18 вересня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №4117, що пропонує внести зміни до Виборчого кодексу. Громадянська мережа ОПОРА підготувала короткий юридичний аналіз про основні переваги та недоліки цього документу.

Після внесення липневих змін до Виборчого кодексу (дивіться позицію Громадянської мережі ОПОРА) очевидною стала необхідність продовження процесу доопрацювання його тексту. Тому 10 серпня 2020 року був зареєстрований законопроєкт №3971 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур”, який 3 вересня 2020 року був відхилений Верховною Радою. Це унеможливило усунення недоліків виборчого законодавства до початку виборчого процесу. Крім того, 15 вересня 2020 року парламентом був схвалений законопроєкт №3995 від 19.08.2020, яким вилучено довідку про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом з переліку необхідних для реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).

14 вересня 2020 року ЦВК постановою №257 схвалила Пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства, викладені у формі проєкту закону, а також звернулася до Президента України та Верховної Ради України з проханням щодо забезпечення невідкладного його розгляду та прийняття. У зв'язку з цим, 18 вересня 2020 року в парламенті було зареєстровано законопроєкт №4117 «Про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства» (далі – законопроєкт). Однак слід зауважити, що ЦВК пропонувала прийняти окремий законопроєкт «Про особливості організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства». Натомість законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає закріплення цих особливостей у Прикінцевих та перехідних положеннях Кодексу, що, певною мірою, ускладнюватиме застосування цих норм. Крім того, законопроєкт містить недоліки в оформленні. Так, порівняльна таблиця не містить змін до ст. 24 Кодексу, але містить зміни до ст. 192, чого немає в законопроєкті.

Законопроєкт складається з двох частин:

1. Зміни, що направлені на усунення недоліків чинного тексту Виборчого кодексу (далі - Кодекс), серед яких можемо виділити:
 • зменшення періоду цілодобової охорони приміщень виборчих комісій – з дня прийняття виборчими комісіями виборчих бюлетенів та до моменту їх транспортування з приміщень виборчих комісій в установленому Кодексом порядку, а також залучення до цього процесу військовослужбовців Національної гвардії;
 • уніфікація розміру вартості брендованого агітаційного матеріалу, що дозволяється надавати виборцям (однієї одиниці) на рівні 3 відсотків прожиткового мінімуму (для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому проводяться вибори) із законодавством про кримінальну та адміністративну відповідальність;
 • спрощення порядку отримання дозволу мати офіційних спостерігачів громадською організацією на відповідних виборах, а саме закріплення можливості подавати клопотання без печатки за умови її відсутності та засвідчення статуту керівником громадської організації;
 • чітко визначено відповідальних суб'єктів за підготовку і проведення місцевих виборів у населених пунктах, які входять до складу міської територіальної громади міста з районним поділом, а саме проведення виборів у цих населених пунктах забезпечує районна в місті виборча комісія, яка визначена рішенням відповідної міської виборчої комісії, а у разі неприйняття такого рішення – відповідна міська виборча комісія;
 • у бюлетені за пропорційною виборчою системою урівноважується значення  порожнього квадрата для волевиявлення за партію та квадрата з трафаретом для зазначення порядкового номеру кандидата (скасовується обов'язковість наявності позначки у першому квадраті та його пріоритет над другим в разі проставлення порядкового номеру кандидата навпроти іншого місцевого осередку партії, ніж яку підтримав у порожньому квадраті для волевиявлення за організацію партії), тобто тепер голос виборця буде зарахований у всіх випадках проставлення позначки в будь-якому з цих квадратів, однак навпроти лише однієї організації партії;
 • уточнено положення щодо недійсності виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), зокрема формулювання “якщо не проставлено жодної позначки біля повної назви організації партії” замінили на “якщо не проставлено жодної позначки у жодному квадраті навпроти повної назви організації партії”. Однак таке ж уточнення варто було зробити й щодо формулювання іншої підстави, такої як наявність двох позначок навпроти назви декількох організацій партій для уникнення різнотлумачень.
 • чітко визначено обов'язок кандидата у разі обрання до двох місцевих рад особисто звернутися до ТВК з відповідних місцевих виборів для реєстрації його депутатом лише однієї місцевої ради;
 • утворення територіальних виборчих округів в містах з кількістю виборців 2 млн і більше осіб за загальними правилами, пропонується виключити відповідні положення з прикінцевих та перехідних положень Закону від 16 липня 2020 року № 805-ІХ;
 • законопроєкт включає ряд доволі неоднозначних змін щодо порядку формування та звітності за використання виборчих фондів:

- в разі висунення кандидатів на різних рівнях місцевих виборів обласною організацією передбачена можливість формування одного виборчого фонду обласної організації партії на всіх виборах, в тому числі й сільського, селищного, міського голови. З одного боку, обласна організація партії таким чином уникнутиме звинувачень у незаконному фінансуванні агітації інших місцевих організацій партій, з іншого, додавання витрат на різні вибори в один звіт суттєво знизить прозорість використання коштів, та не дасть можливість вирахувати витрати партії на окремий вид виборів;

- передбачено, що форми фінансових звітів встановлює не ЦВК, а НАЗК за погодженням із ЦВК;

- скасовується положення про те, що ТВК аналізують фінансові звіти організацій партій і кандидатів, що при існуючій системі, за якої НАЗК не отримує доступу до фінансових звітів, оскільки вони подаються до ТВК, фактично призведе до неможливості встановлення порушення та притягнення до відповідальності за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

 • інші правки, спрямовані на техніко-юридичне доопрацювання тексту Виборчого кодексу, зокрема на уніфікацію термінології.
2. Зміни, що направлені на реалізацію виборчих процедур, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів у період дії карантину, серед яких можемо виділити такі напрямки:

Загальні положення:

 • утворення ДВК спеціальної дільниці стаціонарного закладу охорони здоров'я, в якому здійснюється лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, не пізніше як за 10 днів до дня виборів, наразі усі ДВК формуються за 15 днів до дня голосування;
 •  поширення обмежувальних протиепідемічних заходів на такі форми передвиборної агітації:

- проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

- проведення мітингів, походів, демонстрацій;

- проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», пресконференцій щодо положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів, партій (організацій партій) – суб’єктів виборчого процесу;

- проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, проведення інших публічних заходів за підтримки кандидата, партії (організації партії) - суб’єкта виборчого процесу, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

- публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата, партію (організацію партії) – суб’єкта виборчого процесу або публічні оцінки їхньої діяльності;

- встановлення агітаційних наметів;

Таке формулювання не може ставити під сумнів можливість реалізації права на мирні зібрання, окрім як випадків його обмеження в порядку, встановленому Конституцією України.

 • обов'язок перебування всіх осіб у приміщеннях для голосування та приміщеннях виборчих комісій, під час голосування виборців за місцем перебування у засобах індивідуального захисту (зокрема, респіраторів або захисних масок), що закривають ніс та рот, а члени виборчої комісії в день голосування додатково використовують – захисний щиток чи окуляри, рукавички, а у разі організації голосування за місцем перебування хворих на COVID-19 виборців або тих, які перебувають на самоізоляції, а також на спецдільницях у закладах, де лікують пацієнтів, хворих на COVID-19, – також захисний спеціальний одяг.

Особливості організації голосування в день виборів (повторного голосування):

 • опитування визначеним членом виборчої комісії щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та обов'язкова безконтактна термометрія усіх осіб, які заходять до приміщення для голосування, перед входом до нього та присутніх під час голосування за місцем перебування;
 • не допускатимуться у приміщення для голосування та проведення голосування виборців за місцем їх перебування особи, які відмовилися від безконтактної термометрії, це обмеження не поширюється на виборців;
 • заборонено вхід до приміщення для голосування, а також присутність під час голосування виборців за місцем перебування членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів, представників партій (організацій партій), уповноважених осіб партій (організацій партій), довірених осіб кандидатів, які мають ознаки респіраторного захворювання та/або підвищену температуру тіла понад 37,2°С (крім виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, які мають право зайти до приміщення для голосування на час, необхідний для голосування). У той час невідомо хто встановлюватиме наявність чи відсутність ознак респіраторного захворювання, що може ускладнити спостереження за виборчим процесом у разі недопуску офіційних спостерігачів через зловживання цим правом з боку виборчої комісії.
 • передбачені спеціально визначені кабіни для таємного голосування та виборчі скриньки, які окремо від інших розміщуються у приміщенні для голосування на виборчій дільниці окремо від інших, де голосуватимуть виборці, які мають ознаки респіраторного захворювання або температуру тіла понад 37,2°С.
 • особа, яка відмовилась від проведення безконтактної термометрії, крім виборця, до приміщення для голосування та проведення голосування виборців за місцем їх перебування не допускається. Водночас таке формулювання фактично дозволяє виборцям, які відмовилися від безконтактної термометрії, голосувати в загальному порядку;
 • у день голосування виборець, дотримуючись дистанції у 1 м від члена комісії, знімає засіб індивідуального захисту, для ідентифікації членом комісії його особи згідно з документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, після чого такому виборцю видається бюлетень для голосування.

Зміни у складі виборчих комісій:

 • додаткова підстава для дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії – направлення у встановленому порядку на самоізоляцію, обсервацію чи підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19;
 • обов'язок закладу охорони здоров’я (сімейного лікаря), який володіє інформацією про підтвердження у члена виборчої комісії діагнозу захворювання на COVID-19, невідкладно повідомити виборчу комісію, членом якої є така особа, та виборчу комісію, яка сформувала (утворила) відповідну виборчу комісію, про такі обставини;
 • член виборчої комісії у разі направлення у встановленому порядку на самоізоляцію, підтвердження діагнозу захворювання на COVID-19, невідкладно повідомляє про це суб’єкта, за поданням якого його кандидатуру було включено до складу виборчої комісії, та виборчу комісію, яка сформувала (утворила) відповідну виборчу комісію;
 • право на внесення суб’єктом поданням заміни свого члена виборчої комісії, у якого підтверджено діагноз захворювання на COVID-19 або якого направлено за висновком сімейного лікаря на самоізоляцію, обсервацію. (таке подання розглядається виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну виборчу комісію, не пізніше наступного дня з дня отримання подання, а в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці – невідкладно);
 • обов'язок виборчої комісії, яка достроково припинила повноваження члена виборчої комісії у зв’язку з його перебуванням на самоізоляції, обсервації чи захворюванням на COVID-19, не пізніше наступного дня, а в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та/або під час встановлення підсумків голосування чи результатів виборів – невідкладно повідомити про це суб’єкта подання цього члена комісії, який не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення, а в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та/або під час встановлення підсумків голосування чи результатів виборів – не пізніш як через чотири години з моменту отримання повідомлення, може внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії. У разі невнесення подання у визначені строки та кількість членів комісії є меншою за мінімально встановлену Кодексом, склад комісії формується відповідною комісією за поданням її голови за пропозиціями членів цієї комісії, таким чином, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.

Особливості організації голосування виборців за місцем перебування:

 • виборець направлений у встановленому порядку на самоізоляцію, обсервацію, у тому числі у зв’язку з підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19, може проголосувати за місцем перебування;
 • виборець, який не може прибути у приміщення для голосування у зв’язку з перебуванням на самоізоляції, обсервації, не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування поштою або через інших осіб подає до ДВК заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця та відповідну довідку закладу охорони здоров’я (сімейного лікаря). В останній день перед днем голосування ДВК приймає рішення про включення такого виборця до окремого витягу зі списку виборців. Разом з цим такому виборцю, прибувши у приміщення для голосування після повернення членів комісії, які організовували для таких осіб голосування за місцем перебування, надається можливість проголосувати, якщо він цього не зробив за місцем перебування. Проте у такому випадку виборцю загрожує притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами). Відповідний протокол може бути складено на місці уповноваженою на те посадовою особою органів Національної поліції.
 • голосування виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування організовують три члени від різних суб’єктів подання за допомогою окремої опломбованої або опечатаної переносної виборчої скриньки, в яку вкидається контрольний лист;
 • якщо кількість членів ДВК не дає можливість сформувати декілька груп, щоб одна із них здійснювала організацію голосування виключно для виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування, члени виборчої комісії, які організовують відповідне голосування, спочатку відвідують місця перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно з причин, не пов'язаних із самоізоляцією, а потім – місця перебування виборців, які перебувають на самоізоляції;
 • переносна виборча скринька, що використовувалася під час організації голосування за місцем перебування виборців у зв’язку з їх перебуванням на самоізоляції, обсервації, а також виборча скринька, що використовувалася для голосування на виборчій дільниці виборців, які мають ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2°С, відкриваються ДВК останніми, перед виборчими скриньками з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. Члени ДВК, які відкривають такі скриньки, виймають із них виборчі бюлетені, підраховують їх кількість та розкладають на відповідні місця, повинні бути  забезпечені засобами індивідуального захисту.