За попередніми результатами спостереження, ОПОРА констатує високо конкурентний характер місцевих виборів, які в цілому відповідали законодавству України.  Громадяни України мали широкий і різноманітний вибір серед кандидатів (партій), які були забезпечені достатніми умовами і ресурсами для проведення масштабних передвиборчих кампаній. 

Зафіксовані спостерігачами порушення могли суттєво вплинути на результати волевиявлення у конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб’єктами виборчого процесу і вони не були централізовано спланованими у межах країни. При цьому ОПОРА зафіксувала достатньо масові порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти із недотримання порядку ведення передвиборної агітації та спробами підкупу виборців, зловживаннями адміністративними ресурсами та спотвореннями процедури зміни виборчої адреси. Частини таких порушень, зокрема процедурних, можна було б уникнути у разі завчасної підготовки держави до імплементації нового Виборчого кодексу, внесених змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення і належної просвіти членів виборчих комісій, представників політичних партій та виборців. Незважаючи на обмеженість часу для підготовки, ОПОРА відзначає активну позицію Національної поліції України щодо виявлення та попередження виборчих порушень, а також підвищення відповідної кваліфікації своїх співробітників. 

Враховуючи недостатню скоординованість та спланованість протиепідеміологічних заходів під час виборів, державі не вдалося продемонструвати увесь свій потенціал із забезпечення безпеки громадян у кризових умовах. За даними ОПОРИ, заходи протидії захворюваності COVID-19 неоднаково застосовувались у різних регіонах України і часто не мали достатнього фінансового і матеріально-технічного забезпечення. Це засвідчує необхідність здійснення Урядом України детального аналізу отриманого досвіду проведення виборів в умовах пандемії для врахування у майбутньому. 

ОПОРА відзначає зусилля держави, які були докладені для посилення стандартів забезпечення виборчих прав громадян та інклюзивності виборчого процесу. Вагому роль у цьому відіграв український парламент, який запровадив обов’язкові механізми забезпечення рівної участі чоловіків і жінок у виборах та гарантії реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб і внутрішніх трудових мігрантів. Не менш важливим фактором процесу стала і проактивна позиція ЦВК у питаннях забезпечення виборчих прав громадян на рівні підзаконних актів та їхнього практичного застосування, запровадження нових підходів до просвіти виборців. 

На фоні поступу держави в питанні забезпечення виборчих прав окремих груп громадян негативним проявом кампанії стало рішення не проводити вибори у 18 громадах Донецької та Луганської областей (близько 500 тис. виборців), яке не було належним чином обґрунтовано і мало ознаки порушення конституційних прав громадян. На нашу думку, цей виклик для виборчих прав громадян має бути усунутий шляхом невідкладної реакції з боку Верховної Ради України. 

ОПОРА зазначає, що інтенсивна залученість Президента України Володимира Зеленського до агітаційної кампанії партії “Слуга народу” негативно вплинула на просування визнаних демократичних стандартів щодо розмежування державних та партійних інтересів, а також попередження практики зловживань адміністративними ресурсами на різних рівнях. І хоча правові підстави і оцінки такої активності Глави держави залишаються дискусійними, очевидним є факт втрати державою та її центральною владою можливості продемонструвати нові підходи до забезпечення належних стандартів виборів на рівні політичної практики. На аналогічних засадах організація оцінює також ініціативу Президента України провести 25 жовтня 2020 р. неофіційне опитування біля приміщень для голосування. Особливості організації, перебігу і фінансування такого опитування мають потенціал дискредитації у майбутньому інструментів народовладдя в Україні та створюють передумови для суспільно небезпечних маніпуляцій ними широким спектром політичних сил. 

ЦВК реалізувала свої повноваження у сфері місцевих виборів на високому професійному рівні та із дотриманням вимог законодавства України, посиливши свої зовнішні комунікації та просвітницьку активність. В умовах недосконалості виборчого законодавства, Комісії вдалося якісно виконати роз’яснювальну функцію, а також оперативно реагувати на виявлені правові проблеми організації і проведення виборів. Натомість на рівні ТВК та ДВК проявились традиційні проблеми адміністрування виборів в Україні, пов’язані із їхнім нестабільним складом і відповідно з дефіцитом часу для їхнього якісного навчання, низьким рівнем офіційних виплат за роботу членів комісій та збереженням практики політично вмотивованого та тіньового характеру фінансування їх роботи. Перераховані проблеми вчергове демонструють необхідність нових підходів до адміністрування виборів в Україні, які можуть бути сформовані за результатами всебічної і неполітизованої дискусії на рівні профільного комітету парламенту із залученням ЦВК, національних та міжнародних експертів.

Прямий та непрямий підкуп виборців залишався викликом для чесних виборів у окремих громадах, але зміни до Кримінального кодексу України та достатньо активна діяльність Національної поліції України та інших правоохоронних органів в Україні були стримуючим фактором для потенційних зловживань та недобросовісних кандидатів. І хоча ключовим питанням залишається доведення до судових вироків розпочатих розслідувань, місцеві вибори 2020 року засвідчили наявність передумов для покращення ситуації із притягнення до відповідальності винних у виборчих злочинах осіб. Організація планує забезпечити системний громадський контроль за процесом розслідування виявлених порушень на місцевих виборах 2020 р.

ОПОРА звертає увагу правоохоронних органів на необхідність системного розслідування фактів зловживань процедурами зміни виборчої адреси, які могли вплинути на результати виборів в окремих територіальних громадах. Ефективні розслідування таких інцидентів вкрай важливі для унеможливлення у майбутньому організованих зловживань прогресивними процедурами, які впроваджуються державою для належного забезпечення виборчих прав громадян. Результативного завершення вимагають також розслідування інцидентів перешкоджання законній діяльності кандидатів та нападів на окремих з них, які були зафіксовані у різних регіонах України. 

Зловживання адміністративними ресурсами на виборах були вагомим чинником передвиборчої кампанії, враховуючи масове балотування чинних посадових осіб органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Дані зловживання, як правило, мали характер порушення демократичних стандартів функціонування публічної адміністрації і були характерні для представників різних політичних партій. Особливо ця проблема мала гострий характер на виборах міських, сільських та селищних голів, за перемогу на яких змагались чинні посадові особи органів місцевого самоврядування.

Спостерігачі ОПОРИ відзначають відсутність доведених фактів безпосереднього тиску на виборців з боку посадових осіб органів влади, натомість під час виборів владна вертикаль національного, регіонального і місцевих рівнів була диверсифікована між різними політичними силами. При цьому ОПОРА підкреслює, що в умовах нестабільності демократичних інститутів і практик в Україні вимоги до діяльності посадових осіб, зокрема Президента України, не можуть обмежуватися виключно формальними обмеженнями і довільними трактуваннями чинного законодавства. Їхня практична діяльність повинна базуватися на широких стандартах попередження використання адміністративних ресурсів у інтересах окремих політичних сил або кандидатів. Прикладом належних практик та вимог щодо поведінки посадових осіб та державних службовців в умовах виборів може слугувати розроблений ОПОРОЮ з врахуванням демократичних стандартів Кодекс етичної поведінки під час виборів.

Остаточного розв’язання досі потребує проблема недостатньої прозорості та підзвітності виборчих і політичних фінансів, яка гостро проявила себе на етапі дочасної агітації та у межах офіційного виборчого процесу. Інциденти із ознаками незаконної агітації стали найпоширенішим порушенням під час місцевих виборів в Україні, які виявили і верифікували спостерігачі ОПОРИ. Відсутність дієвого контролю за виборчими фінансами, зокрема внаслідок обмеженості можливостей у ТВК і НАЗК, не тільки створювала ризики тіньового фінансування передвиборчих кампаній кандидатів і партій, а й негативно вплинула на дотримання принципу рівності можливостей кандидатів та політичних партій.

Проміжні результати позапартійного спостереження ОПОРИ за місцевими виборами 25 жовтня 2020 року засвідчують необхідність подальшого прогресу України на шляху до повної відповідності демократичним стандартам, незважаючи на конкурентність виборчого процесу і наявність умов для волевиявлення громадян. 

Типові порушення в день голосування

У день голосування 25 жовтня 2020 року Громадянська мережа ОПОРА здійснювала комплексну оцінку дотримання законодавства та перебігу усіх ключових виборчих процедур, починаючи з моменту проведення підготовчого засідання і відкриття виборчих дільниць, впродовж усього періоду голосування і на етапі підрахунку голосів та транспортування документації ДВК до територіальних виборчих комісій. Безперервний моніторинг здійснювався офіційними спостерігачами ОПОРИ на основі репрезентативної для усієї України кількості виборчих дільниць, а його результатом стало узагальнення та представлення статистично достовірних даних щодо ключових проблем та типових порушень виборчого законодавства, а також активності виборців. Станом на ранок 26 жовтня триває спостереження за процесом підрахунку голосів та продовжується збір відповідних даних. 

Основним порушенням, з огляду на кількість зафіксованих випадків, були спроби незаконного отримання виборцем і видачі дільничною виборчою комісією бюлетенів для голосування. Такі факти, що не носили масового характеру, були зафіксовані на 10,04% ДВК в межах всієї України (похибка становить 2,3%). На чергових місцевих виборах в Україні у 2015 році цей тип порушення також був домінуючим, однак проявлявся в значно більшому масштабі – фіксувався на 17,7% ДВК. За оцінками спостерігачів, на 0,29% ДВК такі зловживання носили непоодинокий характер. 

Ще одним так само поширеним типом порушень на дільницях були випадки голосування виборців за межами кабінки для голосування та інша неправомірна поведінка, наслідком якої було розголошення виборцем результатів волевиявлення (наприклад, демонстрація бюлетеня). Такі інциденти траплялися на 7,52% ДВК. В цьому контексті ситуація залишається незмінною, порівняно з 2015 роком, коли на місцевих виборах такі зловживання були виявлені на 7,5% ДВК. Спроби фотографування бюлетенів фіксувалися спостерігачами на 1,6% виборчих дільниць в межах України (в 2015 році виявлено на 1,9% ДВК).

Порівняно з останніми місцевими виборами, дещо менше проявлялася проблема маніпуляцій з бюлетенями в ході голосування, зокрема спроби незаконного вкидання бюлетенів були виявлені на 0,64% виборчих дільниць, тоді як в 2015 році – на 1,5% ДВК. 

Попри численні проблемні інциденти, які фіксувалися ОПОРОЮ протягом дня голосування, на 89,7% виборчих дільниць (похибка 2,71%) спостерігачі не виявили порушень, які, на їхню думку, могли вплинути на результати голосування. Натомість на 9,4% ДВК спостерігачі повідомили про наявність випадків незначних порушень, переважно процедурного типу. Суттєві порушення, за оцінками спостерігачів, були на 0,8% ДВК.

Спостерігачі ОПОРИ в цілому позитивно оцінили перебіг підготовчих засідань і початок голосування, сигналізуючи про окремі процедурні проблеми і організаційні труднощі в роботі дільничних виборчих комісій (пов'язані з друком бюлетенів та інформаційних плакатів, облаштуванням дільниць та матеріально-технічними проблемами). На момент проведення підготовчого засідання та відкриття виборчих дільниць офіційні спостерігачі мали можливість безперешкодно здійснювати спостереження за перебігом усіх виборчих процедур. Окремі інциденти, що унеможливлювали для спостерігачів повноцінно здійснювати фіксацію ключових процедур на цьому етапі, трапилися на 1,1% ДВК. Для порівняння, на чергових місцевих виборах 2015 року така проблема була більш поширеною і проявилася на 3% ДВК. В рамках підготовки до дня голосування члени дільничних комісій провели ранкові засідання у визначений законодавством спосіб і з чітким дотриманням часових строків (не раніше 7:15) на переважній більшості ДВК. Натомість на 14,3% ДВК (похибка 3,17%) підготовчі засідання відбулися дещо раніше встановленого часу, що не мало негативного впливу на хід підготовки для голосування, але створило труднощі для суб’єктів виборчого процесу у здійсненні спостереження і контролю за цим етапом виборів.

Виборчі комісії в звичному режимі розпочали свою роботу і громадськими спостерігачами не було зафіксовано критичних проблем з відвідуваністю засідань та організацією процесу голосування в умовах протиепідемічних заходів. Лише на 1,4% ДВК вчасно не було зібрано кворум на ранковому засіданні. 7% дільничних виборчих комісій не забезпечили ведення протоколу ранкового засідання. Переважна більшість виборчих дільниць (79,9%) відкрилися вчасно, у чітко визначеній законом часовий проміжок. Тоді як 19% ДВК розпочали голосування раніше 8:00.

В останні години голосування, за оцінками спостерігачів, робота виборчих комісій стала більш організованою, а кількість типових процедурних помилок та зловживань зменшилася, порівняно з попередніми годинами. Голосування завершилося в звичному режимі і станом на 20:00 на 97,4% дільниць не спостерігалося черг з виборців чи їх скупчень в приміщеннях ДВК. Тоді як на 2,6% ДВК такі черги фіксувалися. 

Активність виборців у день голосування (за даними Громадянської мережі ОПОРА)

В день голосування 25 жовтня 2020 року Громадянська мережа ОПОРА також проводила підрахунок явки виборців на основі статистично репрезентативної для всієї України вибірки дільниць, на яких перебували офіційні спостерігачі організації. Дані фіксувалися станом на 12:00, 16:00 і 20:00 години. 

Станом на 20:00, за даними ОПОРИ, показник активності виборців у день голосування в межах України становив 35,94% (при похибці 1,14%). На місцевих виборах 2015 року офіційна явка виборців складала 46,5%, а в 2010 році – 48,7%. 

Рекомендації

Національній поліції України

  • Забезпечити системну реакцію на спроби членів ДВК незаконно вносити зміни до протоколів про підрахунок голосів на виборчих дільницях та забезпечити належну безпеку ТВК, відповідальних за встановлення підсумків та результатів виборів. 
  • На регулярній основі інформувати громадян про проміжні результати розслідування правопорушень, виявлених на місцевих виборах в Україні.

Місцевим організаціям політичних партій, кандидатам на місцевих виборах, суспільно-політичним об’єднанням

  • Уникати будь-яких проявів насильства у межах виборчого процесу та не перешкоджати діяльності суб’єктів виборчого процесу. 

Верховній Раді України

  • На законодавчому рівні комплексно врегулювати процес встановлення неможливості проведення національних і місцевих виборів на конкретних територіях, які унеможливлювали ухвалення непрозорих, необґрунтованих або політично вмотивованих рішень.

Партії “Слуга народу”

  • Незважаючи на формальні строки подання звітів до НАЗК, оприлюднити повну інформацію про джерела, обсяги і способи використання коштів на проведення неофіційного опитування за ініціативою Президента України 25 жовтня 2020 року.