Виборчі політичні технології залишаються незмінними протягом багатьох електоральних циклів. Зокрема використання технології участі у виборчих перегонах кандидатів або організацій «двійників» має довгу, але повторювану історію не лише в Україні. Проблема полягає в тому, що виборче чи суміжне законодавство прямо не класифікує такі випадки як порушення. Закон не встановлює спеціальних обмежень щодо участі у виборах громадян з подібними персональними даними чи біографічними відомостями. В свою чергу Центральна виборча комісія не уповноважена перевіряти правдивість та коректність поданої кандидатом (-кою) інформацію щодо місця роботи (чи громадської діяльності) чи партійності. Так само не є порушенням наявність в документах будь-яких збігів в назвах організацій до яких належать чи в яких працюють кандидати в народні депутати. Разом з тим, такі дії можуть бути віднесені до категорії кримінальних злочинів кваліфікованих як перешкоджання здійсненню виборчого права (ч. 1 статті 157 Кримінального кодексу України). Але на практиці до вироків справа не доходить.

Безпрецедентний масштаб застосування технології «двійників» на позачергових парламентських виборах 2019 року в Україні вказує на гостру необхідність вироблення правових та адміністративних рішень, щоб громадяни мали можливість робити вільний вибір в умовах інформованої позиції. На основі проведеного аналізу переліку  усіх зареєстрованих кандидатів в одномандатних округах ОПОРА встановила, що 93 з них в своїх біографічних відомостях вказали про приналежність до організацій, назви яких дублюють назви політичних партій суб’єктів виборчого процесу (від яких ці кандидати не балотуються). Також в 24-ох одномандатних виборчих округах балотуються кандидати написання імен, прізвищ чи навіть по батькові яких повністю ідентичні. Ознаки системного застосування таких технологій в стосунку до суб’єктів виборчого процесу прослідковуються в першу чергу у випадку партії «Слуга народу». Набагато меншою мірою це стосується партії «Голос». Всі інші випадки є епізодичними і носять локальний характер.    

Найрозповсюдженіший спосіб введення виборців в оману зводиться до того, що при реєстрації в ЦВК кандидати в народні депутати вказують своїм місцем роботи організацію назва якої співзвучна або дублює назву партії – суб’єкта виборчого процесу. Розрахунок зроблений на те, що у виборчому бюлетені поряд з іншими біографічними відомостями про кандидата обов’язково зазначається інформація про його/її місце роботи.

Ось приклади бюлетеня:

 

Таким чином у бюлетені виборець поряд з прізвищем кандидата бачитиме назву організації, з якою цей кандидат пов'язаний, але не зможе легко ідентифікувати, чи кандидат є працівником, членом або суб’єктом висування від цієї організації.

На цих виборах партія «Слуга народу» стала головною ціллю маніпулятивного використання бренду і назви партії з боку зареєстрованих кандидатів в народні депутати з метою впливу на волевиявлення виборців. Щонайменше 86 кандидатів у народні депутати вказали в своїх біографічних відомостях приналежність до організації, в назві якої використовуються словосполучення «слуга народу».

Всі з них балотуються як самовисуванці в одномандатних виборчих округах, в яких паралельно балотуються кандидати, офіційно висунуті від партії «Слуга народу». На момент реєстрації переважна більшість кандидатів (72 особи) позиціонували себе як безпартійні. Решта (14 осіб) повідомили про приналежність до політичних партій, з них 12 – до партії «Слуга народу», ще двоє є членами партій "Опозиційний Блок – Партія миру та розвитку" (Косоног Дмитро Вікторович, ОВО №36, Дніпропетровська область) і ВО "Батьківщина" (Помогайбог Богдан Веніамінович, ОВО №221, м. Київ). Партія «Слуга народу», а також окремі кандидати, висунуті партією в одномандатних округах в судовому порядку, оскаржили факт внесення ЦВК відомостей про партійну приналежність до «Слуги народу» згаданих 12 кандидатів. ЦВК,  виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду шляхом внесення змін до своєї постанови, оновила відомості про партійність кандидатів, вказавши на їх безпартійність. Таким чином, станом на 9 липня 2019 року в біографічних відомостях 74 кандидатів у народні депутати все ще міститься інформація про приналежність до організацій, які не пов’язані з партією «Слуга народу», але використовують подібну або ідентичну назву.

Способи написання назв організацій, в яких фігурує словосполучення "слуга народу", суттєво варіюються (ми нарахували понад 40 різновидів), але всі вони зводяться до відмінностей в порядковості  слів (наприклад, "СЛУГА НАРОДУ. ЗЕ!" або "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА"), використання малих або виключно великих літер, скорочень, абревіатур, розділових знаків. Найчастіше в біографічних відомостях зустрічаються такі назви:

  • ГО "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ"
  • ТОВ "Слуга народу – Зе!"
  • "ПП "Слуга народу"
  • ГО "БФ "СЛУГА НАРОДУ"

Окрім різних найменувань, різняться також організаційно-правові форми структур, про приналежність до яких вказали кандидати в депутати і назви яких співзвучні з партією «Слуга народу».  Найбільша кількість кандидатів (27 осіб) позиціонують «слугу народу» як громадську організацію, в якій вони працюють, трохи менше (22 особи) повідомляють про роботу в приватному підприємстві «Слуга народу» або ПП «Слуга народу» (що може також означати як скорочення від «політична партія»). Ще 17 кандидатів працюють в товаристві з обмеженою відповідальністю або ТОВ «Слуга народу». Є також такі, хто працює в благодійному фонді «Слуга народу» (18 осіб). В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фігурують 40 організацій юридичних осіб, у найменуванні яких використовується фраза «Слуга народу». Половина з них зареєстровані в місті Києві, по 6 в Дніпропетровській і Одеській областях. Таким чином переважна більшість однойменних організацій, про приналежність до яких вказали кандидати, хоча й не пов’язані з партією «Слуга народу», але з правової точки зору є цілком легальними.

Про масштаб використання технології свідчить той факт, що кандидати, які позиціонують себе представниками однойменних із партією «Слуга народу» організацій, балотуються в понад чверті  одномандатних виборчих округів (55 з 199). При цьому в окрузі №25 міста Дніпра таких нараховується шестеро, п’ять кандидатів у виборчому окрузі №37 в Кривому Розі, по чотири кандидати в округах і №94 (м. Обухів Київської області) і №146 (м. Кременчук Полтавської області). В десяти виборчих округах балотується по два кандидати, які вказують на свою приналежність до організації «Слуга народу». В решті 30-ти одномандатних виборчих округах балотується по одному такому кандидату.

Дніпропетровська область лідирує за кількістю кандидатів, які вказують на свою приналежність до організацій з назвою «Слуга народу», конкуруючи при цьому з офіційними висуванцями політичної партії «Слуга народу» – тут нараховується 18 таких осіб у 7 виборчих округах. У виборчих округах Запорізької області балотується 9 таких кандидатів, в Київській – 8, в місті Києві –  6 кандидатів. У цілому географія балотування кандидатів, що належать до громадських організацій, які використовують в своїй назві формулювання «слуга народу», є дуже широкою і охоплює 19 областей України. Винятком є регіони переважно західної України – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська і Хмельницька області.

У випадку партії «Голос» лише в 6-ти одномандатних виборчих округах (Львівської, Полтавської, Дніпропетровської і Сумської областей) балотуються кандидати, які вказали на свою приналежність до партії або ПП «Голос», однак не є висуванцями цієї партії чи підтриманими нею кандидатурами.

Кандидати

Висування

Область

№ округу

Відомості про місце роботи, партійність

Сімонов Юрій Юрійович

Самовисування

Дніпропетровська

27

ТОВ "Голос!"

Жадан Іван Олегович

Самовисування

Дніпропетровська

38

член Політичної Партії "ГОЛОС"*

Пильник Владислав Володимирович

Самовисування

Полтавська

145

член Політичної Партії "ГОЛОС"*

Савченко Олег Віталійович

Самовисування

Полтавська

146

приватне підприємство "ГОЛОС!"

Бушнєв Юрій Сергійович

Самовисування

Сумська

159

ПП "ГОЛОС"

Варламов Денис Андрійович

Самовисування

Львівська

124

ПП "ҐОЛОС"

Візеренко Тетяна Сергіївна

Самовисування

Львівська

124

ПП "ГОЛОС"

*Партія «Голос» публічно заперечила інформацію про приналежність цих осіб до партії.

Пізніше ЦВК змінила відомості про партійність Жадана І.О. (ОВО №38) на підставі заяви, отриманої від політичної партії. Цьому передували публікації в ЗМІ документів про членство згаданого кандидата в партії УКРОП. Відповідно до Закону «Про політичні партії» (стаття 6) громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. Однак можливості контролю за дотриманням кандидатами в народні депутати цієї норми Закону з боку ЦВК фактично відсутні.

Залишається актуальною проблема балотування в одномандатних округах кандидатів з однаковими прізвищами та іменами. У восьми виборчих округах було зареєстровано 17 кандидатів, в яких повністю співпадає прізвище, ім’я, по батькові. А саме в одномандатних виборчих округах №33 (Дніпропетровська область), №73 (Закарпатська область), №100 і №103 (Кіровоградська область), №206 (Чернігівська область), №107 (Луганська область), №138 (Одеська область) і №159 (Сумська область). Пізніше в чотирьох з них (№33, №100, №138, №206) кандидати «двійники» відмовилися від балотування на підставі власної заяви. Всього на цих виборах зафіксовано 60 випадків балотування кандидатів «двійників», переважна більшість яких є самовисуванцями. За інформацією, якою оперує ЦВК, порівняно з попередніми парламентськими виборами, кількість таких «двійників» зменшилася. Це частково обумовлено роз’ясненням до порядку реєстрації кандидатів, яким ЦВК зобов’язала кандидатів обов’язково вказувати також попередні свої прізвища у випадку їх зміни.

У цілому, опція балотування в одномандатних виборчих округах в порядку самовисування залишається найбільш привабливою для реєстрації «технічних» кандидатів. Адже репутаційні ризики для маловідомого кандидата (-ки), що балотується шляхом самовисування – мінімальні, на відміну від політичних партій, від яких можна вимагати щонайменше політичної відповідальності за використання подібних технологій.   

ОПОРА констатує, що всі подібні випадки мають ознаки зловживань громадянами своїм пасивним виборчим правом (правом балотуватися і бути обраним) з метою введення виборців в оману щодо особи кандидата чи партії. Часткове вирішення проблеми лежить в площині законодавчих змін, націлених на уможливлення практичної реалізації принципу невідворотності покарання за виборчі злочини, зокрема за введення виборців у оману і перешкоджання здійсненню виборчого права. Політичні партії зі свого боку мають приділяти більше уваги превентивним заходам з метою захисту свого права власності на знак для товарів і послуг, під яким розуміється будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень (у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів).

Наявна ситуація вимагає від виборців більш уважного вивчення переліку та біографічних відомостей кандидатів, які балотуються в одномандатних виборчих округах. Щонайменше для цього можна скористатися відповідними розділами на сайті Центральної виборчої комісії. Також виборцям доцільно завчасно ознайомитися зі зразками і текстами виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Зверніть увагу, що в тексті бюлетеня в переліку відомостей про кандидата саме в останньому пункті вказана найважливіша інформація – про партійність і спосіб висування кандидата.

ПІБ Область Округ Відомості про місце роботи (заняття) Висування Дата реєстрації кандидатом
1 Галета Роксолана  Ігорівна Вінницька область 16 Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
2 Зелінський Андрій Васильович Вінницька область 18 ГО "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 24.06.2019
3 Бейко Віктор Олегович Дніпропетровська область 25 ТОВ "Слуга народу – Зе!" Самовисування 23.06.2019
4 Богдан Андрій Валерійович Дніпропетровська область 25 ТОВ "СЛУГА НАРОДА" Самовисування 21.06.2019
5 Лук’яненко Сергій Григорович Дніпропетровська область 25 ТОВ "СЛУГА НАРОДУ – ЗЕ!" Самовисування 24.06.2019
6 Назаренко Олександр Михайлович Дніпропетровська область 25 ТОВ "ДЕПУТАТ - СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
7 Погуляй Станіслав Петрович Дніпропетровська область 25 ТОВ "ПП "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 21.06.2019
8 Попека Станіслав Олександрович Дніпропетровська область 25 ТОВ "СЛУГА НАРОДУ – ЗЕ!" Самовисування 24.06.2019
9 Агапов Дмитро Олександрович Дніпропетровська область 26 приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА" Самовисування 19.06.2019
10 Рябоконь Генадій Володимирович Дніпропетровська область 27 ГО "БФ " СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
11 Вишневецький Роман Вікторович Дніпропетровська область 30 ГО "БФ " СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
12 Косоног Дмитро Вікторович Дніпропетровська область 36 ТОВ "СЛУГА НАРОДУ 1" Самовисування 22.06.2019
13 Грижук Валентин Васильович Дніпропетровська область 37 "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 04.06.2019
14 Кравченко Антон Володимирович Дніпропетровська область 37 "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 15.06.2019
15 Приходько Павло Олександрович Дніпропетровська область 37 ПП "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА" Самовисування 13.06.2019
16 Рябовол Олександр Олександрович Дніпропетровська область 37 Громадська організація "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ" Самовисування 15.06.2019
17 Товкун Альона Вікторівна Дніпропетровська область 37 приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА" Самовисування 04.06.2019
18 Бестаєв Олімбег Павлович Дніпропетровська область 38 Громадська організація "Слуга для народу" Самовисування 21.06.2019
19 Борисенко Яна Анатоліївна Дніпропетровська область 38 приватне підприємство "Зе! Слуга народу" Самовисування 21.06.2019
20 Дядик Олег Олегович Дніпропетровська область 38 Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 15.06.2019
21 Кіселевич Андрій Аркадійович Донецька область 47 ГО "Громадський рух "Слуга народу" Самовисування 22.06.2019
22 Арешков Анатолій Михайлович Житомирська область 64 ПП "Слуга Народу!" Самовисування 23.06.2019
23 Колесников Олексій  Ігорович Запорізька область 74 ТОВ "ОБ’ЄДНАННЯ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 21.06.2019
24 Кузьмін Віктор Олександрович Запорізька область 74 Громадська організація "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ" Самовисування 22.06.2019
25 Алентьєв Олександр Сергійович Запорізька область 75 Громадська організація "Політичне об’єднання "Слуга народу" Самовисування 25.06.2019
26 Хобенко Олександр Олександрович Запорізька область 75 ГО "Слуга для народу" Самовисування 21.06.2019
27 Солдатов Анатолій Борисович Запорізька область 76 Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 21.06.2019
28 Боговін Василь  Іванович Запорізька область 78 ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
29 Диновська Тетяна Сергіївна Запорізька область 79 Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 21.06.2019
30 Баранов Костянтин Володимирович Запорізька область 80 ГО "ГР "Слуга народу" Самовисування 25.06.2019
31 Гладишев Максим Сергійович Запорізька область 80 благодійна організація "БФ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
32 Литвинов Олександр Володимирович Київська область 90 ГО "ПП "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
33 Яременко Ярослав Вікторович Київська область 90 ТОВ "СЛУГА НАРОДУ Біла Церква" Самовисування 21.06.2019
34 Бецман Руслан Михайлович Київська область 92 ГО "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
35 Дубинський Вадим Володимирович Київська область 94 "ПП "Слуга народу" Самовисування 18.06.2019
36 Дубинський Максим Миколайович Київська область 94 "ПП "Слуга народу" Самовисування 17.06.2019
37 Новосельцев Жан Вадимович Київська область 94 громадська організація "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 14.06.2019
38 Сабащук Юрій Миколайович Київська область 94 громадська організація "ПП "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 21.06.2019
39 Горобець Дмитро  Іванович Київська область 95 Благодійна організація "Благодійний фонд "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 13.06.2019
40 Курудз Богдан Михайлович Кіровоградська область 102 громадська організація "ПП "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 19.06.2019
41 Плугіна Олена Олександрівна Кіровоградська область 102 громадська організація "ПП "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 19.06.2019
42 Коваленко Сергій Петрович Кіровоградська область 103 ГО "БФ" СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 24.06.2019
43 Адаменко Ірина Олександрівна Луганська область 106 ГО "Слуга Народу" Самовисування 25.06.2019
44 Кравчук Віталій Володимирович Львівська область 119 ГО "СЛУГА НАРОДУ УКРАЇНИ" Самовисування 24.06.2019
45 Максименко Ярослав Володимирович Львівська область 125 ГО "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
46 Алєксєєнко Іван Олександрович Миколаївська область 127 приватне підприємство "СЛУГА НАРОДУ!" Самовисування 19.06.2019
47 Кочмар Валерій Андрійович Миколаївська область 129 ГО "БФ" СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
48 ЛеоновЄвген Михайлович Одеська область 135 ТОВ "Слуга народу" Самовисування 22.06.2019
49 Маланін Олександр Юрійович Одеська область 137 Благодійний фонд "Слуга народу" Самовисування 18.06.2019
50 Васильковський Василь Миколайович Одеська область 139 ТОВ "СЛУГА НАРОДУ-ЗЕ" Самовисування 22.06.2019
51 Алексієнко Тетяна Валентинівна Полтавська область 146 приватне підприємство "СЛУГА-НАРОДА" Самовисування 13.06.2019
52 Дедюрін Віталій Миколайович Полтавська область 146 приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА" Самовисування 13.06.2019
53 Дроздова Ірина Вікторівна Полтавська область 146 приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!" Самовисування 18.06.2019
54 Кузьмін Кирило Володимирович Полтавська область 146 приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА!" Самовисування 13.06.2019
55 Гермаш Дарина Мамуківна Полтавська область 148 ТОВ "СЛУГА.НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
56 Андрух Віталій Васильович Сумська область 159 ПП "Слуга народу" Самовисування 18.06.2019
57 Шевченко Дмитро Станіславович Сумська область 159 ПП "СЛУГА НАРОДУ!" Самовисування 23.06.2019
58 Аврамчук Дмитро Васильович Сумська область 160 ПП "Слуга Народу!" Самовисування 25.06.2019
59 Левицька Наталія Вікторівна Харківська область 171 громадська організація "БФ" СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
60 Акімова Анастасія Андріївна Харківська область 174 ТДВ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 22.06.2019
61 Голінько Сергій Сергійович Херсонська область 182 ГО "БФ" СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 24.06.2019
62 Тихонько Костянтин Сергійович Херсонська область 183 ГО "БФ" СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 24.06.2019
63 Пилюхно Олександр  Іванович Черкаська область 198 Всеукраїнський благодійний фонд "Слуга народу" Самовисування 25.06.2019
64 Дідух-Кобзар Володимир  Іванович Чернівецька область 201 громадська організація "Слуга народу" Самовисування 14.06.2019
65 Бондар Олександр Анатолійович Чернігівська область 207 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУГА НАРОДУ" ППО АТ "СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ-КФТП" ППЛГУ" Самовисування 24.06.2019
66 Кошовий Дмитро Вікторович Чернігівська область 207 приватне підприємство "СЛУГА НАРОДУ" ЗЕ! ДЕПУТАТ" Самовисування 24.06.2019
67 Борсук Роман Петрович Чернігівська область 210 ТОВ "СЛУГА НАРОДУ. ЗЕ!" Самовисування 20.06.2019
68 Лук’янчук Михайло Юрійович Чернігівська область 210 ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 23.06.2019
69 Степаненко Віктор Валерійович Київ 213 БО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
70 Швакель Олександр Євгенович Київ 214 ГО "БФ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
71 Шарак Олег Миколайович Київ 217 ГО "БФ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
72 Коновал Тарас Павлович Київ 218 громадська організація "СЛУГА ЗАКОНУ" Самовисування 15.06.2019
73 Кошевий Олексій Дмитрович Київ 221 ГО "БФ "СЛУГА НАРОДУ" Самовисування 25.06.2019
74 Помогайбог Богдан Веніамінович Київ 221 БО "Всеукраїнський Благодійний Фонд "Слуга Народу" Самовисування 25.06.2019
75 Сімонов Юрій Юрійович Дніпропетровська область 27 ТОВ "Голос!" Самовисування 23.06.2019
75 Жадан Іван Олегович Дніпропетровська область 38 член Політичної Партії "ГОЛОС" Самовисування 17.06.2019
75 Пильник Владислав Володимирович Полтавська область 145 член Політичної Партії "ГОЛОС" Самовисування 24.06.2019
75 Савченко Олег Віталійович Полтавська область 146 приватне підприємство "ГОЛОС!" Самовисування 25.06.2019
75 Бушнєв Юрій Сергійович Сумська область 159 ПП "ГОЛОС" Самовисування 18.06.2019
75 Варламов Денис Андрійович Львівська область 124 ПП "ҐОЛОС" Самовисування 25.06.2019
75 Візеренко Тетяна Сергіївна Львівська область 124 ПП "ГОЛОС" Самовисування 24.06.2019
76 Гамза Сергій  Іванович Полтавська область 146 приватне підприємство "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК!", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" Самовисування 22.06.2019
77 Бабенко Ольга Володимирівна Дніпропетровська область 33 Громадська організація "БАТЬКІВЩИНА-КРИВИЙ РІГ" Самовисування 5.31.2019