ЗМІСТ

ВИСНОВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕБІГУ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

АКТИВНІСТЬ ВИБОРЦІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Голосування на перших місцевих виборах 18 грудня відбулося переважно із дотриманням вимог законодавства та у конкурентних умовах. Зловживання задокументовані спостерігачами Громадянської мережі протягом дня голосування і на етапі підрахунку голосів не носили масового та організованого характеру, однак всі вони мають бути належним чином розслідувані з метою забезпечення принципу невідворотності покарання за злочини проти виборчих прав громадян. Типові проблеми, виявлені під час передвиборчої кампанії і в день голосування, вкотре актуалізують потребу підвищення правової культури виборців і професійної спроможності членів виборчих комісій, необхідність посилення профілактичної роботи та оперативного реагування на виборчі порушення з боку правоохоронних органів. Реалізація цих заходів має поєднуватися з комплексною реформою виборчого законодавства.

У той же час закликаємо місцеві організації партій та кандидатів, офіційних спостерігачів від суб’єктів та моніторингових організацій оприлюднити та надати правоохоронним органам, виборчим комісіям усю наявну інформацію про порушення законодавства на перших місцевих виборах 11 та 18 грудня 2016 р. Удосконалення виборчого процесу та протидія зловживанням має базуватися на системній роботі та верифікації доказів і фактів, а тому необхідно відмовитись від політично вмотивованих, бездоказових заяв щодо перебігу виборів.

18 грудня 2016 року голосування на перших місцевих виборах відбувалося у 144 об’єднаних територіальних громадах у 22-х областях України. Виборці обирали 76 сільських голів, 46 селищних голів, 21 міського голову та депутатів відповідних рад, а також одного старосту.

Моніторинг виборчого процесу забезпечували 203 довготермінові спостерігачі ОПОРИ та мобільні спостережні групи у кожній з територіальних громад, в яких 18 грудня відбулося голосування.

Висновки ОПОРИ ґрунтуються на результатах довготермінового та короткотермінового спостереження, критеріях та принципах демократичних виборів, які викладено в документах Венеціанської комісії, Копенгагенської конференції та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

ВИСНОВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕБІГУ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

 • Активна участь в передвиборчій кампанії посадових осіб місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування хоча і не системно, однак супроводжувалася використанням ними свого публічного статусу, повноважень і доступу до бюджетних ресурсів у агітаційних цілях. Зокрема, зберігається практика організації і/або участі посадовців, які є суб’єктами виборчого процесу в офіційних заходах соціального спрямування.
 • Недотримання стандартів прозорості фінансування агітаційної активності та підзвітності витрат кандидатів залишається ключовою проблемою на місцевих виборах в Україні. За оцінками спостерігачів ОПОРИ, переважна більшість кандидатів не подала до територіальних комісій проміжних фінансових звітів про використання коштів з виборчих фондів.
 • Кількісно найбільш поширеним порушенням на перших місцевих виборах 18 грудня до дня голосування стало недотримання кандидатами та місцевими організаціями політичних партій правил ведення передвиборчої агітації. Зокрема, поширення друкованих матеріалів передвиборної агітації без вихідних даних, розміщення агітації у заборонених законом місцях тощо. Також значна кількість кандидатів та партій не подавала в ТВК зразки власних агітаційних матеріалів.
 • Понад 40% виборчих округів, утворених ТВК на перших місцевих виборах у об’єднаних територіальних громадах 11 та 18 грудня, перевищують максимально допустиме (15%) відхилення від середньої кількості виборців у окрузі, закріплене в Кодексі належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії. Як і на чергових місцевих виборах 2015 р., утворення виборчих округів стало одним із найбільш проблемних питань для територіальних виборчих комісій. Окремі ТВК не дотрималися строків утворення округів на перших місцевих виборах. Відсутність в законодавстві гранично допустимих відхилень від середньої кількості виборців у виборчому окрузі та необхідність дотримання адміністративно-територіального устрою при утворенні округів спричинили виникнення конфліктних ситуацій (у тому числі судових оскаржень) між виборчими комісіями та суб’єктами виборчого процесу.
 • Процес висування кандидатів місцевими організаціями партій, як правило, відбувався відповідно до вимог законодавства, однак неодноразово фіксувалися випадки недотримання партіями порядку організації та проведення зборів з висунення кандидатів у частині завчасного інформування ТВК та журналістів про дату, час та місце проведення зборів.
 • Реєстрація кандидатів супроводжувалася значною кількістю виборчих спорів, а судова практика і рішення ТВК засвідчують наявність суттєвих недоліків законодавства про місцеві вибори, які мають бути усунуті шляхом проведення повноцінної виборчої реформи в Україні. Неоднакове застосування законодавства, у тому числі у аспекті реалізації законодавчих обмежень щодо висування кандидатів, провокувало конфлікти та довготривалі судові оскарження. Остання обставина у низці випадків призвела до порушення принципу рівності можливостей у веденні агітації різними кандидатами.
 • Місцеві організації політичних партій, які мають свої фракції в парламенті, забезпечили домінуюче представництво в складі ТВК, користуючись визначеною законодавством квотою. Низький рівень професійної підготовки делегованих політичними силами та кандидатами членів виборчих комісій мав ключовий негативний вплив на якість адміністрування виборів.
 • На перших місцевих виборах 18 грудня 2016 р. підкуп виборців не мав широкого поширення, хоча в окремих громадах правоохоронні органи зобов’язані оперативно та неупереджено перевірити усі повідомлення про матеріальне заохочення виборців.
 • Рівень інформаційної відкритості виборчих комісій залишається вкрай низьким. Ключовою проблемою є невчасне оприлюднення постанов ТВК або ненадання доступу до їхніх рішень для спостерігачів, що унеможливлює запобігання та виявлення фальсифікацій виборчої документації.
 • Перші місцеві вибори супроводжувалися публічними протестними заходами та конфліктами (в тому числі судовими спорами) між прихильниками та противниками процесу об’єднання громад, які хоча й не носили масового характеру, проте мали дестабілізаційний вплив на перебіг виборчого процесу.
 • Виборчі комісії нерідко здійснювали повноваження в неналежних приміщеннях та в умовах незадовільного матеріально-технічного забезпечення. Відповідні проблеми проявилися і під час голосування на виборчих дільницях, облаштування яких не завжди відповідало вимогам законодавства та мінімальним стандартам зручності.

ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

Офіційні спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА здійснювали спостереження за роботою виборчих комісій та фіксацію порушень законодавства на усіх етапах виборчого процесу в день голосування, включно з підрахунком голосів. Голосування 18 грудня, що відбувалося в умовах достатньо високого рівня активності виборців, пройшло загалом у безконфліктній атмосфері з незначними порушеннями, які не мали спланованого характеру чи ознак зумисної і цілеспрямованої фальсифікації результатів народного волевиявлення.

На перших місцевих виборах проявилися ті ж самі типові зловживання, які були під час попередніх голосувань й стосувалися порушення процедури голосування, перешкоджання роботі спостерігачів, фальсифікації виборчих документів і присутності сторонніх осіб на дільницях. У день голосування спостерігачі ОПОРИ виявили 136 інцидентів, які мали ознаки порушення закону, склали 22 акти, задокументувавши факти зловживань та порушень, а також підготували 5 скарг. Найбільшу кількість порушень було зафіксовано в Житомирській, Дніпропетровській, Сумській і Запорізькій областях.

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА не лише під час передвиборчої кампанії, але й в день виборів інтенсивно взаємодіяли з правоохоронцями, здійснивши 23 виклики поліції й офіційно надавши інформацію про зафіксовані правопорушення. Правоохоронні органи доклали належних зусиль для забезпечення громадського порядку на дільницях та збереження виборчої документації, однак їхня роль у реагуванні на порушення виборчого законодавства не була достатньо ефективною.

Дільничним виборчим комісіям не вдалося забезпечити дотримання усіх виборчих процедур в день голосування. На низький рівень правової компетентності та професійної підготовки членів виборчих комісій вказує той факт, що на ранкових засіданнях 16-ти дільничних виборчих комісій не вносилися жодні дані в протоколи про підрахунок голосів. Відповідно до ч. 4 ст. 77 Закону України «Про місцеві вибори» протокол підрахунку голосів члени ДВК починають заповнювати ще на ранковому засіданні, проставляючи цифри про кількість переданих виборчих бюлетенів. Вади комісій у ведені діловодства та оформленні виборчої документації проявлялися у допущенні їхніми членами численних помилок, наслідком поспішного виправлення яких є фальсифікація виборчої документації.

У низці випадків офіційні спостерігачі не мали можливості повною мірою виконувати свої функції і слідкувати за дотриманням виборчих процедур, зокрема процесу підрахунку голосів, через зумисне перешкоджання їхній роботі. На 8-ми ДВК спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА повідомили про випадки їх недопуску чи видалення з дільниці. Так, у Львівській області (у селі Пасіки-Зубрицькі Давидівської громади) спостерігачів ОПОРИ не допустили на засідання ДВК № 460961. Невідома особа фізично завадила спостерігачам повернутися в приміщення дільниці, яке вони з відома членів комісії тимчасово залишили для складання заяви про виявлене правопорушення.

Одночасно деякі комісії допускали присутність сторонніх осіб на своєму засіданні, що в поєднанні з перешкоджанням роботі спостерігачів свідчить про неспроможність забезпечити однакове застосування Закону. Окремі ж виборчі комісії (у Вінницькій, Донецькій областях), довільно трактуючи законодавство, перевищували свої повноваження та обмежували права спостерігачів, примусово утримуючи їх в приміщенні для голосування на етапі підрахунку голосів. Невтручання правоохоронних органів у відповідь на звернення спостерігачів провокує додаткові конфлікти й породжує відчуття безкарності ініціаторів незаконних дій.

Члени виборчих комісій не у всіх випадках були спроможні гарантувати дотримання принципу рівності прав виборців і таємниці голосування. Спостерігачі ОПОРИ зафіксували спроби видачі бюлетенів без належних документів. Члени ДВК, як правило, припиняли незаконну практику видачі виборчих бюлетенів після зауважень спостерігачів. Проблема полягає в тому, що недотримання порядку видачі виборчих бюлетенів залишається узвичаєною практикою в малочисельних територіальних громадах і не сприймається як порушення не лише зацікавленими виборцями, але й членами комісій. Так, на виборах до Вільської об’єднаної територіальної громади Черняхівського району Житомирської області (дільниця №181143) комісія своїм рішенням легітимізувала незаконний спосіб видачі бюлетеня, дозволивши виборцям голосувати без паспортів. Те, що такі неправомірні дії членів комісій зазвичай знаходять підтримку та розуміння у виборців, вказує на критично низький рівень правової культури громадян і їхньої обізнаності із законом та наслідками його порушення.

Рівень матеріально-технічного забезпечення та пристосованості приміщень виборчих дільниць до голосування залишається незадовільним, що не лише створює додаткові незручності для виборців та членів комісій, але часто унеможливлює дотримання законності процесу голосування (зокрема забезпечення таємниці голосування).

АКТИВНІСТЬ ВИБОРЦІВ

Хоча за даними спостерігачів ОПОРИ виборці не проявляли значного інтересу до виборчого процесу і передвиборча агітація кандидатів (партій) не відзначалася насиченістю заходами й повідомленнями, активність виборців у день голосування на перших місцевих виборах 18 грудня 2016 р. виявилася достатньо високою. Станом на момент закриття виборчих дільниць середня явка виборців склала 47,29%, натомість рекордна явка зафіксована у територіальній громаді Закарпатської області (79,23%).  Дані щодо активності виборців в усіх територіальних громадах Львівської області уточнюються і будуть оприлюднені пізніше.

Попри незначний розголос та увагу в загальнонаціональних ЗМІ до перших місцевих виборів, інтерес виборців до участі в голосуванні міг бути зумовлений бажанням вплинути на формування новостворених представницьких органів об’єднаних громад, наділених ширшими повноваженнями і ресурсами.

Узагальнені показники активності виборців під час голосування на перших місцевих виборах 18 грудня 2016 р. у розрізі регіонів України

Область Явка 20:00
Вінницька 48,70%
Волинська 72,20%
Дніпропетровська 40,49%
Донецька 47,53%
Житомирська 50,81%
Закарпатська 79,23%
Запорізька 42,06%
Івано-Франківська 47,95%
Кіровоградська 49,55%
Луганська 30,90%
Львівська 51,53%
Миколаївська 34,34%
Одеська 63,79%
Полтавська 46,79%
Рівненська 54,31%
Сумська 51,36%
Тернопільська 59,30%
Херсонська 38,15%
Хмельницька 52,16%
Черкаська 47,97%
Чернівецька 42,34%
Чернігівська 48,20%

Активність виборців вказана без врахування об’єднаних даних по Барашівській сільській громаді (Житомирська область),Мостиській міській громаді таЖовтанецькій сільській громаді (Львівська область).

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Центральній виборчій комісії

 • ЦВК та комісіям інших рівнів провести інформаційно-роз’яснювальну роботу та посилити контроль за процесом фінансової звітності суб’єктів виборчого процесу.
 • Забезпечити дієвий контроль за застосуванням законодавства виборчими комісіями на етапі встановлення результатів виборів.

Верховній Раді України

 • Принципи формування виборчих округів мають бути переглянуті, деталізовані та законодавчо врегульовані відповідно до стандартів Венеціанської комісії.

Кандидатам (партіям)

 • Імплементувати внутрішньопартійний механізм регулярного навчання та підвищення кваліфікації членів виборчих комісій, використовуючи експертний потенціал ЦВК та профільних інституцій.

Правоохоронним органам

 • Забезпечити оперативне розслідування порушень на перших місцевих виборах та вчасне інформування громадськості про їхній перебіг і результати.

Органам місцевого самоврядування

 • Завчасно виправити ситуацію з незадовільним станом приміщень та матеріально-технічним забезпеченням виборчих комісій.