/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83396943

16.07.2019 року о 15 год. 50 хв., по вул. Тарнавського, 28, на зупинці громадського транспорту «В. Великого» в м. Тернополі була виявлена громадянка ОСОБА_1 , яка, перебуваючи в агітаційній палатці кандидата в народні депутати України «Ігора ОСОБА_2 », надавала громадянам безкоштовні послуги з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги ч.14 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17397/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83396282

16.07.2019 року о 14 год. 55 хв., по вул.15 квітня, біля магазину «Сільпо» в м. Тернополі була виявлена громадянка ОСОБА_1, яка, перебуваючи в агітаційній палатці кандидата в народні депутати України «Ігора ОСОБА_2 », надавала громадянам безкоштовні послуги з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги ч.14 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17399/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83396281

16.07.2019 року о 14 год. 05 хв., на бульварі Данила Галицького, неподалік зупинки громадського транспорту в м. Тернополі була виявлена громадянка ОСОБА_1, яка, перебуваючи в агітаційній палатці кандидата в народні депутати України «Ігора Побера», надавала громадянам безкоштовні послуги з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги ч.14 ст.74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 коп.

 

Татарбунарський районний суд Одеської області

Справа №515/1027/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83060543

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення ОСОБА_2 О ОСОБА_3 , 28.06.2019 року біля 05 годині 00 хвилин на білборді неподалік АЗС «Укр-нафта» по а/д М-15 під час виборчого процесу вивісив друковані матеріали передвиборчої агітації, кандидата в депутати по 141 во ОСОБА_4 , які не містять в собі відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж.

Крім того, Короткий О ОСОБА_3 , 01.07.2019 року біля 10 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 Степовій, по вулиці В. Тура та по вулиці Князєва в місті Татарбунари на встановлених білбордах під час виборчого процесу вивішував друковані матеріали передвиборчої агітації, які не містять в собі відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж.

В судовому засіданні ОСОБА_2 О ОСОБА_3 свою вину визнав в повному обсязі, показав суду, що на білбордах в татарбнураському районі Одеської області розклеював плакати кандидатів у народні депутати, які не містили відомостей про видавника, просив суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212-13 КУпАП і призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави на р/р 31113106015475, отримувач УК у Татарбунарському районі / Татарбунарський район/ 21081100 ЄДРПОУ 38012170, у розмірі 51 гривня.

 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа №607/17404/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83474556

17 липня 2019 року о 10 год. 45 хв. по вул. Шевченка в м. Тернополі була виявлена громадянка ОСОБА_1, яка перебуваючи в агітаційній палатці кандидата в народні депутати України ОСОБА_2, надавала безкоштовні послуги громадянам з визначення рівня цукру в крові, чим порушила вимоги ч. 14 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів».

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 (п`ятсот десять) гривень.

підкуп

Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/5845/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83321599

21.07.2019 року ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщення виборчої дільниці виборчої комісії на інформаційному стенді заступник голови ДВК № 321314 не розмістила інформаційні плакати 12 кандидатів у народні депутати України.

ОСОБА_1 в судове засідання з’явилась, вину визнала, надала усні пояснення.

Вина  ОСОБА_1 в скоєному правопорушенні стверджується матеріалами адміністративної справи:

- протоколом про адміністративне правопорушення серії ГР № 205723 від 23.07.2019 року, згідно якого 21.07.2019 року ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщення виборчої дільниці виборчої комісії на інформаційному стенді заступник голови ДВК № 321314 не розмістила інформаційні плакати 12 кандидатів у народні депутати України;

- копією висновку про відсутність кримінального провадження від 21.07.2019 року, згідно якого за зверненням ОСОБА_2 закінчено перевірку та притягнуто до адміністративної відповідальності голову ДВК № 321314 до адміністративної відповідальності за ст. 212-20 КУпАП;

- копією рапорта ст. чергового Ірпінського ВП Щири І.В. від 21.07.2019 року, згідно якого 21.07.2019 року о 18 год. 36 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: смт АДРЕСА_2 , 15, наявні порушення виборчого законодавства;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.07.2019 року, згідно якого ОСОБА_2 повідомив, що 21.07.2019 року близько 18 год. 00 хв. в смт. Гостомелі по вул. Проскурівській на ДВК № 321314 він виявив відсутність 12 інформаційних анкет кандидатів у народні депутати України;

- копією пояснення ОСОБА_2 від 21.07.2019 року, згідно якого 21.07.2019 року близько 18 год. 00 хв. в смт. Гостомелі по вул. Проскурівській на ДВК № 321314 він виявив відсутність 12 інформаційних анкет кандидатів у народні депутати України;

- копією пояснення ОСОБА_1 від 21.07.2019 року, згідно якого її було призначено заступником голови ДВК № 321314, що розташована за адресою: смт. Гостомель, вул. Проскурівська, 15. До неї звернувся кандидат в народні депутати ОСОБА_2 та повідомив, що його плакат відсутній та 11 кандидатів. По даному факту вона повідомила, що ДВК не видавало агітаційних плакатів на 12 кандидатів. По факту відсутності плакатів вона нікого не повідомляла;

- копією пояснення ОСОБА_3 від 21.07.2019 року, згідно якого вона працювала секретарем ДВК № 3214314. 19.07.2019 року вона разом з заступником голови ДВК отримала виборчу продукцію в м. Ірпені по вул АДРЕСА_3 Соборній, 183. Після прибуття до смт. Гостомеля вони почали розвішувати плакати, однак, 12 плакатів за кандидатів були відсутні, в тому числі ОСОБА_2

- копією протоколу огляду місця події від 21.07.2019 року, згідно якого в приміщенні ДВК № 321314 були наявні плакати політичних партій: «Соціальна справедливість», «Слуга народу», «Голос», «Громадянська позиція», «Радикальна партія», «Опозиційна платформа за життя», ВО «Свобода», «Опозиційний блок», «Народна партія України», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил М.Саакашвілі», «Європейська солідарність», «Сила і честь», «Об`єднання самопоміч», «Патріот», «Партія зелених України», «Українська стратегія Гройсмана», «Сила права», «Сила людей», «Партія Шарія», ВО «Факел», «Незалежність»;

- копією пояснення ОСОБА_4 від 21.07.2019 року, згідно якого його призначено секретарем комісії ОВК № 95, що розташовано в м. Ірпені по вул. Соборній, 183 на час проведення позачергових парламентських виборів. 21.07.2019 року після 20 год. 00 хв. йому стало відомо, що в декількох дільницях м. Ірпеня та смт. Гостомеля не вистачає плакатів кандидатів в народні депутати. Він не знаю чому не вистачило плакатів, т.я. всім головам та секретарям під розпис були надано відповідну кількість плакатів;

- копією пояснення ОСОБА_5 від 21.07.2019 року, згідно якого він був головою ОВК № 95. Плакати видавались в кількості 70 шт. (2 плакати на 1 кандидата). Відповідно до відомості від 18.07.2019 року ДВК № 321314 отримала 70 плакатів. Відомостей щодо отримання плакатів в меншій кількості до ОВК не надходило;

- копією відомості від 18.07.2019 року.

Обставиною, що пом`якшує відповідальність ОСОБА_1 є щире каяття.

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-20 КУпАП.

 

Накласти адміністративне стягнення на ОСОБА_1 у вигляді штрафу в розмірі 10 (десяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

 

Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/847/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83402385

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП № 209029 від 20.07.2019р., 20.07.2019 р. о 11 год. 05 хв. в АДРЕСА_3 . Ободівка по вул. І. Франка та по вул. Криворучка ОСОБА_1 здійснював передвиборчу агітацію поза строками встановленими законом, а саме за кандидата в народні депутати ОСОБА_2 .

 

Зазначеними діями ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

 

У судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав, щиро розкаявся та підтвердив обставини викладені в протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, місце проживання за адресою: АДРЕСА_2, притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: у сумі 510 (п`ятсот десять) гривень, які стягнути на користь держави.

 

Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/846/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83402913

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП № 209030 від 20.07.2019р., 20.07.2019 р. о 11 год. 05 хв. в с. Ободівка по вул. І. Франка та по вул. Криворучка ОСОБА_1 здійснював передвиборчу агітацію поза строками встановленими законом, а саме за кандидата в народні депутати ОСОБА_2 .

Зазначеними діями ОСОБА_3 вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину визнав, щиро розкаявся та підтвердив обставини викладені в протоколі про адміністративне правопорушення.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: у сумі 510 (п`ятсот десять) гривень, які стягнути на користь держави.

 

Городоцький районний суд Львівської області

Справа  441/1227/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83105056

ОСОБА_1 , 15.06.2019р. біля 09 год., на білборді на а/д Львів-Шегині М-11, поруч із с. Бартатів Городоцького р-ну Львівської обл., розповсюдив (вивісив) друковані матеріали передвиборчої агітації за кандидата у народні депутати України від одномандатного виборчого округу № 120 ОСОБА_2 , які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, що виявлено 27.06.2019р.

 

В суді ОСОБА_1 факт інкримінованого йому порушення визнав, пояснив, що не помітив, що агітаційні матеріали не містять відомостей про установу, що здійснила друк, тощо, просив суворо не карати.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.).

 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

Справа №: 486/1200/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83223102

ОСОБА_1 , 09.07.2019 року о 13.00 год. на перехресті вулиць Спортивна та Олімпійська в м. Южноукраїнську Миколаївської області, в порушення закону, здійснював розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на газоні, тобто, у забороненому місці.

Своїми діями вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, як порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного адміністративного правопорушення підтверджується письмовими матеріалами справи, а саме, змістом протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 265430 від 09.07.2019 року, який, згідно положень статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є доказом у справі про адміністративне правопорушення та, в графі пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, містить пояснення самого ОСОБА_1 , який зазначив, що з протоколом згоден, рапортом працівника поліції та фотозображеннями агітаційної продукції (а.с. 1, 2, 4-6).

В судове засідання ОСОБА_1 викликався за номером телефону наявним в матеріалах справи, однак номер телефону, який зазначений працівниками поліції, виявися не існуючим, що унеможливило виклик в судове засідання особи, що притягається до адміністративної відповідальності.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів громадян, в сумі 170 (сто сімдесят) гривень 00 коп., на користь держави.

 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

Справа №: 486/1199/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83223295

ОСОБА_1 , 09.07.2019 року о 13.10 год. біля спортивного комплексу «Олімп» в м. Южноукраїнську Миколаївської області, в порушення закону, здійснював розповсюдження матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк цих матеріалів.

Своїми діями вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, як розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного адміністративного правопорушення підтверджується письмовими матеріалами справи, а саме, змістом протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 265429 від 09.07.2019 року, який, згідно положень статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є доказом у справі про адміністративне правопорушення та, в графі пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, містить пояснення самого ОСОБА_1 , який зазначив, що з протоколом згоден, рапортом працівника поліції та фотозображеннями агітаційної продукції (а.с. 1-5).

   

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 320/5800/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83523671

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшов адміністративний матеріал відносно ОСОБА_1 за ст.212-13 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії ГР №047531 від 11.07.2019, 27 червня 2019 року о 16 годині 17 хвилин, представником громадської мережі «Опора» було виявлено білборди з політичною рекламою політичної партії «Опозиційна платформа за життя», яка не містить відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, що є порушенням ч.7 ст.69 ЗУ «Про вибори народних депутатів», які були розміщені ОСОБА_1

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-13 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3 (трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 (п`ятдесят одну) гривню 00 копійок

 

Приазовський районний суд Запорізької області

Справа № 3/325/378/2019

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83710079

30 липня 2019 року до Приазовського районного суду Запорізької області надійшов адміністративний матеріал, який містить протокол про адміністративне правопорушення серії ГР №417538, складений поліцейським ДОПСП Приазовського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Хомяком Ю.О. 26.07.2019 року

З вищевказаного протоколу вбачається, що 20.07.2019 року в смт Приазовське по вул. Покровській, 28 на будівлі гуртожитку виявлено два агітаційних плакати з агітаційними написами за кандидата в депутати ОСОБА_2 , де згідно ст. 74 п. 24 Закону України «Про вибори народних депутатів України» орган місцевого самоврядування в особі селищного голови Приазовської селищної ради ОСОБА_1 не організував зняття вказаної передвиборчої агітації в період її заборони, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-10 КУпАП.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КУпАП і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 (п’ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень

 

Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13811/19

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/838369