На момент відкриття виборчих дільниць і в перші години повторного голосування з виборів міського голови в місті Чернівці спостерігачі не фіксують серйозних зловживань чи конфліктних ситуацій, що можуть дестабілізувати перебіг голосування та негативно вплинути на результати волевиявлення.

Спроби видачі бюлетенів без пред’явлення належних документів (наприклад, на підставі додатку «Дія» за відсутності в дільничної виборчої комісії технічної можливості для перевірки е-паспорта з використанням унікального електронного ідентифікатора, закордонного паспорта) є ключовою проблемою на цьому етапі голосування і зафіксовані на 8,62% ДВК (на повторному голосуванні минулого тижня виявлено лише на 2,08% ДВК). Навіть коли такі дії не мають ознак цілеспрямованого впливу на результати голосування, через лояльне ставлення членів комісій до реалізації незаконних намірів виборців проголосувати без належних документів, створюються сприятливі передумови для фальсифікації виборів. Низька професійна кваліфікація членів виборчих комісій (з огляду на масові заміни в складі комісій та нестачу навчальної підготовки) є однією з частих причин появи такого типу виборчих порушень.

Також частим процедурним порушенням, за оцінками спостерігачів ОПОРИ, є спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня або його заповнення не в кабінці для голосування. Порівняно з попередніми етапами повторних голосувань в Україні, масштаб таких порушень дещо виріс:  сьогодні станом на 12:00 такі факти були виявлені на 6,9% виборчих дільниць, тоді як 22 листопада – на 1,25% ДВК, а 15 листопада на 2,29% ДВК.

Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 5,17% виборчих дільниць. Така статистика є співмірною з нетипово високими показниками повторного голосування 22 листопада (виявлено на 6,67% ДВК), що потребує посиленої уваги з боку суб’єктів виборчого процесу і ретельного вивчення правоохоронними органами, з огляду на існуючу небезпеку застосування контрольованого голосування і технологій підкупу виборців.

Додатковим фактором ризику, що зменшує можливості контролю за реалізацією законних процедур,  є низька активність виборців, яка, за даними ОПОРИ, складає 6,5% (похибка 0,75%) і є меншою, порівняно з явкою в інших містах під час повторного голосування 15 (8,6%) і 22 листопада (9,7% станом на 12:00).

Позитивної оцінки, за повідомленнями спостерігачів ОПОРИ, заслуговує відсутність спроб незаконного вкидання виборчих бюлетенів (пачками) в скриньки для голосування станом на 12:00.  

Спостерігачі ОПОРИ постійно працюють на 60 виборчих дільницях у місті Чернівці, рівномірно розподілених по усій громаді. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Максимальна похибка для цього звіту не перевищує 7,29%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів.