Загальна оцінка виборчого процесу

Позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року були організовані й проведені державою із дотриманням вимог національного законодавства та демократичних стандартів виборів. 

Не зважаючи на нереформованість виборчої системи, передвиборча кампанія відображала ключові дискусії між представленими в суспільстві політичними партіями та групами. Окремі порушення виборчого законодавства були надзвичайно серйозними, втім на момент оприлюднення звіту немає підстав вважати, що вони могли вплинути на остаточний розподіл голосів за пропорційною виборчою системою.  Виявлені у виборчому процесі негативні прояви мають стати додатковим стимулом для новообраного парламенту реформувати виборче, кримінальне та інші законодавства для справжнього забезпечення покарання за виборчі порушення. 

За оцінками спостерігачів ОПОРИ, виборцям було створено належні умови для вільного волевиявлення, а передвиборна агітація проводилась, як правило, із дотриманням засад рівності прав та можливостей. Високий рівень конкурентності виборчого процесу забезпечувався як у загальнодержавному виборчому окрузі, так і в абсолютній більшості одномандатних округів. Явка виборців за даними ОПОРИ становила 49,3%  при похибці дослідження 0,6%. Активність громадян  на цих виборах є дещо нижчою у порівнянні із  позачерговою кампанією 2014 року. Враховуючи літній період проведення голосування, громадяни продемонстрували достатньо високий рівень зацікавленості у виборчому процесі.

Органам державної влади вдалося уникнути необґрунтованого втручання у виборчий процес, натомість зловживання адміністративними ресурсами під час агітаційної кампанії не були системними. 

На момент виборів жодна політична партія не мала монопольного впливу на функціонування владної вертикалі країни і масово не використовувала адміністративні важелі для отримання переваг у виборчому процесі. Натомість  у майбутньому Україні потрібно реалізувати продумані законодавчі і практичні кроки на шляху подальшої деполітизації державної служби та діяльності органів місцевого самоврядування. Необхідність таких кроків була вчергове підтверджена зафіксованими зловживаннями за участю посадовців на рівні окремих округів та локальних громад. Особливу увагу необхідно приділити реформуванню законодавства та підзаконних актів із метою внеможливлення зловживань бюджетними ресурсами у політичних та виборчих цілях.

ОПОРА відзначає позитивну роль Національної поліції України та інших правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку та законності виборчого процесу. Діяльність правоохоронців із протидії порушенням законодавства на позачергових парламентських виборах є обнадійливим сигналом на шляху дієвого забезпечення принципу невідворотності покарання за виборчі злочини.  Але, на думку спостерігачів, правоохоронці повинні продовжити зміцнювати власну інституційну спроможність виявляти, протидіяти та розслідувати порушення на виборах. Верховна Рада України, у свою чергу, зобов’язана шляхом ухвалення змін до законодавства посилити процесуальні можливості слідчих органів, а також правову визначеність та ефективність законодавчих заборон і обмежень у виборчому процесі. 

Ключовим викликом на парламентських виборах стало застосування кандидатами в одномандатних виборчих округах технологій матеріального стимулювання виборців. Протягом виборчої кампанії спостерігачі ОПОРИ зафіксували значну кількість інцидентів із ознаками непрямого підкупу виборців, при цьому учасники виборів надавали виборцям широкий перелік товарів, послуг, інших матеріальних цінностей. Державні та місцеві бюджетні програми також стали інструментом прихованого матеріального стимулювання виборців у зв’язку із відсутністю гарантій політично неупередженого розподілу та використання бюджетних коштів.

На думку організації, технології підкупу виборців потенційно могли вплинути на результати голосування в окремих одномандатних виборчих округах, а тому всі зафіксовані випадки повинні отримати повноцінну правову оцінку. Чинне законодавство України не завжди надає правоохоронним органам можливості ефективно протидіяти матеріальному стимулюванню виборців і потребує комплексного реформування на основі вже розробленого законопроекту № 8270. 

Спостерігачі ОПОРИ, на жаль, зафіксували масові випадки порушення правил ведення передвиборної агітації політичними партіями та кандидатами. Це часто ставило під сумнів практичну імплементацію принципів прозорості та підзвітності витрат виборчих фондів та кандидатів. Із зростанням впливу соціальних мереж на перебіг передвиборчої кампанії серйозного обговорення  вимагає питання підзвітності витрат на таку агітацію.

Ще однією проблемою процесу передвиборної агітації стало достатньо інтенсивне розповсюдження негативної, незбалансованої або завідомо неправдивої інформації  проти виборчих конкурентів.  До кампаній чорного піару були залучені і засоби масової інформації.  Демократичні стандарти виборів включають, серед іншого, право кандидатів і виборців брати участь у виборах, не побоюючись мати справу з кампаніями особистої дискредитації або публічним переслідуванням. 

ОПОРА відзначає, що протягом кампанії відбулася низка інцидентів, пов’язаних із перешкоджанням діяльності офіційних спостерігачів та журналістів. Зокрема, до дня голосування спостерігачі ОПОРИ зіштовхнулися із незаконним перешкоджанням їхній діяльності у Чернівецькій та Дніпропетровській областях, у день голосування 21 липня відбулося застосування фізичної сили до офіційної спостерігачки організації з боку голови однієї ДВК Житомирської області. Організація сподівається на об'єктивне розслідування інцидентів і вимагає справедливого покарання винних у зухвалих і незаконних діях проти спостерігачів. Право на безперешкодне спостереження є однією із гарантій демократичних виборів і воно має поважатися державою та суб’єктами виборчого процесу.

Негативною характеристикою виборчого процесу стало застосування недобросовісних технологій щодо реєстрації кандидатів-клонів та безпідставне використання брендів політичних партій або їхніх назв у інтересах кандидатів, які не належать до даних політичних сил. Ці дії конкурентів мають ознаки перешкоджання виборчому праву громадян шляхом обману та розслідуються Національною поліцією України. На думку ОПОРИ, ефективним варіантом попередження таких технологій має стати введення чіткої юридичної відповідальності за підкуп кандидата. 

Центральна виборча комісія, на думку ОПОРИ, забезпечила належний рівень адміністрування виборів, включаючи ухвалення рішення зі спрощення для виборців процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Втім після виборів ЦВК та експертне середовище мають додатково проаналізувати питання однакового застосування законодавства під час вирішення питань щодо реєстрації кандидатів або її скасування. Вивчення конфліктного досвіду позачергових виборів народних депутатів України дозволить уникнути аналогічних проблем під час наступних виборчих кампаній.  Цей аналіз має призвести і до реформування законодавства у частині питань реєстрації кандидатів, включаючи деталізацію процедури перевірки дотримання кандидатами цензу осілості.

ОПОРА висловлює жаль, що ЦВК не забезпечила повноцінне роз’яснення членам ОВК та ДВК щодо особливостей голосування виборців за мажоритарною складовою виборів на дільницях, утворених у місцях несвободи. Спостерігачі повідомляли організацію про застосування неоднакових практик членами комісій на таких дільницях під час забезпечення виборцям можливості проголосувати.

Крім цього, ОПОРА протягом виборчого процесу звертала увагу на те, що у поодиноких випадках члени ЦВК допускали заяви з політичними акцентами, чого доцільно уникати для підвищення довіри до незалежного органу адміністрування виборів. Протягом двох поспіль інтенсивних виборчих кампаній ЦВК не мала можливості розпочати повноцінну внутрішню реформу, але ОПОРА сподівається на старт цього процесу відразу після виборів. 

Не зважаючи на відсутність масових зривів у роботі ОВК та ДВК, завдання із запровадження повноцінної системи відбору та навчання членів виборчих комісій у міжвиборчий період зберігає свою надзвичайну актуальність. Члени виборчих комісій допускали достатньо багато порушень, окремі з яких мали характер грубого недотримання законодавства. Кількість таких порушень можна було б уникнути шляхом попереднього навчання та оцінки знань членів виборчих комісій, але це потребуватиме законодавчих змін та бюджетних витрат у майбутньому.

Оцінка дотримання процедур у день голосування 21 липня 2019 року

У день голосування Громадянська мережа ОПОРА на основі статистично обґрунтованої вибірки виборчих дільниць оцінила якість організації виборчого процесу та дотримання законних процедур з боку суб’єктів виборчого процесу.

Протягом дня голосування спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА не було виявлено системних порушень виборчого законодавства чи конфліктів, які б дестабілізували хід голосування чи можуть мати суттєвий вплив на результати волевиявлення громадян. Однак часті й повторювані процедурні порушення, допущені дільничними виборчими комісіями і спричинені некомпетентністю і/або неправомірними намірами виборців, справили негативний ефект на перебіг виборчого процесу в день голосування 21 липня 2019 року.  

Найбільше занепокоєння викликають часті випадки видачі виборчих бюлетенів без пред’явлення належних документів або неодноразові спроби голосування за іншу особу. У день голосування такі інциденти зафіксовані в межах різних регіонів України на 10,1% виборчих дільниць. Цей тип порушень домінує в статистиці правопорушень, яку аналізувала та узагальнювала Громадянська мережа ОПОРА. Наявна ситуація повторює тенденцію, яка спостерігалася на позачергових парламентських виборах 2014 року, коли кількість аналогічних порушень за цей же проміжок часу сягала 12,9% і на останніх президентських виборах, коли в першому турі таке порушення зафіксовано на 14,5% виборчих дільниць.

Іншим найбільш частим порушенням у день голосування 21 липня було розголошення таємниці голосування шляхом демонстрування виборцями заповненого бюлетеня або через недотримання вимог щодо встановлення кабінок і облаштування місць для голосування в приміщенні ДВК. Такі випадки були зафіксовані на 4,2% дільниць. Для повторного голосування з виборів Президента України цей показник складав 5%, однак на останніх парламентських виборах був меншим (3,9% дільниць).

На цих виборах усі учасники виборчого процесу більш відповідально дотримувалися вимог щодо недопустимості фотографування бюлетенів у приміщенні ДВК. Такі інциденти мали епізодичний характер і зафіксовані спостерігачами лише на 0,8% виборчих дільниць. У першому турі голосування на Президентських виборах масштаб таких порушень був значно більшим (4,8% виборчих дільниць). На повторному голосуванні випадки фотографування бюлетеня в приміщенні виборчої дільниці (в кабінці для голосування чи поза нею) зафіксовано спостерігачами ОПОРИ на 3,3% виборчих дільниць. 

Інших критичних чи негативних за наслідками інцидентів, пов’язаних із втручанням у роботу виборчих комісій або перешкоджанням реалізації виборцями їхніх прав, протягом голосування виявлено не було. Зокрема, спостерігачі ОПОРИ інформували про відсутність повторюваних спроб вкидання бюлетенів пачками в скриньки для голосування або винесення бюлетенів за межі виборчої дільниці (статистичний показник фіксації таких зловживань складає 0,1%). Однак спостерігачі сигналізували про факт вкидання бюлетенів у стаціонарну скриньку для голосування на дільничній виборчій комісії №140750 у виборчому окрузі №50 у місті Мирноград (Донецька область). Спланованих і системних дій, які могли свідчити про спроби реалізації схем підкупу виборців на дільницях, спостерігачами помічено не було.

На етапі проведення підготовчих засідань спостерігачі ОПОРИ не виявили серйозних проблем, пов’язаних з відкриттям сейфу з бюлетенями, передання документації членами ДВК, встановлення та пломбування скриньок для голосування. За даними спостерігачів організації, 81,6% ДВК розпочали підготовчі засідання не раніше ніж за 45 хвилин до початку голосування. Такий час початку засідання ДВК відповідав вимогам законодавства і уможливлював для усіх суб’єктів виборчого процесу спроможність повноцінно спостерігати за перебігом та дотриманням усіх процедур. На 1,6% дільниць комісії розпочали підготовче засідання раніше 7 години ранку, 16,5% ДВК почали працювати між 7:00 і 7:15 ранку. Таким чином, на 18,4% дільниць підготовчі засідання розпочались не у передбачений Законом час, що створило перешкоди та незручності в проведенні якісного спостереження та контролю з боку суб’єктів виборчого процесу за початком роботи ДВК. Статистика дільниць, де ця процедура не була чітко дотримана, дещо покращилася порівняно з попередніми парламентськими виборами (тоді цей показник сягав 20,2%).

Усі дільничні виборчі комісії, які розпочали свою роботу 21 липня, були повноважними (присутні більше половини членів від складу ДВК) та достатньо укомплектованими для ефективного виконання своїх функцій у день голосування. У середньому майже 14 членів комісій забезпечували роботу кожної ДВК на позачергових виборах народних депутатів України.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що на 5,7% дільниць члени комісій не вели протокол підготовчого засідання, що є їхнім прямим обов'язком відповідно до законодавства. Цей показник процедурного порушення є суттєво вищим, ніж на повторному голосуванні на виборах Президента України. Тоді лише на 2,2% дільниць були виявлені порушення, пов’язані з веденням протоколу підготовчого засідання. На позачергових парламентських виборах 2014 року не вівся протокол ранкового засідання на 4,6% ДВК.

Закон України “Про вибори народних депутатів України” встановлює час голосування з 08 год. до 20 год. Спостерігачі організації виявили інциденти щодо недотримання ДВК часу початку голосування. 19,1% виборчих дільниць у межах країни розпочали процес голосування раніше 08 години ранку, 80,6% дільниць відкрилися між 8:00 та 8:30. Натомість 0,3% дільниць забезпечили виборцям можливість проголосувати лише після 08:30. Найбільш проблемною була ситуація в одномандатному виборчому окрузі Чернігівської області, де п’ять виборчих дільниць (№740376, №740375,  №740370, №40370 та №740389) розпочали роботу невчасно, у зв’язку із масовими замінами в керівному складі ДВК, які окружна комісія провела напередодні. У цілому ситуація з відкриттям виборчих дільниць на цих виборах не була критичною.

На 99,3% виборчих дільниць у межах країни спостерігачі не зіштовхувалися із перешкоджанням здійсненню моніторингу процесу підготовки комісій до відкриття виборчих дільниць. На 0,7% ДВК мали місце інциденти із обмеженням прав спостерігачів у здійсненні моніторингу підготовчих процедур на виборчих дільницях. На останніх парламентських і президентських виборах статистика була подібною.

 У цілому на 2% виборчих дільниць спостерігачі зазначили, що вони не мали повної можливості спостерігати за процесом голосування. На повторному голосуванні з виборів Президента України подібні проблеми були виявлені на 1,5% дільниць.

Спостерігачі ОПОРИ зазначили, що 99,2% дільниць закрилися о 20 годині, як це і передбачено законодавством про вибори народних депутатів України. На повторному голосуванні з виборів Президента України показник був аналогічним.

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала перебіг процесу підрахунку голосів після завершення голосування на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року і продовжує слідкувати за встановленням результатів виборів. У цілому етап підрахунку відбувся без системних порушень, однак в достатньо конфліктній атмосфері і супроводжувався типовими процедурними зловживаннями. Спостерігачі ОПОРИ повідомили, що 3% дільничних виборчих комісій не дотримувалися встановленого законом порядку підрахунку голосів, довільно трактуючи окремі положення законодавства. Також спостерігачі не завжди мали можливість контролювати перебіг усіх етапів підрахунку голосів виборців, зокрема бачити позначки на бюлетенях. На цих виборах вони не мали такої можливості на 4,9% ДВК. У першому турі голосування на чергових президентських виборах ця проблема була значно менш масштабною (лише на 1% дільниць).  

Майже всі дільничні виборчі комісії завершили процес голосування о 20:00 і одразу після цього перейшли до проведення вечірніх засідань, однак на 1,9% ДВК процес підрахунку (і розгляд скарг) розпочався із запізненням. На останніх президентських виборах кількість дільниць, де спостерігалися такі затримки, була дещо меншою (1,4% комісій). Спостерігачі ОПОРИ повідомили, що скарги від суб’єктів виборчого процесу отримали 3,8% дільничних виборчих комісій. Їх розгляд здійснювався відповідно до визначеного порядку перед початком вечірнього засідання.

Випадки присутності сторонніх осіб в приміщенні для голосування в ході підрахунку голосів виборців були виявлені спостерігачами на 0,8% виборчих дільниць в масштабах усієї України. Ці ситуації не мали серйозних наслідків. Так само не було повторюваних інцидентів, які проявлялися у перешкоджанні з боку суб’єктів виборчого процесу чи сторонніх осіб проведенню процесу підрахунку голосів (зафіксовано лише на 0,3% дільниць).

Активність виборців у день голосування за даними Громадянської мережі ОПОРА

Протягом спостереження за перебігом голосування 21 липня 2019 року Громадянська мережа ОПОРА здійснювала паралельний підрахунок активності виборців на основі репрезентативної в масштабах України кількості виборчих дільниць. Дані фіксувалися станом на 12:00, 16:00 і 20:00 для усієї України та в розрізі чотирьох макрорегіонів. 

У цілому по Україні за даними ОПОРИ явка виборців на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року склала 49,3% (похибка ± 0,6%). За офіційними даними ЦВК, активність виборців по Україні склала 49,84%. На останніх парламентських виборах активність виборців була лише дещо вищою. 

Дані паралельного підрахунку ОПОРИ щодо активності виборців у день голосування 21 липня 2019 року:

Регіон

Парламентські вибори 2019 року

Похибка для 2019 року

Парламентські вибори 2014 року

Похибка для 2014 року

По Україні

49,3%

0,6%

51,2%

1,9%

Захід

48,4%

1,5%

59,7%

1,9%

Центр

50,9%

1,5%

55,1%

1,9%

Схід

49,5%

1,5%

41,1%

1,9%

Південь

47,1%

1,5%

42,4%

1,9

Інциденти і порушення в день голосування 21 липня 2019 року

Протягом моніторингу за дотриманням виборчого законодавства впродовж дня голосування, під час підрахунку голосів виборців та прийняття виборчої документації ОВК від ДВК 21 липня 2019 року спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА було зафіксовано 759 інцидентів на ДВК та 123 на ОВК (станом на 9:00). У цілому виборчий процес мав демократичний характер, зафіксовані спостерігачами ОПОРИ суттєві порушення мали поодинокий характер та не могли вплинути на результат волевиявлення на цих дільницях/округах. Водночас кілька випадків стосовно порушень процедури підрахунку голосів виборців та протидії спостереженню й фіксації порушень викликають у спостерігачів обґрунтовані підстави не довіряти результатам підрахунку.

Переважну більшість складають порушення матеріально-технічного забезпечення – 274 (найбільша кількість у центральних регіонах України – 182). Найбільш типовими були: відсутність необхідної кількості скриньок та кабін для таємного голосування, інформаційних плакатів. Також неодноразово зустрічалися випадки недотримання вимог до мінімальної площі приміщення для голосування, розташування дільниць вище першого поверху, в декількох випадках спостерігачі фіксували неможливість користуватися кабінами для таємного голосування людині на візку, одного разу людина на візку проголосувала біля підвіконня на дільниці, в іншому випадку виборець на візку у зв'язку з недостатньою шириною вхідної двері приміщення для голосування проголосував за його межами.

Традиційним для виборів в Україні є незаконне голосування, зокрема голосування без документів, на підставі інших документів, не передбачених законом (зокрема, на підставі закордонного паспорта (ВД №461150 ОВО 125, Львівська область), пенсійного посвідчення (ВД № 730195 ОВО 202, Чернівецька область), ксерокопії паспорта (на дільниці №710742 в селі Головківка, Чигиринський район Черкаської області), голосування за іншу особу, яке містить ознаки злочину, визначеного статтею 158-1 КК України 130 випадків (69 порушень в західних областях України, 49 в центральних, інші – на Сході та Півдні).

У 59 випадках зафіксовано порушення порядку підрахунку голосів (типовим порушенням є порушення черговості підрахунку, здійснювали члени ДВК групами підрахунок, висипали бюлетені одночасно з усіх скриньок, розкладали по купках). В 7 випадках, попри закінчення процедури підрахунку, комісія відмовила у невідкладній видачі копії протоколів спостерігачам. В 11 випадках фіксувалися ознаки підробки або маніпуляції з виборчими документами (значна їх частина мала місце в центральних областях України). Типовим порушенням було зазначення в протоколі ДВК дати наступного дня 22 липня 2019 року, на ВД № 461520 округу № 125 (Львівська область) підписи на протоколах підрахунку голосів були внесені під час голосування.

У 3 випадках мала місце пряма протидія фіксації порушень з боку комісій (зокрема на ВД № 181432, ВД № 181432 (Житомирська область) – заборона зйомки; на ВД № 120458 (Дніпропетровська область) – вести спостереження перешкоджали секретар ДВК та сільська голова). Спостерігачам створювалися перешкоди та обмеження в спостереженні у 13 випадках, також зафіксовано 4 випадки створення комісіями загрози безпеці спостерігача. Зокрема, спостерігачу агресивно загрожували видаленням з дільниці (ВД № 511442 ОВО 135, Одеська область), фізичне перешкоджання фіксуванню внесення до протоколів недостовірних відомостей (ВД №181432 ОВО 62, Житомирська область; ВД № 120458 ОВО 34, Дніпропетровська область).

Присутність сторонніх осіб була зафіксована у 23 випадках (в більшості випадків йшлося про представників Національної поліції, ДСНС, голів сільради, депутатів місцевих рад). Виявлена особа була присутня на ДВК в якості журналіста, проте по недійсному посвідченню (ДВК № 320278 округ 94, Київська область), на спецдільниці ВД № 531211 округ 144 (Полтавська область) в 64 колонії, на підрахунку голосів був присутній голова виправної установи, який дивився бюлетені, надсилав комусь дані після оголошення результатів окремих кандидатів, що може свідчити про контрольованість волевиявлення. На ВД № 320270 8 осіб намагалися бути присутніми в приміщенні для голосування.

Демонстрацію виборцем виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування було зафіксовано в 11 випадках, фотографування виборцями бюлетенів – у 15 випадках, крім того, виявлено 14 випадків агітації на дільниці.

В 6 випадках виборцям протиправно не дали проголосувати (зокрема у 3 випадках підставою відмови була відсутність у виборця витягу про місце реєстрації виборця до ID картки, бо не було із собою), винесення виборчого бюлетеня зафіксовано у 5 випадках.

Крім цього, зафіксовано 188 інших порушень, переважну більшість яких складали порушення, пов’язані з інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням, процедурні порушення, допущені виборчою комісією. До прикладу, не вкинуто контрольні листи (ВД № 321389 ОВО 91, Київська область), оголошення перерв під час підрахунку (ВД № 480770 ОВО 127, Миколаївська область).

Також у 14 випадках були зафіксовані інциденти, пов'язані з агітацією на дільниці. Серед яких найбільш поширеними були: 1) виборці приходили на дільницю у брендованому символікою політичних сил одязі; 2) друковані агітаційні матеріали розміщені на вулиці біля ДВК; 3) кандидат спілкувався з виборцями на дільниці (ДВК № 610086 ОВО 167); 4) агітація членом комісії голосувати проти всіх перед приміщенням для голосування (ДВК № 650613 ОВО 184, Херсонська область).

Зафіксовано виніс бюлетенів – 5 інцидентів (на Сході – 4, Центр – 1). Причиною винесення бюлетенів були, як правило, технічні перешкоди для голосування (виборець з інвалідністю не зміг в’їхати до ДВК, відсутнє світло).

З 20:00 21 липня спостерігачі ОПОРИ розпочали спостереження за перебігом встановлення підсумків голосування. Виявлено декілька проблемних окружних виборчих комісій: ОВК 199 (Черкаська область) – масове переписування протоколів, ухилення від роботи членів комісії в ОВК 94 (Київська область), ОВК 116 – прийняття рішень в умовах відсутності кворуму, ОВК 181 (Харківська область) – невідомі особи біля приміщення ОВК (понад 10 осіб), ОВК 59 (Донецька область) – припинення приймання документації до 12:00 внаслідок чого утворилися черги членів комісій.

Рекомендації

Президенту України

  • На правах Гаранта дотримання прав і свобод громадян України виступити ініціатором міжінституційного діалогу щодо забезпечення виборчих прав громадян, включаючи внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів, людей з інвалідністю та інших категорій виборців.

Верховній Раді України

  • Розглянути і ухвалити законопроект №8270 щодо забезпечення невідворотності покарання за виборчі злочини із метою посилення можливостей попереджувати та розслідувати виборчі злочини.
  • Забезпечити повноцінну реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщеними особами та іншими мобільними всередині країни громадянами на основі положень проекту Закону України №6240.

Центральній виборчій комісії

  • Розпочати внутрішню інституційну  реформу, включаючи посилення прозорості діяльності, забезпечення повноцінної комунікації з громадськістю та ЗМІ, розширення переліку відкритих виборчих даних.