ЗМІСТ
РЕЗЮМЕ

Очікувано тривалий і не цілком прозорий процес встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів 20 жовтня 2020 року спричинив надмірні підозри та подекуди обґрунтовану критику на адресу органів адміністрування виборів з боку різних суб'єктів виборчого процесу та самих виборців. Станом на 12 листопада територіальними виборчими комісіями були встановлені результати майже всіх місцевих виборів за винятком окремих місцевих рад, де мали місце зафіксовані випадки виборчих зловживань та порушення процедур. Разом з тим відсутність оперативної, вичерпної та узагальненої інформації про хід та результати підрахунку в цілому призвели до появи сумнівів у чесності процесу навіть в умовах відсутності явних підстав для таких висновків. Відповідальність та позиція ЦВК в таких випадках є вирішальною, однак з огляду на існуючу систему адміністрування місцевих виборів її роль та повноваження в цих умовах є обмеженими. Очевидно система збору, опрацювання, передачі та оприлюднення публічних виборчих даних потребує перегляду та реформування, на основі врахування негативного досвіду цих виборів та за результатами широкої експертної дискусії. 

За оцінками спостерігачів ОПОРИ, ефективність реалізації протиепідемічних заходів на різних етапах виборчого процесу залишається на низькому рівні, навіть в ситуації напрацювання цільових рекомендацій та нормативних вимог щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення повторного голосування з місцевих виборів. Взаємна відповідальність та дотримання своїх обов'язків щодо гарантування безпеки виборців як з боку організаторів виборів, так і органів публічної адміністрації різних рівнів є ключовою гарантією реалізації виборчих прав громадян в умовах поширення хвороби COVID-19. 

Передвиборча активність кандидатів на посади місцевих голів, які беруть участь у повторному голосуванні 15 листопада в семи містах України, характеризується значно меншою інтенсивністю агітаційної діяльності, порівняно з попередніми етапами кампанії. Це зумовлено обмеженими строками виборчого процесу, зменшенням кількості формальних учасників електорального змагання та зміною підходів до ведення агітації в цих умовах. Використання інтернету та соціальних мереж залишається найбільш популярною формою ведення агітації, що в ситуації постійного наростання політичного протистояння між кандидатами та їх прихильниками часто супроводжується поширенням чорного піару та інформації, що вводить виборців в оману. Значно зросла роль прихованої агітації в загальнонаціональних медіа, зокрема на провідних національних каналах, що актуалізує проблему нерівного доступу кандидатів до ЗМІ та непрозорості витрат на агітацію. Загалом після дня голосування активність політичних партій та кандидатів у соціальних мережах значно знизилась. За два тижні у соціальній мережі Facebook було розміщено понад 4 тисячі рекламних дописів вартістю близько 144 тисяч доларів.

Особливістю всіх локальних виборчих процесів з повторного голосування є активна участь в агітаційній кампанії партій і політиків, які не є суб’єктами виборів, але демонструють прихильність чи підтримку одним кандидатам та вдаються до прямої критики та антиагітації щодо їх опонентів. Такі дії є елементом демократичних практик лише якщо вони не націлені на зумисне провокування конфліктів та поляризацію виборців.

За відсутності явних чи повторюваних випадків порушень виборчого законодавства з боку кандидатів і партій – суб'єктів виборчого процесу на етапі повторного голосування, проблема зловживання адміністративними ресурсами, яка лежить в площині порушення міжнародних демократичних стандартів, залишається так само актуальною. Чинні місцеві голови є активними учасниками виборів, які переважно в прихованій формі продовжують використовувати свій статус та повноваження в агітаційних цілях. 

Діяльність територіальних та дільничних виборчих комісій з підготовки та проведення повторного голосування 15 листопада в окремих випадках супроводжується порушенням комісіями законних строків реалізації виборчих процедур (зокрема друк та передача бюлетенів), але в цілому є достатньо професійною та організованою. Вплив епідемії COVID-19 на зменшення кількісного складу виборчих комісій в поєднанні з масовими замінами членів комісій суб’єктами подання може призвести до дестабілізації роботи комісій на етапі підрахунку голосів та встановлення результатів голосування. Конфлікти та резонансні інциденти під час встановлення результатів голосування 25 жовтня увиразнюють проблему вразливості членів виборчих комісій до незаконного впливу на них з боку політичних суб’єктів та вказують на необхідність комплексної реформи системи адміністрування виборів.

Передвиборчі кампанії на місцевих виборах 2020 року були проведені в умовах неефективної системи звітування за виборчі фінанси та відсутності належного контролю з боку територіальних виборчих комісій, які не мали належної компетентності та практичної можливості проводити аналіз проміжних та остаточних звітів розпорядників виборчих фондів, незважаючи на покладені на них відповідні обов’язки.

ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ-2020

Спостерігачі ОПОРИ забезпечили моніторинг процесу встановлення підсумків голосування та результатів виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. Виборчий кодекс зобов’язує ТВК встановити підсумки голосування в межах відповідних виборчих округів не пізніше як на дев’ятий день після дня голосування (до 3 листопада 2020 р.). Невідкладно після встановлення підсумків голосування ТВК повинні були направити до ЦВК відповідні дані для подальшого оприлюднення на сайті Комісії. Результати місцевих виборів повинні були бути встановлені не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування (до 06 листопада). Таким чином, відповідальними за встановлення результатів місцевих виборів є ТВК, натомість роль ЦВК обмежувалась реагуванням на порушення з боку ТВК та скарги суб’єктів виборчого процесу. На офіційному сайті ЦВК також розміщуються відомості про результати місцевих виборів, які подаються ТВК.

Станом на 12 листопада дані офіційного сайту ЦВК засвідчують надходження результатів виборів депутатів 1406 з 1577 місцевих рад або 89% від їхньої загальної кількості. При цьому у цей самий день ЦВК повідомила про встановлення ТВК результатів виборів депутатів 1566 з 1577 місцевих рад (99%), які були обрані 25 жовтня 2020 р. Натомість на сайті ЦВК вже оприлюднено результати виборів міських, сільських, селищних голів у 1394 з 1421 територіальних громадах (98%) при встановленні ТВК результатів відповідних виборів у 1415 громадах. 

У 18 містах з кількістю виборців 75 тис. і більше ТВК ухвалили рішення про проведення повторного голосування, у якому беруть участь два кандидати із найбільшою кількістю голосів за результатами голосування 25 жовтня 2020 р.

У межах трьох тижнів з дня прийняття ТВК рішення про проведення повторного голосування голосування було призначено на 15 листопада у 6 містах з кількістю виборців 75 тис. і більше (Кам'янець-Подільський, Краматорськ, Луцьк, Одеса, Суми, Херсон). У цей самий день повторне голосуванні пройде і в місті Українка Київської області, яке не має 75 тис. виборців, але у якому два кандидати у міські голови отримали однакову кількість голосів. 22 листопада “другий тур” на виборах міського голови відбудеться у 11 містах (Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород, Черкаси). Лише 12 листопада Чернівецька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови на 29 листопада, значно порушивши строки ухвалення відповідного рішення. Внаслідок судових процесів невизначеною залишається дата проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови. Натомість у судовому порядку було скасовано рішення про призначення повторного голосування на виборах Броварського міського голови на 22 листопада. У цьому місті вибори міського голови та депутатів міської ради можуть бути визнані такими, що не відбулися, і у громаді можуть відбудуться повторні вибори. Аргументи позивача, які були підтверджені у судовому порядку, стосувалися порушення таємниці голосування виборців внаслідок помилкового розміщення однакового унікального номеру на контрольному талоні та самому бюлетені (співставлення цих номерів могло потенційно порушити таємницю голосування).

Порушення процедур встановлення результатів виборів у окремих областях та територіальних громадах спричинило гострі суспільні дискусії та конфліктні ситуації. Реагуючи на них, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 11 листопада 2020 р. звернувся до голови ЦВК Олега Діденка щодо необхідності вжиття невідкладних заходів до встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на сайті ЦВК. У листі зазначалось, що Апаратом РНБО фіксується зростання соціальної напруженості й виникнення ризиків національній безпеці, які пов'язані з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів.

Протягом процесу встановлення результатів місцевих виборів спостерігачі ОПОРИ зафіксували випадки порушення законодавчо обумовлених строків, прояви нестабільної та політично заангажованої роботи членів ТВК, інциденти із ознаками фальсифікацій результатів волевиявлення громадян. В окремих випадках ситуація вимагала безпосередньої реакції з боку ЦВК. Комісія достроково припинила повноваження наступних ТВК:

 • Херсонської обласної ТВК (щодо нездійснення ТВК повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району Херсонської області та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області стосовно встановлення підсумків голосування в межах частин ТВО № 3 й № 5 та невиконання рішення суду з відповідного питання).;
 • Чернівецької міської ТВК (щодо призначення ТВК без достатніх правових підстав повторного підрахунку голосів виборців на 40 дільницях, а також порушення строків встановлення підсумків голосування на виборах обласної та районної ради).
 • Марганецької міської ТВК Дніпропетровської області (щодо невиконання ТВК рішення суду, яким було скасовано постанову комісії про визнання недійсним голосування на одній з виборчих дільниць. Дане рішення ТВК фактично змінило переможця виборів міського голови).
 • Васильківської міської виборчої комісії (щодо невиконання рішення суду про проведення повторного підрахунку голосів виборців на одній з виборчих дільниць міста, невиконання повноважень зі встановлення підсумків голосування на виборах Київської обласної ради, Обухівської районної ради).
 • Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області (щодо невиконання рішень судів з питань відмови в реєстрації кандидатів, що призвело до порушення виборчих прав громадян). 

Із урахуванням рішень ЦВК та основі даних власних спостерігачів, ОПОРА виокремлює низку найбільш резонансних прикладів зі встановлення результатів місцевих виборів. 

До таких інцидентів належить: 

 • Визнання Марганецькою міською ТВК недійсним голосування на одній з виборчих дільниць міста, що змінило переможця виборів міського голови. ТВК обґрунтовувала своє рішення тим, що списки виборців на одній з ДВК були залиті невідомою речовиною і вона не могла з ними працювати. Пізніше це рішення було скасоване у судовому порядку, яке має бути виконане новим складом міської ТВК після дострокового припинення повноважень попереднього її складу.
 • Судове рішення щодо скасування постанови Броварської міської ТВК про призначення повторного голосування. Це судове рішення було ухвалено у зв’язку із порушенням таємниці голосування внаслідок виготовлення бюлетенів із унікальними номерами, за якими виборець може бути потенційно ідентифікований. 
 • Рішення Чернівецької міської ТВК про проведення повторного підрахунку голосів на 40 виборчих дільницях, яке було ухвалено без достатніх правових підстав і у подальшому було скасоване ЦВК. 
 • Незаконне рішення Кароліно-Бугазької сільської ТВК Одеської області щодо встановлення результатів сільського голови та депутатів сільської ради і проведення першої сесії у рекордно короткі строки без дотримання відповідних процедур. Це рішення було переглянуте у судовому порядку. 
 • Ймовірне спотворення результатів голосування за кандидатів в депутати Миколаївської обласної ради, висунутих організацією партії “Опозиційна платформа – За життя”. Порівняння протоколів про підрахунок голосів виборців на дільницях, протоколів про встановлення підсумків голосування свідчить про можливий незаконний перерозподіл голосів виборців між кандидатами однієї політичної сили (без зміни кількостей голосів, отриманих різними організаціями політичних партій). 
 • Виявлені спостерігачами ОПОРИ розбіжності між копіями протоколів про підсумки голосування на виборах Енергодарської міської ради Запорізької області, які були видані різним суб’єктам виборчого процесу. Дані розбіжності можуть свідчити про незаконний розподіл голосів виборців між кандидатами, висунутими організацією партії “Слуга народу” (без зміни кількостей голосів, отриманих різними організаціями політичних партій).
 • Розслідування Національною поліцією України за фактом можливої фальсифікації голосування виборців на виборчій дільниці, який був виявлений Добромильською міською ТВК під час повторного підрахунку голосів. Ймовірно, 30 голосів чотирьох партій були незаконно додані організації партії “Слуга народу” на виборах депутатів Львівської обласної ради. При цьому міська ТВК не виконала рішення Львівської обласної ТВК про повторний перерахунок голосів на трьох інших виборчих дільницях. 

Виявлені ОПОРОЮ інциденти хоча і стосувалися обмеженого переліку територіальних громад і не можуть характеризувати інші виборчі процеси, але вони мали характер грубих порушень законодавства та демократичних стандартів виборів. Значною проблемою було і недотримання ТВК строків встановлення результатів виборів. У цьому аспекті ОПОРА підтримує висновки Апарату РНБО щодо наявності ризиків суспільних протистоянь на окремих територіях внаслідок дестабілізації процесу встановлення результатів місцевих виборів. При цьому організація звертає увагу на поширення різними політичними групами та суб’єктами виборчого процесу некоректної інформації щодо відповідальності ЦВК за встановлення результатів місцевих виборів, яка немає відповідних повноважень. Поширеність помилкових уявлень про систему адміністрування місцевих виборів не сприяє зміцненню довіри до інституту виборів та вищого органу адміністрування виборів і таким чином негативно впливатиме на організацію подальших виборчих кампаній в Україні. 

ОПОРА закликає парламент, органи державної влади та політичні партії детально вивчити досвід проведення у 2020 р. місцевих виборів і приступити до змістовної дискусії щодо системи адміністрування виборів. Одним із ключових завдань є забезпечення оперативного і повноцінного доступу громадян до інформації про результати виборів, кандидатів, звітів розпорядників виборчих фондів. На місцевих виборах гострою є проблема недоступності даних про результати підрахунку голосів на виборчих дільницях та протоколів ТВК про підсумки голосування та результати виборів, що спричиняє практичну можливість фальсифікації волевиявлення громадян на рівні виборчих комісій. До прикладу, під час місцевих виборів 2020 р. наявні окремі інциденти із ознаками фальсифікації кількості голосів виборців, відданих за кандидатів від однієї організації політичної партії. Відсутність оприлюднених даних у розрізі виборчих дільниць ускладнює вчасне виявлення фальсифікацій та попередження їхнього впливу на остаточні результатів виборів. Удосконалення процесу передачі усіх виборчих даних між виборчими комісіями та їхнє повне оприлюднення вимагатиме суттєвого перегляду підходів до адміністрування виборів і виділення необхідного фінансування на дані завдання. 

Окремої уваги з боку парламенту та інших державних органів заслуговує вразливість членів виборчих комісій до незаконного впливу на них з боку політичних суб’єктів та кандидатів, а також проблема недостатньої їх підготовленості до виконання повноважень. Професіоналізація і попереднє навчання членів виборчих комісій, у тому числі шляхом обмеження ролі кандидатів та партій у формуванні комісій, є політично складною для народних депутатів України і потребує справжнього парламентського діалогу. Але інциденти на місцевих виборах 2020 р., у будь-якому разі, засвідчують необхідність невідкладного початку такого діалогу. 

Констатація необхідності реформування системи адміністрування виборів та професіоналізації членів виборчих комісій не звільняє від відповідальності порушників законодавства. ОПОРА закликає Національну поліцію України забезпечити всебічне розслідування усіх інцидентів, пов’язаних із можливою фальсифікацією результатів голосування у окремих громадах або на конкретних виборчих дільницях.

ВПЛИВ COVID-19 ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ

З семи міст, в яких 15 листопада відбуватиметься повторне голосування з виборів місцевого голови, чотири (Суми, Краматорськ, Кам’янець-Подільський та Українка) перебувають в червоній зоні – з найвищим рівнем епідемічної небезпеки.

Постійне підвищення рівня захворюваності населення на COVID-19 залишається ключовим викликом для належної організації та проведення повторного голосування. Традиційна проблема масових замін членів виборчих комісій стала значно більш загрозливою з огляду на випадки захворювання членів комісій та необхідність дотримання режиму самоізоляції. Це створює ризики дестабілізації роботи комісій на етапі проведення голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів виборів. На суб’єктів подань кандидатур лягає додаткова відповідальність щодо пошуку резервних кандидатур з метою забезпечення належної організації та контролю за перебігом голосування. 

Окрім організаційних труднощів епідемія COVID-19 може мати значно більш відчутний негативний вплив на показники активності виборців. Це вимагає додаткової уваги від органів місцевого самоврядування щодо реалізації ефективних протиепідемічних заходів та скоординованих з виборчими комісіями зусиль з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо дотримання умов та гарантій безпеки для всіх учасників виборів.

Проблеми в практичній реалізації урядових рішень щодо застосування протиепідемічних заходів в умовах виборчого процесу були спричинені відсутністю чітких рекомендацій та формальних вимог до виборчих комісій та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення та використання засобів індивідуального захисту і супутнього обладнання, а також належного контролю щодо оперативності фінансування видатків, пов’язаних зі здійсненням протиепідемічних заходів. Актуалізує і сприяє вирішенню проблеми постанова ЦВК “Про невідкладні заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення повторного голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та окремі питання реалізації протиепідемічних заходів під час його організації підготовки та проведення”, яку Комісія ухвалила на своєму засіданні 6 листопада. У своєму рішенні ЦВК закликала Кабінет Міністрів України визначити середні нормативи забезпечення виборчих комісій засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими матеріалами.  На думку ОПОРИ, пропозиція ЦВК є вкрай актуальною, оскільки попередня робота виборчих комісій засвідчила неоднаковий підхід до їхнього забезпечення необхідними засобами протидії поширення COVID-19. У даному контексті ЦВК звернула увагу на необхідність забезпечення фактичних витрат виборчих комісій, враховуючи регулярну заміну засобів індивідуального захисту та постійне використання дезінфікуючих засобів.

Окремо ЦВК звернула увага на неприпустимість зриву голосування на спеціальних виборчих дільницях у закладах охорони здоров’я. Такі інциденти мали місце 25 жовтня 2020 р., що позбавило право голосу виборців на окремих спеціальних виборчих дільницях.  Крім цього, Комісія зазначила, що кабіна для таємного голосування, яка призначена для виборців із підвищеною температурою або симптомами респіраторного захворювання, не може використовуватися іншими категоріями громадян. Ця практична рекомендація базується на попередньому досвіду щодо використання даних кабін для голосування, зокрема, людей з інвалідністю. Відзначаючи важливість тематичної постанови ЦВК, ОПОРА знову звертає увагу Уряду України на необхідність активно інформування виборців з питань умов безпечного голосування та посилення координації органів влади центрального і місцевого рівнів. 

Політично вмотивована і негативна публічна реакція органів та посадових осіб місцевого самоврядування на запровадження урядом додаткових протиепідемічних обмежень здатна нейтралізувати практичні зусилля уповноважених органів, націлені на створення безпечних умов щодо організації та проведення повторного голосування, а також може бути сприйнята громадянами як сигнал для ігнорування протиепідемічних заходів під час підготовки та проведення повторного голосування.

Обмежені строки підготовки до голосування, що відбудеться 15 листопада, також створюють додаткові перешкоди щодо дотримання протиепідемічних заходів з боку виборчих комісій під час повторного голосування. Строки для проведення закупівель відповідного обладнання і засобів виконавчими органами муніципалітетів навіть з урахуванням спрощених процедур є неприйнятно короткими.

На попередніх етапах кампанії спостерігачі ОПОРИ неодноразово повідомляли про факти невиконання або неналежного виконання окремих положень Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641. Така недобросовісна практика залишається поширеною і на етапі підготовки проведення повторного голосування. Часто виборчі комісії лише формально дотримуються вимог щодо протиепідемічних заходів. Так, в ТВК наявні дезінфектори, а також урни для утилізації використаних засобів індивідуального захисту, однак комісії не дотримуються або в довільному порядку проводять температурний скринінг та опитування відвідувачів щодо наявності ознак гострих респіраторних захворювань. Вимога щодо носіння захисних масок або респіраторів (і збереження соціальної дистанції) також реалізується вибірково: далеко не всі члени комісій дотримуються цієї норми і/або не здійснюється постійний контроль щодо носіння засобів захисту особами, які відвідують приміщення виборчих комісії. Ефективна реалізація політики щодо забезпечення виборчих комісій засобами індивідуального захисту та дезінфекційними засобами можлива лише за умови відповідального ставлення усіх учасників виборчого процесу до дотримання правил поведінки та належного використання наявних засобів.

Позитивної оцінки заслуговує постанова, якою ЦВК встановила, що на період дії карантину під текстом іменних запрошень, які виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців за формами, затвердженими Комісією, також зазначатимуться відповідні рекомендації виборцям щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

З огляду на звуження масштабу виборчого процесу та його локалізації в межах окремих територіальних громад та регіонів, Центральній виборчій комісії слід приділити більшу увагу безпосередній комунікації з місцевими органами публічної адміністрації в частині забезпечення консультаційного супроводу та контролю за проведенням повторного голосування з місцевих виборів в поєднанні з вимогами реалізації протиепідемічних заходів.

ОЦІНКА СТАНУ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗВІТУВАННЯ ЗА ВИБОРЧІ ФІНАНСИ

За оцінками ОПОРИ, передвиборчі кампанії на місцевих виборах 2020 року були проведені в умовах неефективної системи звітування за виборчі фінанси та відсутності належного контролю за ними. Виборчий кодекс передбачає подання до ТВК проміжних та остаточних звітів за результатами використання коштів виборчих фондів, але законодавчі та практичні обставини унеможливлювали якісний моніторинг фінансування передвиборчої агітації. 

По-перше, ТВК не мали компетентності та практичної можливості проводити аналіз проміжних та остаточних звітів розпорядників виборчих фондів, незважаючи на покладені на них відповідні обов’язки. Вибірковий аналіз ситуації засвідчує, що вагома частина ТВК не провела аналіз жодного проміжного або остаточного звіту розпорядника виборчого фонду, ще частина ТВК змогла провести аналіз звітів окремих організацій політичних партій. Натомість навіть у разі проведення ТВК аналізу звітів місцевих організацій партій та кандидатів він часто мав формалістський характер. 

По-друге, проміжні та фінансові звіти розпорядників виборчих фондів, особливо проміжні, не виконали своєї функції інформування виборців та забезпечення прозорості фінансування кампанії. Це було пов’язано із масовим недотриманням вимог законодавства щодо оприлюднення проміжного та остаточного фінансового звіту. Виборчий кодекс зобов’язує ТВК оприлюднити відомості звіту протягом двох днів з дня його отримання на офіційному вебсайті комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений ТВК спосіб.

Спостерігачі ОПОРИ проаналізували ситуацію із оприлюдненням відомостей проміжних та остаточних звітів розпорядників виборчих фондів у 15 великих містах України (Миколаїв, Одеса, Бердянськ, Луцьк, Ужгород, Суми, Краматорськ, Слов’янськ, Кам’янець-Подільський, Черкаси, Рівне, Дніпро, Львів, Херсон, Полтава). 

В усіх містах моніторингу місцеві організації партій подали 112 проміжних звітів, з яких лише 55% були оприлюднені ТВК у будь-який спосіб. При цьому цей показник включає і випадки, коли звіти були оприлюднені на стенді ТВК і виборці до них фактично не мають доступу. У жодний спосіб не було оприлюднено 44% проміжних звітів, які були подані до ТВК місцевими організаціями політичних партій. У інших поодиноких випадках проміжні звіти оприлюднювалися самими місцевими організаціями партій на власних сайтах, що окремо від обов’язку ТВК також передбачено Виборчим кодексом. Показник оприлюднення є ще гіршим для остаточних звітів виборчих фондів: 55% з 133 остаточних фінансових звітів не були оприлюднені, 44% звітів оприлюднено у визначений ТВК спосіб, 1% звітів були розміщені виключно на сайті організацій партій. 

Відомості 65% з усіх 92 проміжних звітів кандидатів на посаду міських голів у 15 громадах були оприлюднені ТВК, 36% таких звітів були подані до ТВК, але не були розміщені на сайтах або в інший спосіб. Гіршою є ситуація щодо оприлюднення остаточних звітів кандидатів на посаду міських голів, хоча вона лише вчергове підтверджує виявлену проблему (лише 44% зі 109 остаточних звітів кандидатів на посаду міських голів у 15 містах були оприлюднені ТВК).

По-третє, чинне законодавство і наявні практики не сприяють дисципліні звітування кандидатів та організацій партій за виборчі витрати і створюють передумови для безконтрольного фінансування агітаційних заходів. Виборчий кодекс дозволяє не відкривати рахунки виборчих фондів, якщо місцеві організації партій та кандидатів на витрачають кошти на агітацію. З іншого боку, наділення обласних організацій партій правом висувати кандидатів на усіх виборах трактувалось цими організаціями як можливість централізовано фінансувати агітаційні кампанії і подавати звіти лише до обласних ТВК, хоча таке право не випливає з положень Виборчого кодексу. У різних містах зафіксовано неоднакові показники подання звітності до ТВК, тим більше суб’єкти виборчого процесу мали право не відкривати рахунки виборчих фондів (наведені тут дані відображають кількість поданих до ТВК звітів). Але отриманий зріз засвідчує відсутність можливості повноцінно оцінити розмах фінансування виборчих кампаній. 

Показники подання звітності щодо виборчих фондів місцевих організацій політичних партій у розрізі окремих міст

Міста

% місцевих організацій, які подали остаточний звіт, від загальної кількості зареєстрованих виборчих списків

Миколаїв

36%

Одеса

67%

Бердянськ

93%

Херсон

52%

Луцьк

64%

Ужгород

60%

Суми

100%

Краматорськ

75%

Львів

21%

Полтава

30%

Ка́м'яне́ць-Поді́льський 

13%

Черкаси

100%

Рівне

81%

Дніпро

65%

Показники подання звітності кандидатами у міські голови у розрізі міст

Міста

% кандидатів, які подали остаточний звіт, від їхньої загальної кількості

% кандидатів, які подали проміжний звіт, від їхньої загальної кількості

Миколаїв

83%

83%

Одеса

35%

43%

Бердянськ

93%

93%

Херсон

35%

35%

Луцьк

36%

64%

Ужгород

59%

45%

Суми

90%

90%

Краматорськ

18%

27%

Львів

53%

71%

Полтава

62%

8%

Ка́м'яне́ць-Поді́льський 

43%

71%

Черкаси

54%

Уточнюється

Рівне

63%

63%

Дніпро

65%

0%

ОПОРА закликає Верховну Раду України після завершення місцевих виборів повернутися до вирішення проблем із дотриманням демократичних та антикорупційних стандартів у сфері виборчих та політичних фінансів. Нинішній формат звітування розпорядників виборчих фондів є вкрай неефективним, а виборці не мають зручного доступу до інформації про джерела і обсяги фінансування агітаційних заходів.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ І ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

В рамках підготовки до повторного голосування (яке є одним з етапів виборчого процесу, що розпочався 5 вересня 2020 року), відповідальність за його загальне адміністрування покладена на територіальні виборчі комісії, які були сформовані ще 10 серпня 2020 року. Проведення повторного голосування і підрахунок голосів здійснюється тими ж самими дільничними виборчими комісіями, що організовували вибори 25 жовтня.

Усі територіальні виборчі комісії у відведений законодавством строк (до 6 листопада включно) прийняли рішення про призначення повторного голосування на підставі складених протоколів про результати голосування з відповідних місцевих виборів. Також 6 листопада було кінцевим терміном для встановлення відповідними ТВК результатів голосування з виборів депутатів місцевих рад та місцевих голів. Однак напередодні цієї дати, за інформацією, яка надійшла до Секретаріату ЦВК від відповідних територіальних виборчих комісій, було встановлено результати щодо 54% виборів депутатів місцевих рад та 48% сільських, селищних і міських голів. Однією з об’єктивних причин тривалого встановлення результатів територіальними виборчими комісіями у великих громадах була складність процесу розгляду виборчої документації і приймання протоколів про результати голосування одночасно з великої кількості ДВК. Підсумки з відповідних виборів більшість таких комісій встановлювали в останній день строку, який передбачений Виборчим кодексом України.

Станом на 11 листопада, коли результати всіх місцевих виборів, мали бути оприлюднені шляхом опублікування в місцевих друкованих ЗМІ і на офіційних сайтах (місцевих рад, ТВК чи ЦВК), офіційно було відомо про встановлення результатів для понад 99% місцевих виборів. Ключова проблема на цьому етапі проявилася у відсутності уніфікованих підходів щодо оприлюднення відомостей про результати виборів та браку оперативної інформації про процес встановлення підсумків та результатів голосування. Виборці не мали вчасного та всестороннього доступу до інформації не лише про узагальнені результати місцевих виборів в масштабі всієї країни, але й на рівні областей, районів і територіальних громад. Про невизначеність та серйозність ситуації свідчить звернення до ЦВК Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо необхідності вжиття невідкладних заходів для встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті ЦВК. Системне врегулювання існуючої проблеми лежить в площині розробки уніфікованих вимог та технічних рішень щодо роботи з даними на рівні ТВК, їх імплементації в програми навчальної підготовки персоналу комісій та подальшого контролю за їх втіленням.

В межах відведеного календарним планом графіку заходів, до основних обов’язків територіальних виборчих комісій, відповідальних за проведення повторного голосування 15 листопада належало затвердження текстів виборчих бюлетенів, їх друк та передача відповідним комісіям. На практиці ТВК, приймаючи рішення про призначення дати повторного голосування, не повною мірою врахували строки, необхідні для належної організації процесу виготовлення та передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям нижчого рівня. Так, Одеська і Сумська ТВК здійснили друк та передачу бюлетенів дещо пізніше обумовленого Виборчим кодексом терміну. І хоча це процедурне порушення не мало серйозного впливу на хід підготовки виборчого процесу, його можна було уникнути у випадку належного планування роботи комісії в умовах проведення повторного голосування. Наприклад, у випадку Одеської міської ТВК комісією не було надано публічних коментарів чи роз’яснень стосовно доцільності призначення повторного голосування в межах 10 днів після встановлення результатів голосування на виборах Одеського міського голови (результати голосування були встановлені 5 листопада, повторне голосування призначене на 15 листопада), в ситуації, коли Виборчий кодекс передбачав більш широкі законні строки реалізації цієї процедури.

Протягом усього виборчого процесу в складі виборчих комісій різних рівнів відбувалися методичні заміни та оновлення персонального складу комісій з ініціативи суб’єктів внесення кандидатур. За весь час змінено понад 54% початково сформованого складу територіальних виборчих і цей процес в меншому обсязі, але продовжується надалі (за попередніми оцінками спостерігачів на рівні ДВК масштаб замін дещо менший). За 4 дні до дня голосування Одеська міська територіальна виборча комісія провела масштабні заміни в складі чотирьох районних в місті ТВК – в кожній ТВК замінено третину складу. В цей же час було замінено чотирьох членів Одеської міської ТВК, включаючи секретаря.

Окрім звичних причин оновлення складу комісій, зумовлених намірами партій і кандидатів оптимізувати контроль за процесом адміністрування виборів, масові заміни та зменшення кількісного складу комісій пов’язані зі збереженням негативної динаміки поширення епідемії COVID-19. Представники керівного складу виборчих комісій та інші члени ДВК, які у випадку наявності ознаки хвороби не можуть виконувати свої обов’язки, замінюються на осіб, які зазвичай не мають досвіду роботи на виборах і не проходили навчання про особливості застосування нового законодавства. У зв’язку з цим виникають ризики неналежного виконання процедур підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування, а також відсутності кворуму необхідного для прийняття рішень і організації поточної роботи комісій.

У цілому спостерігачі позитивно оцінюють стан організаційної готовності дільничних виборчих комісій до проведення повторного голосування. Той факт, що ДВК в обласних центрах і великих містах утворені в максимальному (або близькому до цього значення) кількісному складі, дає підстави очікувати, що комісії зможуть працювати в повноважному складі. Однак, враховуючи тенденцію до зменшення та оновлення персонального складу ДВК і враховуючи вкрай короткий строк, який залишився до дня голосування, масові потенційні заміни можуть стати викликом для організації голосування через неможливість належної професійної підготовки та засвоєння виборчих процедур новими членами ДВК.

У цілому критичних проблем в діяльності територіальних виборчих комісій не зафіксовано і переважна більшість з них належним чином виконує свої обов’язки. Найбільш проблемною є Краматорська міська ТВК, яка протягом кількох днів (між 8 і 11 листопада) не могла зібратися на чергове засідання і зокрема привести до присяги двох нових членів. Формально причиною бездіяльності комісії є конфлікт між головою ТВК та частиною членів комісії, які безуспішно намагалися ініціювати скликання засідання. За оцінками спостерігачів ОПОРИ, внесення замін до складу ТВК та набуття повноважень новими членами призведе до зміни балансу взаємного контролю та є ознакою боротьби двох кандидатів за вплив на партійно неоднорідний склад ТВК.

ПЕРЕДВИБОРЧА АКТИВНІСТЬ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ МІСЬКИХ ГОЛІВ

Повторне голосування з виборів міських голів 15 листопада 2020 року відбуватиметься в чотирьох обласних центрах – Луцьку, Одесі, Сумах та Херсоні та в трьох інших містах (Краматорську, Кам’янці-Подільському та Українці). Визначальною обставиною агітаційного процесу є стислі часові рамки виборчих кампаній, загальною тривалістю менше двох тижнів, з огляду на дату прийняття рішення про призначення повторного голосування (Луцьк – 29 жовтня, Суми – 2 листопада, Херсон і Одеса – 5 листопада) і дату його проведення.

Для кандидатів, які балотуються на посади місцевих голів, передвиборна агітація розпочинається з дня, наступного після дня призначення повторного голосування, а всі витрати на агітацію мають здійснюватися кандидатами виключно з власних виборчих фондів, попередньо створених на етапі їх реєстрації. На практиці кандидати, які вийшли в другий тур, продовжували здійснювати де-факто агітаційну активність поза формально відведеними строками, хоча в значно менших масштабах і в інших формах, ніж це відбувалося на попередньому етапі кампанії. 

З огляду на обмежені часові рамки та специфіку повторного голосування, учасниками якого є лише два кандидати – суб’єкти виборчого процесу, спостерігачі не фіксували розгортання інтенсивної агітаційної кампанії, яка включала в себе одночасне поєднання зовнішньої, вуличної агітації, прямої комунікації з виборцями та агітації в ЗМІ. Порівняно з активністю кандидатів перед голосуванням 25 жовтня, теперішня кампанія є значно менш динамічною та помітною. Провідними темами дискусій між кандидатами є обговорення резонансних загальнонаціональних політичних подій та проведення передвиборних дебатів. 

Домінуючою та найбільш помітною формою активності кандидатів у цей період була агітація в мережі “Інтернет”, яка за оцінками спостерігачів набула не меншого розмаху, ніж на попередньому етапі виборів, та супроводжується більш активним та безпосереднім включенням виборців і самих кандидатів (партій) в агітаційну кампанію.

Іншою, найбільш популярною формою активності кандидатів стало використання регіональних ЗМІ в цілях прихованої чи прямої агітації. Значно почастішали випадки використання кандидатами впливових загальнонаціональних медійних ресурсів в електоральних цілях в умовах відсутності рівного та безперешкодного доступу до цих же ЗМІ для усіх інших кандидатів. 

Натомість масштаб вуличних заходів значно зменшився і проявляється лише у формі поширення газет і буклетів з програмами кандидатів, іміджевих матеріалів про них. Агітація на зовнішніх рекламних носіях також почала тиражуватися штабами кандидатів у менших, ніж раніше масштабах і лише незадовго до дня голосування.

Однією з ключових особливостей публічної кампанії кандидатів став пошук союзників та мобілізація підтримки з боку інших політичних сил, а відтак здійснення агітаційної діяльності політичними партіями, які вже не є суб’єктами виборчого процесу. Часто демонстрація партіями такої підтримки є складовою ширшого процесу політичної структуризації новосформованих рад та початком формування міжпартійних коаліцій в місцевих радах. Разом з тим де-факто агітаційна активність інших партій (із закликами голосувати за чи проти певних кандидатів) виходить за межі правового регулювання виборчого законодавства, але має безпосередній вплив на перебіг виборчої кампанії, створюючи додаткові переваги суб’єктам виборчого процесу. Одним з ефектів показового об’єднання партій та політиків навколо двох кандидатів є поляризація та загострення протистояння між їхніми прихильниками, що проявляється в зростанні конфліктності виборчої кампанії і може мати негативні прояви на етапі підрахунку голосів та встановлення результатів.

Ще однією особливістю розгортання агітаційної кампанії є демонстрація публічної підтримки та агітація на користь кандидатів з боку чинних народних депутатів, що часто супроводжується використанням їх статусу і повноважень в агітаційних цілях.

ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ ТА ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ МІСЬКИХ ГОЛІВ ПІД ЧАС ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
Порушення правил проведення агітації 24 – 25 жовтня

Відповідно до українського законодавства передвиборча агітація в день голосування та напередодні нього заборонена, зокрема ця заборона поширюється також на політичну рекламу у соціальних мережах. Проте за відсутності державного регулятора, який контролює дотримання правил введення агітації онлайн, притягнути до відповідальності особу за порушення виборчого законодавства неможливо. 

ОПОРА активно відстежувала політичну рекламу, яку учасники виборчих перегонів, транслювали в день голосування та день тиші. Загалом більшість учасників виборчого процесу дотримувалася норм законодавства та зупинила трансляцію політичної реклами. Про це також свідчать і дані Бібліотеки політичної реклами. Так, якщо в останні дні виборчої кампанії у соціальній мережі Facebook транслювалось понад 25 тисяч оголошень щодня, то 24 та 25 жовтня кількість активних оголошень не перевищувала 3,5 тисяч. Тобто все ж частина учасників виборчих перегонів проігнорувала день тиші, та продовжила трансляцію політичної реклами. Особливо активно у дні тиші поширювалась агітація з ознаками чорного піару, а також прихована агітація, яку розповсюджували анонімні сторінки.

Також ОПОРА фіксувала численні факти поширення у соціальних мережах соціологічних рейтингів та інших результатів опитування громадської думки, які публікувалися протягом дня голосування. Так, низка телеграм-каналів, зокрема офіційний канал інтернет-видання “Дзеркало Тижня”, публікували попередні результати екзит-полів у низці міст України. Також ОПОРА фіксувала поширення у дні тиші попередніх соціологічних опитувань у місті Кам’янське інтернет-виданням “Камянское”, на рекламу якого було витрачено понад 1100 доларів США. Публікація подібної інформації має ознаки прихованої агітації, та може значно вплинути на результати голосування. ОПОРА ж закликає усіх учасників виборчого процесу та журналістів дотримуватися виборчого законодавства та утриматися від публікації подібної інформації до моменту завершення голосування.

Агітаційна активність кандидатів та партій 25 жовтня – 7 листопада

Загалом після дня голосування активність політичних партій та кандидатів у соціальних мережах значно знизилась. За два тижні у соціальній мережі Facebook було розміщено понад 4 тисячі рекламних дописів вартістю близько 144 тисяч доларів. ОПОРА проаналізувала ці дописи та визначила, хто з політичних партій та кандидатів найактивніше використовує інструменти соціальних мереж для агітації напередодні повторного голосування.

Традиційно найбільшу кількість коштів витратили на Facebook-рекламу політичні партії. За даними Бібліотеки реклами, близько 30 політичних сил витратили понад 34 тисячі доларів (понад 900 тисяч грн) на 857 рекламних дописів. Переважно у своїх рекламних дописах партії розповідали за результати виборів, а також агітували за своїх кандидатів, які потрапили до другого туру виборів. Нижче наводимо десять партій, що витратили найбільше коштів:

Найбільше за ці два тижні витратила партія “Слуга народу” – понад 8 тисяч доларів (230 тисяч гривень) на 89 рекламних дописів. Партія транслювала свою рекламу з 8 сторінок (офіційної сторінки та низки регіональних: “Слуга Народу - Київська область”, “СН Рахів” тощо).

Найбільше грошей було витрачено зі сторінки “Слуга народу” – понад 3,8 тисячі доларів. В основному сторінки транслювали рекламу, де розповідали, хто з членів партії виграв вибори у різних регіонах України або ж у яких місцевих радах “Слуга народу” буде представлена. Таргетинг партії в основному був спрямований на Дніпропетровську (8,3%) та Львівську (6,1%) області, а також на місто Київ (7,9%). Серед розподілу авдиторії яскраво помітно, що значною мірою рекламні дописи партії спрямовані на жінок віком від 55 років (понад 40% таргетингу).

Друге місце за партією “За майбутнє”, яка витратила на політичну рекламу понад 6 тисяч доларів (175 тисяч гривень). З 9 своїх сторінок (“Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»”, “Жіночий рух "ЗА Майбутнє"”, “Фастівщина - ЗА Майбутнє” тощо) партія поширювала найбільшу кількість рекламних дописів за досліджуваний період – 164. 

Основна тематика дописів, очікувано, досить схожа до того, що поширювала й партія “Слуга народу”. Так, “За майбутнє” розповідає про регіони, де партія отримала перемогу на виборах, проте на сторінках відсутня агітація за кандидатів від політичної партії, які потрапили до другого туру виборів. Таргетувала партія в основному на західні регіони України: 9,5% таргетингу припало на Чернівецьку область, 7,2% та 6,6% – на Львівську та Івано-Франківську області відповідно. 

Партія “Європейська Солідарність” витратила на політичну рекламу понад 3,7 тисячі доларів (більш ніж 105 тисяч гривень). За ці кошти партія транслювала 122 рекламні дописи з широкої мережі сторінок – їх було 13 (“Європейська Солідарність - Чернівецька область”, “Європейська Солідарність - місто Черкаси”, “Європейська Солідарність”).

“Європейська Солідарність” так само оголошувала результати виборів у різних регіонах України та закликала прийти проголосувати під час проведення другого туру виборів, особливо активно це робила сторінка “Європейська Солідарність Львів”, агітуючи за Олега Синютку. 

Таргетинг “ЄС” так само концентрувався в основному на західних регіонах: найбільший відсоток отримала Львівщина (14,4%), трохи менше – Дніпропетровська (7,1%) та Чернівецька (6,6%) області.

Партія “Рівне Разом” витратила на Фейсбук-рекламу 2,4 тисячі доларів (понад 63 тисяч гривень). Партія розмістила 16 рекламних повідомлень лише з однієї сторінки – “Політична партія “Рівне Разом””. У своїх рекламних дописах вона дякує виборцям, що віддали свої голоси за цю політичну силу, оголошує результати виборів, а також агітує за свого кандидата на посаду очільника Рівного – Віктора Шакирзяна. Оскільки ця політична сила – місцева, було досить очікуваним, що 99,9% таргетингу припадали на Рівненщину.

Політична партія “Голос” витратила близько 2,3 тисячі доларів на публікацію 20 рекламних повідомлень. При цьому партія транслювала рекламу з 5 сторінок: “Голос”, “ГОЛОС Українки”, “Голос. Черкаська область”, “Голос Львова” і “Голос Житомирщини”. У дописах –партія агітує за свого кандидата на посаду міського голови Черкас – Віктора Євпака, а також закликає кандидатів у міські голови Українки опублікувати свої програми. У своїх дописах кандидат в основному закликав виборців прийти на голосування під час другого туру виборів, заручався підтримкою інших політичних сил та політиків, а також наполягав на тому, аби до початку другого туру опоненти політичної сили опублікували власні програми. Таргетувала партія переважно на Львівську (11,9%), Черкаську (7,6%) та Івано-Франківську (7,1%) області.

Партія “Наш край” на політичну рекламу у Facebook витратила понад 1300 доларів (більш ніж 37 тисяч гривень), сплативши ними за 53 рекламні дописи, опубліковані на 7 сторінках (“НАШ КРАЙ Прилуки”, “НАШ КРАЙ Константиновка”, “НАШ КРАЙ Мена” тощо). 

Насправді партія була не надто активною після 25 жовтня – більшість дописів, які ми помітили, запущені до трансляції ще до дня голосування. Тому основна тематика дописів партії – це агітація та заклики прийти на виборчі дільниці. Зокрема, частина дописів партії транслювалася у дні тиші. Таргетинг партії був сконцентрований на Житомирській (45,3%), Кіровоградській (29,7%) та Донецькій (20,9%) областях.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” витратила на політичну рекламу у Facebook понад 1300 доларів (понад 37 тисяч гривень) і оплатила ними 71 рекламний допис. Транслювалась реклама з 11 сторінок. Основна тематика дописів стосується результатів виборів, а також звинувачень центральної влади у фальсифікаціях і тиску.

Таргетинг партії очікувано концентрувався на Дніпропетровській (97,5%) та Київській (2,3%) областях, а також був значною мірою орієнтований на жіночу аудиторію (68,8%). 

Восьме місце нашого рейтингу посіла партія “Пропозиція”, яка опублікувала 16 рекламних дописів з 5 партійних сторінок: “Пропозиція”, “ПроМарганець”, “ПроКропивницький”, “ПроДніпро” та “ПроРівне”. На усі ці дописи партія витратила майже тисячу доларів. У своїй політичній рекламі центральна сторінка партії звинувачує політичних опонентів у брудній політичній кампанії проти кандидата від партії на посаду міського голови Дніпра Бориса Філатова. На сторінках місцевих осередків партія знайомить з кандидатами від партії, які стали депутатами місцевих рад і також звинувачують політичних опонентів у фальсифікації проти кандидата від партії. Загалом рекламу партії можуть побачити користувачі з усієї України, однак найбільше таргентинг сконцентрований на Рівненській (12,21%), Кіровоградській (11,86%), Дніпропетровській областях (7,69%) та місті Києві (11,77%). 

Партія “Сила Людей” витратила майже тисячу доларів на 8 рекламних дописів. При цьому рекламу вона транслювала лише з однієї сторінки – “Сила Людей Тернополя”.У своїй політичній рекламі партія розповідає, які кандидати від партій отримали посади у міських радах та закликають тернополян взяти участь у голосуванні за громадські проєкти. Уся політична реклама партії сконцентрована на Тернопільській та Хмельницькій областях. 

Блок Вілкула “Українська перспектива” витратив понад 800 доларів на 10 рекламних дописів. Реклама транслювалася з 3 сторінок: двох центральних партійних сторінок – російською та українською мовами. На сторінках поширюється агітація за кандидата від партії у міські голови Дніпра – Олександра Вілкула. Реклама з усіх сторінок таргетується лише на Дніпропетровську область:

Також значну активність проявили кандидати, що потрапили до другого туру виборів. Нижче зображено витрати кандидатів за період 25 жовтня – 7 листопада:

Найбільше витрачених коштів у кандидата на посаду міського голови Львова від “Європейської Солідарності” Олега Синютки, який конкурує з чинним головою Львова Андрієм Садовим. Синютка витратив понад 3 500 доларів на 44 рекламних дописи. Політичну рекламу кандидата могли побачити користувачі з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Частина політичної реклами оплачена самим кандидатом, частина – коштом львівського осередку партії “Європейська Солідарність”. Кандидат продовжує розповідати про свої плани на посаді у разі перемоги на виборах, запрошує свого конкурента Андрія Садового на дебати та розповідає, хто його підтримує у цій виборчій боротьбі. 

Самовисуванець Андрій Веселий, готуючись до другого туру виборів голови Дрогобицької ОТГ 22 листопада, витратив понад 1 800 доларів на 44 рекламні дописи. Аудиторія кандидата типово здебільшого жіноча, а третину аудиторії становлять користувачі від 18 до 34 років.

Схожим чином кандидат запрошує свого конкурента на посаду до публічних дебатів, розповідає про себе та свою позицію щодо суспільно важливих проблем. Політичну рекламу кандидата оплатив Денис Перепелицин.

Павло Придворов, кандидат на посаду міського голови Слов’янського від “Опозиційної платформи – За життя”, витратив понад 1600 доларів на 40 рекламних дописів. На відміну від інших кандидатів, рекламу Придворова можуть побачити кандидати з усієї України:

Придворов активно висвітлює свої зустрічі з жителями Слов’янська, має постійну рубрику “На связи со славянцами”, де відповідає на питання містян та розповідає про свою роботу на посаді міського голови у разі перемоги на виборах. Згідно з інформацією Бібліотеки політичної реклами, кандидат самостійно оплачує публікацію своїх рекламних дописів. 

Претендент на посаду міського голови Чернівців Віталій Михайлішин від політичної партії “Команда Михайлішина” опублікував 6 рекламних дописів, на які витратив майже півтори тисячі доларів. Кандидат також орієнтується на молоду аудиторію. Політична реклама кандидата оплачена власним коштом.

Кандидат на посаду міського голови Ужгорода, самовисуванець Богдан Андріїв витратив понад тисячу доларів на 49 рекламних дописів. Як і його колеги по виборчих перегонах, політична реклама Андріїва також складається з розповідей кандидата про його плани на посаді у разі перемоги на виборах та про свої здобутки за його каденції на посаді міського голови Ужгорода. Таргетинг кандидата також мало чим відрізняється від інших кандидатів нашого рейтингу:

Активність зберегли і сторінки, які не належать учасникам виборчого процесу. Вони належать політикам, ЗМІ, організаціям, активістам, анонімні сторінки “за інтересами” тощо. Такі сторінки витратили понад 80 тисяч доларів на майже 5 тисяч рекламних дописів. Переважна частина з цих сторінок поширювала агітацію з елементами чорного піару, зокрема проти кандидатів, що беруть участь у повторному голосуванні.

Арсеній Яценюк за цей період опублікував 421 рекламний допис за більш ніж 4 тисячі доларів. І хоча його рекламна активність не пов’язана з виборчим процесом в Україні, у політичній рекламі Яценюк висловлюється на різні теми загальнодержавного значення, зокрема щодо виборів на окупованих територіях, досягнення миру на Донбасі та критикує опитування від Президента 25 жовтня. 

Анонімна сторінка “Город застоя” опублікувала 12 рекламних дописів, за які заплатила майже 3 тисячі доларів. У плані контенту сторінка висвітлює найгірші сторони міста Кривий Ріг та подекуди прямо критикує місцеву владу міста за відсутність розв'язання проблем міста, зокрема кандидата на міського голову Юрія Вілкула. Зокрема, сторінка також активно публікувала свої рекламні дописи у день та переддень голосування.

Сторінка “Вибори 2020” оформлена в кольорах партії “Слуга народу”, однак інформація про те, хто адмініструє сторінку – відсутня. Сторінкою було витрачено понад дві з половиною тисячі доларів на 57 рекламних дописів. Зокрема, сторінка транслювала свої оголошення у дні тиші та закликала громадян голосувати на виборах. 

Четверте місце за витратами також посідає сторінка, присвячена Кривому Рогу – “Експерт-КР - експертне відео про Кривий Ріг”. Сторінка позиціонує себе як “незалежна медіа-платформа” і витратила понад 2 тисячі доларів на 5 рекламних дописів. У своїй рекламі сторінка критикує чинну місцеву владу Кривого Рогу, зокрема кандидата у міські голови Юрія Вілкула.

Сторінка підприємця Дмитра Ніконова опублікувала 34 рекламні дописи на суму понад 2 тисячі доларів. У своїх дописах він активно критикує уже чинного міського голову Харкова Геннадія Кернеса. Зокрема, переважна частина агітації з елементами чорного піару транслювалася у день голосування.

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 16121 заяву та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, серед яких найбільше: 1782 – у Київській області; 1742 – у місті Києві; 1228 – у Дніпропетровській області; 1142 – в Одеській області; 1046 – у Донецькій області.

Заяви до правоохоронних органів стосувалися наступних подій, які мали ознаки правопорушень зокрема:

 • незаконна агітація – 6017;
 • виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації – 1183;
 • порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів – 839;
 • підкуп виборців – 751;
 • порушення порядку ведення реєстру виборців – 477;
 • фальсифікація виборчих документів – 437;
 • порушення порядку опублікування виборчої документації – 431;
 • фотографування бюлетеня – 321.

До ЄРДР всього внесено відомостей щодо 1075 кримінальних проваджень:

 • 671 кримінальне провадження пов’язане з порушенням виборчого законодавства;
 • 404 кримінальних провадження пов’язані з виборчим процесом.

По 85 кримінальним провадженням 103 особам було повідомлено про підозру, а у 23 кримінальних провадженнях матеріали вже направлено до суду.

Крім того, правоохоронними органами було складено 2381 протокол про адміністративне правопорушення.

На сьогоднішній день за період з 5 вересня (від початку виборчого процесу) в Єдиному державному судовому реєстрі опубліковано 702 постанови у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за виборчі адміністративні правопорушення (зокрема, з 22 жовтня 2020 року по 10 листопада – 324 рішення).

Близько у третині випадків (237 справ) матеріали справи було направлено на доопрацювання (для належного оформлення). Визнано винними у близько у половині рішень (340 випадків). У третині випадків (215 випадках) було закрито провадження у справі з різних підстав: за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення або закрито провадження у справі через малозначність правопорушення (ст. 22 КУпАП).

Найбільше справ традиційно було розглянуто за ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять необхідних відомостей, 394 справи), за ст. 212-14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів, 201 справа) та за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, 75 справ).

Слід відзначити початок формування судової практики за новими статтями КУпАП: 3 справи за ст. 212-22 (публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування), 18 справ за ст. 212-23 (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня або винесення його за межі приміщення для голосування), 8 справ за ст. 212-24 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму).

Судова практика за статтями 212-22, 212-13, 212-14, включеними до КУпАП внаслідок реформи 2020 року

За ст. 212-22 (публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування) були складені матеріали щодо осіб, які фотографували свої бюлетені у трьох випадках. При цьому у двох справах (№ 359/8429/20, № 359/8482/20) судом було закрито провадження у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Суди встановили, що поза фотографуванням не було доведено обставину власне розголошення результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня виборцями в приміщенні для голосування, а справу № 531/1731/20 було закрито у зв’язку з малозначністю, адже особа свою вину визнала. 

Варто наголосити, що є хибною практика складання адмінпротоколів щодо осіб, які фотографували свої бюлені, проте не розголошували їх зміст в приміщенні для голосування, за ст. 212-12 КУпАП.

За статтею 212-23 (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня або винесення його за межі приміщення для голосування) є 18 справ, у 13 з яких осіб було визнано винними. 

У 8 випадках особам було надано усне зауваження та звільнено від сплати штрафу. Наприклад, у справі № 453/1332/20 особі було надано зауваження, адже особа свою вину визнала та пояснила, що отримавши чотири бюлетені для голосування у чергових місцевих виборах, по двох бюлетенях зробила свій вибір, а по двох інших, не змігши визначитися, вирішила винести бюлетені за межі приміщення, щоб викинути їх в урну для сміття. Також у справі № 497/1453/2020 після отримання бюлетенів, виборчиня через поганий зір попросила у членів комісії окуляри для тимчасового використання, а отримавши відмову, порвала їх та кинула на підлогу. В інших випадках осіб було притягнено до відповідальності та накладено штраф. 

Як бачимо, декриміналізація вказаного правопорушення (знищення свого виборчого бюлетеня) має позитивні наслідки, у всіх проаналізованих випадках діяння не мали значної суспільної небезпеки. 

За статтею ст. 212-24 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму) в реєстрі опубліковано 8 справ.

В одній справі № 531/1732/20 протокол було складено щодо голови ДВК, яка 25 жовтня 2020 року відкрила ДВК о 8 год 30 хв. Провадження було закрито за малозначністю, оскільки голова комісії, визнавши вину, пояснила, що це сталося з технічних причин.

У справах № 647/2944/20, № 647/2940/20, № 647/2945/20, № 647/2941/20 чотирьох осіб було притягнено до відповідальності за те, що вони не впускали не місцевих мешканців у приміщення дільниці №650021 для голосування. 

Проблемні питання судового розгляду справ про виборчі адміністративні правопорушення 

У попередньому звіті ми звертали увагу на проблему масового (близько 30%) повернення судами матеріалів про адмінправопорушення на доопрацювання (дооформлення) назад до поліції, називали найбільш типові підстави для такого повернення.

У той же час неможливість належного оформлення матеріалів зумовлена особливостями нового виборчого законодавства щодо місцевих виборів та не може бути усунена без змін до законодавства. До основних проблем слід віднести, зокрема наступні: 

 • Центральні організації політичних партій, на відміну від місцевих осередків, не є суб’єктами виборчого процесу на місцевих виборах, відтак зазначення в листівці назви всеукраїнської, а не місцевої організації партії не може трактуватися, на думку суду, як проведення агітації (справа № 331/3778/20).
 • Неможливість визначення відповідальної особи політичної партії, за проведення передвиборної агітації у випадку здійснення агітації в період між висуненням та реєстрацією кандидатів. Приміром, у справі № 161/16742/20, закриваючи справу за відсутністю складу адмінправопорушення, судом було зазначено, що матеріали справи не містять жодних доказів того, що розміщення агітації на користь політичної партії «Перемога Пальчевського» на носіях зовнішньої реклами (білбордах) м. Луцька, було здійснено на замовлення та з ініціативи саме цього громадянина, а також того, що саме він є відповідальною особою у вказаній політичній партії за проведення передвиборної агітації, або ж за своєчасне її припинення.
 • Закріплене у Виборчому кодексі поняття агітації не дає можливості притягнути до відповідальності потенційних кандидатів, які почали свою агітаційну активність у строки до офіційного початку виборчого процесу. У виборчому законодавстві зустрічається термін “дочасна агітація”, однак відсутній чіткий алгоритм відповідальності за таке порушення і загалом правове визначення даного терміну. Приміром, у справі № 365/417/20 за статтею 212-13 КУпАП було закрито провадження щодо розміщення 23 серпня 2020 року на бігборді матеріалів за політичну партію «За майбутнє», судом зазначено, що виборчий процес розпочався 5 вересня 2020 року, а у протоколі зазначено подію, яка відбулася раніше. Проте у справі № 297/2115/20 суд прийшов до протилежного висновку, притягнувши до відповідальності особу за розміщення 15 серпня 2020 на білборді матеріалів "КМКС", до офіційної реєстрації даної політичної партії участником виборчого процесу.
 • Законодавством не встановлений порядок притягнення до відповідальності уповноважених осіб органів місцевої влади та самоврядування за невжиття заходів щодо зняття агітаційних матеріалів о 24 год п’ятниці перед днем голосування. Так, у справі № 192/1727/20 суд відмовився притягувати до відповідальності керівника КП «Новопокровске», оскільки судом вказано, що доказів на підтвердження того, що саме це КП відповідальне за зняття агітаційних матеріалів, суду не надано, директор в суді надав пояснення що КП є госпрозрахунковою організацією і коштів на організацію робіт зі знімання агітаційних матеріалів на рахунок КП не надходило. 
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ У ГРОМАДАХ, В ЯКИХ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ПОВТОРНІ ВИБОРИ)

Місто Чернівці

Неможливість встановлення результатів виборів у м. Чернівці спричинена рішеннями про перерахунок виборчих бюлетенів на значній кількості дільниць, де територіальна виборча комісія прийняла документацію ДВК з порушенням порядку. Так, комісією прийнято рішення прийняти виборчу документацію від ДВК на зберігання внаслідок довготривалості процедури прийому документів. Цей факт став приводом для політичних сил для оскарження порядку прийому документації, прийняття рішення про перерахунок, так і оскарження результатів перерахунку.

Рішенням у справі № 600/2221/20-а визнано протиправними рішення та дії ТВК про проведення повторного підрахунку голосів на ДВК №730274 щодо визнання недійсними виборчих бюлетнів по кожному із видів місцевих виборів у загальній кількості 1636 бюлетенів, внаслідок відсутності на них відбитку печатки з номером виборчої дільниці. Відсутність відзиву ТВК на позов була  кваліфікована судом як визнання позову. Також суд врахував письмові та електронні докази, а також показання свідків (голови та члена ДВК №730274, працівника поліції, що супроводжувала транспортування виборчої документації до ТВК, які підтвердили передачу виборчої документації до ТВК без наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами), а тому прийшов до висновку, що ТВК було порушено вимоги ч. 5, ч. 9, ч. 10 ст. 254 Виборчого кодексу України в частині протиправного та безпідставного призначення повторного підрахунку голосів. У справи № 600/2204/20-а ухвалою суду було вирішено витребувати для огляду в судовому засіданні всі 1636 виборчих бюлетенів, проте транспортування бюлетенів до суду не відбулося, внаслідок залишення позову без розгляду за заявою позивача.

В той же час у справі №№ 600/2071/20-а  судом було відмовлено у задоволенні позову місцевому осередку партії “Свобода” до міської ТВК про скасування рішення ТВК щодо проведення повторного підрахунку на 11 дільницях. Таку відмову суд мотивував тим, що у відповідача були наявні правові підстави для прийняття рішення про перерахунок,  а рішення про повторний перерахунок голосів є гарантією реалізації дотримання принципів об'єктивності, неупередженості та законності, рівних можливостей для всіх кандидатів, та дає змогу достеменно визначити волевиявлення виборців. 

У справі №№ 600/1997/20-а судом також було відмовлено у задоволенні позову місцевого осередку партії “Рідне місто” до міської ТВК про заборону  здійснювати повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці № 730080, оскільки судом встановлено, що у протоколі ДВК  кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список ряду організацій політичних партій, не відповідали сумі кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати та цих партіях.

Місто Одеса

У задоволенні позову кандидата на посаду голови Сергія Ківалова до Приморської районної у місті Одесі територіальної виборчої комісії (справа № 420/11902/20) про повторний підрахунок голосів виборців з виборів міського голови у межах Приморського територіального виборчого округу на 97 виборчих дільницях відмовлено. Позивач доводив порушення порядку транспортування, а саме відсутності протягом всього часу супроводу виборчих документів поліцейських та порушення виборчого законодавства через оголошення перерв у безперервному засіданні, водночас належних доказів у справі суду надано не було.

Місто Бердянськ (Запорізька область)

У справі № 280/7819/20 суд прийшов до висновку, що прийняття Бердянською МТВК рішень  про повторний підрахунок голосів виборців на 8 виборчих дільницях відбулось із порушенням вимог ч. 9 ст. 254 ВК України, що тягне за собою їх скасування. Проте розміщені в мережі “Інтернет” відеозаписи безперервного засідання Бердянської МТВК свідчать про те, що рішення про повторний підрахунок голосів виборців приймались 26.10.2020, 27.10.2020 та 30.10.2020. Згідно з витягом із протоколу безперервного засідання відповідача судом встановлено, що 30.10.2020 Бердянською МТВК прийняті рішення за результатами розгляду скарг, проте при досліджені вказаних скарг судом встановлено, що вони не містять в собі в якості додатків жодного документа на підтвердження виявленого факту порушення вимог виборчого законодавства. Тому прийняття рішення про повторний підрахунок за такими скаргами було безпідставним. Також  рішення ТВК про повторний підрахунок голосів виборців від 26.10.2020 на  на виборчих дільницях  прийняті на підставі заяв, які не були подані до комісії в установленому законом порядку (не зареєстровані в журналі реєстрації). Відтак, вказані рішення не можуть вважатись законними та обґрунтованими, а тому підлягають скасуванню.

Місто Черкаси

У справі № 580/4944/20 частково задоволено позов Черкаської обласної партійної організації політичної партії “Національний корпус” та зобов’язано ТВК повторно розглянути скарги організації щодо порушень на 20 виборчих дільницях Придніпровського та Соснівського  районів у місті Черкасах, скарги містили вимогу про визнання голосування на вказаних виборчих дільницях недійсним.

Місто Бориспіль (Київська область)

У справі № 320/10936/20 оскаржувалося рішення ТВК про визнання виборів такими, що не відбулися у зв'язку зі смертю кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів, та призначення повторних виборів. Позов не задоволено. 

Місто Бровари (Київська область)

9 листопада  Київський окружний адміністративний суд у справі № 320/11152/20  до Броварської міської територіальної виборчої комісії прийняв рішення про визнання виборів міського голови і міської ради такими, що не відбулися. 

Підставою для позову стали порушення виборчого законодавства, які кандидати та спостерігачі зафіксували під час голосування, зокрема наявність на виборчих бюлетенях та контрольних талонах номерів. У рішенні зазначається, що такими порушено право на вільні вибори, процедуру таємного голосування, рівне виборче право. 

10 листопада було ухвалене ще одне рішення про повторні вибори на посаду Броварського міського голови у справі № 320/11153/20. ТВК, намагаючись забезпечити таємницю голосування після того, як отримала інформацію про пронумеровані бюлетені, прийняла рішення про зобов'язання усіх ДВК зрізати друкарську нумерацію з бланків суворої звітності. Суд дійшов висновку, що це робить неможливим дотримання основних принципів виборчого права, визначених Конституцією України та Виборчим кодексом, і відповідно дотримання законності та заборони протиправного втручання будь-кого у виборчий процес.

Зазначені порушення на думку судів вказують на те, що голосування не було організовано і проведено відповідно до цього Кодексу на всіх виборчих дільницях відповідного виборчого округу. Тож суди вирішили, що такі обставини є самостійною підставою для проведення повторних виборів і зобов'язали Броварську міську ТВК Броварського району повторно провести вибори голови і депутатів Броварської територіальної громади відповідно до статті 280 ВКУ.

Село Кароліно-Бугаз (Білгород-Дністровський район Одеської області)

В усіх 13 судових справах щодо виборів у цій територіальній громаді рішення набули чинності. В першій інстанції в половині справ суд задовольнив позовні вимоги щодо зобов’язання сільської ТВК визнати вибори такими, що не відбулись, та призначити повторне голосування як на виборах сільського голови, так і на виборах депутатів сільської ради в усіх багатомандатних округах, а також і в окремих багатомандатних округах. Всі рішення Одеського окружного адміністративного суду були оскаржені в апеляційній інстанції, за результатами чого П’ятий апеляційний адміністративний суд, керуючись формальним підходом та не давши оцінку тому, чи зазначені порушення вплинули на результат виборів, не зміг обгрунтувати наявність підстав для визнання виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів. Таким чином в апеляційній інстанції скасовано майже всі рішення першої інстанції і прийнято нові, якими позивачам відмовлено у визнанні виборів такими, що не відбулися та у призначенні повторних виборів. Лише в одному провадженні (справа № 420/11489/20) апелянтам не вдалось скасувати рішення суду першої інстанції про визнання виборів в багатомандатному окрузі №5 такими, що не відбулися, та призначити в цьому окрузі повторні вибори, оскільки апелянтами було пропущено строки апеляційного оскарження. Остаточне рішення ТВК, після набрання чинності рішеннями апеляційної інстанції на даний час не прийнято.

Місто Кривий ріг (Дніпропетровська область)

Лише ввечері 12 листопада, на засіданні Криворізької міської ТВК були оголошені результати «першого туру» виборів. Це сталося після того, як позивачі, довірені особи кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика, програли переважну більшість судів проти ТВК, в тому числі апеляційні. Зокрема, розглядалися такі справи: № 160/14519/20, 160/14520/20,  160/14522/20, 160/13924/20, 160/14526/20, 160/14527/20. В той час у справі № 160/14518/20 позов було задоволено та зобов'язано Криворізьку міську територіальну виборчу комісію Криворізького району Дніпропетровської області розглянути у порядку, встановленому Виборчим кодексом України, скаргу довіреної особи кандидата на посаду Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області від Криворізької міської організації Політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”  Ковальова Євгена Станіславовича від 03.11.2020.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кабінету Міністрів України, місцевим державним адміністраціям,  органам та посадовим особам місцевого самоврядування:

 • Забезпечити скоординовану реалізацію зусиль щодо протиепідемічних заходів, спрямованих на максимальну реалізацію виборчих прав громадян і недопущення поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
 • Налагодити безпосередню, прозору та ефективну комунікацію з виборчими комісіями з метою оперативної оцінки потреб та реагування на запити, врегульовані урядовою постановою та рекомендаціями ЦВК.

Центральній виборчій комісії: 

 • Оперативно зібрати інформацію та забезпечити повне оприлюднення актуальних даних про результати всіх виборів 25 жовтня 2020 року і повторних голосувань.

Національній поліції України: 

 • Забезпечити оперативне розслідування та інформування громадськості про результати розслідування випадків можливих фальсифікацій на етапі підрахунку голосів та встановлення результатів голосування, а також випадків порушень в ході проведення повторного голосування.