Публічні консультації є одним з важливих інструментів взаємодії між органами влади та громадянами. Завдяки процесу публічних консультацій органи влади можуть дізнатись позицію громадян та проконсультуватись стосовно важливих питань для того, щоб обрати найкращий сценарій їх вирішення.

Однією з актуальних проблем в Україні є низький рівень цифрової грамотності, що підтверджується дослідженням, яке в 2019 року провело Міністерство цифрової трансформації, адже його результати підтверджують низький рівень цифрової грамотності серед осіб 10-17 років. Згідно з дослідженням, одним із найбільш незахищених сегментів у мережі Інтернет є молодь до 16 років.

У Вінниці розроблена Концепція цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки, метою якої є формування навиків цифрової участі. А одним із пунктів Плану заходів стосовно реалізації Концепції є пункт 1.7 «Формування навиків цифрової партисипації у дітей шляхом проведення тренінгів, семінарів та факультативних занять».  

Відповідно, щоб сформувати рекомендації щодо покращення цифрової грамотності учнів вінницьких шкіл, були проведені публічні консультації, які включали онлайн-опитування (google-форма) та групові обговорення на платформі Zoom.

Впродовж квітня-травня 2020 року відбувалось онлайн-опитування учнів та вчителів і адміністрації шкіл. Загальна кількість респондентів склала 153 особи.

Після цього відбулись три онлайн-обговорення на платформі Zoom зі школярами міста Вінниці, вчителями та адміністрацією шкіл, представниками профільних департаментів ВМР та ІТ-спільнотою. В онлайн-обговореннях взяли участь 67 осіб.

Так, 17 червня було проведено обговорення з вчителями інформатики, адміністрацією шкіл (загальна кількість учасників - 18 осіб + модератор). 18 червня відбулось обговорення з учнями старших класів (9-11 клас) вінницьких шкіл (9 осіб+модератор). 22 червня було проведено спільне обговорення вчителів, адміністрації шкіл та ІТ-фахівців, підприємців. 40 учасників взяли участь в дискусії.

На обговорення були винесені такі питання:

1) Чи відповідає програма інформатики в старших класах охопленню питань стосовно цифрової грамотності, цифрової безпеки та цифрових прав?
Оцініть, будь ласка, від 1 до 10, де 1 повністю не відповідає, 10 – повністю відповідає. Обґрунтуйте, будь ласка, свою відповідь.
2) Які питання стосовно цифрової безпеки потрібно додати до програми навчання?
- Використання антивірусного програмного забезпечення, VPN, TOR
- Хакерські атаки та методи протидії (фішинг, фармінг, USB - інжиніринг)
- Інше (зазначити).
3) Які питання стосовно цифрової гігієни потрібно додати до програми навчання?
- Умови використання спільних публічних мереж (wifi).
- Завантаження додатків, файлів з безпечних ресурсів.
- Загальна поведінка в мережі Інтернет.
- Інше (зазначити).
4) Які питання стосовно цифрових прав потрібно додати до програми навчання?
- Аспекти використання персональних даних.
- Публікація матеріалів в мережі Інтернет (правила публікації в Facebook, Instagram).
- Інше (зазначити).
5) Чи ви знаєте, що таке кібербулінг?
6) Чи ви стикались із ситуаціями шахрайських дій в мережі Інтернет чи інших протиправних дій в мережі Інтернет проти дітей? Якщо так, наведіть приклад.

За результатами публічних консультацій стосовно розвитку цифрової партисипації учнів вінницьких шкіл, у відповідності до пункту 1.7 Плану заходів Концепції цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2025 роки «Формування навиків цифрової партисипації у дітей шляхом проведення тренінгів, семінарів та факультативних занять», пропонується низка рекомендацій:

1. Розробити Програму реалізації Концепції цифрової партисипації Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в частині пункту 1.7 Плану заходів та дорожню карту її впровадження.
2. Розробити навчальну програму цифрової грамотності, цифрової безпеки та цифрових прав та механізм її впровадження під час навчального процесу.
3. Розробити програму стосовно інформування та методів реагування вчителів, батьків та дітей у сфері цифрової безпеки, зокрема кібербулінгу.
4. Створити робочу групу з представників ІТ-середовища та навчального середовища для розробки окремих спільних освітніх проєктів та дорожньої карти їх впровадження.
5. Підготувати концепцію та план впровадження проєкту єдиної регіональної освітньої платформи з існуючим репозитарієм матеріалів для онлайн навчання та можливістю підключення кожної школи до платформи.
6. Створити обмінний банк гаджетів для навчальних потреб представників вразливих груп населення та для окремих навчальних закладів з метою реалізації освітньої діяльності.

Зазначені рекомендації будуть запропоновані для подальшого опрацювання в рамках розробки Програми на реалізацію Концепції цифрової трансформації Вінницької ОТГ до 2025 року.

 
Довідково: Заходи відбувались в межах проєкту «Силабус публічних консультацій», що впроваджується Громадянською мережею ОПОРА та Фундацією «Лабораторія соціальних досліджень та інновацій «Сточня» та дофінансовується за програмою «RITA Зміни в регіоні», яка фінансується Польсько-американським фондом Cвободи та за організаційної підтримки Департаменту правової політики та якості, Департаменту інформаційних технологій та Департаменту освіти Вінницької міської ради