Спостерігачі ОПОРИ оцінили процес закриття виборчих дільниць та процедуру підрахунку голосів виборців на місцевих виборах в Україні на основі репрезентативній для усієї країни кількості ДВК.

За даними спостерігачів, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.  Натомість на місцевих виборах 2015 року порушення порядку були зафіксовані на меншій кількості виборчих дільниць 2,2%, на позачергових парламентських виборах 2019 р. – 3% дільниць. Одним із можливих пояснень показника недотримання порядку підрахунку голосів виборців є застосування на місцевих виборах нових виборчих систем. 

Окремо ОПОРА оцінила наявність кворуму на підсумкових засіданнях ДВК, які здійснювали свої повноваження в умовах пандемії і традиційних для українських виборів проблем формування належного складу таких комісій. За даними спостерігачів, підсумкові засідання ДВК, на яких здійснювався підрахунок голосів, не були повноважними на 2% виборчих дільниць.  На інших дільницях кворум на підсумкових засіданнях ДВК був дотриманий.  Спостерігачі також дослідили виконання ДВК вимог законодавства щодо початку підсумкового засідання відразу після закриття виборчих дільниць, що є важливою умовою для контролю за усім процесом підрахунку голосів. Таку вимогу було порушено на 2,81% дільниць, натомість 97,19% ДВК вчасно розпочала підсумкове засідання. 

Важливим аспектом спостереження ОПОРИ є фіксація фактів перешкоджання  законному підрахунку голосів  виборців з кандидатів, уповноважених осіб організацій партій, довірених осіб кандидатів, спостерігачів  або присутності на підсумковому засіданні сторонніх осіб. За даними організації, лише на 0,83% дільниць мали місце випадки незаконного втручання кандидатів, уповноважених осіб організацій, спостерігачів у процес підрахунку голосів виборців. Зокрема, такі втручання могли проявлятися шляхом свідомого провокування членів ДВК на порушення підрахунку голосів або створення необґрунтованих конфліктів.  На 1,94%  дільниць спостерігачі ОПОРИ виявили сторонніх осіб, які відповідно до Виборчого кодексу не мали право бути присутніми під час підрахунку голосів на виборчій дільниці. 

Лише на 0,66% виборчих дільниць члени ДВК скористалися своїм правом додати окрему думку до протоколу про підрахунок голосів виборців. Це право надається членам ДВК для висловлення незгоди із результатами підрахунку голосів виборців.

На 91,91% дільниць спостерігачі ОПОРИ отримали протоколи про підрахунок голосів, на 8,09% дільниць такі протоколи не були отримані з різних причин.

Таким чином, процес закриття виборчих дільниць для виборців та підрахунок голосів виборців відбувався у достатньо спокійній атмосфері й з дотриманням базових вимог законодавства. Натомість є підстави вважати, що застосування нового законодавства вплинуло на поширення випадків порушення ДВК порядку підрахунку голосів виборців.  

Довідково. Спостерігачі ОПОРИ працюють на 625 виборчих дільницях, рівномірно розподілених по всій країні. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних  симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Максимальна похибка для цього звіту не перевищує 2,41%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо перебігу виборів.