У листі Центральної виборчої комісії  до обласних, районних, міської, районних у місті Києві територіальних виборчих комісій від 11 серпня 2020 року ЦВК звертає увагу на особливості оплати праці членів виборчих комісій, які здійснюють свої повноваження на постійній основі у серпні.

Помісячний розпис асигнувань загального фонду Державного бюджету за відповідною програмою передбачає виділення субвенції місцевим бюджетам на проведення локальних виборів виключно у вересні-листопаді 2020 року. Натомість обласні, районні, районні в містах, міські ТВК, утворені ЦВК, виконують свої повноваження і у серпні, але робота їх членів, що здійснюватимуть повноваження на постійній основі, не буде оплачена державою. Дана обставина стосується і залучених ТВК спеціалістів, експертів, технічних працівників, які вже мають важливі завдання з підготовки рішень виборчих комісій відповідно до календарного плану виборів.  На поточний момент оплата праці членів ТВК, що здійснюватимуть повноваження у комісії на платній основі, і залучених працівників передбачається з 05 вересня, з моменту офіційного початку виборчого процесу. 

Слід зазначити, що згідно зі змінами до Виборчого кодексу від 16 липня 2020 року формування територіальних виборчих комісій винесено за межі виборчого процесу. До початку виборчого процесу ТВК повинні зареєструвати комісію як юридичну особу, районні ТВК повинні утворити сільські, селищні комісії, а міські ТВК відповідно районні в містах (крім міста Києва) ТВК, провести підготовчу роботу щодо формування виборчих округів. 

З моменту прийняття присяги більшістю членів ТВК до 20 серпня повинна бути забезпечена безперервна  робота  районних та міських (міст  з районним поділом) ТВК по прийому подань щодо кандидатур до складу сільських, селищних, районних в місті ТВК. До 25 серпня має бути проведено жеребкування щодо включення кандидатур до складу сільських, селищних, районних у місті ТВК, сформовано склад комісій та оприлюднено рішення про їх формування.

Крім того, до 30 серпня ТВК повинні визначити орієнтовну середню кількість виборців у багатомандатних виборчих округах, що утворюються у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч, як підготовчий етап утворення багатомандатних виборчих округів. 

Всі ці дії вимагають залучення як членів комісії, які працюють на платній основі, так і залучених спеціалістів та експертів, зокрема щоденної роботи системного адміністратора та діловода, використання комп'ютерної техніки. Рішення щодо формування сільських, селищних, районних у місті виборчих комісій може  оскаржуватися в судах, що вимагатиме залучення комісією юриста. 

Відсутність витрат на територіальні виборчі комісії у бюджетному розписі у серпні місяці тягне за собою неможливість здійснення  Державною казначейською службою відповідної проплати. 

Відповідно до статті 119 Бюджетного кодексу витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів), є нецільовим використанням бюджетних коштів.

Згідно з частиною 7 статті 23 Бюджетного кодексу в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

Громадянська мережа ОПОРА наголошує, що відсутність передбаченого фінансування роботи ТВК до 5 вересня може стати серйозним викликом для належної організації виборчого процесу,  а внесення змін до виборчого законодавства щодо  роботи ТВК до початку виборчого процесу мало би супроводжуватися переглядом строків та порядку визначення бюджетних асигнувань на проведення місцевих виборів.