З наближенням чергових президентських виборів, до офіційного старту яких залишилось 3 місяці, неурядові організації та експерти проводять консультації зацікавлених сторін. Конфлікт навколо звільнення 13 та обрання 14 членів Комісії сповільнив проведення невідкладних заходів, які необхідно було вжити напередодні двох виборчих циклів 2019 року. Кредит довіри, який отримала Комісія після голосування конституційною більшістю від складу парламенту майже за кожного з 14 кандидатів, а також суспільні очікування повинні закріпитись через демонстрацію готовності до якісних змін у роботі самої Комісії.

Після прийняття присяги 14 членами Комісії, обрання Голови, заступників Голови та Секретаря ЦВК ключовим завданням оновленого Центрвиборчкому є розблокування проведення перших місцевих виборів шляхом прийняття рішення про їх призначення. Після цього буде відкрито дорогу для проведення внутрішніх реформ. Останні мають передбачати:

Забезпечення прозорості та інклюзивності в роботі ЦВК:

 • Оперативне оприлюднення проектів постанов, стенограм і протоколів засідань, постанов, окремих думок до постанов, іншої публічної інформації на веб-сайті ЦВК.
 • Утворення при ЦВК Експертної ради, сформованої з числа фахівців у сфері виборів, представників громадськості, для обговорення проектів ключових рішень ЦВК з питань адміністрування виборів.
 • Запровадження публічних консультацій щодо проектів постанов ЦВК, спрямованих на забезпечення реалізації положень законів про вибори (зокрема, щодо утворення виборчих округів, забезпечення доступності виборчих дільниць, регулювання ключових виборчих процедур тощо).
 • Модернізація веб-сайту ЦВК, приведення його змісту та форми подачі даних у відповідність до кращих практик (зокрема, запровадження практики публікації в машиночитному форматі відкритих даних), забезпечення доступності інформації на веб-сайті для всіх категорій громадян, у тому числі людей з інвалідністю.
 • Оприлюднення ключової інформації про хід виборів, результатів голосування і підрахунку голосів у форматі відкритих даних.
 • Підвищення прозорості публічних закупівель, які проводяться ЦВК (оприлюднення на веб-сайті ЦВК документів, пов’язаних із такими закупівлями, їх результатів тощо).

Забезпечення кібербезпеки у виборах:

 • Проведення заміни застарілого обладнання з метою посилення захищеності ІТ-інфраструктури від несанкціонованого доступу/кібератак.
 • Проведення тренінгів із кібербезпеки для суб’єктів  виборчих процесів.
 • Підвищення спроможності ІТ-персоналу ЦВК, працівників Державного реєстру виборців та технічного персоналу ОВК.
 • Активізація взаємодії з органами державної влади, що забезпечують безпеку та належне функціонування ІТ-інфраструктури.
 • Розробка та прийняття комплексної стратегії забезпечення кібербезпеки.
 • Проведення післявиборчих аудитів з метою оцінки ефективності функціонування систем кібербезпеки.

Оптимізація зовнішніх комунікацій із зацікавленими сторонами:

 • Розробка та прийняття комунікаційної стратегії ЦВК, яка визначатиме засади взаємодії ЦВК із зацікавленими сторонами (суб’єкти виборчого процесу, представники ЗМІ, громадські організації, спостерігачі, громадяни, іноземні органи адміністрування виборів тощо).
 • Оптимізація взаємодії з іншими органами влади (у тому числі з НАЗК, органами Національної поліції тощо), залученими до організації і проведення виборів, контролю за фінансуванням політики, з метою забезпечення більш ефективної взаємодії з такими органами та запобігання дублюванню функцій і повноважень.
 • Підвищення кваліфікації власного персоналу, залученого до зовнішніх комунікацій, з метою ефективного виконання покладених на нього завдань.
 • Переорієнтація діяльності ЦВК на надання підтримки зацікавленим сторонам (роз’яснення з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми, функціонування “гарячої лінії”, розміщення зразків документів, та інструкцій щодо їх заповнення на веб-сайті ЦВК, проведення регулярних брифінгів для ЗМІ, поширення прес-релізів щодо ключових подій тощо).
 • Проведення просвітницьких та інформаційних кампаній з питань виборів та їх належне фінансування  (у тому числі шляхом виготовлення і розміщення соціальної реклами, виготовлення плакатів, листівок та інших матеріалів, спрямованих на підвищення обізнаності громадськості з ключових аспектів виборчого процесу).

Підвищення професіоналізму в адмініструванні виборів:

 • Інституціоналізація Центру управління навчанням учасників виборчих процесів (Тренінгового центру) при ЦВК та затвердження Положення про нього.
 • Забезпечення належного функціонування діяльності Тренінгового центру за рахунок коштів Державного бюджету.
 • Проведення консультацій із зацікавленими сторонами щодо запровадження обов’язкової підготовки/сертифікації кандидатів до складу виборчих комісій на загальнодержавних і місцевих виборах.

Запровадження довгострокового та оперативного планування в діяльності ЦВК:

 • Затвердження (після проведення загальнодержавних виборів 2019 року) стратегічного плану діяльності ЦВК на наступні 7 років (цілі, очікувані результати, індикатори їх виконання, критерії оцінки ефективності діяльності, необхідні ресурси).
 • Затвердження операційних (щорічних) планів діяльності ЦВК на основі стратегічного.
 • Оприлюднення публічних звітів про хід виконання планів діяльності.
 • Проведення зовнішніх та внутрішніх аудитів діяльності ЦВК, а також оцінок потреб та ризиків.

Децентралізація повноважень ЦВК:

 • Формування пропозицій та дослідження потреби щодо утворення територіальних представництв Секретаріату, з метою більш оперативної та якісної роботи Комісії на місцях. До функцій таких представництв може бути віднесено, зокрема, організацію навчання членів виборчих комісій, перевірку інформації про порушення виборчого законодавства та відомостей, наведених у скаргах/заявах, поданих до ЦВК, надання методичної допомоги виборчим комісіям, узагальнення практики роботи комісій, виконання доручень ЦВК.

Удосконалення процедур врегулювання виборчих спорів:

 • Активне використання повноважень щодо самостійного виявлення порушень виборчого законодавства та реагування на них (у тому числі й за результатами розгляду скарг, оформлених з порушенням встановлених вимог до форми скарги, якщо в таких скаргах наведено фактичні дані, які можуть бути перевірені).
 • Запровадження внутрішньої системи адміністрування розгляду скарг із забезпеченням онлайн-доступу до такої системи.

Посилення власної ролі у просуванні реформи виборчого законодавства:

 • Моніторинг ефективності реалізації реформ у сфері виборів.
 • Проведення публічних консультацій щодо потреб/можливостей/ ризиків у проведенні реформ.
 • Адвокатування проведення реформ у сфері виборів.

Ця публікація була видана Громадянською мережею ОПОРА, Реанімаційним пакетом реформ та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також за підтримки Європейського Союзу в рамках реалізації проекту “Посилення коаліції РПР”, який впроваджується Центром демократії та верховенства права. Будь-які думки, викладені у цій публікації, належать авторам і не обов’язково відображують погляди USAID, уряду США або Європейського Союзу