ВСТУП

За попередніми результатами незалежного спостереження на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 р. Громадянська мережа  ОПОРА  відзначає наступне:

 • Під час проведення передвиборної агітації та безпосередньо напередодні дня голосування кандидати в народні депутати України достатньо масово вдавалися до дій із ознаками підкупу виборців, використовуючи його різноманітні форми. Актуальною залишилася і проблема залучення посадових органів влади різних рівнів до виборчого процесу у фактичних інтересах окремих кандидатів.
 • Активність кандидатів, спрямована на матеріальне мотивування виборців, могла суттєво вплинути на процес формування волевиявлення громадян та відповідні результати голосування. Ця обставина потребує термінової реакції правоохоронних органів щодо усіх фактів, які виявлені суб’єктами виборчого процесу.
 • Діяльність правоохоронців щодо фіксації правопорушень на проміжних виборах народних депутатів України засвідчує певний прогрес, але вона не забезпечила достатню протидію незаконним технологіям, які застосовувала частина кандидатів у народні депутати України. Порушення, виявлені правоохоронними органами чи суб’єктами виборчого процесу, потребують невідкладного розслідування та інформування суспільства за його результатами.
 • У день голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували цілу низку порушень законодавства з боку виборчих комісій, кандидатів та виборців, частина з яких була грубим недотриманням законодавчих вимог та стандартів виборчого процесу. У той же час безпосередньо в день голосування 17 липня 2016 р. виявлені спостерігачами ОПОРИ порушення не мали масового характеру. Втім, доцільно розмежовувати порушення, що пов’язані з діяльністю виборчих комісій та які є наслідками попередньо підготовлених технологій із підкупу виборців чи різних форм контрольованого голосування.
 • Адміністрування проміжних виборів народних депутатів України супроводжувалося серйозними проблемами, пов’язаними із надмірною політизацією членів окружних та дільничних комісій, значними ротаціями в складі ОВК та ДВК, недостатньою компетенцією членів відповідних комісій. У той же час велика кількість кандидатів, які реально не брали участі у виборчій кампанії, але скористалися правом подавати кандидатури до складу ДВК, послабила механізми взаємоконтролю між суб’єктами виборчого процесу.
 • ЦВК має продемонструвати готовність використати усі законні повноваження для належного завершення виборчого процесу, враховуючи недостатньо активну попередню взаємодію з виборчими комісіями окружного рівня.

 

ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ ТА ДНЯ ГОЛОСУВАННЯ

Підкуп виборців залишається ключовим фактором незаконного впливу кандидатів на волевиявлення виборців. Кандидати свідомо та методично вдавалися до використання благодійних фондів для ведення прихованої агітаційної діяльності і масово здійснювали передвиборчу агітацію, що супроводжувалася безкоштовною роздачею виборцям товарів та послуг. Протягом дня голосування було виявлено декілька випадків участі громадян в діях, що мають ознаки грошового підкупу виборців. Зокрема, в Дніпропетровській області (ВД № 121221) спостерігачі документально зафіксували осіб, які за матеріальну винагороду здійснювали контроль за голосуванням виборців на основі попередньо складених списків. У Херсонській області біля дільниці № 650703 правоохоронцями було затримано виборця, який підтвердив факт обіцянки матеріальної допомоги в обмін на голосування за одного з кандидатів. Подібні інциденти в день голосування є ознаками набагато масштабніших та системніших технологій незаконного впливу на волевиявлення виборців шляхом підкупу, прояви яких фіксувалися ОПОРОЮ протягом усієї виборчої кампанії.  ОПОРА відзначає, що її спостерігачі виявляли за час передвиборчої кампанії інформацію і про ймовірну підготовку грошового підкупу виборців, про що оперативно інформувалися правоохоронні органи.

В умовах виборчого процесу діяльність благодійних фондів, які прямо чи опосередковано пов’язані з кандидатами в народні депутати України, давала кандидатам можливість уникнути офіційного та прозорого декларування витрат на передвиборчу кампанію і створювала неконкурентні переваги у веденні агітації.

Хоча правоохоронні органи оперативно реагували на повідомлення спостерігачів щодо інцидентів з ознаками непрямого підкупу виборців, належного розгляду та розслідування цих фактів не відбувалося. Проблемою є не координування зусиль та відсутність взаємодії у запобіганні, виявленні та розслідуванні схем підкупу виборців між органами поліції, прокуратури та виборчої адміністрації. Неврегульованість у законодавстві діяльності благодійних фондів у виборчий період створює додаткові труднощі для ідентифікації передвиборчої благодійності як форми непрямого підкупу виборців та унеможливлює застосування санкцій до конкретних кандидатів-порушників.

У день голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували низку випадків організованого підвезення виборців до виборчих дільниць у різних районах одномандатного виборчого округу № 183 (Херсонська область), зокрема в районі селищ Геологів, Сухарне, Житлоселище, с. Комишани. Хоча інтенсивність і масштаби подібної практики зменшилися порівняно з останніми електоральними циклами, її прояви вказують на можливість реалізації суб’єктами виборчого процесу різних форм підкупу виборців. Адже їх підвезення є способом надання безкоштовної послуги з перевезення, витрати на яку не декларуються у виборчому фонді кандидатів, а інформація про замовників послуги є непрозорою. У випадку поєднання з агітацією такі дії є проявом політичної корупції або зловживання бюджетним адміністративним ресурсом в інтересах окремих кандидатів. Варто розглянути можливість нормативного врегулювання даного питання й виробити уніфікований та прозорий підхід до організації та адміністрування підвозу виборців до віддалених дільниць, уповноваживши на це місцеві органи влади чи органи місцевого самоврядування. В іншому випадку має бути забезпечена належна реакція з боку правоохоронних органів та дієві санкції за організацію підвозу виборців.

Кандидати, які займають посади в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування, активно користувалися своїм посадовим статусом та доступом до адміністративних ресурсів, насамперед бюджетних і медійних. Зафіксовані спостерігачами ОПОРИ випадки зловживання адміністративним ресурсом на виборах пов’язані не лише із неконкурентними політичними зв’язками окремих кандидатів з посадовими особами органів влади, а й відсутністю чіткого розмежування передвиборчої та посадової діяльності кандидатами, які під час виборів залишаються державними службовцями або службовцями органів місцевого самоврядування. Приклад ведення передвиборної кампанії головою Херсонської обласної ради є найбільш показовим у цьому плані.

Повідомлення про замінування ДВК, які протягом цілого дня надходили з Херсона (округ № 183) і спричиняли перманентні закриття виборчих дільниць, можна розцінювати як спроби маніпулятивного впливу на активність виборців із метою штучного заниження явки. Такі випадки призводять до дестабілізації виборчого процесу й ставлять під сумнів спроможність правоохоронних структур одночасно протистояти застосуванню незаконних виборчих технологій і гарантувати безпеку виборців.

До найбільш типових порушень виборчого законодавства, зафіксованих спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА в день голосування, відносяться спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення належних документів (такі випадки виявлено на 41 ДВК в усіх семи округах). Більшості згаданих правопорушень вдалося запобігти завдяки втручанню громадських спостерігачів і скоординованій роботі правоохоронних органів і членів виборчих комісій. Дещо менш поширеними є випадки порушення таємниці голосування (зафіксовано на 13 ДВК) і фотографування бюлетенів (зафіксовано на 8 ДВК). Спроби вкидання виборчих бюлетенів (більше одного) зафіксовано на 9 ДВК. Порівняно з парламентськими виборами 2014 року, загальна кількість типових порушень дещо зменшилася, однак тенденція щодо домінуючих типів недотримання закону збереглася.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ: ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

Процес адміністрування проміжних виборів народних депутатів України супроводжувався серйозними проблемами, пов’язаними із забезпеченням політичної неупередженості виборчих комісій, взаємоконтролю між суб’єктами виборчого процесу, наявністю належних умов для діяльності спостерігачів, здатності комісій якісно організувати виборчий процес.

Чинна система формування окружних та дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів України заснована на забезпеченні механізмів взаємоконтролю між політичними партіями та кандидатами. Втім, ОПОРА відзначає непрозорість фактичного розподілу впливів політичних сил та кандидатів у складі окружних і дільничних виборчих комісій, враховуючи лише номінальну участь значної частини з них у виборчому процесі. Ця проблема особливо гостро проявилася на етапі утворення дільничних виборчих комісій, враховуючи велику кількість так званих «технічних» кандидатів.

Значна частина політичних партій та кандидатів не проявляла жодної активності у виборчому процесі, але повною мірою скористалася правом на представництво у складі ОВК та ДВК. В умовах практичного нівелювання механізмів взаємоконтролю між суб‘єктами виборчого процесу, діяльність виборчих комісій нерідко супроводжувалася політизацією виборчих процедур та недовірою кандидатів до прийнятих у межах виборчого процесу рішень.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували негативні прояви в діяльності ОВК на проміжних виборах народних депутатів України, з яких найбільш проблемними виявилися ОВК № 206 та ОВК № 114.

Комплекс рішень, дій чи бездіяльності з боку ОВК № 206 (м. Чернігів), пов’язаних із виконанням виборчих процедур, взаємодією із суб’єктами виборчого процесу, у тому числі офіційними спостерігачами від громадських організацій, втручанням сторонніх осіб в її діяльність, засвідчував неналежне виконання законодавства членами цієї комісії. Серед іншого, було зафіксовано втручання довіреної особи одного з кандидатів у роботу виборчої комісії, перешкоджання діяльності спостерігачів,  порушення під час утворення ДВК.

Серйозні проблеми із організацією і проведенням голосування були зафіксовані у ОВО № 114 (Луганська обл.). Зокрема, ОВК не забезпечила належний збір та оприлюднення офіційної інформації про активність виборців станом на 12, 16, 20 години 17 липня 2016 р. На офіційному веб-сайті ЦВК попередня інформація про активність виборців була оприлюднена близько 03 год. 18 липня, при цьому члени комісії заявили про відсутність обґрунтованих підстав для тривалої затримки у направленні до ЦВК відповідних даних. Водночас спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що ОВК суттєво переглядала попередні дані щодо активності виборців станом на 12 год. 17 липня 2016 р. Таким чином, неналежна діяльність ОВК щодо інформування про активність виборців протягом дня голосування створила об’єктивні умови для недовіри суб’єктів виборчого процесу до її діяльності. Крім цього, серйозні проблеми в діяльності ДВК округу, пов’язані із масовими замінами в їх складі та підтвердженням повноважень новопризначених членів цих комісій, не були ефективно вирішені членами ОВК № 114.

У той же час у складі окружних і дільничних виборчих комісій здійснювалися значні ротації, які нівелювали попередні зусилля щодо навчання членів відповідних ротацій.

Остання обставина призвела до найбільш негативних наслідків у ОВО № 114 (Луганська обл.), в якому подання на заміну членів ДВК були внесені в останній день перед днем голосування і опрацьовані ОВК незадовго до початку підготовчих засідань цих комісій 17 липня 2016 р. У день голосування на виборчих дільницях масово виникали конфлікти навколо повноважності членів ДВК округу, при цьому  було зафіксовано організацію голосування особами, повноваження яких були припинені або вони ще їх не набули у законний спосіб. При цьому значні заміни в складі ДВК відбувалися і в інших виборчих округах після їх утворення, що не сприяло належній організації і проведенню голосування 17 липня 2016 р.

Спостерігачі ОПОРИ  зафіксували низку порушень в діяльності ДВК в день голосування, під час підрахунку голосів на виборчих дільницях та прийняття виборчої документації ОВК. Вони були пов’язані із видачею бюлетенів без пред’явлення виборцями належних документів, заповненням протоколів про підрахунок голосів ще до закінчення процесу голосування, недотриманням процедур підрахунку голосів та їх послідовності, внесенням у незаконний спосіб змін до протоколів про підрахунок голосів на виборчих дільницях. До прикладу, за інформацією ОПОРИ, Національна поліція порушила два кримінальних провадження, пов’язаних із незаконним заповненням протоколів про підрахунок голосів до завершення голосування на двох виборчих дільницях округу № 85 (Івано-Франківська обл.). У той же час в ОВО № 206 (м. Чернігів) члени ДВК фізично перешкоджали офіційному спостерігачу ОПОРИ вести відеофіксацію під час незаконного внесення даних до протоколу про підрахунок голосів, що здійснювалося біля приміщення ОВК. 

Незважаючи на виявлення випадків грубого порушення виборчого законодавства в діяльності ДВК, спостерігачі ОПОРИ повідомляли, що вони не були масовими в день голосування 17 липня 2016 р. При цьому необхідно чітко розмежовувати  вплив порушень з боку ДВК та потенціал викривлення результатів голосування внаслідок застосування недобросовісними кандидатами технологій підкупу виборців у окремих округах.

За оцінкою ОПОРИ, реагування ЦВК на проблеми із організацією виборчого процесу в одномандатних виборчих округах та порушення виборчого законодавства не завжди забезпечувалося на належному рівні, у тому числі у аспекті контролю за однаковим застосуванням законодавства виборчими комісіями та координації їх діяльності. До прикладу, мова йде про необхідність більш дієвого реагування на проблеми виборчого процесу в день голосування в ОВО № 114 (Луганська обл.) та під час утворення ДВК в ОВО № 114 (Луганська обл.) та ОВО № 206 (м. Чернігів).

Відсутність проактивної позиції ЦВК під час проміжних виборів народних депутатів України може бути пов’язана із незавершеністю процесу оновлення цього постійно діючого державного органу. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кандидатам у народні депутати України:

 • Утриматися від будь-яких непередбачених законодавством дій, пов’язаних із підрахунком голосів виборців, встановленням підсумків та результатів голосування.
 • Скористатися наявними правовими механізмами оскарження та доведення порушень законодавства, незалежно від результатів конкретного кандидата.

Центральній виборчій комісії:

 • Посилити контролюючу та роз’яснювальну функцію Комісії, забезпечуючи оперативну та комплексну взаємодію із окружними виборчими комісіями, інформуючи ЗМІ та громадськість про виявлені проблеми та правові шляхи їх розв’язання.

Окружним і дільничним виборчим комісіям:

 • Забезпечити законне завершення процесу підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування, на основі взаємного контролю між суб’єктами виборчого процесу та дотримуючись принципу політичної неупередженості.

Правоохоронним органам:

 • Посилити активність із попередження та розслідування порушень законодавства, виявлених під час виборчого процесу.