При підготовці законопроєктів та постанов з метою вивчення громадської думки та напрацювання виважених рішень Комітети Верховної Ради України можуть використовувати різні форми взаємодії зі стейкхолдерами.  Складові такої публічності ми вже розглядали раніше. Однією з форм залучення експертного середовища до законопроєктної функції, до якої часто не прикута увага громадськості, є Інститут позаштатних консультантів. 

То хто такі позаштатні консультанти та які комітети використовують цей інструмент залучення зацікавлених сторін? 

Позаштатний консультант комітету: права і функції

Закон України “Про комітети Верховної Ради України” визначає, що при здійснені законопроєктної функції комітети мають право звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об'єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проєктів законів. 

З метою   вдосконалення    порядку    залучення    науковців, спеціалістів галузей народного господарства, фахівців міністерств, інших центральних і регіональних органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування та представників громадських організацій до законопроектної діяльності Верховної Ради України затверджено Положення про позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України,  депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та в Апараті Верховної Ради України. Згідно з ним, позаштатним консультантом є працівник, який виконує роботу без зарахування його до штату Апарату Верховної Ради України. 

Позаштатні консультанти можуть брати участь в роботі по розробці законопроєктів, здійснювати експертизу законопроєктів та готувати відповідні висновки, виявляти неузгодженість чинних законодавчих актів та готувати пропозиції щодо їх усунення, брати участь у вивченні практики застосування законодавчих актів, здійсненні моніторингу та аналізу  їх  політичних, економічних і соціальних наслідків,  вивченні  науково-практичних матеріалів з питань національного та зарубіжного законодавства.

Врегульований статус позаштатного консультанта є додатковим інструментом залучення зацікавлених сторін для комітетів, а також ще однією можливістю вплинути на законодавчий процес для різних груп інтересів. 

Наскільки активно комітети використовують Інститут позаштатних консультантів та які групи залучають? 

Кого залучають найчастіше?

Загалом при комітетах Верховної Ради України нараховується 138 позаштатних консультантів. Найбільшу кількість мають комітети з питань економічного розвитку; молоді і спорту; організації державної влади – по 15 консультантів на комітет. 

Інформація щодо кількості позаштатних консультантів та їх суб’єктність була отримана у відповідь на офіційний запит Громадянської мережі ОПОРА до комітетів Верховної Ради України. 

Кількість позаштатних консультантів у комітетах ВРУ

Комітет з питань економічного розвитку

15

Комітет з питань молоді і спорту

15

Комітет з питань організації державної влади

15

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

13

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

13

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

10

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

10

Комітет з питань аграрної та земельної політики

8

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

8

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

8

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

7

Комітет з питань правоохоронної діяльності

6

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

4

Комітет з питань бюджету

3

Комітет з питань цифрової трансформації

2

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

1

Комітет з питань свободи слова

1

Не використовують Інститут позаштатних консультантів шість комітетів: з питань антикорупційної політики; екологічної політики та природокористування; здоров'я нації; інтеграції України з Європейським Союзом; освіти, науки та інновацій; правової політики.

Найчастіше позаштатними консультантами при комітетах виступають представники громадських організацій: загалом 44 консультанти репрезентують різні ініціативи та організації. Доволі часто комітети залучають окремих експертів, які не є представниками організацій чи компаній (40 консультантів є адвокатами, юристами, підприємцями). Також у якості позаштатних консультантів нерідко залучаються і представники академічної спільноти – 25 представляють університети, науково-дослідні інститути та академії. 

Найменше представлені комунальні заклади – 1 консультант, засоби масової інформації, міжнародні організації та органи місцевого самоврядування – по 2 представники від кожної групи є консультантами при комітетах. 

Позаштатні консультанти: групи зацікавлених сторін

Неурядові організації

44

Експерти, адвокати, підприємці (без вказаної суб'єктності)

40

Академічна спільнота

25

Бізнес-середовища

12

Органи державної влади, підприємства, установи

11

ЗМІ

2

Міжнародні організації

2

Органи місцевого самоврядування

2

Комунальні заклади

1

Слід зазначити, що більшість комітетів не оприлюднює списки позаштатних консультантів. Таку інформацію на власних веб-сайтах розміщують лише три комітети: з питань гуманітарної та інформаційної політики;  молоді і спорту та організації державної влади. 

Роль позаштатних консультантів: оцінка комітетів та стейкхолдерів

Згідно з результатами опитування представників комітетів та зацікавлених сторін, яке здійснила маркетингова група “Proof Analytics” для Громадянської мережі ОПОРА, 11 представників секретаріатів комітетів бачать роль позаштатних консультантів як фахівців, які надають експертну допомогу при підготовці законопроєктів, аналітичній роботі, проведенні досліджень. Окремі представники секретаріатів розглядають позаштатних консультантів як носіїв досвіду (“інституційної пам’яті”). В якості альтернативи консультантам розглядається експертна рада, що формується на конкурсній основі.

Як представники комітетів, так і зацікавлені сторони, що залучені до діяльності комітетів, охарактеризували Інститут позаштатних консультантів як формалізований формат роботи зі стейкхолдерами, який дозволяє усунути окремі бар’єри (необхідність перепусток для доступу до комітету).

Однак, частина респондентів вказала на загрозу, що при прийнятті рішень у Комітеті позаштатні консультанти можуть лобіювати певні інтереси.

Всі позаштатні консультанти комітетів здійснюють свої функції безоплатно (на громадських засадах). Деякі представники секретаріатів комітетів зазначають відсутність достатніх коштів у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України для додаткового залучення експертів на контрактній основі. 

Отже, Інститут позаштатних консультантів при комітетах Верховної Ради України дозволяє залучити представників різних груп інтересів до законопроєктної функції комітетів. Щоправда, частина комітетів не використовує таку можливість, а частина залучає лише декількох представників від однієї групи організацій. Найчастіше у якості консультантів призначаються представники неурядових організацій. 

На шляху до відкритості взаємодії комітетам слід оприлюднювати механізм призначення позаштатних консультантів, їх персональний склад, а також залучати представників різних груп інтересів для вироблення зважених рішень.  

Із повним складом позаштатних консультантів, що ми отримали у відповідь на запит, можна ознайомитись за посиланням.

Комітет ПІБ Місце роботи Підстава, дата підстави
Комітет з питань аграрної та земельної політики Дмитрасевич Маркіян Орестович Тимчасово не працює Р 2536-к
02.10.2019
Комітет з питань аграрної та земельної політики Новіков Геннадій Володимирович ПСП «Аскон»- базового елітно-насіннєвого господарства Київського інституту Фізіології рослин та генетики Р 2738-к
15.10.2019
Комітет з питань аграрної та земельної політики Сластьон Роман Миколайович ПСП «Слобожанщина Агро» Р 2875-к
22.10.2019
Комітет з питань аграрної та земельної політики Тарасюк Андрій Васильович Відділ організаційної роботи з регіонами Управління по зв'язках з місцевими органамивлади і органами місцевого самоврядування Р 3256-к
26.11.2019
Комітет з питань аграрної та земельної політики Турупалов Антон Вікторович Український Католицький університет Р 1682-к
13.10.2020
Комітет з питань аграрної та земельної політики Яскевич Галина Володимирівна Адвокат Р 3073-к
31.10.2019
Комітет з питань аграрної та земельної політики Безека Максим Леонідович Тимчасово не працює Р 2536-к
02.10.2019
Комітет з питань бюджету Максюта Анатолій Аркадійович Приватний і громадський сектори Р 1503-к
16.09.2020
Комітет з питань бюджету Чугунов Ігор Якович Кафедра фінансів Київського національного торгово-економічного університету Р 1503-к
16.09.2020
Комітет з питань бюджету Шаров Ігор Борисович Помічник-консультант народного депутата України Р 680-к
16.04.2020
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Буценко Олександр Алімович Національна академія мистецтв України Р 226-к
04.02.2020
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Кожушко Богдан Васильович Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" Р 2969-к
29.10.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Корвін-Піотровський Антон Олексійович Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України Р 3074-к
31.10.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Корольов Володимир Олександрович "Інтересна газета" Р 306-к
13.02.2020
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Крутій Олександр Васильович ПрАТ "Одеська кіностудія" Р 2535-к
02.10.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Максимчук Олександр Юрійович Помічник-консультант народного депутата України Р 2874-к
22.10.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Малишев Олександр Олегович Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України Р 3233-к
26.11.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Манігда Ольга Володимирівна Інститут археології НАН України Р 3233-к
26.11.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Мієнко В'ячеслав Костянтинович ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ГЕДОНІЗМ" Р 2535-к
02.10.2019
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Смирнова Тетяна Сергіївна Кафедра приватного права НаУКМА Р 2535-к
02.10.2019
Комітет з питань економічного розвитку Амелін Анатолій Ігорович ГО «Український Інститут майбутнього» Р 3449-к
10.12.2019
Комітет з питань економічного розвитку Вишлінський Гліб Вікторович ГО "Центр економічної стратегії"  
Комітет з питань економічного розвитку Буряк Гліб Сергійович Доцент українсько-американського університету Конкордія  
Комітет з питань економічного розвитку Власюк Володимир Степанович ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Р 1469-к
14.09.2020
Комітет з питань економічного розвитку Гетман Олег Олександрович Економічна експертна платформа Р 3257-к
26.11.2019
Комітет з питань економічного розвитку Гужва Ігор Юрійович Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки Р 3257-к
26.11.2019
Комітет з питань економічного розвитку Плотиця Орест Ярославович Фізична особа-підприємець  
Комітет з питань економічного розвитку Теплюк Станіслав Михайлович    
Комітет з питань економічного розвитку Каленков Олександр Федорович ОП «Укрметалургпром»  
Комітет з питань економічного розвитку Красніков Денис Анатолійович ТОВ «Юнайтед Хелп Україна» Р 645-к
10.04.2020
Комітет з питань економічного розвитку Несходовський Ілля Сергійович ГО «Інститут соціально-економічної трансформації» Р 3257-к
26.11.2019
Комітет з питань економічного розвитку Панченко Володимир Григорович КП «Агенство розвитку Дніпра» Р 131-к
23.01.2020
Комітет з питань економічного розвитку Вернівський Павло Петрович    
Комітет з питань економічного розвитку Шпільовий Констянтин Олегович    
Комітет з питань економічного розвитку Скаршевський Віктор Георгійович УСП Р 645-к
10.04.2020
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Баданова Єлизавета Вадимівна Юридичний департамент, НАК «Нафтогаз України» Р 2709-к
11.10.2019
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ейсмонт Віталій Станіславович Асоціація виробників та постачальників газового обладнання Р 1927-к
25.11.2020
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Житник Микола Миколайович Служба безпеки України Р 3546-к
18.12.2019
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Запайщиков Костянтин Володимирович ДИ «НАЕК «Енергоатом» Р 2709-к
11.10.2019
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Зубов Сергій Євгенович Не працює Р 644-к
10.04.2020
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Светелік Олександр Дмитрович ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» Р 2709-к
11.10.2019
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Уніговський Леонід Михайлович ТОВ «Нафтогазбудінформатика» Р 2709-к
11.10.2019
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Шимко Роман Ярославович Департамент підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз» Р 2709-к
11.10.2019
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Бабін Борис Володимирович Інститут законодавства Верховної Ради України Р 3491-к
11.12.2019
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Василенко Володимир Андрійович Кафедра міжнародного і європейського права факультету правничих наук, Національнийуніверситет «Києво-Могилянська академія» Р 3450-к
10.12.2019
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Веселовський Андрій Іванович Центр Міжнародних досліджень при Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Р 128-к
23.01.2020
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Капітоненко Микола Геннадійович Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Р 3491-к
11.12.2019
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Корсунський Сергій Володимирович Дипломатична академія імені Геннадія Удовенка при МЗС України Р 3450-к
10.12.2019
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Радіна Наталя Валентинівна Головний редактор сайту сhагtег97.огg Р 128-к
23.01.2020
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Хора Олександр Васильович Департамент багатостороннього міжнародного співробітництва , БФ «Майдан закордонних справ» Р 3491-к
11.12.2019
Комітет з питань молоді і спорту Борзов Валерій Пилипович Національний олімпійський комітет України Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Бринзак Володимир Михайлович Наглядова рада Національного суспільного мовлення Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Бухаленко Сергій Олександрович Департамент безпеки ОРФКУ «Прем'єр-ліга» Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Гамов Вячеслав Георгійович Кафедра фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Джангирян Георгій Вартанович Федерація регбі України Р 3598-к
20.12.2019
Комітет з питань молоді і спорту Дутчак Мирослав Васильович Національний університет фізичного виховання і спорту України Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Імас Євгеній Вікторович Національний університет фізичного виховання і спорту України Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Комаров Андрій Анатолійович Аудиторська фірма "Перспектива - К" Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Костенко Микола Павлович Національний Олімпійський комітет України Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Макаренко Анатолій Вікторович Тимчасово не працює Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Медведєв Олександр Олександрович ГО «Українська академія лідерства» Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Негрієнко Алла Олегівна Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України, відділ з гуманітарних питань Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Руденко Віктор Петрович Національний університет фізичного виховання і спорту України Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Уманець Ніна Дмитрівна Міністерство молоді та спорту України Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань молоді і спорту Ющик Олексій Олексійович ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води» Р 3246-к
26.11.2019
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Бадрак Валентин Володимирович Аналітична організація «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» Р 416-к
27.02.2020
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Григоренко Євген Іванович Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Р 3492-к
11.12.2019
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Кіскін Юрій Володимирович «УКРСПЕЦСИСТЕМС» Р 416-к
27.02.2020
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Маляр Ганна Василівна Національна школа суддів Р 895-к
28.05.2020
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мельник Сергій Миколайович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Р 3492-к
11.12.2019
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Піскун Роман Анатолійович Служба безпеки України Р 3451-к
10.12.2019
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федоренко Юрій Сергійович Журналіст Р 2022-к
12.09.2019
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Байдан Світлана Миколаївна Адвокатське об'єднання «А.L.ТЕRRА» Р. 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Ганущак Юрій Іванович ГО «Інститут розвитку територій» Р. 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Єхануров Юрій Іванович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Р. 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Казюк Яніна Мирославівна Національна академія державного управління при Президентові України Р 1723-к
20.10.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клименко Кирило Олегович Офіс реформ Кабінету Міністрів України Р. 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Кулібаба Андрій Юрійович Фізична особа- підприємець Р. 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Купрій Володимир Олександрович Тимчасово не працює Р 1723-к
20.10.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Малярчук Лілія Ярославівна Програма «U-LEAD з Європою» Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Пітцик Мирослав Васильович Не працює Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Поліщук Василь Павлович Програма «U-LEAD з Європою» Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романенко Євген Олександрович Міжрегіональна Академія управління персоналом Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Третяк Юрій Іванович Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація агенцій регіонального розвитку» Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Федоренко Владислав Леонідович Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Шамрай Наталія Василівна Центр надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Шкуріна Лідія Борисівна Не працює Р 240-к
05.02.2020
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Куйбіда Василь Степанович    
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Барановський Олександр Віталійович Адвокат Р 951-к
10.06.2020
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Бузаров Андрій Ігоревич Адвокат Р 2352-к
24.09.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Губа Сергій Васильович «Україно-японський фонд «Терада» Р 3374-к
06.12.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Заблодська Інна Володимирівна Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» Луганська філія Р 3374-к
06.12.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Касьянова Дар'я Сергіївна Донецька державна академія управління Р 3374-к
06.12.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Луньова Олена Валентинівна ГО «Центр інформації про права людини» Р 3516-к
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Перченко Тетяна Михайлівна ВГО Спілка «Захист прав» Р 3374-к
06.12.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Суслова Ірина Миколаївна Тимчасово не працює Р 2352-к
24.09.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Толкач Дарина Володимирівна Правозахисниця, юрист-міжнародник,експерт в сфері прав людини та
міграції
Р 2534-к
02.10.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Тополя Тарас Володимирович ТОВ «Антитіла» Р 2710-к
11.10.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Устаєв Наріман Февзійович ГО «Інститут геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського» Р 3374-к
06.12.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Федорова Світлана Олександрівна Помічник-консультант
народного депутата України
Р 2352-к
24.09.2019
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Ястребова Віра Андріївна Державне підприємство "Зал офіційних делегацій" Р 3374-к
06.12.2019
Комітет з питань правоохоронної діяльності Гацелюк Віталій Олександрович Інститут державиі права імені В.М. Корецького НАН України Р №129-к
23.01.2020
Комітет з питань правоохоронної діяльності Єнін Євгеній Володимирович Аналітичний центр «Український інститут майбутнього» Р №2708-к
11.10.2019
Комітет з питань правоохоронної діяльності Зеленов Геннадій Михайлович Департамент аналітичної та правової роботи Апарату Верховного Суду Р №3147-к
11.11.2019
Комітет з питань правоохоронної діяльності Пікалов Євген Сергійович Аналітичний центр «Український інститут майбутнього» Р №2935-к
24.10.2019
Комітет з питань правоохоронної діяльності Фріс Павло Львович Кафедра кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»
Р №2708-к
11.10.2019
Комітет з питань правоохоронної діяльності Хавронюк Микола Іванович Кафедра кримінального та кримінального процесуального права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Р №3147-к
11.11.2019
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Андрійчук Тамара Григорівна Не працює Р №3615-к
24.12.2019
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Мякушко Ірина Леонідівна Не працює Р №3615-к
24.12.2019
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Свертока Григорій Михайлович Не працює Р №3615-к
24.12.2019
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Фесан Алла Василівна Не працює Р №3615-к
24.12.2019
Комітет з питань свободи слова Червакова Ольга Валеріївна Журналістка Р №2916-к
24.10.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Городок Яна Володимирівна Адвокат Р №3072-к
31.10.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Греков Микола Олександрович Виконавчий комітет Олександрівської міської ради Р №3619-к
24.12.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Коломієць Денис Володимирович ПП "Базис капітал" Р №3072-к
31.10.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Лопата Анатолій Васильович Партія "Єдність" Р №3515-к
16.12.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Мірошниченко Олексій Валентинович Конфедерація роботодавців України Р №463-к
05.03.2020
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Петриченко Петро Миколайович ГО "Громадська Палата України" Р №3515-к
16.12.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Піддубний Василь Васильович Об'єднання організацій роботодавців України Р №463-к
05.03.2020
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Плєшакова Олена Анатоліївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Р №3245-к
26.11.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Рой Олег Володимирович Адвокат Р №3072-к
31.10.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Терьохін Сергій Анатолійович АТ "Альпарі-банк" Р №369-к
24.02.2020
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тищенко Сергій Петрович Продакшн-студія "ФМ-ТВ" Р №463-к
05.03.2020
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Шевченко Василь Васильович Громадська діяльність Р №3245-к
26.11.2019
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Шумаков Євгеній Юрійович Фізична особа-підприємець Р №3072-к
31.10.2019
Комітет з питань транспорту та інфраструктури Мірошников Юрій Володимирович ПрАТ "Автокомпанія "Міжнародні авіалінії України" Р №3255-к
26.11.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Галушко Володимир Олексійович Асоціація "Дорожні організації України" Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Горбаль Василь Михайлович Патронатна служба голови обласної державної адміністрації Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Журжій Андрій Валерійович Тимчасово не працює Р №130-к
23.01.2020
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Завадецький Олександр Олександрович ТОВ "Адвокатське бюро Завадецького" Р №1734-к
20.10.2020
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Макеєва Олена Леонідівна ТОВ АФ "Аксьонова та партнери" Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Несходовський Ілля Сергійович Київський національний торговельно-економічний університет Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Острікова Тетяна Георгіївна Тимчасово не працює Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Смердов Віталій Юрійович ГО "Палата податкових консультантів" Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Черкашин Вячеслав Вячеславович Помічник-консультант народного депутата України Р №130-к
23.01.2020
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Шапран Віталій Сергійович Секретаріат Ради НБУ Р №2968-к
29.10.2019
Комітет з питань цифрової трансформації Лобойко Сергій Васильович ГС "Центр розвитку інновацій" Р №305-к
13.02.2020
Комітет з питань цифрової трансформації Олексюк Лілія Віталіївна Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології" Р №305-к
13.02.2020

Матеріал підготовлено громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» в межах проєкту «Інклюзивні комітети як запорука якісного законотворення» за  підтримки Програми USAID РАДА, що виконується Фондом Східна Європа.