Очевидно, що визначити, скільки триватиме будь-який збройний конфлікт (зокрема, і війна в Україні), неможливо, а держава, яка обороняється, не може цього зробити і поготів. Однак це не означає, що юридичний воєнний чи надзвичайний стан можуть діяти безстроково.

Режим надзвичайного стану, на відміну від воєнного, запроваджують через певну надзвичайну ситуацію або іншу підставу, час подолання якої переважно можна чітко визначити, тому його строк обмежений законодавством. Так, у ст. 7 Закону “Про правовий режим надзвичайного стану” визначено:

 • надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях;
 • у разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Натомість ані Конституція України, ані Закон “Про правовий режим воєнного стану” не містять вимог щодо кількості діб, якими може бути обмежено період воєнного стану. І все ж воєнний стан не може діяти безстроково.

Конституція містить низку вимог до Указу Президента України, що запроваджує воєнний стан. Зокрема, у ньому зазначаються:

 • вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, які обмежуються у зв’язку із введенням воєнного стану;
 • строк дії цих обмежень.

Крім того, такий Указ протягом двох днів затверджує парламент, який збирається для цього без скликання. Затверджений указ негайно оголошують через засоби масової інформації.

Таким чином, на відміну від законодавства про надзвичайний стан, правове регулювання воєнного стану не встановлює конкретних строків його запровадження, а лише містить вимогу про визначення такого строку в Указі Президента України.

У зв’язку з тим, що 21 лютого 2022 року керівництво росії визнало незалежність самопроголошених “ЛНР” і “ДНР” та прийняло рішення щодо введення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підрозділів збройних сил російської федерації, 23 лютого Верховна Рада затвердила Указ Президента України “Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України”.

На наступний день після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України було запроваджено воєнний стан Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” № 64 від 24 лютого 2022 року із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У цьому Указі також визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану можуть:

- обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені:

 • статтею 30 (“Кожному гарантується недоторканність житла”);
 • статтею 31 (“Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції”);
 • статтею 32 (“Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України”);
 • статтею 33 (“Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом”);
 • статтею 34 (“Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань”);
 • статтею 38 (“Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”);
 • статтею 39 (“Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування”);
 • статтею 41 (“Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності”);
 • статтею 42 (“Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”);
 • статтею 43 (“Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується”);
 • статтею 44 (“Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів”);
 • статтею 53 (“Кожен має право на освіту”).

- вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб у межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.

Пізніше Указом “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні № 133 від 14 березня 2022 року воєнний стан продовжили з 5 години 30 хвилин 26 березня 2022 року ще на 30 діб – до 25 квітня.

Таким чином, у разі продовження збройного конфлікту за межами попередньо встановленого строку дії воєнного стану його можна буде продовжити Указом Президента України з обов’язковим зазначенням періоду його пролонгації та подальшим затвердженням Верховною Радою України.

P.S. Правове регулювання застосування обмежувальних заходів до фізичних та юридичних осіб під час воєнного стану здійснюється:

 • Конституцією України;
 • Законом України “Про національну безпеку України”;
 • Законом України “Про оборону України”;
 • Законом України “Про правовий режим воєнного стану”;
 • Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”;
 • Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”;
 • Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”;
 • Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753;
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 573 “Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану”.