1. Перевірте статуси своїх заяв в електронному кабінеті.

Для участі у конкурсному відборі, заява повинна мати статус “Допущено до конкурсу” або “Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)” (якщо Ви обирали опцію участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням). Відповідно до листа МОН від 25 липня, вищі навчальні заклади повинні були сьогодні до 10.00 прийняти рішення щодо всіх електронних заяв, які подані до 23 числа включно.  Тож у випадку, якщо Ви подавали електронну заяву раніше і статус вашої заяви і досі “Зареєстровано в Єдиній базі” чи “Зареєстровано у вищому навчальному закладі”, радимо звертатися на електронну пошту МОН -  [email protected] (копію листа можете надсилати до Громадянської мережі ОПОРА - [email protected])

Якщо статус Вашої заяви “Потребує уточнення вступником”, невідкладно надішліть на електронну адресу приймальної комісії інформацію, яка є необхідною для прийняття приймальною комісією відповідного рішенняю.

Якщо Ви подавали електронну заяву 24 липня та пізніше, такі заяви мають бути опрацьовані приймальними комісіями до 27 липня включно.

  1. Перевірте середній бал додатка до атестату

Якщо  при створенні електронного кабінету Ви вказали неточний середній бал додатка до атестату (наприклад, без десятих), або опісля виявили неправильність його обрахунку, - зверніться з відповідним проханням до ВНЗ, який першим опрацьовував вашу заяву. Оскільки лише цей ВНЗ на підставі перерахунку та рішення приймальної комісії має право подати змінені результати до ЄДЕБО. Якщо Ви не маєте можливості з’ясувати який саме це навчальний заклад, зверніться до всіх. Можливо, Вам потрібно буде на електронну пошту приймальної комісії повторно подати скановану копію свого атестату.

Пам’ятайте, що подання недостовірних даних вступником буде підставою для скасування наказу про зарахування.

  1. Перевірте, чи правильні документи завантажені для нарахування сільського коефіцієнту

Якщо Ви претендуєте на коригування  конкурсного балу на сільський коефіцієнт (1,02), перевірте, чи завантажена у Ваш електронний кабінет правильна довідка про реєстрацію у сільській місцевості (форма  додатку №13). У випадку, якщо першочергово ви завантажили документ неправильної форми, надішліть на електронну пошту приймальної комісії кожного ВНЗ довідку правильної форми.

  1. Не шукайте в електронному кабінеті заяви, подані у паперовому вигляді

На жаль, цьогоріч не забезпечено можливості  системи підтягувати у електронний кабінет вступника заяви, подані ним у паперовій формі. Для впевненості, що Ваша заява таки братиме участь у конкурсному відборі Ви маєте мати підтвердження навчального закладу про прийом таких документів (розписка), а також повинні бачити себе у списках вступників на інформаційній системі “Конкурс”.

  1. Перевірте наявність себе в рейтингових списках на сайтах навчальних закладів та в інформаційній системі “Конкурс”. Перевірте свої бали.

За запевненнями Міністерства освіти і науки України сьогодні, 26 липня, у інформаційній системі “Конкурс” буде можливість бачити всі складові конкурсного балу вступника (результати кожного ЗНО, додаткові бали за підготовчі курси, олімпіади, МАН). Тож матимете можливість перевірити правильність відображення своїх даних у рейтингових списках.

  1. Перевірте правильність обрахунку конкурсного балу

Пам’ятайте, що конкурсний бал вступника розраховується інфдивідуально у кожному навчальному закладі, оскільки коефіцієнти, які застосовуються до складових конкурсного балу можуть бути різними. Окрім того, остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (1,00 - у місті Києві, 1,01 - у містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків, 1,03 - Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 - в інших випадках), галузевий (1,03 для поданих заяв з пріоритетом 1 на спеціальності, які передбачені в додатку 4 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках), сільський (1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, та які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

  1. Якщо помилилися при виборі форми навчання (бюджет, контракт, бюджет+контракт).

Якщо при подачі заяви Ви обрали лише позначку “претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення”, однак наразі прийняли рішення, що також хочете претендувати на місця  контрактного навчання (тобто правильною була б позначка - “претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням”), Ви маєте змогу це уточнити. Для цього, можете скористатися правом, передбаченим п.2 розділу Х Умов прийому — подати заяву до приймальної комісії вищого навчального закладу у довільній формі. Така заява має бути прийнята приймальною комісією та долучена до особової справи вступника.

  1. Можливість скасування заяв.

Якщо Ви розумієте, що хотіли б скоригувати виставлені Вами пріоритети, то можете це зробити лише шляхом скасування заяв з певним пріоритетом. Пам’ятайте, що це не дасть можливості переподати заяви з відповідними пріоритетами, зменшить кількість заяв, які братимуть участь у конкурсному відборі. Наприклад, якщо Ви скасуєте заяви з другим та третім пріоритетом, то при наданні рекомендацій система у разі неможливості надання рекомендації за заявою з пріоритетом №1, другою заявою розглядатиме заяву з пріоритетом №4.

  1. Зробіть скріншоти своїх електронних кабінетів

У зв’язку з нестабільною роботою системи, радимо зробити знімки екрана Вашого комп’ютера чи мобільного пристрою, де відображені всі подані Вами заяви та інші дані вступника.

  1. Очікуйте надання рекомендацій на навчання

Відповідно до Умов прийому, списки вступників, які рекомендовані до зарахування за держзамовленням за кожною конкурсною пропозицією повинні бути оприлюднені до 12:00 1 серпня. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій є оприлюднення списків на інформаційних стендах приймальних комісій. Разом з тим, ВНЗ зобов’язані дублювати таку інформацію на офіційному веб-сайті.

В цей час можете ознайомитися з матеріалами, які пояснюють роботу Алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2017 році - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1443383483083115#n400 та http://mon.gov.ua/content/algoritm-vstupu-22-6-17.pdf 

Наталія Радиш, 
координатор освітнього напряму Громадянської мережі ОПОРА
0987658622