У листопаді ОПОРА продовжувала здійснювати моніторинг передвиборчої ситуації в регіонах України, аналізуючи перебіг та зміст дочасної агітаційної кампанії потенційних кандидатів та пов’язаних з ними політичних партій і організацій. Громадське спостереження ОПОРИ – це тип активної діяльності мережі, спрямований на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів.  Метою спостереження є ідентифікація ключових проблем виборчого процесу, формування доказової бази та запобігання порушенням через комплексний громадський контроль не лише в ході офіційного перебігу виборів, але й у міжвиборчий період.

РЕЗЮМЕ

У 18 з 25-ти регіонів України спостерігалася активна публічна діяльність потенційних кандидатів

Хоча президентська виборча кампанія не вступила в офіційну фазу, інтенсивність та різноманітність публічних заходів за участю рекордно зростаючої кількості потенційних кандидатів дає підстави говорити про повномасштабне розгортання дочасної передвиборчої кампанії. У листопаді 2018 року у 18 з 25-ти регіонів України спостерігалася активна публічна діяльність потенційних кандидатів, що супроводжувалася одночасним використанням різних форм агітаційної роботи.

Зовнішня політична реклама як найбільш популярний у листопаді спосіб комунікації потенційних кандидатів з виборцями поширилася за межі обласних центрів, охопивши також менші населені пункти. Лідерами в цьому сегменті реклами, як і в попередній звітний період, стали Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Андрій Садовий. Дочасна агітаційна активність з використанням зовнішніх рекламних носіїв з боку інших потенційних кандидатів – є менш масштабною за географічним охопленням або взагалі залишається суто регіональною. В інших сегментах дочасної передвиборчої активності (друкована продукція та аудіовізуальні ЗМІ) також домінує Юлія Тимошенко, поряд з Олегом Ляшком, Андрієм Садовим та Петром Порошенком.  

Ключові потенційні кандидати також демонструють високий рівень особистої залученості в дочасну агітаційну кампанію, налагоджуючи безпосередню комунікацію з виборцям та місцевими елітами в ході регулярних регіональних візитів. У листопаді лідером у цьому аспекті дочасної агітації став Олександр Шевченко, який здійснив 11 окремих візитів у межах 9 областей України, позиціонуючи таку активність як внутрішньопартійні праймеріз. 8 областей відвідав Валентин Наливайченко, а в семи побувала Юлія Тимошенко. Порівняно з попереднім періодом, список активних потенційних кандидатів поповнив Арсеній Яценюк, який також достатньо часто відвідував регіони. За кількістю особисто відвіданих населених пунктів у межах областей найбільш інтенсивну дочасну кампанію проводить Олег Ляшко (18 населених пунктів), Валентин Наливайченко (13), Юлія Тимошенко (12) та Олександр Шевченко (11). Разом з тим найбільш насичена програма візитів у листопаді була у Юлії Тимошенко – вона провела найбільшу кількість окремих заходів під час візитів до усіх регіонів (28 заходів).

Під час регіональних візитів потенційних кандидатів також проявляється проблема участі посадових осіб у спільних з ними заходах. Це однаково неприпустимо з точки зору дотримання принципу рівності та політичної нейтральності, незалежно від того, чи така участь носить добровільний характер, чи спричинена використанням можливостей політичного або управлінського впливу на посадовців. Так, наприклад, протягом 5 візитів до різних регіонів України Арсенія Яценюка на його заходах були присутні посадовці високого рівня. Під час візитів до регіонів Юлії Тимошенко – представники низки обласних рад (Львівська, Чернівецька,  Тернопільська області). Випадки залученості посадових осіб місцевих органів влади також фіксувалися під час візитів інших потенційних кандидатів. Залишається актуальним питання чіткого розмежування політичної і посадової діяльності Президента України під час майбутньої виборчої кампанії.

ОПОРА зафіксувала візити в регіони близько 70 осіб

Активність осіб, яких можна розглядати як VIP-агітаторів на користь потенційних кандидатів у листопаді залишилася на тому ж рівні, що й минулого місяця. ОПОРА зафіксувала візити в регіони близько 70 осіб, з яких найбільшу групу (23 особи) складають народні депутати. Абсолютна більшість візитерів здійснила одноразові поїздки. Найчастіше подорожувала Марина Порошенко, яка відвідала 5 регіонів (Івано-Франківську, Київську, Полтавську, Чернігівську і Житомирську області)  у межах презентації програми інклюзивної освіти. За даними спостерігачів, в агітаційних заходах вона участі не брала. Також одним з найактивніших візитерів був Олександр Пономарьов, який відвідав 4 регіони (Тернопільську, Запорізьку, Рівненську і  Чернівецьку області), де дав концерти в рамках публічних заходів за участі Юлії Тимошенко.

З усіх зафіксованих ОПОРОЮ випадків благодійної діяльності з боку партій і кандидатів – потенційних учасників майбутніх президентських і парламентських виборів – близько третина заходів (41 з 144) де-факто супроводжувалася агітацією. Основними суб’єктами, що здійснюють явний чи прихований матеріальний вплив на виборців залишаються місцеві партійні структури і благодійні організації, що пов’язані з народними депутатами і партіями. У розрізі активності потенційних кандидатів у Президенти благодійна діяльність не проводилася безпосередньо за їх участі, але опосередковано такі випадки найчастіше стосувалися електоральних інтересів Петра Порошенка (19 випадків) і Юлії Тимошенко (14 випадків), а також меншою мірою здійснювалися в інтересах Олександра Шевченка (10 випадків) і Андрія Садового (9 випадків).

Разом з тим близько 50% усіх зафіксованих спостерігачами ОПОРИ протягом останніх трьох місяців благодійних заходів проводилися не в масштабах усієї області, а обмежувалися територією виборчих округів народних депутатів.

Хаотичне та неконтрольоване розгортання дочасної агітаційної активності, яка супроводжується нерегламентованими фінансовими витратами, унаочнює проблему відсутності ефективного законодавства, інституційних запобіжників та системи протидії зловживанням і маніпуляціям у контексті фактично нелегальної електоральної активності партій та потенційних кандидатів.  Роз’яснення з боку ЦВК про недопустимі дії та проблемні аспекти виборчого процесу відіграють важливу інформаційну роль, але самі по собі не впливають на зміну усталених практик.

Режим воєнного стану в умовах виборчого процесу

Дискусія про необхідність та особливості введення воєнного стану не супроводжувалася аналізом ризиків та вивченням потреб виборчого процесу.

Реалізація політики воєнного стану протягом 30-денного терміну в 10 областях України може ввійти в суперечність з розгортанням дочасної агітаційної кампанії та процесом підготовки до офіційного старту виборчого процесу з Президентських виборів. Це матиме непрогнозовані наслідки і створює як ризик неможливості дотримання основних прав й реалізації принципів демократичних виборів, так і нівелювання очікуваних ефектів від запровадження воєнного стану в частині забезпечення оборони України та гарантування безпеки населення.

Дискусія про необхідність та особливості введення воєнного стану не супроводжувалася аналізом ризиків та вивченням потреб виборчого процесу в нових правових умовах, з метою одночасного врахування безпекових, політичних та юридичних факторів у контексті проведення поточних перших місцевих виборів у ОТГ та майбутніх Президентських виборів.   

Разом з тим, реакція на конфлікт, спричинений політизацією процесу введення воєнного стану, підтвердила наявність стійкого суспільного переконання щодо важливості закріплення демократичних практик та суспільного запиту на безумовне проведення виборів відповідно до положень українського законодавства й гарантій безпеки.

Дочасна агітація потенційних кандидатів на пост Президента України та політичних партій

У листопаді 2018 року потенційні кандидати на пост Президента України та їхні політичні команди активно проводили серед виборців кампанії на свою підтримку.

У листопаді 2018 року спостерігачі ОПОРИ дослідили інтенсивність дочасних передвиборчих кампаній. Ця оцінка включала аналіз інформації про кількість проведених політичними командами заходів та візитів лідерів, їхньої представленості у сегменті зовнішньої реклами, ЗМІ, розповсюдження друкованих матеріалів та проведення масових заходів.

Узагальнююча оцінка розмаху різних проявів активності майбутніх кандидатів дозволяє говорити про інтенсивний характер кампанії у 18 з 25 регіонів України (АР Крим та м. Севастополь не враховувалися у зв’язку з тимчасовою окупацією). Спостерігачі ОПОРИ визначили інтенсивність дочасних агітаційний кампанії як низьку у Закарпатській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Одеській та Дніпропетровській областях.  Неоднаковий рівень розгортання агітаційних активностей у регіонах був пов’язаний зі специфікою діяльності місцевих організацій партій, періодичністю візитів політичних лідерів, різними обсягами та темпами розміщення політичної реклами у ЗМІ.

ТОП-3 потенційних кандидатів, які масово розміщували зовнішню політичну рекламу: Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Андрій Садовий

Громадянська мережа ОПОРА провела моніторинг активностей потенційних кандидатів у низці сегментів дочасної передвиборчої активності: 1) розміщення зовнішньої політичної реклами; 2) дочасна агітація у аудіовізуальних та друкованих ЗМІ; 3) розповсюдження друкованих матеріалів дочасної агітації.  Спостерігачі оцінили поширеність таких форм де-факто агітації у різних населених пунктах регіонів,  розмах заходів та орієнтовані масштаби розміщеної політичної реклами та розповсюджених матеріалів. Результати дослідження демонструють основні тенденції у розгортанні  кандидатами фактичної передвиборчої кампанії і не повинні сприйматися як всеохоплююча оцінка усіх активностей політичних лідерів. Перелік потенційних кандидатів, діяльність яких відстежувалася, не може вважатися повним.

За даними ОПОРИ, до ТОП-3 потенційних кандидатів, які масово розміщували зовнішню політичну рекламу, входять голова депутатської фракції ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко (масове розміщення зовнішньої реклами у 25 регіонах), Президент України Петро Порошенко (24) та міський голова Львова  Андрій Садовий (18).

Масовим розміщенням зовнішньої політичної реклами Юлії Тимошенко та Петра Порошенка охоплені всі або майже усі регіони України. Спостерігачі ОПОРИ зафіксували поодинокий (не масовий) характер розміщення політичної реклами Петра Порошенка у Запорізькій області, лише у поодиноких випадках зовнішня реклама на користь Андрія Садового розміщувалася у Донецькій, Луганській, Харківській,  Черкаській,  Одеській, Дніпропетровській областях.

Під масовим розміщенням зовнішньої реклами розуміється охоплення цією формою дочасної агітації значної кількості населених пунктів областей, при цьому обсяги розміщення реклами є значними. Поодинокі випадки розміщення зовнішньої реклами або її відсутність не враховувалися. Варто зазначити, що зовнішня реклама у листопаді 2018 року була найбільш популярним засобом комунікації потенційних кандидатів та виборців.

Голова депутатської фракції РПЛ Олег Ляшко (15 регіонів), лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк (13), лідер партії “Основа” Сергій Тарута (12) та голова “Громадянської позиції” Анатолій Гриценко (10) представлені зовнішньою рекламою менше, ніж Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Андрій Садовий. Але їх зовнішня реклама масово розміщена у значній кількості областей (від 15 до 10 регіонів відповідно).  

Низка потенційних кандидатів обмежується масовою зовнішньою рекламою у окремих регіонах. Зокрема, зовнішня реклама одного з лідерів партії “Опозиційний блок” Олександра Вілкула представлена достатньо масово лише у Київській, Луганській, Миколаївській та Полтавській областях і почала з’являтися у місті Києві.   Натомість зовнішня реклама під гаслом “Президент – слуга народу”, яка асоціюється з художнім керівником Студії “95 квартал” Володимиром Зеленським, також масово з’явилася у низці регіонів (Волинська, Івано-Франківська, Київська, Чернігівська, Дніпропетровська області тощо). Незважаючи на нерівномірну представленість політичних лідерів у зовнішній рекламі різних регіонів України,  на даний момент немає достатніх підстав говорити про їх неоднакову зацікавленість здобувати довіру виборців різних макрорегіонів. Відмінності можуть бути пов’язані із локальною специфікою розгортання виборчих структур та діяльності партійних організацій.

Активність потенційних кандидатів у сегменті зовнішньої реклами

Потенційний кандидат Кількість регіонів з масовим розміщенням зовнішньої реклами кандидата  (не враховуються поодинокі випадки розміщення)
Юлія Тимошенко 25
Петро Порошенко 24
Андрій Садовий 18
Олег Ляшко 15
Арсеній Яценюк 13
Сергій Тарута 12
Анатолій Гриценко 10
Володимир Зеленський 5
Олександр Вілкул 4

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували достатньо інтенсивну практику поширення серед виборців друкованих матеріалів дочасної агітації в інтересах окремих політичних лідерів.  

У 18 з 25 регіонів процес розповсюдження друкованих матеріалів ВО “Батьківщина” та Юлії Тимошенко є масовим. За орієнтованими оцінками, ця політична сила найактивніше використовує такий спосіб комунікації з громадянами. Друге місце за активністю у цьому сегменті дочасної агітації займає Андрій Садовий та Об’єднання “Самопоміч”. Політичні сили Олега Ляшка (РПЛ), Арсенія Яценюка (“Народний фронт”), Петра Порошенка (“БПП “Солідарність”) та Олександра Шевченка (УКРОП) дещо менше, але також достатньо масово використовують розповсюдження матеріалів дочасної агітації для взаємодії з виборцями. За кількістю регіонів з масовим розповсюдженням матеріалів дочасної агітації 7 та 8 місце посідають лідер “Національного корпусу” Андрій Білецький та лідер “Громадянської позиції” Анатолій Гриценко.

Активність потенційних кандидатів або їх місцевих команд щодо розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів де-факто агітаційного змісту

Потенційний кандидат Кількість регіонів з масовим розповсюдженням матеріалів (не враховуються поодинокі випадки)
Юлія Тимошенко 18
Андрій Садовий 13
Олег Ляшко 10
Арсеній Яценюк 10
Петро Порошенко 9
Олександр Шевченко 9
Андрій Білецький 7
Анатолій Гриценко 6

На регіональному рівні, за орієнтовними даними ОПОРИ, потенційні кандидати використовують аудіовізуальні ЗМІ (телебачення і радіо) та друковані ЗМІ менш інтенсивно, ніж зовнішню рекламу й розповсюдження друкованих матеріалів. У сегменті дочасної агітації на місцевих телебаченні та радіо найактивніше представлена ВО “Батьківщина” (Юлія Тимошенко), Радикальна партія Олега Ляшка та “Блок Петра Порошенка”. Саме ці потенційні кандидати масово представлені на телебаченні та радіо у найбільшій кількості регіонів.

Активність потенційних кандидатів щодо дочасної агітації у аудіовізуальних ЗМІ (ТБ та радіо)

Потенційні кандидати Кількість регіонів із масовим розміщенням дочасної агітації на ТБ та радіо (поодинокі випадки не враховувалися)
Юлія Тимошенко 9
Олег Ляшко 8
Петро Порошенко 6
Вадим Рабінович 4
Андрій Садовий 4
Анатолій Гриценко 2
Юрій Бойко 2
Олександр Шевченко 2

У сегменті регіональних друкованих ЗМІ найбільше представлені потенційні кандидати Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Олег Ляшко та їхні політичні сили.

Активність кандидатів щодо розміщення дочасної агітації в регіональних друкованих ЗМІ

Потенційний кандидат Кількість регіонів із масовим розміщенням дочасної агітації у друкованих ЗМІ (поодинокі випадки не враховувалися)
Юлія Тимошенко 16
Петро Порошенко 13
Олег Ляшко 7
Сергій Тарута 5
Анатолій Гриценко 4
Вадим Рабінович 3
Олександр Шевченко 3

Оцінювання активностей кандидатів засвідчує розгортання потенційними кандидатами повноцінних агітаційних кампаній до початку виборчого процесу. Ця діяльність є легальною у випадку здійснення витрат на неї із законних джерел фінансування і дотримання інших вимог законодавства. Але практика проведення дочасної агітації потенційними учасниками виборів спричиняє виклики для процесу дотримання принципу рівності умов та прозорості фінансування виборчих та політичних процесів. Якщо один кандидат починає агітацію лише після офіційної реєстрації, то він може перебувати у неконкурентному становищі у порівнянні з кандидатом, який ще до старту виборів і без створення виборчого фонду де-факто провів масштабну кампанію.

Відповідно до Закону України “Про вибори Президента України” передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Виборче законодавство встановлює низку обмежень проведення передвиборної агітації, включаючи заборону здійснювати витрати не з виборчого фонду. Це регулювання, серед іншого, є гарантією забезпечення рівності умов для кандидатів.

Важливою проблемою, яка була спричинена масовою дочасною агітацією, є непрозорість та непідзвітність фінансування заходів потенційних кандидатів. Дочасна агітація проводиться поза межами виборчих фондів, джерела і обсяги витрат на яку залишаються невідомими. Особливо критичною є непрозорість фінансування дочасної агітації суб’єктами, формально незалежними від політичних партій. Партії хоча б зобов’язані комплексно звітувати відповідно до Закону України “Про політичні партії”. Аналогічна звітність не застосовується до неформальних політичних команд, окремих політичних лідерів чи квазі-громадських ініціатив.

Натомість Закон України “Про політичні партії” визначає перелік прав політичних партій, який базується на вільному проведенні ними своєї діяльності у межах, передбачених Конституцією України та Законами України. Партії мають право  викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя, використовувати державні та недержавні засоби інформації. В Україні немає і обмежень за часом та формою для заходів партій або громадських формувань щодо комунікації з виборцями до офіційного старту виборів.  

Враховуючи ознаки невідповідності між дотриманням стандартів рівності умов для кандидатів та масовою дочасною агітацією з боку потенційних кандидатів, 15 листопада 2018 року Центральна виборча комісія зробила  публічну заяву. У цій заяві ЦВК закликала всіх суб’єктів виборчого процесу не вдаватися до дочасної агітації та неухильно дотримуватися загальновизнаних стандартів проведення виборів і створити умови для проведення дійсно змагального процесу. Комісія зазначила про відсутність юридичних механізмів для реагування на дочасну агітацію потенційних кандидатів, але підкреслила ризик порушення принципу рівності між кандидатами (Режим доступу до заяви: http://www.cvk.gov.ua/news/news_15112018.htm).  

ОПОРА відзначає позитивну роль інформаційних роз’яснень ЦВК для актуалізації проблемних аспектів виборчого і міжвиборчого процесу. Незважаючи на безапеляційність деяких положень заяви ЦВК щодо дочасної агітації (назва матеріалу ЦВК – “Дочасна агітація – поза законом”), започаткування практики комунікації Комісії з виборцями з питань дотримання стандартів виборів є важливою ініціативою. Крім цього, ОПОРА закликає Верховну Раду України забезпечити повноцінну виборчу реформу, яка б включала і питання впровадження ефективного контролю за фінансуванням політичних та виборчих процесів в Україні.

Візити потенційних кандидатів на пост Президента України до областей України

ОПОРА традиційно відслідковує візити потенційних та зареєстрованих кандидатів України до регіонів України на етапі дочасної та офіційної передвиборчої кампанії. Цей аспект моніторингу дозволяє встановити особисту залученість політичних лідерів до процесу взаємодії з виборцями, розбудови місцевих виборчих структур та комунікації з місцевими політичними елітами.

За даними ОПОРИ, у листопаді 2018 року найбільшу кількість регіональних візитів здійснив лідер партії “Українське об’єднання патріотів – УКРОП” Олександр Шевченко. Даний потенційний кандидат здійснив 11 окремих візитів, які охопили 9 областей України. Інтенсивність поїздок Олександра Шевченка, як правило, була пов’язана з його участю у внутрішньопартійних праймеріз. Лідер Громадсько-політичного руху “Справедливість”  Валентин Наливайченко у цьому місяці відвідав 8 областей. Народний депутат України Олег Ляшко здійснив 8 окремих візитів на території 6 областей. Натомість лідер ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко відвідала 7 областей. Інші кандидати були менш активними на регіональному рівні (дивись таблицю нижче). Варто зазначити, що у листопаді Президент України, потенційний кандидат Петро Порошенко, здійснив лише дві поїздки. Усі візити Глави держави були здійснені в офіційному статусі. У звітний період регіони достатньо активно відвідував лідер партії “Народний фронт”, колишній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Інтенсивність візитів потенційних кандидатів на пост Президента до областей України

Кандидати Скільки окремих візитів здійснив у регіони Скільки регіонів кандидат охопив хоча б одним візитом
Олександр Шевченко 11 9
Валентин Наливайченко 8 8
Олег Ляшко 8 6
Юлія Тимошенко 7 7
Юрій Бойко 5 4
Юрій Дерев’янко 5 5
Анатолій Гриценко 5 5
Арсеній Яценюк 5 5
Сергій Тарута 4 4
Роман Безсмертний 3 3
Руслан Кошулинський 3 3
Сергій Каплін 3 3
Мішель Терещенко 3 4
Петро Порошенко 2 2
Ілля Кива 2 2
Дмитро Добродомов 2 2
Андрій Білецький 2 1

За кількістю особисто відвіданих населених пунктів найбільш інтенсивну дочасну кампанію проводять Олег Ляшко (18), Валентин Наливайченко (13), Юлія Тимошенко (12) та Олександр Шевченко (11).

Кількість відвіданих потенційними кандидатами населених пунктів під час усіх здійснених у листопаді 2018 році візитів до регіонів

Потенційний кандидат Кількість відвіданих населених пунктів у всіх регіонах
Олег Ляшко 18
Валентин Наливайченко 13
Юлія Тимошенко 12
Олександр Шевченко 11
Арсеній Яценюк 7
Роман Безсмертний 6
Юрій Дерев’янко 6
Руслан Кошулинський 6
Юрій Бойко 5
Анатолій Гриценко 5
Сергій Тарута 5
Петро Порошенко 4
Дмитро Добродомов 4
Сергій Каплін 3
Мішель Терещенко 3
Ілля Кива 2
Андрій Білецький 2
Андрій Садовий 1

Лідер ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко провела найбільшу кількість окремих заходів під час візитів до всіх регіонів (28). Більше 10 окремих заходів провели Олег Ляшко (22), Валентин Наливайченко (20), Арсеній Яценюк (17), Олександр Шевченко (13) та Юрій Дерев’янко (12).

Із метою виявлення фактів порушення посадовими особами принципів політичної неупередженості, ОПОРА оцінила їх залученість до дочасної агітаційної кампанії потенційних кандидатів. У зв’язку з цим, звертає на себе увагу активність колишнього Прем’єр-міністра України, представника партії “Народний фронт” Арсенія Яценюка. Протягом його 5 візитів до різних регіонів України Арсеній Яценюк брав участь у заходах, на яких були присутні посадовці високого рівня.

Зокрема, 7 листопада 2018 року кандидат на пост Президента України Арсеній Яценюк  провів огляд мосту по провулку Об’їздному м. Кропивницький за присутності Міністра інфраструктури Володимира Омеляна та начальника служби автомобільних доріг в Кіровоградській області Вадима Коюденка. У цьому ж обласному центрі Арсеній Яценюк був присутній на спортивному заході у приміщенні факультету фізвиховання ЦДПУ ім. В. Винниченка, який відбувався за присутності Міністра молоді та спорту Ігора Жданова. Натомість 3 листопада Арсеній Яценюк зустрівся з представниками Національної поліції та Державної служби з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Чернівцях. Політик  разом з Міністром МВС України Арсеном Аваковим, головою Національної поліції України Сергієм Князєвим та головою ДСНС України Миколою Чечоткіним презентував нову програму соціального забезпечення для працівників поліції та співробітників ДСНС. Під час перебування у Харкові 24 листопада 2018 року Яценюк проводив зустріч із працівниками Національної поліції України за участі Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та місцевих посадових осіб. За орієнтованими підрахунками Громадянської мережі ОПОРА, 10 з 17 проведених Арсенієм Яценюком заходів у регіонах здійснювалися спільно з посадовими особами різного рівня. Враховуючи відсутність у лідера партії “Народний фронт” посадових обов’язків у органах влади, виникає об’єктивне питання про необхідність чіткого розмежування політичних та офіційних заходів під час відвідування політиком регіонів.

До зустрічей інших потенційних кандидатів іноді також залучались представники місцевої влади. До прикладу, під час візитів до регіонів Юлії Тимошенко на її заходах були присутні представники низки обласних рад (Львівська, Чернівецька,  Тернопільська області). Як правило,ці зустрічі потенційної кандидатки не мали стосунку до діяльності місцевих органів влади. У Миропільській ОТГ Житомирської області міський голова супроводжував народного депутата України, колишнього співголову депутатської фракції “Опозиційний блок” Юрія Бойка. Участь посадових осіб у політичних заходах потенційних кандидатів є легальною у разі, якщо вони не організовані органами влади та проводяться у неробочий час. Але навіть у разі дотримання формальних обмежень посадові особи повинні дотримуватися  засад політичної неупередженості. 

Президент Петро Порошенко протягом листопада 2018 року відвідав Житомирську та Черкаську області, перебуваючи в офіційному статусі. Візити Петра Порошенка включали зустрічі з посадовими особами місцевих органів влади, відвідування військових частин та спілкування з політичним та громадським активом регіонів. У випадку з участю Глави держави у майбутній виборчій кампанії важливо забезпечити чітке розмежування його посадової та передвиборчої активності, що сприятиме  рівності умов і можливостей для кандидатів на пост Президента України.

Кількість проведених потенційними кандидатами окремих заходів під час відвідування населених пунктів усіх регіонів

Кандидат Кількість заходів Кількість заходів за участю посадовців Кількість заходів без посадовців % заходів за участю посадових осіб (посади можуть бути кардинально різної впливовості)
Юлія Тимошенко 28 3 25 11%
Олег Ляшко 22 2 20 9%
Валентин Наливайченко 20 0 20 0%
Анатолій Гриценко 18 0 18 0%
Арсеній Яценюк 17 10 7 59%
Олександр Шевченко 13 0 13 0%
Юрій Дерев’янко 12 0 9 0%
Роман Безсмертний 9 1 8 11%
Руслан Кошулинський 8 2 6 25%
Сергій Тарута 8 1 5 13%
Юрій Бойко 7 3 4 43%
Дмитро Добродомов 7 0 7 0%
Петро Порошенко 6 5 1 83%
Мішель Терещенко 5 0 5 0%
Сергій Каплін 4 3 1 75%
Андрій Садовий 3 0 3 0%
Ілля Кива 2 1 1 50%
Микола Коханівський 2 0 2 0%
Андрій Білецький 2 0 2 0%
Інна Богословська 1 0 1 0%
Євгеній Мураєв 1 0 1 0%

 

Передвиборна благодійна діяльність

В умовах правової неврегульованості явища дочасної агітації цей процес супроводжується не лише неконтрольованим розповсюдженням агітаційної продукції та різними формами публічної активності потенційних кандидатів, але й розгортанням так званої передвиборної благодійності. Метою ОПОРИ на цьому етапі спостереження було проаналізувати інфраструктуру й основні прояви передвиборної благодійності, масштаб та інтенсивність її використання в цілях дочасної агітації.   

В ході попередніх виборчих кампаній передвиборча благодійність масово використовувалася кандидатами як інструмент прихованої агітації у форматі проведення розрізнених одноразових заходів, а також набула інституційно оформлених форм – у вигляді діяльності благодійних організацій. Під час спостереження за перебігом процесу підготовки різних суб’єктів до виборів Президента України протягом вересня–листопада 2018 року, ОПОРА фіксує зростання інтенсивності заходів передвиборчої благодійності в різних формах, у тому числі через активізацію діяльності благодійних організацій (фондів).

З усіх випадків благодійної діяльності з боку партій і кандидатів – потенційних учасників майбутніх президентських і парламентських виборів, близько третини заходів (41 з 144) мають ознаки агітаційних і де-факто повинні розглядатися як дочасна агітація.

Основними суб’єктами, що здійснюють явний чи прихований матеріальний вплив на виборців, залишаються місцеві партійні структури і благодійні організації, що пов’язані з народними депутатами і партіями. Більшість виявлених спостерігачами на цьому етапі кампанії проявів благодійної активності носить несистемний характер і здійснюється головним чином від імені народних депутатів і партій, а не безпосередньо потенційними кандидатами в Президенти. ОПОРА встановила лише опосередкований зв’язок між передвиборчою благодійністю з боку різних громадських і партійних структур та дочасною передвиборчою агітацією потенційних кандидатів у Президенти.

Основною формою політично обумовленої благодійної активності є офіційно зареєстровані благодійні організації, діяльність яких регулюється Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Іншим інституційно активним суб’єктом передвиборчої благодійності виступають місцеві організації політичних партій.

Серед переліку цільових груп – отримувачів допомоги з боку благодійних фондів, ключовою аудиторією є заклади та установи (школи, лікарні, інтернати, соціальні заклади) і меншою мірою фізичні особи.

Надання товарів і послуг є домінуючою формою передвиборної благодійності, тоді як грошова форма допомоги є рідкістю, але також використовується, наприклад шляхом вручення подарункових сертифікатів переможцям різноманітних конкурсів.

Лідером за кількістю реалізованих протягом останнього часу благодійних ініціатив, які мають ознаки агітації, є Закарпатська область (13 випадків), а також Дніпропетровська, Хмельницька і Донецька області. Натомість найменш інтенсивно передвиборча благодійність використовується як технологія дочасної агітації в Рівненській і Сумській областях.

В розрізі активності потенційних кандидатів у Президенти благодійна діяльність не здійснювалася безпосередньо за їх участі, але опосередковано такі випадки найчастіше стосувалися електоральних інтересів Петра Порошенка (19 випадків) і Юлії Тимошенко (14 випадків), а також меншою мірою здійснювалися в інтересах Олександра Шевченка (10 випадків) і Андрія Садового (9 випадків). Зокрема, благодійна активність в інтересах потенційного кандидата Петра Порошенка здійснювалася головним чином місцевими партійними організаціями “БПП “Солідарність” (такі випадки зафіксовані спостерігачами у Донецькій, Вінницькій, Дніпропетровській областях). Також регіональні благодійні заходи проводилися від імені Фонду Порошенка, але без явних проявів агітаційної діяльності.   

Благодійні заходи, що опосередковано використовуються як елемент дочасної агітації в інтересах потенційного кандидата в Президенти Юлії Тимошенко, зазвичай здійснювалися місцевими партійними організаціями або місцевими депутатами, що представляють ВО “Батьківщина” (такі випадки найбільше зафіксовані спостерігачами у Закарпатській та Луганській областях).

Передвиборна благодійність в інтересах потенційного кандидата Олександра Шевченка здійснюється від імені його персонального благодійного фонду, активність якого зафіксована спостерігачами в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях.  

“Самопоміч” вдається до проведення публічних благодійних заходів на регіональному рівні, зазвичай від імені громадського об’єднання, рідше – від імені місцевої організації політичної партії. Ці заходи мають лише опосередкований стосунок до дочасної агітаційної кампанії Андрія Садового.  

Одним з ключових індикаторів того, що благодійна діяльність є електорально обумовленою і носить прихований агітаційний характер в інтересах насамперед депутатів парламенту, є її територіальна концентрація в межах одномандатних виборчих округів, в яких обиралися чинні народні депутати. Близько 50% усіх зафіксованих спостерігачами ОПОРИ протягом останніх трьох місяців благодійних заходів проводилися не в масштабах усієї області, а обмежувалися територією виборчого округу. До переліку чинних народних депутатів, які найбільш системно використовують благодійність в контексті своєї політичної діяльності в окрузі належать:

 • Степан Івахів (БО “Патріоти Волині”, Волинська область);
 • Олег Кришин (БО “Благодійний Фонд Кришина Олега Юрійовича”, Дніпропетровська область);
 • Вадим Нестеренко (БО Благодійний Фонд “Твій Рідний Край”, Дніпропетровська область);
 • Олександр Вілкул (Фонд “Українська Перспектива”, Дніпропетровська область);
 • Борислав Розенблат (“Фонд Родини Розенблат”, Житомирська область);
 • Костянтин Жеваго (“Благодійний Фонд Полтавського Гірничо-Збагачувального Комбінату”, Полтавська область);
 • Дмитро Шенцев (БО “Обласний Благодійний Фонд Дмитра Шенцева”, Харківська область;
 • Дмитро Святаш (БО “Бф “Пересвєт”, Харківська область);
 • Олександр Фельдман (“Фонд Олександра Фельдмана”, Харківська область);
 • Віктор Бондар (Благодійний Фонд “Розвиток Рідного Поділля”, Хмельницька область);
 • Сергій Лабазюк (Благодійний Фонд Сергія Лабазюка “Ми Поруч”, Хмельницька область);
 • Володимир Мельниченко (Благодійний Фонд “Ми Кам’янчани”, Хмельницька область);
 • Роман Мацола (БО Благодійний Фонд “Громадянська Ініціатива Романа Мацоли “Інститут Солідарності Громад”, Хмельницька область);
 • Олександр Герега та Андрій Шинькович (Хмельницька Обласна Громадська Організація “За Конкретні Справи”, Хмельницька область);
 • Валерій Дубіль (Благодійний Фонд “Європа”, Чернігівська область);
 • Сергій Шахов (Політична Партія “Наш край”, Луганська область);
 • Василь Яніцький (“Благодійний Фонд Василя Яніцького Наш край”, Рівненська область);
 • Павло Дзюблик (БО Благодійний Фонд Павла Дзюблика, Житомирська область);
 • Богдан та Ярослав Дубневичі (БО Фонд Братів Дубневичів, Львівська область);
 • Андрій Лопушанський (“Благодійний Фонд імені Лопушанського Андрія Ярославовича”, Львівська область).

Хоча благодійна активність цих депутатів зараз не має помітного впливу на перебіг дочасної агітаційної активності потенційних кандидатів у Президенти, однак такий ризик зберігається. І є особливо небезпечним для реалізації принципу рівних можливостей в умовах майбутніх парламентських виборів та при збереженні чинної паралельної виборчої системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Потенційним суб’єктам виборчого процесу

 • З власної ініціативи оприлюднити обсяги та джерела фінансування заходів дочасної передвиборної агітації.
 • Забезпечити належне розмежування посадової та політичної активності, поважаючи демократичні стандарти конкурентного політичного та виборчого процесів.
 • Завчасно і власними зусиллями забезпечити підготовку потенційних членів виборчих комісій із метою превенції професійної діяльності у сфері адміністрування виборів.

Центральній виборчій комісії

 • Сприяти проведенню масштабної інформаційно-просвітницької кампанії серед виборців щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
 • Посилити стандарти прозорості та відкритості діяльності ЦВК, включаючи завчасне оприлюднення порядків денних та проектів рішень Комісії, стенограм та протоколів її засідань, інших документів.
 • Забезпечувати належне інформування ЗМІ та інших зацікавлених осіб про проведення засідань та інших заходів Комісії, неухильно гарантувати доступ журналістів на публічні заходи Комісії.

Верховній Раді України

 • Невідкладно розглянути на пленарному засіданні урядовий проект Закону України №8270 щодо забезпечення невідворотності покарання за виборчі злочини та подані до нього альтернативні проекти.
 • Оперативно ухвалити зміни до законодавства у сфері відповідальності за порушення виборчого законодавства.
 • Забезпечити розгляд та ухвалення проекту Закону України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян.

Посадовим та службовим особам органів влади

 • Дотримуватися національного законодавства та міжнародних стандартів у сфері попередження незаконного втручання державних службовців до політичного та виборчих процесів.
 • Завчасно провести інформування державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування щодо законодавчих обмежень виборчого процесу.

Правоохоронним органам України

 • Розробити та впровадити міжвідомчі та внутрішньо організаційні механізми координації із метою попередження незаконних проявів під час виборів.
 • Завчасно реалізувати навчальні програми для працівників правоохоронних органів з питань виборчого процесу.