Громадянська мережа ОПОРА констатує наявність переконливих фактів про недотримання права виборців Харкова на чесні вибори та законний підрахунок їх результатів під час обрання нового міського голови. Ці факти засвідчують необхідність вжиття термінових заходів із відновлення довіри до виборів, а також максимальної відкритості та зацікавленості суб’єктів виборчого процесу дослідити усі виявлені проблеми під час встановлення підсумків та результатів голосування.

За інформацією позапартійної спостережної організації, у протоколах районних в місті територіальних виборчих комісій про підсумки голосування дані про результати голосування на щонайменше 40 дільницях (з 605) не відповідають відомостям протоколів ДВК про підрахунок голосів, отриманих спостерігачами безпосередньо після завершення підрахунку. Після встановлення ОПОРОЮ фактів ймовірної фальсифікації результатів голосування суб’єкти виборчого процесу в Харкові заявляли про виявлення ними інших подібних інцидентів, що додатково засвідчує необхідність всебічного вивчення процесу встановлення результатів виборів міського голови. 

Ймовірна фальсифікація шляхом внесення неправдивих даних до протоколів ТВК про підсумки голосування фактично унеможливлювала застосування спостерігачами та іншими суб’єктами виборчого процесу своїх прав і повноважень для попередження зловживань. Виборчий кодекс встановлює порядок реагування на порушення передбачених законом процедур підрахунку голосів, транспортування виборчої документації від ДВК та ТВК, їх розгляду на засіданнях ТВК. Натомість включення неправдивих даних у протоколи ТВК могли бути виявлені лише після їх підписання і, відповідно, формального завершення процесу встановлення підсумків голосування. Таким чином, у суб’єктів виборчого процесу не було достатньо часу і реальних можливостей попередити зловживання, що також негативно впливає на перспективи оскарження порушень, здійснених поза межами прогнозованих виборчих процедур. Окрім того, змінами до Виборчого кодексу від 16 липня 2021 року внесено положення про скорочення строків оскарження. А механізм оскарження до виборчих комісій може бути застосовано не пізніше часу прийняття відповідною виборчою комісією виборчих документів від комісії, дії якої оскаржуються. Громадянська мережа ОПОРА та міжнародні організації у звітах щодо спостереження за місцевими виборами 2020 року вже висловлювали своє занепокоєння скороченням можливостей оскарження на етапі досудового оскарження.

Кодекс належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії відносить боротьбу з порушеннями та фальшуванням результатів виборів як умову реалізації принципу вільного голосування, без дотримання якого неможливо уявити демократичні вибори. Натомість стаття 19 Виборчого кодексу України гарантує точне і достовірне встановлення результатів виборів.

Враховуючи кількість дільниць, результати на яких могли бути незаконно викривлені в протоколах районних ТВК про підсумки голосування, виникли серйозні ризики делегітимізації виборчого процесу в цілому. 

У цих безпрецедентних умовах суб’єкти виборчого процесу, особливо кандидати та виборчі комісії, повинні вжити термінових заходів для відновлення довіри до виборчого процесу і максимально сприяти встановленню реальної картини щодо волевиявлення громадян. Особливо зацікавленим у розслідуванні зловживань, на нашу думку, повинен стати офіційний переможець виборів, кандидат від місцевої організації партії “Блок Кернеса — Успішний Харків” Ігор Терехов, на потенційну легітимність діяльності якого як обраної особи негативно вплине відсутність ефективного розслідування інцидентів із ознаками фальшування результатів.

Громадянська мережа ОПОРА закликає:

Кандидатів на посаду харківського міського голови

 • Невідкладно оприлюднити за власною ініціативою всі наявні у них протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також протоколи районних ТВК про підсумки голосування, які були отримані відповідно до чинного законодавства. Ця рекомендація особливо стосується кандидатів із найбільшим представництвом у складі ДВК.
 • Утриматись від будь-яких спроб приховування публічної інформації і перешкоджання діяльності незалежних спостерігачів, які вивчають законність встановлення підсумків та результатів голосування.

Зі свого боку ОПОРА готова забезпечити процес збору та невідкладного оприлюднення на єдиному вебресурсі копій і примірників виборчих протоколів, наданих різними суб’єктами виборчого процесу (адреса для комунікації — [email protected]). 

Харківську міську виборчу комісію, районні у місті Харкові виборчі комісії

 • Забезпечити суб’єктам виборчого процесу безперешкодний доступ до протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців та протоколів про підсумки голосування, керуючись засадами публічності і відкритості виборчого процесу.
 • З власної ініціативи оприлюднити усі необхідні документи, які стосуються інцидентів із ознаками викривлення результатів волевиявлення громадян, підвищуючи довіру до своєї діяльності.

Харківську міську виборчу комісію

 • Утриматись від завчасної реєстрації міського голови до повного завершення виборчих спорів, пов’язаних із ймовірним фальшуванням результатів голосування.

Харківську міську раду

 • Утриматись від поспішних заходів із приведення до присяги новообраного міського голови до повного завершення виборчих спорів, пов’язаних із ймовірним фальшуванням результатів голосування.

Національну поліцію України

 • Невідкладно поінформувати суспільство про перші результати розслідування фактів щодо фальсифікації підсумків голосування на позачергових виборах Харківського міського голови.

Політичні партії, які мають фракції у Верховній Раді України

 • Публічно заявити про підтримку всебічного розслідування ймовірних фальсифікацій результатів голосування на позачергових виборах харківського міського голови.
 • Невідкладно розпочати парламентський діалог про доцільність створення Тимчасової слідчої комісії щодо вивчення спроб викривлення волевиявлення громадян на позачергових виборах харківського міського голови та попередніх національних та місцевих виборах, оцінки ефективності забезпечення невідворотності покарання за виборчі злочини. 
 • Внести зміни до виборчого законодавства в частині законодавчого забезпечення функціонування Інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори" та невідкладного оприлюднення протоколів підрахунку голосів по окремих виборчих дільницях.
 • Створити правові умови для реалізації можливостей оскарження виборчих порушень на досудовій стадії.

Ці кроки є гарантією забезпечення всебічного вивчення проблем зі встановленням результатів голосування на позачергових виборах харківського міського голови і належного дотримання права громадян обирати місцеву владу на законних і чесних виборах. 

Екстраполяція (перенесення) зібраних даних

Спостереження ОПОРИ в день голосування на дільницях проводилося на основі статистично репрезентативної вибірки. Відповідно, результати із спостереження в межах цієї вибірки можна екстраполювати на все місто із урахуванням похибки дослідження. Нагадаємо, що ОПОРА проводила спостереження на 218 дільницях із 605 у місті. 

Якщо на 40 дільницях, де були спостерігачі, було зафіксовано розходження у результатах, то на основі статистичної вибірки ми можемо припустити, що схожі ситуації могли відбутися на 18% всіх виборчих дільниць, тобто на 109 дільницях.

Похибка дослідження становить 5,2%. Таким чином, ми можемо припустити, що мінімально на 103, максимально на 114 дільницях теж могли бути відмінності між даними протоколів ДВК і цифрами, внесеними у підсумкові протоколи районних ТВК.