Голосування з обрання депутатів та голів місцевих громад 25 жовтня 2020 року відбувається на 29084 виборчих дільницях і проходить в умовах реалізації безпрецедентних протиепідемічних заходів. Спостерігачі ОПОРИ в цілому позитивно оцінюють перебіг підготовчих засідань і початок голосування, сигналізуючи про окремі процедурні проблеми і організаційні труднощі в роботі дільничних виборчих комісій.  

За інформацією спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, які присутні на репрезентативній для усієї України кількості виборчих дільниць, початок голосування та робота абсолютної більшості виборчих комісій проходять з дотриманням законодавства. 

В рамках підготовки до дня голосування члени дільничних комісій провели ранкові засідання у визначений законодавством спосіб і з чітким дотриманням часових строків (не раніше 7:15) на переважній більшості ДВК. Натомість на 14,3% ДВК підготовчі засідання відбулися дещо раніше встановленого часу, що створило труднощі для суб’єктів виборчого процесу у здійсненні спостереження і контролю за цим етапом виборів.  

На момент проведення підготовчого засідання та відкриття виборчих дільниць офіційні спостерігачі мали можливість безперешкодно здійснювати спостереження за перебігом усіх виборчих процедур. Окремі інциденти, що унеможливлювали для спостерігачів повноцінно здійснювати фіксацію ключових процедур ранкового засідання, трапилися на 1,1% дільничних виборчих комісій. Для порівняння, на чергових місцевих виборах 2015 року така проблема була більш поширеною і проявилася на 3% ДВК.   

 

Виборчі комісії в звичному режимі розпочали свою роботу і громадськими спостерігачами не було зафіксовано критичних проблем з відвідуваністю засідань та організацією процесу голосування. Лише на 1,4% ДВК вчасно не було зібрано кворум на ранковому засіданні. 7% дільничних виборчих комісій не забезпечили ведення протоколу ранкового засідання. На останніх чергових місцевих виборах таке процедурне порушення траплялося так само часто (6,5% ДВК).

Переважна більшість виборчих дільниць (79,9%) відкрилися вчасно, у чітко визначеній законом часовий проміжок. Разом з тим, 19% ДВК розпочали голосування раніше 8:00. В 2015 році таких ДВК було 15% в межах усієї України. В цілому ж в перші години голосування спостерігачі вільно і безперешкодно можуть вести спостереження знаходячись в приміщеннях дільничних виборчих комісій. Разом з тим на 3% ДВК у спостерігачів виникали труднощі у веденні спостереження і слідкуванні за всіма процедурами голосування.   

Спостерігачі ОПОРИ працюють на 625 виборчих дільницях рівномірно розподілених по усій країні. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та симуляцій по роботі у день голосування під час різних можливих ситуацій.

Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Максимальна похибка для цього звіту не перевищує 3,17%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів.

Спостерігачі ОПОРИ працюють на 625 виборчих дільницях, рівномірно розподілених по усій країні. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних  симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Максимальна похибка для цього звіту не перевищує 3,17%. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів.