Громадянська мережа ОПОРА забезпечила незалежне позапартійне спостереження за повторним голосуванням на виборах міського голови, яке відбулось 15 листопада 2020 р. в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янець-Подільському Хмельницької області, Краматорську, Українці Київської області. В усіх містах, крім Українки, повторне голосування відбулося у зв’язку з тим, що під час голосування 25 жовтня жоден з кандидатів не отримав більше 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Вибори міських голів у громадах, кількість виборців в яких 75 тис. і більше, відбуваються за мажоритарною системою абсолютної більшості. Натомість повторне голосування в Українці Київської області було призначено у зв’язку із отриманням двома кандидатами однакової кількості голосів. 

Виборчий кодекс передбачав проведення повторного голосування в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про його призначення. Агітаційна кампанія кандидатів-учасників повторного голосування (“другий тур”), таким чином, була короткою і не супроводжувалась грубими порушеннями законодавства. Напередодні дня голосування кандидати зосередились на агітації у соціальних мережах, що супроводжувалось проявами поширення чорного піару проти конкурентів. Спостерігачі ОПОРИ зафіксували використання частиною кандидатів-учасників повторного голосування прихованої реклами на загальнонаціональних телевізійних каналах. Така практика була пов’язана із підтримкою місцевих кандидатів з боку загальнонаціональних політичних лідерів і вона актуалізувала проблему нерівного доступу кандидатів до ЗМІ та прозорості фінансування передвиборної агітації. Таким чином, протягом короткого періоду передвиборної агітації вдалося уникнути масових проявів підкупу виборців або інших технологій фальсифікації виборів, але забезпечення рівного доступу кандидатів до ЗМІ, підзвітність та прозорість виборчих фінансів залишається актуальним для парламенту завданням реформування законодавства. Гострою залишалась і проблема чіткого розмежування публічної адміністрації та виборчих інтересів кандидатів, які займають впливові посади в органах місцевого самоврядування. 

Напередодні дня повторного голосування 15 листопада Національна поліція України та Служба безпеки України  повідомляли про виявлення та попередження резонансних порушень виборчого законодавства, які потребують подальшого та об’єктивного розслідування. 

ОПОРА відзначає активну роль ЦВК в інформуванні виборців про специфіку організації та проведення повторного голосування, оперативному реагуванні на проблеми в діяльності ТВК. Натомість діяльність ТВК щодо організації повторного голосування супроводжувалась низкою організаційних проблем, зокрема на етапі передачі бюлетенів до ДВК, а також проявами політичної заангажованості членів виборчих комісій. Схожі процеси відбувались і на рівні ДВК, склад яких зазнав суттєвих ротацій. Конфліктність та нестабільність функціонування ТВК і ДВК вимагає широкої дискусії про комплексну реформу системи адміністрування виборів в Україні.

За даними ОПОРИ,  інтегрована явка виборців на повторне голосування у 7 містах України складала 23,9%  (похибка дослідження – 1,4%).  Відповідна інтегрована явка в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.  становила 35,9% (похибка – 1,4 % ), натомість під час повторного голосування на виборах міських голів у 2014 році явка виборців склала 34% (похибка – 1,1%). На активність виборців вплинув розвиток ситуації із поширенням в Україні COVID-19, а також специфіка конкретних  міст щодо інтенсивності передвиборчих кампаній. ОПОРА рекомендує Уряду України та органам місцевого самоврядування посилити інформування виборців щодо впроваджених протиепідеміологічних  заходів  під час виборів, що сприятиме вмотивованості громадян брати участь у голосуванні.  

Типові порушення

У день повторного голосування спостерігачі ОПОРИ здійснювали комплексну оцінку дотримання виборчого законодавства та якості реалізації ключових виборчих процедур на всіх етапах процесу: починаючи з моменту проведення підготовчих засідань і відкриття виборчих дільниць та впродовж усього періоду голосування і в ході підрахунку голосів та транспортування документації ДВК до територіальних виборчих комісій. Безперервне спостереження здійснювалося спостерігачами ОПОРИ в межах репрезентативної для усієї України кількості виборчих дільниць, а саме на 133 виборчих дільницях, рівномірно розподілених по усій країні, де проходило повторне голосування. Розподіл спостерігачів відбувався за випадковою стратифікованою вибіркою. Перед початком спостереження ОПОРА провела для них 2 раунди навчань та спеціальних симуляцій по роботі у день голосування з моделюванням можливих ситуацій та інцидентів. Статистично базоване спостереження ОПОРИ – це незалежна діяльність, що проводиться тільки ОПОРОЮ з наміром надати незалежну інформацію щодо ходу виборів.

Загальна статистика порушень та зловживань (в розрізі різних типів) не надто відрізняється від показників, зафіксованих спостерігачами ОПОРИ на виборах 25 жовтня 2020 року. За загальною оцінкою спостерігачів, протягом повторного голосування на дільницях не було виявлено суттєвих порушень, які могли б вплинути на результати виборів. Разом з тим на момент завершення дня голосування на 10% дільниць (похибка 5,18%) мали місце незначні процедурні порушення. В першому турі такі ж прояви були зафіксовані на 9,4% ДВК (похибка 2,71%).

Найбільш частим процедурним порушенням у день повторного голосування були спроби незаконної видачі дільничною виборчою комісією та отримання виборцем бюлетенів для голосування, зокрема без пред’явлення належних документів (наприклад, на підставі закордонного паспорта). Такі факти не носили масового і повторюваного характеру, але були зафіксовані на 8,39% ДВК в межах всієї України (похибка становить 4,56%). Поширеність таких зловживань не значно зменшилася порівняно з першим туром (фіксувалися на 10,04% ДВК), незважаючи на те, що частина членів ДВК вже мають додатковий досвід проведення виборів, а сам процес голосування є спрощеним. Лояльне ставлення учасників виборчого процесу до ситуацій, в яких ідентифікація виборця з метою видачі бюлетеня відбувається на підставі неформальної комунікації і досвіду знайомств між виборцями і членами комісій (а не паспорта громадянина України), стимулює зневагу до закону і безвідповідальну поведінку з боку самих виборців, а також містить ризики цілеспрямованих спроб сфальсифікувати вибори, використовуючи таку практику.

Іншою поширеною проблемою в день повторного голосування, як і під час першого туру, були зловживання, що проявлялися в спробах розкриття таємниці голосування шляхом фотографування бюлетеня – зафіксовано на 5,19% ДВК (похибка становить 4,56%), а також голосування виборцями за межами кабінки чи демонстрації ними виборчого бюлетеня – зафіксовано на 5,93% ДВК. Статистика випадків фотографування бюлетенів дещо збільшилася порівняно з виборами в першому турі. Тоді такі ж зловживання були зафіксовані на 1,6% ДВК. Небезпека подібних порушень полягає в тому, що вони можуть вказувати на застосування технологій контрольованого голосування (підкупу виборців), тому потребують особливої уваги і реагування з боку правоохоронних органів.

Значно менше проявилася проблема маніпуляцій з бюлетенями під час голосування, зокрема спроби незаконного вкидання бюлетенів (пачками) були виявлені на 0,74% виборчих дільниць (в першому турі – 0,64%). Попри окремі резонансні інциденти із заповненням та підробкою бюлетенів, у цілому це задовільна статистика, адже наслідком наявності надмірної кількості випадків вкидання бюлетенів може стати визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, що в умовах низької явки вплине на результати виборів.

Спостерігачі ОПОРИ в цілому позитивно оцінили перебіг підготовчих засідань і початок голосування. На момент проведення підготовчого засідання та відкриття виборчих дільниць офіційні спостерігачі мали можливість безперешкодно здійснювати спостереження за перебігом усіх виборчих процедур на 97,71% ДВК. Окремі інциденти, що унеможливлювали для спостерігачів повноцінно здійснювати фіксацію ключових процедур на цьому етапі (зокрема недопуск на засідання), трапилися на 2,29% ДВК.

За даними спостерігачів, близько 16% ДВК не дотримались вимог щодо часу проведення підготовчого засідання, на якому мають право бути присутніми офіційні спостерігачі та інші суб’єкти виборчого процесу. Також на майже 10% дільниць члени ДВК не забезпечували введення протоколу засідання, в який, зокрема, вносяться відомості про підготовку процесу голосування. Переважна більшість виборчих дільниць (80,15%) відкрилася вчасно, о 8:00. Тоді як близько 20% ДВК розпочали голосування раніше визначеного законом терміну.

У цілому ж голосування в завершальні години пройшло в безконфліктній атмосфері й було організовано в спосіб, що уможливлював виборцям повноцінно реалізувати активне виборче право. Спостерігачі повідомили, що на 98,46% ДВК не були помітні черги на момент закриття виборчих дільниць, що зумовлено насамперед низькою активністю виборців, а також належною організацією процесу голосування.

Спостерігачі ОПОРИ також оцінили стан реалізації законних процедур на етапі закриття виборчих дільниць та підрахунку голосів виборців як такий, що відповідає базовим вимогам законодавства і організований належним чином.

За даними спостерігачів, на 2,33% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, що значно менше порівняно з першим туром голосування, коли з огляду на одночасне застосування кількох виборчих систем такі проблеми були виявлені на 10,23% ДВК.

Натомість у другому турі більшою мірою проявилася проблема повноважності складу дільничних виборчих комісій на підсумковому засіданні. На 5,19% ДВК (похибка 3,75%) було зафіксовано відсутність кворуму на засіданнях, на яких здійснювався підрахунок голосів, що вимагало оперативного реагування з боку керівництва комісій. У першому турі був відсутній кворум на вечірніх засіданнях 2,08% ДВК. Цього разу традиційна проблема недостатньо професійного відбору та комплектації виборчих комісій посилилася з огляду на об'єктивний вплив епідемічної ситуації, спричиненої поширенням хвороби COVID-19.

Спостерігачі також аналізували виконання ДВК вимог законодавства щодо вчасного початку підсумкового засідання (відразу після закриття виборчих дільниць), що є важливою умовою для контролю за всім процесом підрахунку голосів. Таку вимогу було порушено на 3,1% дільниць, натомість 96,9% ДВК вчасно розпочали підсумкове засідання.

Системних проблем чи повторюваних випадків перешкоджання законному підрахунку голосів виборців з боку кандидатів, уповноважених осіб організацій партій, довірених осіб кандидатів чи спостерігачів виявлено не було, хоча окремі конфліктні інциденти, за повідомленнями спостерігачів, мали місце. 

Так само члени ДВК, за інформацією спостерігачів, не користувалися своїм правом додати окрему думку до протоколу про підрахунок голосів виборців у випадку висловлення незгоди з результатами підрахунку голосів.

Покращилася ситуація з доступом до протоколів про підрахунок голосів виборців. На 96,9% дільниць спостерігачі ОПОРИ отримали протоколи про підрахунок голосів, на 3,1% ДВК такі протоколи не були отримані з різних причин. В першому турі спостерігачам не були надані копії протоколів на 8,09% ДВК.

Активність виборців (за даними Громадянської мережі ОПОРА)

В день повторного голосування 15 листопада 2020 року Громадянська мережа ОПОРА також проводила підрахунок явки виборців на основі статистично репрезентативної для всієї України вибірки дільниць, на яких перебували офіційні спостерігачі організації. Дані фіксувалися станом на 12:00, 16:00 і 20:00.

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах о 20:00 склала 23,9% (похибка – 1,4%). Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 35,9%.

Попередні результати верифікації виявлених порушень

З моменту початку роботи ДВК в день повторного голосування спостерігачі ОПОРИ виявили і верифікували 96 порушень виборчого законодавства та стандартів демократичних виборів. Зокрема, 22 з 96 виявлених порушень стосувалися неналежного матеріально-технічного забезпечення приміщень голосування, вимоги до якого встановлені Виборчим кодексом, постановами ЦВК та урядовим Порядком протиепідеміологічних заходів під час голосування. На окремих дільницях спостерігачі зіштовхнулися із перешкоджанням своїй законній діяльності з боку членів виборчих комісій (7 інцидентів).  Достатньо поширеною практикою була видача виборчих бюлетенів одним членом ДВК, а не двома, що передбачено Виборчим кодексом (13 інцидентів). Особливої уваги заслуговують окремі інциденти із ознаками контрольованого голосування (3 інциденти) та фотографування виборцями своїх бюлетенів (6), голосування за іншу особу або без належних документів (4), перешкоджання виборцям з боку інших спостерігачів (1), порушення процедури підрахунку голосів на дільниці (5).

ДВК достатньо часто допускали процедурні порушення, зокрема членами виборчих комісій не вівся протокол підготовчого засідання (7 інцидентів).  Члени окремих ДВК також вдавалися до внесення до протоколів про підрахунок голосів дати наступного дня із метою збільшення розміру компенсації за їхню роботу (5 виявлених інцидентів).  

З цими та іншими інцидентами можна детально ознайомитись на офіційному сайті Громадянської  мережі ОПОРА.