Законодавчі неузгодженості в питаннях вартості агітаційних матеріалів дещо заплутують суб'єктів виборчого процесу. Тож експерти Громадянської мережі ОПОРА підготували детальний текстовий експлейнер по всіх дотичних нормах законодавства, аби детально розібратися, що таке підкуп виборців та які дії в разі його виявлення.

Опис проблеми

Конституція України гарантує виборцям вільне волевиявлення (ч. 2 ст. 71). Водночас принцип вільних виборів охоплює не лише виявлення волі під час голосування, а й її вільне формування до дня виборів (ч. 1 ст. 14 Виборчого кодексу України). Очевидно, що така воля спотворюється, коли кандидати та організації партій намагаються здобути електоральну підтримку не на ідеологічному ґрунті, а шляхом надання матеріальної вигоди. Підкуп виборців є небезпечним для демократичного врядування і спотворює саму суть народовладдя, тому за будь-які його прояви повинна наставати юридична відповідальність.

Пояснення

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу України (далі - ВК України): «Передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів, пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), згадуванням імені такого кандидата (кандидатів) або партійної символіки, вважається підкупом виборців». Новелою виборчого законодавства є також безпосередня заборона у абз. 1 ч. 6 ст. 57 ВК України надавати такі вигоди від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (місцеву організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (місцевої організації партії), символіки партії.

Виключення становить так звана «брендована агітаційна продукція» – товари у формі матеріалів передвиборної агітації, виготовлені за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 6 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Водночас п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України визначено два порядки встановлення конкретної вартості неоподатковуваного мінімуму доходів громадян:

 • для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги (визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПК України для відповідного року, станом на 1 січня 2020 року це 1051 грн);
 • якщо норми інших законів (до якого очевидно належить і Виборчий кодекс України) містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень.

Попри певну законодавчу неточність із застосуванням такої категорії, як неоподатковуваний мінімум доходів громадян при визначенні вартості «брендованої агітаційної продукції», яку Центральна виборча комісія (далі - ЦВК) намагалась врегулювати постановою від 14 вересня 2020 року №258, безпосередньо з норм податкового, кримінального (далі - КК України), виборчого кодексів, а також Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), як нормативних актів вищої юридичної сили порівняно із постановою ЦВК, випливає наступне:

 • для ч. 6 ст. 57 ВК України у 2020 році застосовується вартість у розмірі 1 грн 2 коп. (17 х 0.06);
 • для розмежування адміністративно караного (ч. 2 ст. 212-10 КУпАП) від кримінально караного (ст. 160 КК України) підкупу застосовується вартість у розмірі 63 грн 06 коп. (1051 х 0.06).

Окрім цього, підкуп виборців умовно поділяють на прямий та непрямий.

Прямий підкуп – визначається як пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди виборцю, кандидату, члену виборчої комісії за вчинення або невчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, а також прийняття виборцем, членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем для себе чи третьої особи такої пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.

Непрямий підкуп – являє собою надання виборцям, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата або використанням зображення кандидата, символіки партії. 

Відповідальність

Особливості юридичної відповідальності за підкуп виборців розкриті у таблиці нижче:

Прямий підкуп

Суб’єкт

Об’єктивна сторона

Відповідальність залежно від вартості неправомірної вигоди

Виборець, член виборчої комісії, офіційний спостерігач

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав

Перевищує 63 грн 06 коп. – ч. 1 ст. 160 КК України

Дорівнює або менше 63 грн 06 коп. – кримінальна та адміністративна відповідальність відсутня

Незалежно від вартості – продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби

Суб’єкт загальний

Пропозиція, обіцянка або надання виборцю, члену виборчої комісії неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права

Перевищує 63 грн 06 коп. – ч. 1 ст. 160 КК України

Дорівнює або менше 63 грн 06 коп. – ч. 1 ст. 212-10 КУпАП

Незалежно від вартості – продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби

Примітка

До дій, пов’язаних із реалізацією права голосу, належить, до прикладу, відмова від участі в голосуванні, зміна виборчої адреси для голосування за окремого кандидата, надання згоди балотуватися взамін за неправомірну вигоду, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі, незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів голосування

Непрямий підкуп

Суб’єкт

Об’єктивна сторона

Відповідальність залежно від вартості неправомірної вигоди

Суб’єкт загальний

Надання виборцям, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах

Перевищує 63 грн 06 коп. – ч. 3 ст. 160 КК України

Незалежно від вартості – продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби

Суб’єкт загальний

Надання виборцям, учасникам референдуму грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім матеріалів агітації, визначених законом, – див. нижче «що не вважається неправомірною вигодою»), пільг, переваг, подарункових сертифікатів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, що супроводжується передвиборною агітацією, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах

Дорівнює або менше 63 грн 06 коп. – ч. 2 ст. 212-10 КУпАП

Підкуп за кваліфікуючих обставин

Суб’єкт

Інші обставини

Об’єктивна сторона

Вартість

Член виборчої комісії, кандидат або його довірена особа, інша особа на прохання кандидата або за дорученням кандидата або політичної партії, яка його висунула, уповноважена особа політичної партії, представник організації політичної партії у виборчій комісії, офіційний спостерігач

Вчинення, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб

Дії, передбачені ч. 2 або 3 ст. 160 КК України

Перевищує 63 грн 06 коп.

Незалежно від вартості – продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби

Що вважається неправомірною вигодою згідно з КК України?

Продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості

Грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи, вартість яких перевищує 63 грн 06 коп.

Що не вважається неправомірною вигодою?

Товари у формі матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 1 грн 2 коп.

Відповідальність за непрямий підкуп

 

Адміністративна відповідальність

Кримінальна відповідальність

Товари у формі «брендованої агітаційної продукції»

Від 1 грн 2 коп. до 63 грн 06 коп.

Перевищує 63 грн 06 коп.

Продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби

-

Незалежно від вартості

Інша неправомірна вигода

Дорівнює або менше 63 грн 06 коп.

Перевищує 63 грн 06 коп.

Реагування з боку кандидата

Якщо кандидат має обґрунтовані підстави вважати, що виборець, член виборчої комісії, офіційний спостерігач отримали пропозицію або обіцянку надання неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, – він може звертатись до органів національної поліції про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 160 КК України.

Якщо кандидат має обґрунтовані підстави вважати, що така пропозиція, обіцянка чи безпосередньо неправомірна вигода була прийнята, – він може звертатись до органів національної поліції про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого як ч. 1, так і ч. 2 ст. 160 КК України.

Якщо кандидат має обґрунтовані підстави вважати, що передвиборна агітація супроводжується наданням неправомірної вигоди, – він може звертатись до органів національної поліції про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 160 КК України, або адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-10 КУпАП.

Реагування з боку виборця

Перш за все виборцям варто розуміти, що персональний склад та ефективність роботи органів місцевого самоврядування є наслідком їх вибору. Тому такий вибір повинен бути усвідомленим. Підкуп є своєрідним проявом політичної корупції, за участь у ньому виборці несуть як юридичну (прямий підкуп), так і політичну (непрямий підкуп) відповідальність. Тому ми закликаємо громадян формувати свою волю виключно на ідеологічному ґрунті.

Загалом реагування на виявлені випадки підкупу виборців є аналогічним вищевказаним діям кандидата. Проте застерігаємо, що виборці несуть кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав. Такі діяння караються штрафом від 5 100 грн до 6 800 грн, виправними роботами або позбавленням волі на строк до 2 років. Водночас виборці звільняються від відповідальності, якщо вони добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності: 

 • повідомили про вчинення злочину;
 • сприяли його розкриттю.

Дії поліції

У разі виявлення ознак підкупу виборців поліцейський повинен:

 • припинити порушення;
 • встановити осіб (надавачів/отримувачів) неправдивої вигоди;
 • повідомити оперативному черговому;
 • здійснити виклик слідчо-оперативної групи;
 • забезпечити збереження слідів правопорушення;
 • забезпечити охорону місця події до прибуття СОГ.