Вступна кампанія у 2017 році почалася 29 червня з окремого етапу - реєстрації електронного кабінету, куди вступник завантажує необхідні для вступу документи (додаток до атестату, довідку про право на застосування сільського коефіцієнту і т.д.). Метою винесення цих дій в окремий етап було розведення у часі двох етапів пікового навантаження на Єдину електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Наступний етап - етап подачі електронних заяв - почався 12 липня.

Перші дні обох етапів були очікувано складними. Але проблеми, які виникають і досі та способи їх вирішення є дедалі загрозливішими для стабільності та прозорості вступної кампанії.

Основною причиною такої ситуації є нестабільна робота Єдиної електронної бази з питань освіти, програмне забезпечення для функціонування якої цьогоріч розроблялося приватним акціонерним товариством “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій”. Наказом Міністерства освіти і науки України №827 від 6 червня 2017 року був затверджений Протокол випробування цього програмного забезпечення (далі - ПЗ), де воно визнане таким, що готове до експлуатації: “перевірено документацію на ПЗ, працездатність всіх функцій, модулів та компонентів ПЗ, його робота в системі ЄДЕБО, виконана комплексна перевірка ПЗ, згідно з Методикою та програмою. Недоліки ПЗ, які впливають на працездатність ЄДЕБО, не виявлені. ... ПЗ готове до впровадження в промислову експлуатацію”.

Однак, такі позитивні висновки щодо програмного забезпечення не справдилися. На початковому етапі вступної кампанії стало зрозуміло, що відсутні жодні інструкції щодо роботи в ЄДЕБО. Працівники приймальних комісій мали діяти інстинктивно у неоднозначних ситуаціях. Лише з початку липня почали частково з’являтися роз’яснення щодо окремих функцій ЄДЕБО, а після початку подачі заяв кількість повідомлень про необхідність проведення технічних робіт на сайті подання заяв в електронній формі та ЄДЕБО  почастішали, а інструкція щодо використання функцій ЄДЕБО регулярно оновлюється.

Міністерство освіти і науки України намагається утримати вступну кампанію від провалу своїми листами  - №1/9-393 від 14 липня — дозвіл допуску вступників, які подали заяви для здобуття ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, до складання вступних іспитів, з подальшим внесенням інформації стосовно них до ЄДЕБО. Причиною цього, як вказується у листі є “виникнення технічних помилок під час реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО)”.

Того ж дня, листом №1/9-395 МОН надає дозвіл вступникам, які отримали відмови в реєстрації електронних кабінетів через розбіжності в реєстраційних даних, подавати заяву та документи в паперовій формі. Причиною цього роз’яснення стало також “запровадження нового програмного забезпечення”, яке посилило вимоги до ідентифікації вступників”.

Сьогодні ж, 17 липня, адміністратором  ЄДЕБО (ДП “Інфоресурс”) було анульовано заяви вступників, де конкурсний бал не відображався, а вступникам пропонується повторно подати такі заяви. При цьому, відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсуному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, право скасовувати (анулювати) подану заяву мають лише: (1) вступник до моменту встановлення заяві статусу “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” або “Потребує уточнення вступником”; та (2) вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу “Рекомендовано до зарахування” за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку. Процедури скасування заяв адміністратором ЄДЕБО (як окремим суб’єктом вступної кампанії) не передбачено.

При цьому, кожному вступнику, заяву якого анульовано, навчальний заклад має повідомити про анулювання листом на електронну пошту, а також розмістити відповідне повідомлення в його електронному кабінеті. Пізнішим (в часі) роз’ясненням Інфоресурс інформує, що контакти вступників лише планується надати у загальну таблицю із заявами. Тобто для працівників приймальних комісій значно збільшилось навантаження, а умов для їх виконання лише планується надати. Вступники, у свою чергу, тепер зобов’язані перевіряти свої електронні кабінети частіше, що, очевидно, збільшить навантаження на систему ЄДЕБО і, можливо, призведе до необхідності частіше проводити технічні роботи.

Експерти мережі ОПОРА розуміють, що дії, які вчиняються Міністерством, націлені на стабілізацію ситуації, однак деякі з них збільшують недовіру до ходу вступної кампанії та породжують недовіру до результатів наступного етапу вступної кампанії - надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Громадянська мережа ОПОРА закликає Міністерство освіти і науки України діяти в межах норм, визначених нормативними актами, та не вдаватися до поточного “латання дір” шляхом  створення нестабільних умов як у роботі приймальних комісій, так і для вступників.

За коментарями звертайтесь:

Наталія Радиш, координатор освітнього напряму Громадянської мережі ОПОРА

тел. 0987658622