Також необхідно забезпечити вдосконалення протягом 2009 - 2010 років мережі вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності, створення укрупнених регіональних університетів з метою посилення наукової та інноваційної складових їх діяльності, забезпечити вдосконалення до 1 грудня 2008 року умов прийому до вищих навчальних закладів, у тому числі оптимізувати перелік категорій осіб, яким надаються пільги при вступі до таких закладів; забезпечити бюджетне фінансування видання українською мовою навчальної та наукової літератури для вищих навчальних закладів, насамперед з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей.

Крім того, необхідно вирішити питання щодо підвищення з 1 січня 2009 року рівня оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних центрів.

Джерело: РБК-Україна.