Звичайно, підстав для задоволення газетою в керівництва ратуші мало. Та не будемо заглиблюватися наразі в те, наскільки переконливі й об`єктивні журналістські матеріали, тобто оцінювати фаховість працівників редакції. Поставимо перед собою завдання скромніше - хоча б у загальних рисах висвітлити причини конфлікту.

Почнемо з того, що міська газета «Коломийський вісник», на відміну від районної газети «Вільний голос», яка є безвідмовним рупором своїх засновників - райради і райдержадміністрації, вказує у вихідних даних своїх співзасновників: міську раду і колектив редакції газети. Щодо «колективу редакції», то це явний перебір, фактично серед співзасновників значаться лише Василь Дем`янів, Мирослава Дем`янів, Дмитро Карп`як і Вікторія Кохан. На початку 1998 р., після здобуття гранту фонду «Відродження», редакція газети була створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Частка міськради в статутному капіталі становила 22000 грн (50%), частка В.Дем`яніва - 8470 грн (19.25%), М.Дем`янів - 6490 грн (14.75%), Д.Карп`яка - 4510 грн (10.25%), В.Кохан - 2530 грн (5.75%). Як бачимо, розробник статуту редакції газети «Коломийський вісник» добре про себе подбав.

Та головне навіть не це, не заанґажований підхід до розподілу часток у статутному капіталі. Головне - найважливіші пункти статуту, що стосувалися управління редакцією, законсервовувалися практично назавжди, бо в разі, якби виникли якісь непорозуміння, вирішити їх могло лише одноголосне голосування всіх співзасновників на зборах учасників редакції. Здається, саме ця обставина й призвела до одноосібного стилю керування редакцією. Дійшло до того, що головний редактор газети В.Дем`янів навідріз відмовився опублікувати повідомлення міськради про загальні збори співзасновників газети і повідомлення було надруковане в районній газеті «Вільний голос».

Загальні збори співзасновників усе ж відбулися (в червні ц.р.), незважаючи на «окрему думку» з цього приводу В.Дем`яніва. На них було ухвалено розробити новий статут редакції. Статут на сьогодні готовий. У ньому записано, що рішення з основоположних питань у сфері управління редакцією «вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників редакції; з решти питань рішення приймають простою більшістю голосів».

Залишається додати, що проект нового статуту редакції газети було запропоновано на розгляд загальних зборів співзасновників, намічених на 2 вересня ц.р. Збори з певних причин перенесено на початок жовтня.