За період виборчого процесу мешканці Черкаської області звернулись до судових органів з вимогою зміни до списку виборців 188 разів. Із них 159 заяв були задоволені, щодо решти – були відмови різного характеру.

Серед підстав звернення до судових органів слід виділити ключові чотири. Давайте розглянемо їх детальніше.

  1. Відсутність офіційної реєстрації за місцем проживання.

Варто зазначити, що судами при задоволення позовів та визначенні виборчої адреси для голосування бралися до уваги будь-які фактичні дані (довідка виконкому сільради по справі № 694/635/19, договір купівлі-продажу квартири по справі №711/3392/19). Досить цікавою новелою судів було визначення виборчої адреси для голосування за бажанням виборців (справи №№711/3263/19, 711/3271/19, 711/3342/19, 712/3689/19, 712/3836/19);

  1. Відсутність у реєстрі виборців через реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

У справах за позовами внутрішньо переміщених осіб для визначення виборчої адреси бралися до уваги довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (справи №№711/3310/19 711/3354/19, 711/2689/19, 711/3309/19, 711/3354/19);

  1. Відсутність у державному реєстрі виборців громадян, які проживають за місцем реєстрації.

З аналізу даних рішень вбачається, що громадяни проживають за виборчими адресами тривалий час, що свідчить про неналежну роботу відділів ведення державного реєстру виборців, або органів місцевої влади, які вчасно не передавали інформацію до відділів ведення ДРВ (справи №694/519/19, №694/518/19).

  1. Бажання голосувати на території України осіб, виборча адреса яких знаходиться за кордоном.

Судами при вирішенні справ даного характеру виносились рішення про тимчасову зміну адреси для голосування (№711/2635/19, №711/2617/19). При розгляді даних справ бралась до уваги офіційне місце реєстрації заявників.

Щоправда, не минулось і без курйозів при розгляді справ щодо уточнення списку виборців. Так, судами Черкаської області було винесено 5 рішень всупереч вимогам ст. 274 Кодексу адміністративного судочинства України.

Наприклад, під час розгляду справ №№711/2685/19, 693/326/19, 693/327/19 рішення було винесені 29 березня 2019 року, у справах №712/5382/19, №712/5238/19 рішення винесено 19 квітня 2019 року. Втім, слід зазначити, що всі прийняті рішення на користь заявників. У своїх рішеннях суди наголошували на необхідності дотримання прав виборців та надання їм можливості реалізації своїх Конституційних прав.

Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана не пізніш як за два дні до дня голосування.

У виборчий період також було зафіксовано застосування різної судової практики при винесенні рішень щодо уточнення списку виборців.

При прийнятті рішень щодо внесення даних до державного реєстру виборців Ватутінським міським судом Черкаської області приймалися рішення, які протирічать одне одному. Так, при розгляді справи №690/202/19 заявнику було відмовлено щодо внесення його даних до державного реєстру виборців. Натомість у справах №690/159/19 та №690/158/19 аналогічні вимоги судом було задоволено в повному обсязі.

Суперечливою є практика Соснівського районного суду м. Черкаси щодо вирішення справ про уточнення списку виборців. Судом 7 разів виносились рішення про відмову внесення даних до списку виборців осіб, які не мають офіційної реєстрації. (справи №№712/4860/19, 712/4817/19, 712/4833/19, 712/5267/19, 712/5276/19, 712/5461/19, 712/5460/19). Іншими судами Черкаської області аналогічні справи вирішувались на користь позивачів.

Слід згадати про намагання особи, яка перебуває на обліку з приводу визнання її недієздатною, проголосувати на виборах Президента України. Судом не взято до уваги  активну громадянську позицію заявника та відмовлено у задоволенні позову про внесення до списку виборців (справа №711/2555/19). Варто зазначити, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про Вибори Президента України» громадянин, визнаний судом недієздатним, не має права голосу.

Щодо решти судових рішень, то:

  • 11 заяв залишено без розгляду з підстав пропущення строків подання заяви (справи №№711/2834/19, 711/2840/19, 697/748/19, 711/2825/19); не досягнення повноліття виборцем (справа №711/3302/19); неявки в судове засідання при розгляді справи (справи №712/5046/19 та №712/4861/19).
  • 1 заява залишена без руху через не подання до суду повного пакету документів для вирішення справи по суті (справа №697/825/19);
  • 1 раз відмовлено у відкритті провадження через наявність вже ухваленого раніше рішення у справі №711/2617/19 щодо спору між тими самими сторонами (справа №711/2883/19).
  • 8 разів документи повернуто заявнику через подання заяви про відкликання позову (справи №№711/3359/19, 711/3155/19, 711/3244/19, 711/2666/19).

Підсумовуючи проведений аналіз, слід відзначити, що мешканці області зверталися до судових органів вдвічі більше під час проведення першого туру виборів. Підтвердженням цього стала кількість прийняти до задоволення заяв: 1 тур – 106, 2 тур – 53.

Враховуючи достатньо малу кількість відмов, можна стверджувати про вже усталену практику судами Черкаської області щодо вирішення справ про уточнення списків виборців. Разом із тим слід відзначити достатньо велику кількість заяв, які надійшли до суду, що свідчить про необхідність посилення роботи з органами ведення державного реєстру виборців у передвиборчий період.

 

Підготовлено в рамках проєкту “Виборча реформа задля посилення впливу агентів змін та підтримки публічного діалогу”, який реалізує Громадянська мережа ОПОРА за підтримки ЄС ombudsman.oporaua.org/about_project