Неприбуткова неурядова організація Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа “ОПОРА”» за підтримки USAID (угода про співпрацю №72012123СА0000) оголошує відкритий тендер на закупівлю послуг із проведення соціологічного дослідження щодо медіаспоживання та громадсько-політичної активності українців, які після 24 лютого 2022 року знайшли тимчасовий притулок за кордоном.

До участі в тендері запрошуються соціологічні, дослідницькі компанії/агенції України, які мають позитивний досвід проведення соціологічних досліджень.

Соціологічне дослідження має на меті детально дослідити особливості споживання інформації українцями, які після 24 лютого 2022 року знайшли тимчасовий прихисток за кордоном (у Великій Британії, США, Німеччині, Іспанії, Чехії, Угорщині, Ізраїлі), встановити основні канали отримання ними інформації та визначити рівень їхньої залученості до суспільно-політичного життя України і зацікавленості в ньому. 

Соціологічне дослідження повинне містити такі складники:

 • Соціологічне опитування. Тип: щоденникове онлайн-опитування. Вибірка:  400 респондентів. Період проведення: 7 днів. 
 • Соціологічне опитування. Тип: глибинні інтерв’ю. Кількість: 40.

Запитувані послуги:

 • узгодження із Замовником критеріїв для рекрутингу респондентів;
 • розробка рекрутингового опитувальника для відбору респондентів; 
 • розробка опитувальника-щоденника для щоденного запису респондентом практик споживання медіа;
 • рекрутинг респондентів для участі в дослідженні відповідно до кількості українців що перебувають у визначених країнах. Респонденти будуть відібрані згідно з критеріями для рекрутингу, за погодженими із Замовником;
 • розробка інструкцій щодо заповнення щоденникової анкети та контроль за заповненням анкети протягом 7 (семи) днів;
 • підготовка масиву даних у форматі SPSS із результатами щоденникового опитування;
 • проведення та запис на відео глибинних інтерв’ю;
 • підготовка консолідованого аналітичного звіту за результатами всього дослідження.

За результатами досліджень ОПОРА має намір:

 • встановити особливості поведінки споживання інформації українськими виборцями, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном;
 • з’ясувати роль та особливості використання інтернет-платформ спільного доступу до інформації (соціальних мереж);
 • визначити відмінності та характерні риси поведінки медіаспоживання українців відносно до країни перебування;
 • встановити основні канали отримання інформації про суспільно-політичне життя в Україні;
 • дослідити рівень та шляхи залученості переселенців до суспільно-політичного життя України;
 • з’ясувати потреби українців в отриманні правдивої інформації та забезпеченні інформаційної безпеки. 

Участь у тендері можуть брати юридичні особи, звільнені від сплати ПДВ, та фізичні особи-підприємці (ФОП).

Кінцевий термін подання заявок  –  19 березня 2023 року.

Для участі в тендері необхідно надати заявку, що містить:

 • інформацію про заявника, контактні дані, реєстраційні документи (скановані копії);
 • опис реалізованих аналогічних ініціатив, посилання на проведені дослідження;
 • технічну пропозицію соціологічного дослідження, до якої входять:
  • опис дизайну та реалізації вибірки для соціологічного опитування;
  • короткий опис запропонованих методологій дослідження та очікуваних результатів їх застосування;
  • терміни проведення соціологічного дослідження;
  • цінову пропозицію для кожного із запропонованих етапів соціологічного дослідження (без ПДВ).

Позитивний досвід  проведення соціологічних опитувань та досліджень є головною вимогою. Визначення переможця тендеру відбудеться за такими критеріями: вартість пропозиції, досвід у сфері проведення соціологічних досліджень за кордоном, терміни реалізації,  відповідність заявки умовам проведення тендеру. 

Пропозиції слід надсилати на електронну скриньку [email protected] (тема листа: “Тендер соціологічне дослідження”).

Учасники тендеру отримають e-mail із результатами тендерного конкурсу не пізніше 23 березня 2023 року.

Контактні дані:

Адреса: м. Київ, вул. Грушевського 34а, офіс 93