29 листопада 2020 року відбулось повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. Голосування проводилось на 115 виборчих дільницях, до списків виборців яких було включено орієнтовно 185,5 тисяч виборців. У повторному голосуванні брали участь кандидат Роман Клічук (організація партії “Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (організація партії “Команда Михайлішина”).

ОПОРА забезпечила довготермінове і короткотермінове спостереження за повторним голосуванням на виборах міського голови Чернівців. У день голосування на 60 виборчих дільницях міста працювали офіційні спостерігачі ОПОРИ, які забезпечували репрезентативну оцінку якості виборчих процедур та дотримання законодавства під час процесу голосування.

За даними ОПОРИ, процес передвиборної агітації на повторному голосуванні у Чернівцях не супроводжувався грубими порушеннями виборчого законодавства. Коротка тривалість процесу підготовки до повторного голосування та посилення протиепідеміологічних заходів у країні спричинили зменшення розмаху агітаційної кампанії, але і у таких умовах кандидати достатньо активно комунікували з виборцями. У останню п’ятницю перед днем повторного голосування кандидати Роман Клічук та Віталій Михайлішин провели прямі дебати на базі регіонального суспільного мовника, забезпечивши виборцям можливість порівняти передвиборчі програми двох кандидатів. Проведення дебатів між кандидатами є належною демократичною практикою, яка, на жаль, не була реалізована у більшості міст України.

Незважаючи на поодинокий характер порушень під час агітації на повторному голосуванні у Чернівцях, дана кампанія засвідчує необхідність подальшого зміцнення законності та демократичності місцевих виборів в Україні. 

Процес повторного голосування супроводжувався публічним та анонімним поширенням завідомо неправдивої інформації про конкурентів. Технології “чорного піару” масштабно використовувалися на місцевих виборах, включаючи Чернівці, що частково було пов’язано зі зростанням ролі соціальних мереж у локальних електоральних кампаніях.  Реалізація негативних інформаційних кампаній про конкурентів, заснованих на неправдивій або непідтвердженій інформації, обмежувала поінформованість виборців та ускладнювала змістовну дискусію між учасниками повторного голосування.

Прямі або приховані зловживання адміністративними ресурсами залишаються ключовим викликом для демократичності місцевих виборів в Україні. Зокрема, у Чернівцях міська рада безпосередньо перед днем голосування ухвалила рішення про додаткові виплати соціально незахищеним верствам населення, які були ініційовані одним із кандидатів. На рівні змін законодавства та формування політичних  практик Україні необхідно посилити стандарти попередження використання ресурсів публічної адміністрації у виборчих або політичних інтересах. Особлива увага має бути приділена протидії зловживанням бюджетними ресурсами, ознаки яких було зафіксовані під час агітаційної кампанії у Чернівцях.

При цьому місцеві вибори у Чернівцях, як і в інших громадах України, засвідчили необхідність контролю і за дотриманням стандартів демократичних виборів представниками бізнес-структур та організацій, які належать кандидатам. Політично активний бізнес, який має найманих працівників та володіє фінансовими ресурсами, повинен поважати обмеження щодо фінансування виборчих кампаній і не допускати жодного втручання у волевиявлення громадян.

Враховуючи конфліктність встановлення  результатів місцевих виборів 25 жовтня 2020 р. Чернівецькою міською ТВК,  процес організації та проведення повторного голосування перебував під особливою увагою ЦВК, офіційних спостерігачів, кандидатів та інших суб’єктів виборчого процесу. В останню суботу перед днем голосування ЦВК оприлюднила заяву про ризики дестабілізації процесу повторного голосування у Чернівцях внаслідок ротацій у складі ДВК, спричинених намірами організацій чотирьох партій відмовитись від представництва у їхньому складі. Така заява ЦВК була розповсюджена після надходження до неї звернення чотирьох членів міської ТВК, в якому вони висловлювали занепокоєння щодо організації повторного голосування. І хоча доцільність обраного ЦВК тону звернення викликала дискусії, контроль з боку вищого органу адміністрування виборів сприяв належному проведенню повторного голосування.

За результатами спостереження ОПОРА констатує, що Чернівецькій міській ТВК та ДВК міста вдалося уникнути критичних зривів у процесі організації та проведення повторного голосування. Окремо зазначимо, що відсутність масштабних проблем у формуванні ДВК, які б загрожували проведенню голосування, є значним  досягненням держави та виборчих комісій в умовах наростаючої пандемії. Але це досягнення не спростовує гостру необхідність реформування системи адміністрування виборів, яке має призвести до професіоналізації членів комісій та обмеження політичного впливу на їхню діяльність.  Надзвичайно гостро стоїть питання перегляду підходів до формування ДВК, які забезпечують повторне голосування. Проблема спричинена тим, що місцеві організації партій не вмотивовані зберігати своє представництво у ДВК у разі програшу їхніх кандидатів у  “першому турі” на виборах міських голів.

Перебіг повторного голосування 29 листопада вкотре продемонстрував типовий характер низки процедурних порушень, спричинених особливостями формування персонального складу органів адміністрування виборів та відсутністю стимулів і ефективних підходів щодо підвищення професійної кваліфікації рядових членів комісій з боку суб'єктів їх подання в умовах неврегульованої системи ротацій та необґрунтованих відкликань членів. Практика видачі бюлетенів за відсутності законних підстав для таких дій створює серйозні ризики для маніпуляцій та залишається ключовим процедурним порушенням у день голосування. Повторюваність випадків розголошення таємниці голосування та неодноразових спроб фотографування бюлетенів на виборчих дільницях, підриває довіру громадян до законності виборчого процесу та створює підозри у реалізації технологій контрольованого голосування. У цих умовах зростає роль взаємного контролю суб'єктів виборчого процесу щодо виявлення та реагування на будь-які процедурні порушення, а також відповідальність правоохоронних органів щодо перевірки всіх фактів і формування доказової бази, яка підтверджує або спростовує використання технологій фальсифікації.

Проведення повторного голосування  в складних умовах карантинних обмежень, що негативно впливають на готовність виборців здійснювати реалізацію активного виборчого права в умовах посилених загроз особистому здоров’ю, вказують на необхідність того, що уповноважені органи мають докладати більше зусиль у здійсненні роз'яснювальних та мобілізаційних заходів. 

Виявлені ОПОРОЮ порушення засвідчують необхідність проведення державою масштабної інформаційно-просвітницької кампанії серед виборців та членів виборчих комісій. Ця кампанія повинна посилити ефект від застосування санкцій за недотримання виборчого законодавства і попередити вчинення правопорушень некомпетентними з виборчих питань громадянами.

Типові порушення в день голосування

29 листопада ОПОРА забезпечувала комплексне спостереження за перебігом повторного голосування на виборах міського голови Чернівців. Моніторингу підлягали усі ключові виборчі процедури в ході проведення підготовчих засідань і відкриття виборчих дільниць та впродовж усього періоду голосування, підрахунку голосів та транспортування документації ДВК до територіальних виборчих комісій. Спостерігачі ОПОРИ постійно працювали на 60 виборчих дільницях у місті Чернівці, рівномірно розподілених по усій громаді. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Похибка для різних питань коливалася від 5,75% до 10,52%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів і виявити типові порушення в день голосування та на етапі підрахунку голосів.

Головною проблемою в день повторного голосування, з якою зіштовхнулися спостерігачі ОПОРИ, було порушення порядку видачі виборцям бюлетенів для голосування з боку членів виборчих комісій. Спроби подібних зловживань були зафіксовані на 15% виборчих дільниць, що вказує на наявність усталеної практики, часто спричиненої низькою професійною кваліфікацією окремих членів виборчих комісій і безвідповідальним ставленням щодо дотримання формальних процедур з боку суб’єктів виборчого процесу, зокрема виборців. Безвідносно до мотивів вчинених дій, подібні зловживання є неприпустимими з огляду на їх потенційні наслідки і ризики негативного впливу на результати волевиявлення. Аналогічний тип порушення був домінуючим в ході голосування 25 жовтня – тоді на 10,04% ДВК фіксувалися такі випадки, що вказує на необхідність системних заходів з профілактики подібних зловживань на етапі, що передує дню голосування.

Так само часто в день виборів у Чернівцях проявлялася проблема розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня і/або заповнення бюлетеня за межами кабінки для голосування. Такі випадки мали місце на 11,48% ДВК, тоді як в першому турі фіксувалися на 7,52% виборчих дільниць.

Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 3,7% виборчих дільниць. І хоча загальна динаміка подібних зловживань зменшувалася впродовж дня голосування, усі випадки фотографування бюлетенів потребують додаткової перевірки і ретельного вивчення правоохоронними органами та суб'єктами виборчого процесу, з огляду на високу ймовірність застосування контрольованого голосування і технологій підкупу виборців.

Позитивної оцінки, за повідомленнями спостерігачів ОПОРИ, заслуговує відсутність протягом дня виборів спроб незаконного вкидання виборчих бюлетенів (пачками) в скриньки для голосування. Загалом ДВК забезпечили належні умови для максимальної реалізації виборчих прав громадян у складних епідемічних умовах, а сам процес голосування було організовано з дотриманням ключових виборчих процедур на всіх його етапах.

Спостереження за проведенням підготовчих засідань комісій засвідчило відсутність критичних порушень або організаційних проблем, які б могли загрожувати законному перебігу волевиявлення громадян. Але на повторному голосуванні у Чернівцях гостро проявилась проблема забезпечення кворуму на засіданнях ДВК і потенційна можливість дестабілізації їхньої роботи внаслідок масштабних ротацій і відкликань ініційованих суб’єктами подання кандидатур. За даними ОПОРИ, на 9,84% дільниць в ході проведення підготовчих засідань ДВК не забезпечувався необхідний кворум (на 90,16% дільниць – забезпечувався). Також значна частина ДВК допустила окремі процедурні порушення під час проведення підготовчих засідань. На 22,41% дільниць члени ДВК не забезпечували ведення протоколу підготовчого засідання, в який мали вноситися відомості про підготовку процесу голосування.

Станом на момент закриття виборчих дільниць спостерігачами не було зафіксовано конфліктних інцидентів, цілеспрямованих зловживань з боку членів виборчих комісій або незаконних спроб втручання в перебіг виборчого процесу. Проблема повноважності складу дільничних виборчих комісій на підсумковому засіданні була актуальною для 4,92% ДВК, але не проявлялася в таких масштабах, що вказували б наявність системних дій, націлених на зрив чи дестабілізацію процесу підрахунку.

Порівняно з попередніми етапами голосування, на місцевих виборах покращилася ситуація з доступом до протоколів про підрахунок голосів виборців. Фактично на всіх ДВК спостерігачі безперешкодно могли отримати копії протоколів, тоді як 25 жовтня на 8,09% ДВК вони не змогли скористатися цією процедурою.

Загалом, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 20% дільниць (похибка 10,52%) члени ДВК допускали різного роду процедурні порушення на етапі підрахунку голосів. В першому турі голосування такі проблеми були виявлені на 10,23% ДВК. Разом з тим серйозних випадків перешкоджання законному підрахунку голосів виборців з боку кандидатів, уповноважених осіб організацій партій, довірених осіб кандидатів чи спостерігачів під час моніторингу виявлено не було. Самі ж члени ДВК також не використовували опції подання окремої думки до протоколу про підрахунок голосів виборців у випадку наявності зауважень до результатів підрахунку.

Верифіковані порушення виборчого законодавства

29 листопада 2020 р. спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили і верифікували 109 порушень виборчого законодавства. 26 порушень або 24% від їх загальної кількості стосуються неналежного матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць. Більшість виявлених порушень були пов’язані із недостатньою кількістю скриньок та кабін для таємного голосування. Як і у інших містах України, спостерігачами були зафіксовані проблеми із доступністю приміщень голосування для людей з інвалідністю. Масовість таких інцидентів засвідчує необхідність планування державою реалістичних заходів із підвищення доступності приміщень виборчих дільниць, їх належного облаштування у межах доступних фінансових ресурсів.

Повторне голосування на виборах міського голови Чернівців супроводжувалось спробами незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів (7), які часто були пов’язані з побутовими мотивами порушників. Мова йде про надання бюлетеня громадянам, які не пред’явили передбаченого Виборчим кодексом документа, намагання проголосувати за родича або іншу особу. На жаль, зафіксовано голосування членкині ДВК за себе і за свого сина, який, за попередньою інформацією, перебуває за межами України. За такі дії члену ДВК загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (стаття 158-1 Кримінального кодексу України). На одній із дільниць міста два виборці під час отримання виборчих бюлетенів виявили, що у списку виборців навпроти їхніх прізвищ були проставлені підписи інших осіб. ОПОРА заявляє про необхідність розслідування всіх інцидентів щодо незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, голосування за інших осіб та притягнення до відповідальності порушників. Але, на нашу думку, застосування санкцій повинно супроводжуватися масштабною інформаційно-просвітницькою кампанією серед виборців та членів виборчих комісій. Дана кампанія має спрямовуватись на попередження громадян України про санкції за відповідні порушення та формування суспільної атмосфери несприйняття практики голосування за родичів або інших осіб.

Протягом процесу голосування спостерігачі ОПОРИ фіксували інциденти щодо фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів (10). На окремих виборчих дільницях поліцейськими було встановлено, що виборці фотографували саме заповнений на підтримку одного з кандидатів бюлетень. Також мали місце фотографування громадянами бюлетенів для участі у розіграші призів у межах місцевої акції з мобілізації виборців. ОПОРА відзначає активну реакцію Національної поліції України на спроби виборців фотографувати свої бюлетені, що відіграло важливу роль у протидії потенційним схемам контрольованого голосування та підкупу виборців. В окремих випадках виборці також демонстрували свої заповнені бюлетені внаслідок порушення ними вимог законодавства щодо голосування у кабіні для таємного голосування (3 інциденти).

У день повторного голосування було виявлено 6 випадків перебування у приміщеннях для голосування осіб, які відповідно до Виборчого кодексу не мали права бути присутніми. Ці порушення, зокрема, стосувалися присутності у приміщенні для голосування представників організацій з проведення екзит-полів, співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, перевищення допустимої кількості офіційних спостерігачів від одного кандидата тощо. Дані інциденти не мали ознак незаконного впливу на процес голосування і вони були поодинокими.

Представниками організації було виявлено 13 порушень порядку підрахунку голосів на виборчих дільницях. Зокрема, декілька членів ДВК одночасно рахували виборчі бюлетені, що унеможливлювало контроль інших членів ДВК та спостерігачів за процесом підрахунку. Також зафіксовані поодинокі випадки, коли члени ДВК робили перерви у підрахунку голосів або порушували вимоги до заповнення протоколів про підрахунок голосів.

Спостерігачі ОПОРИ верифікували 9 інцидентів із ознаками фальсифікації виборчих документів. Більшість цих інцидентів були пов’язані із практикою проставлення у протоколах про підрахунок голосів неправдивої дати його заповнення. Це пов’язано із фінансовою мотивацією членів ДВК завершити роботу наступним днем після дня голосування. ОПОРА послідовно закликає державу збільшити грошові виплати членам виборчих комісій на прозорих принципах, які б не потребували маніпуляцій із датами заповнення протоколів про підрахунок голосів. Один інцидент стосувався підписання протоколу членами ДВК до завершення підрахунку голосів на виборчій дільниці.

Інші 33 верифіковані інциденти стосувалися порушення вимог до ведення протоколів підготовчих засідань ДВК, недотримання кворуму під час проведення засідань ДВК у день голосування, видачі виборцям бюлетенів одним, а не двома членами ДВК. Також мали місце окремі порушення встановленого Виборчим кодексом часу відкриття дільниць для голосування. Спостерігачі звернули увагу на те, що члени окремих ДВК не знали кількісний склад своїх комісій, що було пов’язано зі значними ротаціями.

Таким чином, опрацьовані ОПОРОЮ порушення у день голосування і на етапі підрахунку голосів виборців засвідчують необхідність посилення заходів держави щодо належного навчання членів виборчих комісій та посилення фінансових гарантій їхньої діяльності. Верховна Рада України також повинна провести професійну дискусію щодо механізмів забезпечення стабільного функціонування ТВК і ДВК, обмеження ротацій у їхньому складі. Потреба з удосконалення системи адміністрування виборів особливо проявила себе на етапі повторного голосування, який супроводжувався серйозними викликами у роботі ТВК і ДВК.

Важливим завданням держави є інформування виборців та членів виборчих комісій про санкції за порушення законодавства, особливо у випадках незаконного голосування, протиправної видачі виборчих бюлетенів або участі виборців у схемах підкупу виборців.

Активність виборців у день голосування (за даними Громадянської мережі ОПОРА)

У день повторного голосування 29 листопада 2020 року Громадянська мережа ОПОРА також проводила підрахунок явки виборців на основі статистично репрезентативної для міста Чернівців вибірки з дільниць, на яких перебували офіційні спостерігачі організації. Дані фіксувалися станом на 12:00, 16:00 і 20:00.

Зважаючи на складну епідемічну ситуацію і карантинні обмеження, на повторному голосуванні очікувано проявилася проблема низької активності виборців.

За даними ОПОРИ, явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 склала 23% (похибка – 2,17%). Явка по Україні 25 жовтня на цю ж годину була значно більшою і складала 35,94% (похибка – 1,14%). Аналогічно низькі показники явки виборців (23,9%) також фіксувалися під час повторного голосування 15 листопада.

У розрізі дня голосування явка виборців у Чернівцях станом на 12:00 склала 6,5% (похибка 0,75%), а станом на 16:00 – 17,54% (похибка 1,73%).