Опитування провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 1–12 лютого 2022 р. на замовлення Громадянської мережі ОПОРА. Загалом було опитано 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками: стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

  • Більшість опитаних заявлили, що не стикались із суттєвими труднощами в процесі заповнення бюлетенів на місцевих виборах 2020 року. Так, третина опитаних заперечила будь-які труднощі, ще 13% сказали, що такі труднощі скоріше не виникали. Загалом із труднощами стикались близько 19% опитаних: 8% точно стикались і близько 11% скоріше стикались із ними. 35% опитаних або не брали участі у виборах, або ж не пам’ятають процесу голосування. Найбільше труднощів із застосуванням бюлетенів було у виборців старшого віку (понад 55 років) – 27% із них стикалися з певними проблемами.
  • Майже 73% опитаних не змогли сказати, за якою виборчою системою повинні відбуватися наступні парламентські вибори. Більше того, лише 18,5% опитаних правильно назвали тип виборчої системи, який має бути застосованим: можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки). Ще 3,5% думають, що буде діяти система закритих партійних списків, 3% вказали на паралельну систему партійних списків і мажоритарного голосування, 2% відповіли, що можна буде голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах. Старші респонденти зазвичай трохи краще обізнані у тому, яка виборча система буде застосовуватися на наступних парламентських виборах, аніж молодь.
  • Відкриті списки на виборах до Верховної Ради обирає відносна більшість респондентів – 42%. Інші варіанти обрали значно менше громадян: закриті партійні списки – 4%, «чисту мажоритарку» – 5,5%, а паралельні виборчу систему (мажоритарна та партійна складова разом) – 6%. Варто відзначити, що 31% не змогли відповісти на це запитання, а 11% вказали, що жодна із запропонованих виборчих систем не підходить Україні. Підтримка виборчої системи відкритих списків є вищою серед респондентів із вищою освітою. Також прихильники виборчої системи з відкритими списками є в більшості (відносній чи абсолютній) у структурі електорату всіх найпопулярніших партій.
  • Проблема підкупу виборців залишається вагомою проблемою українських виборців. Попри те, що 79% респондентів заявили, що не стикалися безпосередньо зі спробами підкупу, все ж вагома частка респондентів має такий досвід. 2,5% респондентів неодноразово отримували пропозиції грошово винагороди за «правильне» голосування, майже у 6% такий досвід був декілька разів, а ще 6% заявили, що принаймні раз стикалися зі спробами підкупу. Ще 4% респондентів відмовилися відповідати на це запитання, що може свідчити про те, що респонденти все ж стикалися зі спробами підкупу, але не захотіли про це говорити.
  • Серед тих респондентів, які стикалися зі спробами підкупу, 37% отримували пропозиції винагороди за голос на користь конкретного кандидата в окрузі. Ще 30,5% стикались із пропозиціями підкупу і за партію, і за кандидата. Також 14,5% стикалися з пропозиціями за гроші проголосувати за політичну партію.
  • Серед респоендентів прослідковується вкрай низький рівень ознайомленості з діяльністю народних депутатів, обраних від мажоритарних округів. Лише чверть опитаних знають, хто став депутатом у їхньому мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року. Ще менше знають, де розташована приймальня народного депутата від округу (11%). Також лише 2% респондентів знають, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту. Стосовно об’єктів соціальної інфраструктури, то лише 8,5% знають, які з цих об’єктів (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника. 60% респондентів заявили, що не знають нічого з вищезазначеного.
  • Низький рівень ознайомленості характерний і стосовно діяльності політичних партій. Лише 26,5% знають лідера політичної партії (першого номера в списку), за яку вони голосували на парламентських виборах 2019 року. 13% загалом знають, де розташована приймальня політичної партії, за список якої респондент голосував/-ла на останніх парламентських виборах. Оособисто зверталися до політичної партії, за список якої голосували на парламентських виборах 2019 року, лише 3%, а знають, що партія, за яку голосували, звітує про свою діяльність – 5.5%. Трохи більше 4% респондентів знають, які законопроєкти вносить партія, і лише 1,5% долучалися до публічних заходів, організованих нею. 6,5% знають, хто з народних депутатів від партії закріплений за виборчим округом респондента. 58% респондентів не знають нічого з вищевказаного.
  • Спроби влади відмовитися від впровадження виборчої системи з відкритими списками респонденти перш за все пов’язують із намаганням нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон та прагненням олігархів зберегти контроль над парламентом. Про це говорять 27% опитаних. 17% вважають, що це спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами, а 13,5% – що це змова влади та опозиції, аби зберегти контроль над парламентом. Лише 9% респондентів вважають, що такі спроби є намаганням влади усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві.
  • Респонденти готові особисто підтримати ті напрямки виборчої реформи, які стосуватимуться запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм (38%), забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів (36%) та недопущення до участі у виборах корупціонерів і недоброчесних політиків (34%)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

%

Так

8.3%

Скоріше так

10.8%

Скоріше ні

12.7%

Ні

33.3%

Не пам’ятаю

12.8%

Не брав участі у голосуванні

22.1%

Чи відомо Вам, за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

%

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

18.6%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

3.6%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

3.1%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

1.9%

Не відомо/не знаю

53.8%

Важко сказати

19.1%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

%

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

42.0%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

4.1%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

5.6%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

5.8%

Жодна

11.3%

Важко сказати

31.2%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

%

Так, неодноразово/постійно пропонували

2.6%

Так, кілька разів

5.7%

Можливо, один раз

6.2%

Ніколи (перехід до питання № 6)

79.0%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

2.5%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

3.9%

А за що саме пропонували гроші, вигоду чи допомогу? (одна відповідь)

 

%

За політичну партію (без вимоги проголосувати за окремого кандидата в окрузі)

14.4%

За конкретного кандидата в окрузі

37.0%

І за партію, і за окремого кандидата.

30.5%

Важко сказати/не пам’ятаю

13.4%

Відмова відповісти

4.8%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

%

Я знаю, хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

24.8%

Я знаю, де розташована приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

11.3%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують розв'язання

3.9%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність у парламенті

3.8%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

1.9%

Я брав участь в публічному заході, організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2.1%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

8.5%

Не знаю нічого з вищезазначеного

60.0%

 Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

%

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку), за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

26.4%

Я знаю, де розташована приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

12.9%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують розв'язання

3.0%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

5.5%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

4.3%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

1.6%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, закріплений за моїм округом.

6.5%

Не знаю нічого з вищезазначеного

57.7%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

%

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

26.7%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

27.5%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

13.5%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

9.3%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

16.7%

Інше

0.5%

Важко відповісти

29.1%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3 відповідей)

 

%

Забезпечення рівності чоловіків і жінок у виборчому процесі

14.6%

Протидія підкупу виборців

26.5%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

36.3%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

33.9%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

21.7%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

16.8%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

38.3%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

13.9%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

7.6%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

11.6%

Важко сказати

8.8%

 

Регіональний розподіл

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

Захiд[1]

Центр[2]

Пiвдень[3]

Схiд[4]

Донбас[5]

Так

3,6%

9,4%

7,1%

15,6%

4,7%

Скоріше так

13,7%

10,2%

7,4%

13,4%

6,2%

Скоріше ні

16,2%

13,5%

9,5%

11,7%

5,4%

Ні

40,5%

31,3%

36,3%

27,7%

24,0%

Не пам’ятаю

10,9%

10,5%

19,7%

9,8%

23,3%

Не брав участі у голосуванні

15,1%

25,0%

20,0%

21,8%

36,4%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Коли можна голосувати за партію й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

22,1%

15,1%

16,6%

12,1%

47,3%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

6,9%

1,7%

3,1%

4,9%

,8%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

5,0%

3,0%

,6%

4,2%

0,0%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

3,4%

1,0%

,3%

3,9%

0,0%

Не відомо/не знаю

47,3%

54,2%

60,4%

58,3%

48,1%

Важко сказати

15,3%

24,9%

19,0%

16,6%

3,9%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Коли можна голосувати за партію й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

41,2%

42,2%

46,9%

34,5%

48,8%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

7,6%

1,7%

4,6%

4,9%

2,3%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

7,8%

3,9%

5,8%

7,5%

2,3%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки) і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

5,7%

3,9%

4,9%

6,5%

17,8%

Жодна

5,0%

14,4%

8,6%

15,0%

14,0%

Важко сказати

32,8%

33,8%

29,1%

31,6%

14,7%

 Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Так, неодноразово/постійно пропонували

1,1%

4,2%

1,8%

3,3%

0,0%

Так, кілька разів

3,6%

8,8%

5,8%

3,6%

8%

Можливо, один раз

7,4%

8,1%

2,5%

5,2%

2,3%

Ніколи (перехід до питання № 6)

83,8%

72,7%

78,5%

81,4%

93,0%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

3,4%

2,9%

1,8%

1,3%

2,3%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

8%

3,3%

9,5%

5,2%

1,6%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Я знаю, хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

22,5%

18,3%

32,8%

21,8%

58,1%

Я знаю, де розташована приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

18,5%

8,0%

17,5%

4,6%

4,7%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують розв'язання

6,3%

3,0%

5,2%

2,3%

,8%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність у парламенті

9,9%

2,4%

1,2%

2,0%

1,6%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,7%

1,6%

1,8%

2,3%

0,0%

Я брав участь у публічному заході, організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,7%

2,5%

1,8%

1,3%

,8%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

6,7%

8,8%

11,3%

10,7%

1,6%

Не знаю нічого з вищезазначеного

54,2%

68,8%

54,6%

62,2%

37,2%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку), за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

25,4%

20,4%

36,2%

16,9%

62,8%

Я знаю, де розташована приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

17,2%

11,8%

15,6%

5,5%

13,2%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують розв'язання

6,3%

2,1%

2,5%

1,6%

,8%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

8,8%

5,5%

3,4%

3,9%

1,6%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

5,0%

3,9%

4,3%

4,2%

3,9%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

1,5%

2,2%

,3%

,7%

3,1%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, закріплений за моїм округом.

2,5%

8,0%

8,3%

8,8%

2,3%

Не знаю нічого з вищезазначеного

54,8%

63,3%

52,5%

65,1%

30,2%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

25,4%

25,4%

30,1%

34,5%

10,9%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

31,3%

28,0%

18,1%

30,9%

24,8%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

21,0%

11,1%

8,9%

14,7%

7,8%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

11,8%

6,2%

12,3%

8,5%

12,4%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

20,2%

15,9%

15,0%

10,4%

27,1%

Інше

,2%

,4%

,3%

1,3%

0,0%

Важко відповісти

20,0%

33,4%

33,1%

28,3%

27,9%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

Захiд

Центр

Пiвдень

Схiд

Донбас

Забезпечення рівності чоловіків і жінок у виборчому процесі

20,4%

12,7%

8,6%

8,5%

34,1%

Протидія підкупу виборців

27,3%

28,3%

24,5%

25,4%

19,4%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

40,1%

34,2%

42,3%

29,0%

35,7%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

32,4%

34,9%

36,8%

31,6%

31,0%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

24,8%

16,4%

28,2%

22,5%

23,3%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

29,4%

9,7%

17,2%

15,6%

14,0%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

41,0%

30,8%

49,1%

37,8%

46,5%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

19,3%

9,4%

6,7%

13,0%

40,3%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

8,6%

7,9%

4,9%

6,2%

12,4%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

8,6%

16,8%

4,9%

11,1%

9,3%

Важко сказати

4,8%

11,9%

6,4%

12,7%

1,6%

 

Віковий розподіл

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік > 54

Так

3,5%

8,7%

11,6%

Скоріше так

5,8%

10,5%

15,3%

Скоріше ні

11,0%

13,7%

12,6%

Ні

27,5%

37,2%

32,0%

Не пам’ятаю

12,4%

12,4%

13,8%

Не брав участі у голосуванні

39,9%

17,5%

14,8%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

13,8%

19,1%

21,6%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

3,9%

3,6%

3,3%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

2,5%

3,6%

2,8%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

1,0%

2,2%

2,0%

Не відомо/не знаю

57,9%

51,9%

53,5%

Важко сказати

20,9%

19,6%

16,8%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

37,0%

45,0%

41,5%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

4,8%

3,9%

3,8%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

4,1%

5,7%

6,6%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

5,6%

5,6%

6,3%

Жодна

11,6%

11,9%

10,1%

Важко сказати

37,0%

27,9%

31,7%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Так, неодноразово/постійно пропонували

2,9%

3,1%

1,8%

Так, кілька разів

5,4%

5,9%

5,8%

Можливо, один раз

6,6%

5,6%

6,8%

Ніколи (перехід до питання № 6)

80,4%

78,4%

78,6%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

2,1%

2,7%

2,7%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

2,7%

4,3%

4,3%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

20,0%

25,9%

26,9%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

12,2%

11,3%

10,6%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,1%

4,6%

3,5%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

4,1%

3,7%

3,8%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,1%

1,8%

2,0%

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,9%

1,9%

2,0%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

8,5%

9,0%

8,0%

Не знаю нічого з вище зазначеного

64,5%

58,2%

59,0%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

21,5%

27,1%

29,2%

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

11,4%

13,8%

12,6%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,5%

2,8%

2,8%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

5,6%

4,8%

6,3%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

3,5%

3,7%

5,8%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

2,5%

1,0%

1,7%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

3,9%

7,7%

6,8%

Не знаю нічого з вище зазначеного

64,9%

55,8%

54,7%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

22,1%

27,2%

29,4%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

24,4%

28,4%

28,4%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

13,2%

15,0%

11,3%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

9,3%

9,2%

9,3%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

17,4%

17,3%

15,1%

Інше

,8%

,4%

,2%

Важко відповісти

35,1%

25,5%

29,5%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

молодь <30

середній вік 30-54

старший вік> 54

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

17,6%

12,8%

14,9%

Протидія підкупу виборців

28,9%

25,1%

26,5%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

33,9%

36,8%

37,3%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

32,6%

33,3%

35,7%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

18,8%

23,1%

21,9%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

17,1%

16,7%

16,6%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

34,5%

39,2%

40,0%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

14,3%

14,1%

13,3%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

12,4%

7,2%

4,3%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

10,3%

11,7%

12,3%

Важко сказати

9,5%

8,6%

8,5%

 

Мова спілкування вдома

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

Українською

Російською

Так

8,5%

7,3%

Скоріше так

11,3%

10,3%

Скоріше ні

12,8%

12,2%

Ні

35,1%

30,2%

Не пам’ятаю

11,5%

15,5%

Не брав участі у голосуванні

20,6%

24,5%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

Українською

Російською

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

18,1%

20,4%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

4,1%

2,9%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

3,2%

3,0%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

2,3%

1,1%

Не відомо/не знаю

52,1%

57,4%

Важко сказати

20,2%

15,2%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

Українською

Російською

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

41,4%

43,2%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

4,3%

4,0%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

6,1%

4,7%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

5,3%

7,3%

Жодна

10,7%

11,7%

Важко сказати

32,2%

29,1%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

Українською

Російською

Так, неодноразово/постійно пропонували

2,8%

2,5%

Так, кілька разів

6,0%

5,2%

Можливо, один раз

7,2%

4,1%

Ніколи (перехід до питання № 6)

78,4%

81,0%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

2,6%

2,4%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

2,9%

4,7%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Українською

Російською

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

21,9%

31,3%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

12,6%

8,7%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

4,6%

2,7%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

4,5%

2,7%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,1%

1,4%

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,4%

1,6%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

8,9%

7,8%

Не знаю нічого з вище зазначеного

61,1%

56,8%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Українською

Російською

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

23,0%

34,0%

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

13,9%

11,1%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

4,2%

,8%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

6,3%

3,8%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

4,4%

4,3%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

1,8%

,9%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

6,6%

5,7%

Не знаю нічого з вище зазначеного

59,5%

54,0%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

Українською

Російською

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

26,6%

27,4%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

27,9%

26,3%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

14,5%

11,7%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

8,4%

11,4%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

18,2%

13,3%

Інше

,5%

,3%

Важко відповісти

28,5%

29,0%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

Українською

Російською

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

14,8%

14,6%

Протидія підкупу виборців

28,3%

23,4%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

38,3%

32,4%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

34,5%

32,6%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

22,2%

21,4%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

17,7%

15,8%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

36,3%

43,0%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

12,8%

16,6%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

7,1%

8,5%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

12,2%

10,6%

Важко сказати

8,2%

8,5%

 
Релігійна приналежність

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Так

11,1%

9,4%

1,6%

6,0%

Скоріше так

13,3%

14,6%

10,7%

6,0%

Скоріше ні

9,9%

14,6%

17,6%

7,6%

Ні

33,7%

33,6%

35,3%

35,8%

Не пам’ятаю

14,0%

11,6%

12,8%

10,6%

Не брав участі у голосуванні

18,0%

16,2%

21,9%

34,1%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

27,6%

19,8%

12,8%

8,7%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

5,7%

3,5%

2,7%

1,1%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

2,5%

3,8%

4,8%

2,2%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

2,2%

1,8%

4,8%

1,4%

Не відомо/не знаю

48,5%

50,2%

57,2%

65,0%

Важко сказати

13,5%

20,8%

17,6%

21,7%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

44,3%

48,0%

28,3%

35,8%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

5,9%

4,3%

2,7%

2,2%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

6,9%

7,1%

5,3%

3,0%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

7,9%

5,2%

6,4%

3,3%

Жодна

12,8%

10,0%

10,2%

13,6%

Важко сказати

22,2%

25,4%

47,1%

42,3%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Так, неодноразово/постійно пропонували

2,7%

3,1%

0,0%

2,4%

Так, кілька разів

5,9%

6,6%

4,3%

5,4%

Можливо, один раз

5,4%

7,5%

9,1%

3,3%

Ніколи (перехід до питання № 6)

78,1%

76,0%

85,0%

84,8%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

3,2%

2,5%

1,6%

1,4%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

4,7%

4,3%

0,0%

2,7%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

31,5%

27,7%

19,3%

17,9%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

11,1%

14,3%

16,6%

6,5%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

5,4%

4,6%

4,8%

2,7%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

7,1%

3,7%

2,7%

1,6%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,0%

2,2%

1,1%

2,4%

 

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,0%

2,6%

2,7%

1,4%

 

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

4,7%

10,8%

3,2%

6,8%

 

Не знаю нічого з вище зазначеного

51,5%

56,0%

59,4%

73,7%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

32,5%

29,4%

17,1%

21,4%

 

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

13,3%

14,9%

16,6%

8,1%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

4,4%

3,2%

4,3%

1,6%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

7,1%

6,9%

2,7%

3,8%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

5,2%

6,5%

,5%

2,4%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

,7%

2,2%

1,1%

1,1%

 

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

4,2%

7,1%

1,1%

7,0%

Не знаю нічого з вище зазначеного

50,5%

53,7%

62,6%

66,4%

гідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

29,8%

30,5%

22,5%

20,6%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

26,1%

31,5%

25,1%

23,3%

 

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

14,5%

14,5%

21,9%

10,6%

 

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

12,8%

10,3%

6,4%

5,7%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

11,6%

19,5%

21,9%

16,0%

 

Інше

,5%

,5%

0,0%

,5%

Важко відповісти

26,6%

22,5%

26,2%

36,6%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

Українська православна церква Московського патріархату (Онуфрій)

Православна церква України (Епіфаній)

Українська греко-католицька церква (Святослав)

Не сповідую релігійних поглядів /є атеїстом

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

21,7%

12,6%

18,7%

10,6%

Протидія підкупу виборців

25,6%

32,8%

27,3%

23,6%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

33,3%

36,5%

38,0%

35,8%

 

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

28,3%

35,8%

34,2%

31,2%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

20,9%

24,3%

29,4%

19,8%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

18,0%

15,1%

33,7%

13,0%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

40,1%

38,3%

34,8%

35,0%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

18,0%

13,5%

20,3%

8,4%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

7,1%

5,7%

11,8%

8,4%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

11,3%

12,2%

11,8%

10,6%

Важко сказати

7,9%

6,8%

6,4%

9,8%

 
Рівень освіти

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

Середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Так

8,5%

10,1%

5,7%

Скоріше так

11,4%

10,5%

9,8%

Скоріше ні

12,5%

13,2%

13,2%

Ні

28,1%

32,0%

38,8%

Не пам’ятаю

14,2%

12,6%

11,6%

Не брав участі у голосуванні

25,3%

21,5%

20,9%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

13,4%

19,5%

20,2%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

4,5%

3,3%

3,8%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

3,1%

2,6%

3,8%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

1,7%

2,6%

1,3%

Не відомо/не знаю

55,1%

53,5%

54,4%

Важко сказати

22,2%

18,6%

16,6%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

31,0%

42,5%

48,0%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

4,3%

4,0%

4,5%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

5,7%

4,9%

6,7%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

5,1%

6,2%

6,0%

Жодна

9,9%

11,6%

10,6%

Важко сказати

44,0%

30,8%

24,3%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Так, неодноразово/постійно пропонували

2,3%

2,6%

2,6%

Так, кілька разів

4,5%

5,1%

6,1%

Можливо, один раз

6,3%

5,5%

6,6%

Ніколи (перехід до питання № 6)

79,3%

80,0%

79,8%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

4,8%

2,3%

1,8%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

2,8%

4,4%

3,1%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

18,5%

24,9%

28,5%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

9,7%

11,1%

13,1%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

5,7%

2,9%

4,3%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

3,1%

4,3%

3,9%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,3%

1,6%

2,2%

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,0%

2,8%

1,5%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

9,1%

7,0%

10,3%

Не знаю нічого з вище зазначеного

63,9%

60,7%

55,8%

 Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

20,5%

26,4%

29,6%

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

11,9%

11,3%

16,3%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,1%

2,9%

3,1%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

4,0%

5,0%

7,1%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

2,8%

3,3%

6,7%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

1,7%

1,3%

2,0%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

4,3%

6,8%

7,7%

Не знаю нічого з вище зазначеного

64,2%

58,2%

52,4%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

24,4%

27,1%

28,0%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

22,2%

29,4%

29,3%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

10,2%

13,7%

15,5%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

9,4%

10,9%

7,9%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

16,0%

16,0%

16,0%

Інше

,6%

,6%

,1%

Важко відповісти

36,1%

27,6%

24,0%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

Повна середня

Середня спеціальна

Вища і незакінчена вища

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

16,5%

14,3%

14,5%

Протидія підкупу виборців

29,0%

26,9%

25,7%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

37,2%

36,0%

37,0%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

33,2%

33,3%

35,7%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

19,3%

20,7%

25,0%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

17,6%

17,9%

16,0%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

34,7%

37,7%

41,3%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

11,9%

13,9%

14,9%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

8,2%

7,2%

8,2%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

12,5%

11,8%

11,2%

Важко сказати

8,8%

9,0%

6,3%

 

Стать

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

Чоловік

Жінка

Так

8,6%

8,0%

Скоріше так

8,9%

12,4%

Скоріше ні

13,1%

12,4%

Ні

35,6%

31,3%

Не пам’ятаю

11,8%

13,6%

Не брав участі у голосуванні

22,0%

22,2%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

Чоловік

Жінка

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

21,1%

16,5%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

4,0%

3,2%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

3,8%

2,5%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

1,9%

1,8%

Не відомо/не знаю

51,6%

55,7%

Важко сказати

17,6%

20,3%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

Повна середня

Середня спеціальна

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

45,0%

39,4%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

5,1%

3,2%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

6,0%

5,3%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

5,8%

5,8%

Жодна

11,4%

11,2%

Важко сказати

26,7%

35,0%

 Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

Чоловік

Жінка

Так, неодноразово/постійно пропонували

3,8%

1,7%

Так, кілька разів

6,6%

5,1%

Можливо, один раз

5,9%

6,5%

Ніколи (перехід до питання № 6)

77,7%

80,0%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

2,3%

2,8%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

3,7%

4,1%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Чоловік

Жінка

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

28,1%

22,0%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

12,7%

10,1%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,4%

4,3%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

4,5%

3,3%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,5%

1,4%

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,0%

2,3%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

8,1%

8,9%

Не знаю нічого з вище зазначеного

56,6%

62,9%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

Чоловік

Жінка

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

31,2%

22,3%

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

14,3%

11,6%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,1%

2,9%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

5,7%

5,3%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

4,9%

3,8%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

1,9%

1,3%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

6,8%

6,3%

Не знаю нічого з вище зазначеного

53,9%

60,8%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

Чоловік

Жінка

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

29,7%

24,1%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

28,5%

26,5%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

14,0%

13,0%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

8,7%

9,7%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

17,7%

15,8%

Інше

,4%

,5%

Важко відповісти

25,2%

32,3%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

Чоловік

Жінка

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

10,6%

18,0%

Протидія підкупу виборців

28,9%

24,3%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

35,5%

36,9%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

35,0%

32,8%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

24,1%

19,6%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

18,1%

15,7%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

39,3%

37,4%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

15,1%

12,9%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

7,5%

7,6%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

10,7%

12,3%

Важко сказати

8,5%

9,0%

 
Тип населеного пункту

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Так

14,8%

5,9%

3,3%

11,2%

7,5%

Скоріше так

10,7%

13,6%

7,0%

10,7%

10,3%

Скоріше ні

13,4%

10,3%

13,1%

13,8%

13,1%

Ні

28,2%

40,6%

31,9%

29,1%

34,1%

Не пам’ятаю

8,7%

9,0%

17,4%

14,7%

12,9%

Не брав участі у голосуванні

24,2%

20,6%

27,2%

20,4%

22,1%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

18,1%

23,7%

28,0%

17,5%

13,5%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

1,3%

8,0%

,9%

3,0%

2,9%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

4,7%

3,6%

0,0%

2,6%

3,9%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

,7%

2,1%

1,9%

1,1%

2,6%

Не відомо/не знаю

57,7%

47,6%

50,0%

58,1%

54,3%

Важко сказати

17,4%

15,2%

19,2%

17,7%

22,8%

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

50,3%

34,4%

57,5%

44,4%

37,7%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

2,0%

10,3%

,5%

3,7%

2,5%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

6,7%

9,8%

5,1%

5,2%

3,6%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

2,7%

8,0%

2,3%

5,3%

6,7%

Жодна

16,8%

10,8%

10,7%

9,8%

11,9%

Важко сказати

21,5%

26,7%

23,8%

31,7%

37,6%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Так, неодноразово/постійно пропонували

4,0%

,8%

3,7%

2,6%

3,0%

Так, кілька разів

15,4%

4,1%

5,1%

5,3%

5,2%

Можливо, один раз

6,0%

7,2%

3,7%

5,3%

7,1%

Ніколи (перехід до питання № 6)

66,4%

83,3%

80,8%

78,3%

79,2%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

2,0%

2,8%

1,4%

2,4%

2,9%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

6,0%

1,8%

5,1%

6,1%

2,5%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

23,5%

28,0%

39,7%

23,8%

19,2%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

10,1%

14,4%

7,9%

14,0%

8,7%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

4,0%

4,6%

5,6%

2,9%

3,5%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

5,4%

6,4%

1,9%

4,4%

2,3%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

2,0%

1,5%

2,3%

1,5%

2,3%

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

3,4%

1,8%

,9%

2,2%

2,5%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

14,1%

7,5%

7,9%

8,1%

8,4%

Не знаю нічого з вище зазначеного

57,0%

57,1%

43,0%

61,7%

66,5%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

26,8%

33,4%

34,6%

24,7%

20,9%

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

12,1%

15,2%

13,1%

14,9%

9,9%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

1,3%

3,6%

2,3%

2,8%

3,3%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

7,4%

8,0%

4,2%

4,8%

4,6%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

7,4%

5,4%

3,7%

4,4%

3,2%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

1,3%

,8%

,5%

,9%

2,6%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

6,0%

4,4%

10,3%

4,1%

8,7%

Не знаю нічого з вище зазначеного

59,1%

53,2%

42,1%

63,0%

61,0%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

32,9%

22,4%

29,0%

32,8%

22,5%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

33,6%

23,4%

23,4%

31,7%

26,6%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

8,7%

19,5%

9,3%

14,5%

11,0%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

7,4%

15,9%

6,5%

6,8%

8,7%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

15,4%

13,4%

19,2%

14,2%

20,0%

Інше

,7%

0,0%

,5%

,6%

0,6%

Важко відповісти

27,5%

27,0%

30,4%

25,6%

32,7%

 Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

м. Київ

Обласний центр

Місто обласного значення

Місто - районний центр чи інше місто

Села та смт

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

8,7%

16,5%

20,1%

12,2%

15,1%

Протидія підкупу виборців

27,5%

30,3%

24,8%

26,3%

24,4%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

31,5%

36,2%

27,1%

40,7%

36,7%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

40,3%

31,9%

25,7%

39,2%

31,5%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

17,4%

24,9%

14,0%

24,7%

21,0%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

4,7%

21,9%

9,3%

19,2%

17,3%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

31,5%

42,4%

45,3%

37,9%

35,6%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

10,1%

11,6%

21,0%

14,9%

12,8%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

6,0%

7,7%

7,0%

6,8%

8,7%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

18,8%

6,2%

8,9%

11,0%

14,1%

Важко сказати

15,4%

7,7%

8,4%

7,7%

8,9%

 
Партійний розподіл

Чи було Вам складно заповнювати бюлетені під час голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими списками на місцевих виборах у 2020 році (голосування за партію в цілому та за конкретного кандидата у її списку)?

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Так

9,0%

5,0%

13,4%

9,1%

7,0%

Скоріше так

18,7%

15,3%

11,4%

10,4%

5,1%

Скоріше ні

14,8%

14,0%

9,4%

12,6%

5,7%

Ні

31,0%

50,8%

31,5%

40,7%

18,7%

Не пам’ятаю

13,5%

5,0%

19,5%

10,4%

14,9%

Не брав участі у голосуванні

12,9%

9,9%

14,8%

16,9%

48,5%

Чи відомо Вам за якою виборчою системою будуть відбуватися наступні парламентські вибори? (одна відповідь)

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

23,9%

23,9%

21,6%

23,8%

9,2%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список

4,5%

5,3%

2,0%

3,0%

1,6%

Коли можна голосувати і за партію, і за кандидата в мажоритарному окрузі  

1,9%

3,7%

4,1%

2,6%

1,6%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарному окрузі

3,2%

,4%

2,0%

1,3%

1,4%

Не відомо/не знаю

51,0%

53,5%

59,5%

53,7%

62,1%

Важко сказати

15,5%

13,2%

10,8%

15,6%

24,1%

             

А яку систему голосування на виборах до Верховної Ради Ви б обрали для України? (одна відповідь)

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Коли можна голосувати за партію і одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку (відкриті списки)

50,3%

57,6%

40,9%

52,4%

22,8%

Коли можна голосувати тільки за весь партійний список (закриті списки як на виборах 2006 і 2007 рр.)

5,2%

6,2%

4,0%

5,2%

2,4%

Коли можна голосувати тільки за кандидатів у мажоритарних округах (як у 1990 і 1994 рр.)

4,5%

4,9%

8,7%

4,3%

3,8%

Коли можна голосувати за весь партійний список (закриті списки), і окремо за кандидата в мажоритарному окрузі (як було у 2012, 2014 та 2019 рр.)

4,5%

2,9%

13,4%

5,6%

2,7%

Жодна

8,4%

2,5%

8,1%

5,6%

28,2%

Важко сказати

27,1%

25,9%

24,8%

26,8%

40,1%

Чи Вам особисто коли-небудь пропонували гроші, іншу матеріальну вигоду чи благодійну допомогу в обмін на голос на виборах? (одна відповідь)

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Так, неодноразово/постійно пропонували

3,2%

1,6%

4,0%

1,7%

3,5%

Так, кілька разів

4,5%

7,8%

2,0%

5,6%

5,4%

Можливо, один раз

8,4%

7,8%

4,0%

3,9%

5,1%

Ніколи (перехід до питання № 6)

79,4%

78,2%

78,5%

83,5%

79,1%

Важко сказати (не зачитувати) (перехід до питання № 6)

0,0%

2,9%

3,4%

2,2%

3,3%

Відмова від відповіді (перехід до питання № 6)

4,5%

1,6%

8,1%

3,0%

3,5%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність народних депутатів в регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Я знаю хто став народним депутатом у моєму мажоритарному окрузі на парламентських виборах 2019 року

26,5%

34,6%

38,9%

28,6%

14,6%

Я знаю, де знаходиться приймальня народного депутата обраного в мажоритарному окрузі, де я голосував/-ла

21,9%

20,6%

9,4%

12,1%

4,1%

Я особисто звертався/-лася до народного депутата мажоритарника з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,9%

5,8%

5,4%

3,0%

2,4%

Я знаю, що мій депутат-мажоритарник публічно звітує про його/її діяльність в парламенті

5,2%

7,4%

2,0%

3,9%

2,2%

Я знаю, які законопроєкти вносить депутат-мажоритарник до парламенту.

3,9%

2,5%

,7%

1,3%

1,6%

Я брав участь в публічному заході організованому з ініціативи чи за участі народного депутата-мажоритарника

2,6%

2,1%

2,0%

,9%

2,2%

Я знаю, які об'єкти інфраструктури  в громаді (школи, лікарні, дороги, дитячі майданчики тощо) були збудовані/відремонтовані завдяки підтримці народного депутата-мажоритарника

9,7%

12,3%

8,1%

6,5%

7,3%

Не знаю нічого з вище зазначеного

52,3%

46,9%

51,0%

60,2%

71,8%

Відзначте, будь ласка, твердження про діяльність політичних партій у регіоні Вашого проживання (можна обрати кілька варіантів відповіді):

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Я знаю лідера політичної партії (першого номера в списку) за яку голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

26,5%

35,4%

40,9%

29,9%

13,8%

Я знаю, де знаходиться приймальня політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

21,3%

25,5%

15,4%

13,4%

3,5%

Я особисто звертався/-лася до політичної партії, за список якої я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, з інформацією про проблеми, які потребують вирішення

3,9%

6,6%

2,7%

3,0%

1,4%

Я знаю, що партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року, звітує про свою діяльність

11,0%

10,3%

3,4%

6,5%

1,4%

Я знаю, які законопроєкти вносить партія, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

5,2%

9,9%

4,0%

4,3%

1,4%

Я брав участь у публічному заході, організованому політичною партією, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року

3,9%

2,1%

2,0%

,9%

,3%

Я знаю, хто з народних депутатів від партії, за яку я голосував/-ла на парламентських виборах 2019 року закріплений за моїм округом.

5,2%

9,9%

11,4%

6,1%

4,9%

Не знаю нічого з вище зазначеного

51,6%

41,6%

41,6%

55,0%

76,7%

Згідно із законом, на наступних парламентських виборах можна голосувати за партії й одночасно обирати конкретного кандидата з партійного списку. Проте зараз деякі політичні сили намагаються повернути стару виборчу систему: коли половина депутатів обираються по закритих партійних списках, інша половина – в мажоритарних округах. Що, на Вашу думку, може стояти за такими намірами? (не більше двох варіантів відповіді)

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Намагання нинішньої влади підлаштувати під себе виборчий закон

27,1%

41,6%

31,5%

10,8%

20,9%

Прагнення олігархів зберегти контроль над парламентом

31,0%

28,4%

24,2%

34,2%

20,1%

Змова влади та опозиції у власних політичних інтересах

18,1%

16,9%

13,4%

11,7%

11,4%

Намагання усунути наявні помилки і недоліки у виборчому законодавстві

14,8%

6,2%

13,4%

19,9%

6,2%

Спроба депутатів-мажоритарників зберегти контроль над своїми виборчими округами

18,1%

23,9%

12,8%

21,6%

12,5%

Інше

1,3%

0,0%

0,0%

,4%

1,1%

Важко відповісти

21,9%

15,6%

22,8%

24,7%

41,7%

Які з наведених нижче напрямків виборчої реформи Ви особисто підтримали б? (не більше 3-х відповідей)

 

'Батьківщина' (Ю.Тимошенко)

'Європейська Солідарність' (П.Порошенко)

'Опозиційна платформа - За життя' (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)

'Слуга народу' (О.Корнієнко, О.Шуляк)

Не взяв би участь у виборах

Забезпечення рівності  чоловіків і жінок у виборчому процесі

16,1%

11,9%

11,4%

17,7%

12,2%

Протидія підкупу виборців

31,0%

35,4%

26,2%

29,4%

18,4%

Забезпечення чесності підрахунку голосів та захисту результатів виборів

41,9%

42,0%

38,9%

38,1%

32,8%

Недопущення до участі у виборах корупціонерів та недоброчесних політиків

28,4%

32,5%

39,6%

37,7%

35,5%

Протидія використанню адміністративних ресурсів для тиску на виборців 

25,8%

33,3%

20,8%

21,6%

12,7%

Забезпечення можливості виборця впливати на обрання конкретного кандидата від партії

15,5%

23,0%

17,4%

22,1%

10,0%

Запровадження можливостей достроково відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

39,4%

47,3%

40,3%

35,9%

33,6%

Запровадження можливостей для партій відкликати депутатів у разі їх незадовільної роботи або порушення передвиборчих програм

9,0%

17,7%

16,8%

16,5%

11,1%

Запровадження можливості голосувати за допомогою інтернету

4,5%

3,7%

7,4%

10,0%

10,0%

Контроль за витратами кандидатів і партій під час виборів

6,5%

7,8%

8,1%

11,7%

14,4%

Важко сказати

7,7%

4,1%

6,0%

3,5%

16,8%

 

[1] Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області

[2] Вінницька, Житомирська, Київська, м.Київ, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області

[3] Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області

[4] Дніпропетровська, Харківська області

[5] контрольовані Україною частини Донецької, Луганської областей