Перші місцеві вибори у об’єднаних територіальних громадах із днем голосування 11 грудня 2016 р.  відбулись із дотриманням законодавства України та міжнародних стандартів виборів, а передвиборчі кампанії, як правило, відповідали засадам конкурентності та змагальності. Зафіксовані спостерігачами порушення у більшості громад не мали організованого та системного характеру, хоча і у окремих з них виборчий процес не повною мірою відповідав належним стандартам та вимогам законодавства. Громадянська мережа ОПОРА належним чином задокументувала порушення на перших місцевих виборах 11 грудня 2016 р. і планує забезпечити контроль за відповідними розслідуваннями правоохоронних органів. Досвід проведення перших місцевих виборів знову актуалізує гостру необхідність проведення повноцінної виборчої реформи в Україні, оскільки недоліки законодавства та його застосування є типовими вже протягом багатьох виборчих кампаній.

11 грудня 2016 р. голосування на перших місцевих виборах відбулося у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей. З них 3 є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

Моніторинг виборчого процесу забезпечували 72 довготермінові спостерігачі ОПОРИ та мобільні спостережні групи у кожній з територіальних громад, в яких 11 грудня відбулося голосування.

Висновки ОПОРИ ґрунтуються на результатах довготермінового та короткотермінового спостереження, критеріях та принципах демократичних виборів, які викладено в документах Венеціанської комісії, Копенгагенської конференції та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

ВИСНОВКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ОПОРА ЩОДО ПЕРЕБІГУ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

 • Незважаючи на відсутність фактів централізованого застосування адміністративного ресурсу на користь окремих місцевих організацій політичних партій та кандидатів, посадові особи органів місцевого самоврядування достатньо активно використовували офіційні приводи та місцеві програми розвитку для привернення уваги виборців до власних кандидатур на перших місцевих виборах в об’єднаних територіальних громадах.  Відповідна практика у окремих територіальних громадах ставила під сумнів принцип рівності можливостей для кандидатів, що вимагає продовження експертного та парламентського діалогу щодо зміцнення законодавчих можливостей для попередження зловживань адміністративним ресурсом на виборах.
 • Утворення виборчих округів на перших місцевих виборах в об’єднаних територіальних громадах ще раз продемонструвало недоліки чинного законодавства про місцеві вибори щодо регулювання цього етапу виборчого процесу. Практична реалізація чинних процедур утворення округів супроводжувалася конфліктами між суб’єктами виборчого процесу, а кількість виборців в цих округах суттєво відрізнялася.
 • У деяких територіальних громадах процес реєстрації кандидатів супроводжувався виборчими спорами та судовими оскарженнями, які обмежили агітаційний період для частини кандидатів. У свою чергу, окремі ТВК затягували процес виконання рішень судів щодо питань реєстрації кандидатів, створюючи практичні перешкоди для агітаційної активності останніх.
 • Спостерігачами ОПОРИ зафіксовані випадки здійснення окремими кандидатами передвиборної агітації, яка супроводжувалася наданням виборцям товарів, робіт та послуг, іншими формами матеріального мотивування громадян.  Проблема матеріального заохочення виборців набула особливої гостроти на чергових місцевих виборах 2015 р. і, як засвідчує практика виборів у об’єднаних громадах, досі вона залишається актуальною.
 • На перших місцевих виборах 11 грудня 2016 р. виборчі комісії різних рівнів достатньо масово вдавалися до процедурних порушень, а в низці  випадків до грубих порушень законодавства. Ці проблеми стосувалися як утворення виборчих округів, так і формування складу ДВК, інших аспектів виборчого процесу. При цьому спостерігачі ОПОРИ відзначають гостру необхідність підвищення рівня компетентності членів виборчих комісій, особливо в умовах незначної зацікавленості місцевих організацій партій делегувати своїх представників до комісій під час проведення локальних виборів.
 • Як і на чергових місцевих виборах 2015 р., процес висування кандидатів місцевими організаціями партій не завжди був відкритим для спостерігачів, оскільки збори чи конференції окремих партійних осередків проводилися із недотриманням законодавчих вимог.
 • Кандидати на перших місцевих виборах в об’єднаних територіальних громадах досить часто порушували порядок ведення передвиборної агітації, фіксувалися випадки порушення вимог прозорості та підзвітності фінансування агітаційних витрат.  Але, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів на виборах локального рівня, особливо в сільській місцевості, ці порушення мали обмежений вплив на забезпечення принципу можливостей для кандидатів. У той же час зберігає свою актуальність питання посилення контролю за фінансуванням агітаційних заходів та забезпеченням дієвості санкцій за порушення у відповідній сфері.

ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

Офіційні спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА забезпечили моніторинг перебігу голосування та підрахунку голосів на виборчих дільницях. Результати спостереження виявили низку суттєвих порушень виборчого законодавства під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчих дільницях, що потребує дієвої реакції з боку правоохоронних органів. У той же час виявлені порушення, як правило, були пов’язані із незадовільним рівнем компетентності членів виборчих комісій, недоліками у організації виборів та їх матеріально-технічного забезпечення, низькою поінформованістю виборців та інших суб’єктів виборчого процесу про законодавчі обмеження та процедури. Випадки недотримання вимог законодавства під час проведення голосування та підрахунку голосів не мали системного характеру і, здебільшого, не були пов’язані із намірами незаконно вплинути на результати голосування виборців.

Протягом дня голосування на перших місцевих виборах у об’єднаних територіальних громадах спостерігачі ОПОРИ активно взаємодіяли із правоохоронними органами, офіційним шляхом повідомляючи про можливе вчинення суб’єктами виборчого процесу адміністративних або кримінальних правопорушень. Виявлені спостерігачами ОПОРИ порушення були належним чином задокументовані, що забезпечує можливості для подальшого вивчення обставин і прийняття передбачених законодавством рішень. Зокрема, представниками ОПОРИ безпосередньо на виборчих дільницях було складено 15 актів про виявлення порушення Закону України «Про місцеві вибори», подано відповідні скарги до виборчих комісій та 7 заяв до правоохоронних органів.

Найпоширенішими проблемами у забезпеченні законності та належної організації голосування стало недотримання частиною членів ДВК порядку видачі виборчих бюлетенів, порушення вимог законодавства щодо приміщень для голосування та їх обладнання належною кількістю виборчих скриньок та кабін для таємного голосування, розміщення або розповсюдження агітаційних матеріалів безпосередньо в день голосування, присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях. У поодиноких випадках члени виборчих комісій порушували права офіційних спостерігачів, створюючи для них проблеми із вільним доступом на підготовчі засідання ДВК або у приміщення для голосування.

Спостерігачі ОПОРИ відзначають необхідність посилення інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи щодо недопущення випадків видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення передбачених законодавством документів. Під час голосування 11 грудня було виявлено спроби членів ДВК видавати бюлетені виборцям без пред’явлення останніми документа, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах. Члени ДВК, як правило, припиняли незаконну практику видачі виборчих бюлетенів після зауважень спостерігачів. Натомість у окремих випадках виборчі комісії ігнорували законні вимоги спостерігачів припинити порушення законодавства про місцеві вибори. До прикладу, на виборчій дільниці № 480198 Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади (Вознесенський район Миколаївської області) голова та член ДВК продовжували надавати можливість проголосувати тим виборцям, які не пред’являли передбачених законодавством документів. Офіційні спостерігачі ОПОРИ зверталися до поліції та складали акти про виявлення порушень законодавства із метою припинення незаконної видачі бюлетенів.

Необхідність посилення зусиль із належного навчання членів виборчих комісій засвідчує документально оформлене рішення ДВК дільниці № 050346 Дашівської селищної громади (Вінницька область) видавати бюлетені виборців без пред’явлення паспорта громадянина України. Необхідно зазначити, що спроби отримання чи видачі бюлетенів без пред’явлення виборцем документів також тісно пов’язані із незаконними намаганнями громадян проголосувати замість своїх родичів, що є кримінальним правопорушенням. До прикладу, у Лосинівській територіальній громаді (Чернігівська обл.), на виборчій дільниці № 74458, спостерігачі запобігли незаконному голосуванню виборця, котрий отримав від членів ДВК бюлетені замість іншого виборця, який є його родичем.

Недоліки у адмініструванні виборів у низці випадків призвели до порушення виборчих прав кандидатів та виборців. Зокрема, вже під час голосування було виявлено відсутність одного з офіційно зареєстрованих кандидатів у депутати Лосинівської селищної ради (Чернігівська обл.) у тексті виборчого бюлетеня. Натомість на виборах до Роганської об’єднаної територіальної громади Харківської області бюлетені, призначені для голосування за кандидатів виборчого округу № 4, були доставлені лише на одну з двох дільниць відповідного округу.

Під час голосування на перших місцевих виборах 11 грудня 2016 року спостерігачам ОПОРИ перешкоджали вести законне спостереження за перебігом підготовчих засідань деяких ДВК (Борщівська міська об’єднана територіальна громада, Борщівський р-н, Тернопільська обл., ДВК № 610061; Хрестівська об’єднана територіальна громада, с. Хрестівка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., ДВК № 650555). ОПОРА звернулася до правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності членів ДВК, які перешкоджали діяльності офіційних спостерігачів. Відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України дії членів ДВК мають ознаки кримінального правопорушення.

ОПОРА звернулася до правоохоронних органів у зв’язку із використанням одним із спостерігачів від кандидата списків виборців непередбаченого законодавством зразка, в яких він робив позначки про виборців, що взяли участь у голосуванні та уточнював у членів ДВК прізвище та ім'я відповідних громадян (Литовезька сільська об’єднана територіальна громада, Волинська обл., ВД № 070174). Оперативна група поліції прибула на місце події і провела опитування спостерігача, який здійснював фіксацію участі виборців у голосуванні, та свідків події.

Достатньо масовими були проблеми із матеріально-технічним забезпеченням приміщень для голосування та виборчих дільниць, а також дотриманням вимог Закону України «Про місцеві вибори» щодо кількості виборчих скриньок та кабін для таємного голосування. У окремих випадках дільничні виборчі комісії організовували голосування у приміщеннях, які були в аварійному стані (с. Одарівка, Криничанський район, Дніпропетровська область, ДВК № 120183). Під час голосування та підрахунку голосів виборців на окремих дільницях зникало енергопостачання або воно було нестабільним. Зокрема, ДВК № 120187 (смт Божедарівка, Дніпропетровська область) проводила підрахунок голосів із використанням ліхтарів у зв’язку із відключенням енергопостачання населеного пункту. Протягом дня голосування проблеми із енергопостачанням були зафіксовані й на виборчій дільниці № 230566 у селі Урожайне Токмацького району Запорізької області.

У Херсонській області зафіксована неналежна практика залучення громадських формувань до охорони правопорядку на виборчих дільницях (смт Каланчак, ВД № 650323 та ДВК № 650326), що не передбачено чинним законодавством.

У поодиноких територіальних громадах не повною мірою було дотримано законодавчу заборону проводити передвиборну агітацію після 24 години остатньої п’ятниці перед днем голосування розміщення агітаційних матеріалів у ЗМІ чи в публічних місцях, проведення агітації кандидатами). Крім цього, зафіксовано проведення агітації на підтримку кандидата членом ДВК на виборах Чаплинської селищної ради (Херсонська обл.) під час виконання своїх обов’язків. У той же час відповідні порушення, за оцінками спостерігачів, не були масовими.

Станом на момент оприлюднення Заяви спостерігачі ОПОРИ не зафіксували значних порушень під час підрахунку голосів на виборчих дільницях та транспортування виборчих документів до ТВК.  

 

АКТИВНІСТЬ ВИБОРЦІВ НА ПЕРШИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 11 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Активність виборців на перших місцевих виборах 11 грудня 2016 р. у різних територіальних громадах суттєво відрізнялася, залежно від інтенсивності агітаційної кампанії, політичної конкуренції на місцевому рівні та інших чинників. У той же час для демонстрації загальних тенденцій ОПОРА узагальнила дані щодо активності виборців у розрізі регіонів і вони засвідчують належну зацікавленість громадян у перших місцевих виборах у об’єднаних територіальних громадах, незважаючи на невисоку агітаційну активність кандидатів та відсутність значної уваги загальнонаціональних ЗМІ до перебігу локальних кампаній (див. Таблиця 1). Необхідно також враховувати, що на активність виборців також впливає залучення загальнонаціональних ЗМІ до висвітлення передвиборчих кампаній, чого фактично не було на перших місцевих виборах 2015 р.

Для прикладу, за результатами паралельного підрахунку явки виборців, який на чергових місцевих виборах 2015 р. проводила  Громадянська мережа ОПОРА, активність виборців в межах України тоді становила 46,5% (Режим доступу: www.oporaua.org/novyny/9864-zajava-shchodo-promizhnyh-rezultativ-sposterezhennja-za-chergovymy-miscevymy-vyboramy-2015-roku).

Таблиця 1. Узагальнені показники активності виборців під час голосування на перших місцевих виборах 11 грудня 2016 р. у розрізі регіонів Україні

Вінницька область 57,69%
Волинська область 65,20%
Дніпропетровська область 40,00%
Запорізка область 42,77%
Миколаївська область 39,21%
Одеська область 49,36%
Полтавська область 51,20%
Рівненська область 61,25%
Тернопільська область 45,20%
Харківська область 38,39%
Херсонська область 36,05%
Чернівецька область 36,00%
Чернігівська область 53,14%

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кандидатам і партіям - суб'єктам виборчого процесу 

 • У визначений законодавством строк подати до ТВК остаточні фінансові звіти.

Правоохоронним органам України

 • Забезпечити оперативне розслідування порушень на перших місцевих виборах 11 грудня 2016 р., проінформувавши ЗМІ та громадськість про його результати.

Верховній Раді України

 • Забезпечити на засадах інклюзивності проведення повноцінної виборчої реформи в Україні, включаючи перегляд положень чинного законодавства про місцеві вибори (у тому числі у частині процедур із утворення виборчих округів).

Територіальним виборчим комісіям

 • Забезпечити інформування розпорядників виборчих фондів кандидатів про обов’язок подання проміжних та остаточних фінансових звітів і провести їх належних аналіз на відповідність вимогам закону.

Центральній виборчій комісії

 • Забезпечити дієвий контроль за застосуванням законодавства виборчими комісіями на етапі встановлення результатів виборів.
 • Напередодні голосування на перших місцевих виборах, яке заплановане на 18 грудня 2016 р., надати додаткові роз’яснення виборчим комісіям щодо неприпустимості видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення належних документів і забезпечити необхідне інформування ТВК та ДВК з відповідного приводу.