Дослідження суспільного запиту мешканців Львівської міської територіальної громади щодо подолання наслідків воєнних дій проводилося відповідно до стандартів інноваційної методики Громадянської мережі ОПОРА «ДЗОР», розробленої експертами ГО «Форум розвитку громадянського суспільства». Прикладна методика дозволила ідентифікувати актуальні та ключові проблеми Львівської міської територіальної громади, що потребують пріоритетного розв’язання з метою подолання наслідків повномасштабної війни.

Комплексне дослідження суспільного запиту відбувалося в 3 етапи.

На першому етапі дослідники провели серію широких консультацій (за методикою CivicLab Ради Європи) та заочне індивідуальне опитування із залученням представників цільових груп для виявлення актуальних та нагальних проблем без прив'язки до конкретної міської політики та шляхів їх подолання. Додатково вони вивчили думку громадськості та важливі для мешканців громади проблеми, проаналізувавши локальні групи та сторінки у соцмережах. 

Після цього дослідники проаналізували повний спектр виявлених проблем та ідей, сформували групи та тренди, тобто переліки однотипних проблем, та оцінили їх за критеріями актуальності, першочерговості та реалістичності розв’язання. За результатами цього етапу дослідження виокремлено найбільш актуальні для мешканців проблеми і визначено дві ключові проблеми для подальшого опрацювання.

На другому етапі провели серію глибинних досліджень громадської думки для детального вивчення виявлених на першому етапі ключових проблем та шляхів їх подолання. Завдяки інтерв'юванню та фокус-груповому дослідженню окреслили спектри думок респондентів щодо проблем та ідей, виявлених під час першого етапу, здійснили пошук пояснення поведінки людей у тих чи інших сферах, до яких відносяться зафіксовані проблеми.

На третьому етапі сформували аналітичну довідку за результатами проведеного дослідження з аналізом та висновками. Подальші кроки третього етапу передбачають публічну презентацію результатів дослідження, передачу аналітичної довідки представникам(цям) Львівської міської територіальної громади для обрання щонайменше однієї ключової проблеми для спільної роботи над її розв’занням разом з усіма зацікавленими .

За результатами трьох етапів дослідження очікуємо врахування органом місцевого самоврядування висновків цього дослідження та надання ОПОРІ рішень, ухвалених для подолання ключової проблеми у громаді, для їх аналізу, а в разі відсутності таких — для напрацювання рекомендацій щодо їх формування й ухвалення.

Перш ніж перейти до висновків, варто звернути увагу на важливу обставину: результати дослідження ґрунтуються на основі зібраних даних (пропозицій) на базовому рівні, за підсумками чотирьох консультаційних заходів: дистанційного опитування (анкетування), групових онлайн-консультацій у форматі CivicLab, фокус-груп та глибинних інтерв’ю. Після цього відбувався аналіз, групування та рейтингування проблем та ідей за сферами (міськими політиками), актуальністю (за бальною системою від 0 до 5) і трендами (показник однотипності повторюваних пропозицій). Після цього за допомогою показників загального рейтингу першочергові реалістичні та актуальні пропозиції (перелік пропозицій вище медіани) відбирали для подальшого групування та відсіювання.

Загалом за допомогою консультаційних інструментів зібрано 591 пропозицію. 338 з них визначені як проблеми, а 253 — як ідеї. 460 пропозицій означені як реалістичні, а 131 — нереалістичні. Натомість актуальними (отримали від 3 до 5 балів) були 409 пропозицій. Саме поміж водночас реалістичних та актуальних пропозицій відбувався відбір проблем та ідей для подальших етапів дослідження.

Закономірно, що переважна більшість озвучених учасниками пропозицій повторювалися, хоча пріоритети та акценти відрізнялися залежно від цільової аудиторії. Саме тому отримані на базовому рівні дані слід було аналізувати, групувати і відсіювати. Основна така робота була зроблена під час порівняння даних, отриманих за підсумками опитування та CivicLab.

Комплекс проблем інтеграції ВПО у сфері соціальної політика та управлінських рішень був єдиним, який однаково резонував серед учасників різних заходів. Інші ж пріоритети у них дещо відрізнялися: якщо для максимально широкої цільової аудиторії (т. зв. пересічні мешканці громади) це були проблеми ЖКГ (особливо укриттів), транспорту та інфраструктури, і лише після цього управлінські рішення Львівської міської ради, то для експертного середовища останні були першочерговими поза будь-якою конкуренцією, і лише за ними йдуть проблеми ЖКГ, економіки (бізнесу) та містобудування.

У підсумку групування даних сформовано фінальну зведену таблицю з актуальними та реалістичними проблемами й ідеями, які на кожному етапі дослідження мали найбільший тренд (кількість повторюваності однотипних пропозицій) та загальний рейтинг.

До неї увійшло 217 реалістичних та актуальних пропозицій. Детальніше ознайомитися з ними можна за посиланням. Серед низ 106 — це проблеми, а 111 — ідеї.

За сферами (міськими політиками) структура озвучених учасниками пропозицій розподілилась так:

Управління та управлінські рішення

64

ЖКГ

37

Соціальний захист та проблеми

34

Культура

19

Транспорт та інфраструктура

18

Охорона здоров’я

14

Економіка та бізнес 

13

Освіта

13

Містобудування

5

За результатами зведення та аналізу даних сфера управління та управлінських рішень об’єднала найбільше рейтингових пропозицій, що становлять 30% від усіх відібраних на першому етапі проблем та ідей. Серед найчастіше згадуваних проблем — пропозиції, які стосуються кризового менеджменту у Львівській міській раді, неготовності працівників та структурних підрозділів до викликів війни, проблеми процесу прийняття рішень, відсутність системного підходу у роботі, зниження відкритості та партисипації.

Наступною є сфера житлово-комунального господарства, яка об’єднує 17% пропозицій. Більшість із них стосуються наявності, підготовленості та облаштованості укриттів у Львові, зокрема в навчальних закладах, а також енергетичної безпеки, енергоефективності та альтернативних джерел електроенергії. 

Практично стільки ж пропозицій (16%) стосуються сфери соціального захисту. Переважна більшість із них дотичні до різних аспектів соціалізації ВПО у Львівській громаді, зокрема доступного житла, підтримки соціально вразливих груп, проблеми виплат, гуманітарної допомоги та програм підтримки ВПО. Іншою важливою проблемою є реінтеграція ветеранів у цивільне життя громади.

Культурна сфера об'єднує 9% пропозицій, переважна більшість із яких стосуються соціальної напруги між ВПО та мешканцями Львівської громади, труднощів соціокультурної інтеграції ВПО, мовної проблеми, а також етики поведінки з ветеранами російсько-української війни.

Проблеми транспорту та інфраструктури об’єднують 8% пропозицій. Переважно вони стосуються старих явищ, не зумовлених війною. Левову частку з них становлять проблеми громадського транспорту, зокрема електронного квитка, а також системи оповіщення населення про повітряну тривогу.

Сфера охорони здоров’я об’єднує 14 пропозицій (6%), що переважно стосуються погіршення ментального та психічного стану людей і реабілітації ветеранів. Економічна сфера (6% пропозицій) охоплює проблеми працевлаштування ВПО та ветеранів, їх навчання, а також підтримки місцевого та релокованого бізнесу. Освітня сфера (6% пропозицій) охоплює різні аспекти організації навчального процесу у школах, зокрема безпеку, опалення, освітлення. Пропозиції у сфері містобудування (2%) — це соціальне житло для ВПО та проектування майбутніх будівель з укриттями.

Водночас, якщо згрупувати пропозиції зі зведеної таблиці залежно не від міських політик, а за великими трендами (різними аспектами комплексної проблеми), можна виокремити такі найчастіше згадувані проблеми:

 1. Широкий комплекс проблем соціалізації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у межах Львівської громади у соціальній, економічній, культурній, житловій сферах — 58 пропозицій.
 2. Широкий комплекс проблем управління, кадрових питань та прийняття рішень Львівською міською радою — 43 пропозиції.
 3. Проблема наявності та облаштованості укриттів та інші безпекові питання — 39 пропозицій.
 4. Комплекс проблем з енергопостачанням та енергоефективністю — 19 пропозицій.
 5. Комплекс питань, пов’язаних з реінтеграцією та реабілітацією ветеранів — 14 пропозицій.
 6. Проблеми громадського транспорту та інклюзивного інфраструктури міста — 14 пропозицій.
 7. Комплекс проблем у зв’язку з погіршенням психоемоційного та ментального здоров’я мешканців громади — 12 пропозицій.
 8. Комплекс економічних питань, ведення бізнесу та бюджетного процесу — 10 пропозицій.
 9. Проблеми складнощів організації навчального процесу у школах та дитячих садках — 9 пропозицій.

Перші два комплекси проблем стали предметом детальнішого дослідження за допомогою фокус-груп та глибинних інтерв’ю.

Якщо узагальнити результати, можна виокремити короткий перелік трендів (однотипних пропозицій) у трьох сферах (міських політиках), рекомендованих до розгляду Львівській міській раді:

 1. Управління та управлінські рішення

а. Кадрова проблема, нестача інституційної взаємодії структурних підрозділів, складнощі кризового менеджменту та недостатня управлінська ефективність ЛМР. Процеси, пов’язані з публічністю та відкритістю, зокрема відповіді на звернення, консультування з громадськістю тощо в окремих підрозділах ЛМР, а також під час підготовки швидких рішень замість системних підходів.

б. Проблема закритості органів Львівської міської ради для громадськості: відповіді на запити, послаблення діалогу, обмеження оприлюднення рішень та частини бази даних тощо.

в. Потреба у вдосконаленні системи послуг у громаді (дебюрократизація процесів, інформування через комплексну систему супроводження, моніторинг виплат для ВПО на предмет дотримання термінів, розподіл гуманітарної допомоги тощо).

г. Відсутність комплексної політики щодо роботи з ВПО, а також достатнього вивчення статистичних даних для планування діяльності — як працювати над супроводом, залученням та інтеграцією людей, як правильно інформувати про можливості та бюджетні програми.

 1. Соціальна сфера

а. Комплекс проблем, пов’язаних із соціальними, соціокультурними, психологічними, економічними та гуманітарними складнощами адаптації та інтеграції ВПО у межах Львівської громади.

б. Проблема відсутності доступного житла для ВПО у Львівській громаді і потреба збільшення кількості соціального житла .

в. Комплекс проблем реінтеграції та реабілітації ветеранів, а також розбудови інклюзивної інфраструктури та громадського простору. Допомога у ресоціалізації, інформування громадськості про засади етики поводження з військовими.

 1. Житлово-комунальна сфера

а. Недостатня кількість укриттів в окремих локаціях міста та навчальних закладах, незадовільний стан укриттів, їхня необлаштованість або непридатність для перебування в них людей.

б. Аудит енергоефективності житлового фонду та соціальних установ громади, підвищення енергоефективності підприємств ЖКГ, проведення заходів та просвітницьких кампаній з роз’ясненням переваг енергозбереження, впровадження бюджетних програм співфінансування.

Це дослідження не завершується визначенням першочергових проблем, зумовлених повномасштабною російською агресією та запровадженням воєнного стану. Воно має допомогти Львівській міській раді обрати пріоритетні проблеми для подальшого пошуку рішень. Для завершального етапу дослідження очікуємо на отримання від міської ради рішень, програм та інших документів (разом з додатками), які були прийняті її органами (виконавчим комітетом, депутатами, структурними підрозділами) після 24 лютого з метою реагування на виокремлені виклики та проблеми у відповідних сферах.

Після цього спільними зусиллями разом з Львівською міською радою буде проведено аналіз таких рішень на предмет їхньої ефективності та відповідності наявним викликам з метою подальшої підготовки рекомендацій для можливого доопрацювання наявних рішень та / або пропозицій для напрацювання нових.

Проєкт «Промоція соціальної згуртованості у громадах та посилення демократичних цінностей» реалізує Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED).