19 травня ЦВК прийняла рішення щодо виконання Постанови Великої палати Верховного Суду України про скасування її  протоколу  щодо результатів проміжних виборів народного депутата України і склала новий  протокол. Переможцем виборів став Василь Вірастюк (партія “Слуга народу”), який отримав 14 811 голосів виборців. Кандидат від партії “За майбутнє” Олександр Шевченко згідно з даними нового протоколу здобув 13 942 голосів.  

На думку ОПОРИ, найдемократичнішим способом розв’язання проблеми могло б стати політико-правове рішення про проведення повторних виборів, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент. Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування.  

Рішення ЦВК на виконання постанови Великої палати Верховного Суду приймались Комісією в умовах відсутності чітких механізмів правового розв’язання безпрецедентної ситуації в окрузі.  І хоча рішення ЦВК можуть розглядатися як один з варіантів виконання рішення суду, проте вони не усувають ключової проблеми виборчого процесу, яка полягає у  відсутності можливості  достовірного встановлення результатів волевиявлення виборців в межах округу.  Натомість повторні вибори, за умов належного законодавчого забезпечення, дозволять усім політичним суб'єктам взяти участь у новому виборчому процесі, а виборцям гарантуватимуть право на чесні результати виборів. Одночасно із відповідальним рішенням парламенту про захист виборчих прав громадян правоохоронні органи зобов’язані інтенсифікувати розслідування виявлених порушень. 

Як вже зазначала ОПОРА, у нестандартній правовій ситуації в ОВО №87 не існує ідеальних рішень і призначення  повторних виборів може посилити у майбутньому недобросовісні технології зі зриву голосування.  Але, на нашу думку, прямі переваги такого варіанту захисту виборчих прав громадян перевищують потенційні ризики і дозволять уникнути правової сумнівності і суспільної нелегітимності результатів виборів в ОВО №87.  Поточна ситуація, натомість, негативно впливатиме на оцінку дотримання державою стандартів виборів, незважаючи на суттєві попередні досягнення у цій сфері і реформування виборчого законодавства. 

Аналіз останніх рішень ЦВК щодо результатів проміжних виборів народного депутата України в ОВО №87

19 травня 2021 р. на виконання Постанови Великої палати Верховного Суду від 01.05.2021 (№ 9901/114/21) Центральна виборча комісія прийняла постанову, якою було: 

1) визнано недійсними результати голосування на виборчих дільницях № 260109, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030 з проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 87; 

2) визначено, що результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 87 встановлюватимуться на підставі протоколу ОВК про підсумки голосування з приміткою “Уточнений” від 14 квітня 2021 року відповідно до Постанови Великої палати Верховного Суду від 1 травня 2021 у справі № 9901/114/21, Ухвали Великої палати Верховного Суду від 14 травня 2021 року та цієї постанови ЦВК, без врахування відомостей про результати голосування на виборчих дільницях № 260109, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030 з проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 87. У цей же день ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата України у ОВО № 87, за даними якого переможцем став кандидат від партії “Слуга народу” Василь Вірастюк. Вірастюк отримав 14 711 голосів виборців, натомість Олександр Шевченко - 13 942 голоси. 

Новий протокол ЦВК про результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 87 повністю виключає результати голосування на 6 виборчих дільницях, на яких було виявлено відсутність 504 голосів на підтримку кандидата Олександра Шевченка. Попередній протокол ЦВК, скасований Великою палатою ВС, враховував результати повторного підрахунку голосів на цих дільницях, за допомогою якого і було виявлено розбіжність між фактично наявною кількістю виборчих бюлетенів і даними протоколів ДВК.  У своєму рішенні Велика палата Верховного Суду відзначила, що відсутність 504 бюлетенів за одного кандидата впливає на встановлення результатів виборів в окрузі. Крім того, на думку суду, ЦВК має вчинити всі можливі дії задля забезпечення законності під час проведення виборів і має можливості для відновлення порушених прав виборців. Водночас резолютивною частиною Постанови Великої палати Верховного Суду від 01.05.2021 (№ 9901/114/21) лише визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів та скасовано протокол про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Cлід зазначити, що Ухвалою від 14.05.2021 року Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви Центральної виборчої комісії про роз’яснення Постанови Великої палати Верховного Суду від 01.05.2021 (№ 9901/114/21). Звертаючись за роз’ясненням судового рішення, ЦВК запитувала, чи може ЦВК вчиняти дії, які прямо не передбачені законом, зокрема організовувати повторне голосування на окремих виборчих дільницях без законодавчого врегулювання такої процедури, і якщо так, то у який спосіб, та також чи може ЦВК прийняти рішення про визнання недійсним голосування на окремих виборчих дільницях та встановити результати виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі без урахування голосування на таких виборчих дільницях. В мотивувальній частині Ухвали Верховний Суд зазначив, втрата 504 виборчих бюлетенів з голосами за одного кандидата, безперечно, за наявності встановлених виборчими комісіями кількості поданих голосів за кожного кандидата впливає на встановлення результатів виборів, і встановлення результатів виборів з урахуванням цих дільниць не може вважатися достовірним, у тому числі через необхідність врахування дійсних голосів виборців. Крім того, суд підкреслює, що означені в постанові висновки зводяться не до можливості діяти в непередбачений законом спосіб, а до можливості діючи в межах закону, застосовувати свої дискреційні повноваження з урахуванням міжнародних принципів щодо виборів, з неухильним дотриманням засад верховенства права. При цьому реалізація таких повноважень передбачає прийняття рішення безпосередньо Комісією, а не іншими суб’єктами, з метою встановлення дійсних результатів волевиявлення. 

Аналіз Постанови Великої палати Верховного Суду від 01.05.2021 (№ 9901/114/21) засвідчує,  що  сьогоднішнє рішення ЦВК справді може бути одним з варіантів тлумачення висловлених судом позицій. Проте, враховуючи,  що представники одного з кандидатів задекларували на засіданні ЦВК інше розуміння позицій Великої палати Верховного Суду, сьогоднішнє рішення ЦВК цілком імовірно буде в подальшому оскаржене до судових інстанцій. Можливість судового контролю Великої палати Верховного Суду щодо обраної ЦВК позиції підкреслив у своєму виступі і голова ЦВК.

Велика палата, посилаючись на Пояснювальну доповідь Венеційської комісії до Керівних принципів у виборчих справах,  звертає увагу на можливість скасування результатів виборів на одній з виборчих дільниць, а не тільки анулювання результатів по усій країні або в окрузі.  На думку Венеційської комісії, відтвореної у рішенні суду, можливість ануляції результатів на окремих дільницях дозволяє уникнути двох крайнощів: анулювання виборів взагалі у ситуації, коли порушення вплинули лише на невелику територію, і відмови від анулювання під приводом, що територія, якої стосувалися порушення, була досить малою (див. пункт 116 Постанови Великої палати). 

Водночас варто відзначити, що в пункті 115 Постанови Великої палати Верховного суду зазначено, що на проблемних дільницях може бути застосований інститут повторного голосування за аналогією із ситуацією, коли два або більше кандидатів в окрузі отримали однакову кількість голосів виборців.  Закон України “Про вибори народних депутатів України” зобов’язує ЦВК призначити повторне голосування, у якому беруть участь кандидати з найбільшою і в той же час однаковою кількістю голосів. Примітним є те, що у мотивувальній частині Постанови Велика палата Верховного Суду звернула увагу на можливість використання за аналогією інституту повторного голосування лише на окремих виборчих дільницях, а не в цілому в одномандатному виборчому окрузі. Однак варто відзначити й те, що в Ухвалі від 14.05.2021 року судді відзначили, що Велика палата, не втручаючись у дискреційні повноваження ЦВК щодо встановлення результатів виборів, навела ймовірні варіанти розв'язання проблемних питань.

Незважаючи на те, що ЦВК не застосувала можливість повторного голосування за аналогією закону ні на окремих виборчих дільницях (про що йшла мова у Постанові Великої палати Верховного Суду від 01.05.2021 у справі № 9901/114/21), ні в окрузі в цілому, ОПОРА зазначає, що прийняття такого рішення могло б створити ризики для демократичного характеру виборів. По-перше, навіть у разі застосування аналогії закону юридично невизначеними залишаються критерії включення до бюлетеня з повторного голосування кандидатів у депутати: двох кандидатів-лідерів в окрузі, переможців голосування на кожній з дільниць або усіх кандидатів на цих виборах. При цьому формат повторного голосування на окремих дільницях та пов’язані з ним процедури не будуть мати жодного законодавчого забезпечення та не охоплюватимуться бюджетним фінансуванням. По-друге, повторне голосування на окремих дільницях стало б фактично новим виборчим процесом, який визначає переможця для усього одномандатного виборчого округу. В умовах голосування невеликої кількості виборців ймовірними є і масові прояви підкупу виборців, ризики яких перевищують будь-які позитивні очікування від проведення повторного голосування.  

Таким чином, ОПОРА заявляє про необхідність розв’язання проблем процесу проміжних виборів народного депутата України в ОВО №87 на рівні парламенту шляхом забезпечення громадянам можливості вільно і чесно обрати свого депутата на повторних виборах.