Дослідження суспільного запиту мешканців Рівненської міської територіальної громади щодо подолання наслідків воєнних дій проводилося відповідно до стандартів інноваційної методики Громадянської мережі ОПОРА «ДЗОР», розробленої експертами ГО «Форум розвитку громадянського суспільства». Прикладна методика дозволила ідентифікувати актуальні та ключові проблеми Рівненської міської територіальної громади, що потребують пріоритетного розв’язання з метою подолання наслідків повномасштабної війни.

Комплексне дослідження суспільного запиту відбувалося в 3 етапи.

На першому етапі дослідники провели серію широких консультацій (за методикою CivicLab Ради Європи) та заочне індивідуальне опитування із залученням представників цільових груп для виявлення актуальних та нагальних проблем без прив'язки до конкретної міської політики та шляхів їх подолання. Додатково вони вивчили думку громадськості та важливі для мешканців громади проблеми, проаналізувавши локальні групи та сторінки у соцмережах. 

Після цього дослідники проаналізували повний спектр виявлених проблем та ідей, сформували групи та тренди, тобто переліки однотипних проблем, та оцінили їх за критеріями актуальності, першочерговості та реалістичності розв’язання. За результатами цього етапу дослідження виокремлено найбільш актуальні для мешканців проблеми і визначено дві ключові проблеми для подальшого опрацювання.

На другому етапі провели серію глибинних досліджень громадської думки для детального вивчення виявлених на першому етапі ключових проблем та шляхів їх подолання. Завдяки інтерв'юванню та фокус-груповому дослідженню окреслили спектри думок респондентів щодо проблем та ідей, виявлених під час першого етапу, здійснили пошук пояснення поведінки людей у тих чи інших сферах, до яких відносяться зафіксовані проблеми.

На третьому етапі сформували аналітичну довідку за результатами проведеного дослідження з аналізом та висновками. Подальші кроки третього етапу передбачають публічну презентацію результатів дослідження, передачу аналітичної довідки представникам(цям) Рівненської міської територіальної громади для обрання щонайменше однієї ключової проблеми для спільної роботи над її розв’занням разом з усіма зацікавленими .

За результатами трьох етапів дослідження очікуємо врахування органом місцевого самоврядування висновків цього дослідження та надання ОПОРІ рішень, ухвалених для подолання ключової проблеми у громаді, для їх аналізу, а в разі відсутності таких — для напрацювання рекомендацій щодо їх формування й ухвалення.

Мета цього дослідження — дослідити проблеми, з якими зіткнулася Рівненська громада внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Для цього було обрано 4 методи, за допомогою яких вдалося: 

а) ідентифікувати проблеми, на які є суспільний запит, 

б) визначити дві проблеми, які є суспільно значущими.

Під час першого етапу дослідження було зібрано понад 300 пропозицій та ідей від мешканців громади, експертного середовища, громадських організацій, органу місцевого самоврядування та бізнесу. За результатами першого етапу дослідження усі подані пропозиції були згруповані у шість сфер:

  • робота влади з ВПО і підтримка ВПО;
  • відкритість міської ради та якісне інформування мешканців;
  • стан бомбосховищ;
  • працевлаштування;
  • енергетичні виклики;
  • виклики в освітній сфері.

Детальніше ознайомитись із зібраними проблемами можна за посиланням.

Варто зазначити, що за результатами аналізу наданих пропозицій найбільш актуальними, тобто такими, які мають найбільший суспільний запит, є проблема роботи влади з ВПО і підтримка ВПО, а також відкритість міської ради та якісне інформування мешканців. Саме ці проблеми детальніше аналізувались під час другого етапу. 

Так, за результатами фокус-групових досліджень було виявлено, що першопричиною більшості проблем, з якими стикаються ВПО, є відсутність єдиного центру координації та допомоги для переселенців. Крім цього, відсутня динамічна інформація щодо їхніх потреб. Постійний моніторинг таких потреб дозволить краще управляти процесом надання гуманітарної, психологічної чи соціальної допомоги.

У контексті покращення комунікації ОМС з мешканцями та стейкхолдерами учасники зазначали, що варто максимально використовувати інструменти залучення, наприклад, публічні консультації. На думку респондентів, це дозволить максимально охопити всі зацікавлені сторони та готувати більш якісні стратегічні рішення, в тому числі щодо інтеграції ВПО. 

Згодом Громадянська мережа ОПОРА планує проаналізувати рішення Рівненської міської ради, прийняті з 24 лютого для мінімізації негативних наслідків проблем, які вдалося виявити під час перших двох етапів дослідження. Також ОПОРА порівняє, чи корелює варіант запропонованого ОМС рішення із заявленими пропозиціями від громадськості, зібраними під час опитування та консультаційних заходів CivicLab.
 

Проєкт «Промоція соціальної згуртованості у громадах та посилення демократичних цінностей» реалізує Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED).