25 вересня 2013 року на веб-сайті Міністерства освіти і науки було оприлюднено для громадського обговорення проект умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році. Аналізуючи відповідний проект ОПОРА мусить констатувати відсутність будь-яких прогресивних змін, що може означати повторення у 2014 році ряду проблем вступних кампаній 2013 та 2012 років, про які організація повідомляла підводячи підсумки спостереження за процесом відбору до ВНЗ. Разом з тим, вилучення ряду положень, які були присутні в Умовах прийому попередніх років, призведе до обмеження прав абітурієнтів на чесний і прозорий вступ та до збільшення можливостей застосування вишами корупційних схем під час конкурсного відбору. Пропонуємо розглянути найбільш загрозливі норми, запропоновані в проекті документу.

I. Відсутність у міністерському Проекті процедури інформування абітурієнтів про конкурсну ситуацію, а також визначення суб’єкта, відповідального за таке інформування.

Умови прийому 2013

Проект умов прийому 2014

23.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХIV цих Умов, зокрема в інформаційній системі «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХIV цих Умов.

23.6. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІV цих Умов.

Напевно, всі абітурієнти 2013 та попередніх років знають, що ІС «Конкурс» була єдиною системою-першоджерелом, яка містила комплексну, зведену інформацію про подання заяв до вищих навчальних закладів на різні освітньо-кваліфікаційні рівні. Адже отримувала дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, куди реєструвалися усі подані абітурієнтами заяви для участі у конкурсному відборі. Такі відомості ІС «Конкурс» отримувала через ДП «Інфоресурс», який є адміністратором ЄДЕБПО:

123

Заради справедливості потрібно визнати, що ІС «Конкурс» не відображала ідеальної конкурсної ситуації ні в 2012 році (через технічні проблеми Єдиної державної електронної бази з питань освіти), ні в 2013 році, коли в найбільш затребуваний час для отримання інформації (починаючи з 1 серпня) у налаштуваннях ЄДЕБО з’явилася функція «за замовчуванням» - «не відображати статус на vstup.info».

Порівнюючи минулорічні умови прийому та представлений Проект, на перший погляд право на інформацію не обмежується, проте відсутність суб’єкта та процедури інформування наштовхує на невтішні думки. Наявність в Проекті лише норми-зобов’язання про оприлюднення рейтингових списків на веб-сайті вищого навчального закладу (п.15.5), яка була запроваджена в умовах прийому на 2013 рік, не зможе забезпечити відповідне інформування, адже у 2013 році багатьма вишами така норма не виконувалася взагалі, або ж частково - інформація подавалася невчасно чи неточно.

Корисними для абітурієнтів були і ресурси, які, опрацьовуючи дані системи Конкурс, робили зручний для абітурієнтів пошук всіх поданих ним заяв. Саме завдяки роботі таких ресурсів під час вступної кампанії 2013 року було виявлено більше тисячі абітурієнтів, які порушили умови прийому до ВНЗ, а саме: подали від 16 до 29 заяв кожен. Така ситуація, окрім цього, підтвердила і недосконалість ЄДЕБПО, адже відповідно до повідомлення профільного Міністерства, яке є держателем ЄДЕБПО «у разі перевищення дозволеної кількості заяв вступника, введення наступних заяв буде заблоковано».

Тому, очевидним залишається те, що викладена у проекті Умов прийому норма потребує деталізації в частині відображення інформації про вступників, а також – визначення суб’єкта, відповідального за процес.

II. Відсутність у Проекті обов’язку оприлюднювати рішення приймальної комісії на веб-сайті ВНЗ та інформаційних стендах.

Примірне положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України (затверджене Наказом МОНМСУ 9 січня 2013 року, №12), визначає, що приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості. Натомість у п.2.3. Проекту зникла норма про обов’язковість оприлюднення рішень приймальної комісії на стендах та веб-сайті навчального закладу. Залишилася норма лише про те, що усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Через оприлюднення таких рішень абітурієнти могли отримувати необхідну інформацію про хід вступної кампанії. Тому незрозумілими є мотиви вилучення Міністерством освіти і науки такого положення.

Умови прийому 2013

Проект умов прийому 2014

2.3. ... Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.3 Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

III. Надання права випускникам 2008 року брати участь у конкурсному відборі за результатами ЗНО чи за результатами вступних екзаменів у виші.

Як відомо, зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів стало обов’язковою умовою вступу до вищих навчальних закладів, починаючи з 2008 року. Тобто, випускники 2008 і наступних років могли вступати до вузів лише за результатами ЗНО. Проте, Проект надає випускникам 2008 року право обирати чи вступати за результатами ЗНО, чи за результатами вступних екзаменів у виші. Запропонована норма видається необґрунтованою, адже порушує права випускників інших років, а також є способом нівеляції результатів ЗНО під час конкурсного відбору.

Умови прийому 2013

Проект умов прийому 2014

8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2008 році і раніше. Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

IV. Небажання Міністерства затвердити відповідність секцій Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України напрямам підготовки, на які проводиться конкурсний відбір.

Одним з процедурних недоліків вступної кампанії 2013 року була проблема нарахування додаткових балів призерам МАН. Так, у Умовах прийому 2013 року зазначалося, що «призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал (у розмірі 30, 40, 50 балів), якщо секція, у якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, відповідає напряму підготовки згідно з додатком 1 до цих Умов». Таке формулювання було новим, адже у 2012 році право отримати додаткові бали мали особи – переможці конкурсу, якщо вони вступали на напрям підготовки, де профільним є предмет, який був базовим предметом у секції конкурсу МАН. Для прикладу: є дванадцять секцій МАН, де базовою дисципліною може бути «біологія». А отже, вступникам галузі знань медицина (де профільним предметом є біологія) нараховувалися додаткові бали за перемогу у будь-якій секції (навіть якщо це секція ветеринарії та зоотехнії чи секція лісознавства). Затверджені у 2013 році зміни могли б мати позитивний результат, якби Міністерство деталізувало та затвердило відповідність секції напряму підготовки. Натомість ініціатива мала зворотній ефект, адже окремі виші спочатку нараховували додаткові 30/40/50 балів, а в останні дні подачі документів повідомляли про їхнє зняття. В результаті – рейтингова позиція багатьох абітурієнтів значно знизилася. Найбільше від такої ситуації у 2013 році постраждали саме вступники медичних вишів.

Цьогоріч право визначати таку відповідність передано приймальним комісіям. Однак, якщо брати до уваги відсутність норми про обов’язковість оприлюднення рішень приймальних комісій на веб-сайтах чи дошках оголошень, про яку йшла мова вище, видається ймовірною проблема браку достовірної інформації у абітурієнтів 2014 року. За таких умов доцільно було б передбачити, що дані про відповідність секцій мали б стати частиною Правил прийому (одним з додатків), які затверджуються ВНЗ вже у листопаді 2013 р.

Умови прийому 2013

Проект умов прийому 2014

12.3 Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Умов.

12.3 Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність визначається рішенням приймальної комісії.

V. Визначення категорії осіб, які мають право на отримання 60 додаткових балів – особи з числа найкращих інтелектуально обдарованих дітей.

Запропоноване положення є новацією цьогорічного Проекту умов прийому до вищих навчальних закладів. Воно надає право особам, яким встановлено статус інтелектуально обдарованих дітей за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей (на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 467 Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»), отримати додаткові 60 балів до конкурсного балу.

Щодо процедури надання дітям статусу інтелектуально обдарованих. Наказ МОН, який був виданий з метою виконання доручення Президента України від 27 березня 2013 року передбачає заходи для щорічного відбору 100 інтелектуально обдарованих осіб. З цією метою було затверджене Положення про банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей (обидва документи затверджені Наказом МОН № 1236 від 27.08.2013). Отже до банку інтелектуальних досягнень будуть вноситися дані про:

1) осіб, які запатентували винахід;

2) переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчального предмета;

3) переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

4) переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України;

5) переможці Всеукраїнських учнівських турнірів та конкурсів;

6) переможці Міжнародних учнівських турнірів та конкурсів.

Варто зазначити, що особи, які вказані у п.3-5 і так мають право на отримання додаткових балів (30, 40 чи 50 – залежно від ступеня отриманого диплому переможця – ІІІ, ІІ чи І відповідно), а особи, що належать до 2 категорії (і не лише переможці, а й навіть учасники) і так мають додаткові привілеї у вигляді отримання безумовної рекомендації до зарахування, за умови подання сертифікатів ЗНО з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі (за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді).

Також варто зауважити, що наразі не затверджені критерії для оцінки інтелектуальних досягнень дітей. Разом з тим, відповідно до згадуваного вище Положення про експертну раду, її засідання проводяться щороку у першій половині липня. А протокол засідання, підписаний головою та секретарем, разом із списком 100 дітей передається до МОН України для затвердження та прийняття відповідного рішення. Тобто, такий наказ може з’явитися всередині чи навіть вкінці липня, а тому вступники будуть обмежені у часі з подачею документів (яка розпочинається 1 липня).

Відсутність чіткого розуміння за якими критеріями буде проводитися відбір та коли стануть відомі його результати дають підстави сумніватися у необхідності введення такого положення в Проекті. Видається, що доручення Президента мало на меті надання обдарованим дітям можливості для розвитку власного потенціалу, а не для одноразової допомоги у вигляді додаткових 60 балів при вступі у виш. Адже діти, які досягли високих успіхів у вивченні певних предметів чи у винахідницькій (дослідницькій) діяльності і так мали додаткові переваги.

VI. Надання права дослідницьким університетам визначати перелік конкурсних предметів.

Новим також є положення п.7.2. Проекту про право дослідницьких університетів визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. В попередні роки предмети, сертифікати ЗНО, з яких є необхідними для вступу на певну спеціальність визначалися додатком 1 до умов прийому. Так, першим предметом була українська мова і література – єдиний обов’язковий на всі напрями підготовки предмет ЗНО. Другий предмет, вказаний у додатку був обов’язковим, оскільки знання саме з цього предмету є необхідними для опанування обраної спеціальності. Третій предмет абітурієнт міг обрати серед двох зазначених предметів, якщо виш рішенням приймальної комісії не визначив один з них як обов’язковий. Такий додаток пропонується і цього року, однак для університетів, які мають статус дослідницьких, він є необов’язковим. Тому залишається відкритим питання, чи будуть результати ЗНО з української мови та літератури обов’язковими при вступі у ці виші. Для уникнення непорозумінь, Міністерству варто внести відповідні уточнення (про обов’язковість української мови та літератури) до умов прийому на 2014 рік.

Умови прийому 2013

Проект умов прийому 2014

7.2. Для конкурсного відбору осіб,  які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 1 до цих Умов. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 до цих Умов  обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 до цих Умов  або рішенням приймальної комісії вищого  навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

7.2. Для конкурсного відбору осіб,  які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 1 до цих Умов. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 до цих Умов  обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 до цих Умов  або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

Дослідницькі університети мають право визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання; один або два з визначених конкурсних предметів визначаються профільними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, в Україні наразі є 14 дослідницьких університетів:

VII. Відсутність в оприлюдненому документі проекту додатку № 5, на який є посилання в п.6.10 Проекту.

У документі, оприлюдненому Міністерством освіти і науки не пропонується до обговорення додаток № 5 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. Однак якраз до цього документу варто внести деякі доповнення. Зокрема, надати можливість абітурієнту після початку надання рекомендацій до зарахування (1 серпня) скасувати власні заяви. Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований до зарахування у виш, який для нього є пріоритетним, і подав туди оригінали документів на першому етапі, то в нього має бути можливість скасувати всі інші подані ним заяви. Факт скасування такої заяви має фіксуватися у особистому кабінеті вступника. Варто зазначити, що такі побажання надходили на «гарячу лінію» ОПОРИ як від самих абітурієнтів під час вступної кампанії 2013 року, так і від відповідальних секретарів приймальних комісій, опитування яких проводили спостерігачі ОПОРИ по завершенні вступної кампанії 2013 р.

VIII.  Додаток № 1 до проекту Умов прийому на 2014 р. доповнився 35 профілями напряму підготовки «професійна освіта» (код 6.010104)

Після внесення такого доповнення Міністерству варто внести роз’яснення, чи будуть заяви, подані на кілька профілів цього напряму підготовки вважатися однією чи різними заявами, адже напрям підготовки залишається одним і тим же «професійна освіта» (код 6.010104). А відповідно до п.6.2. Проекту абітурієнт може подати заяву не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) в одному ВНЗ. Тобто, чи факт подачі заяв для участі у конкурсному відборі у навчальному закладі, наприклад, на профілі «електротехніка», «охорона праці» та «хімічна технологія» (в межах напрямку підготовки «професійна освіта» (код 6.010104)) буде вважатися однією спробою чи трьома?

Підсумовуючи, варто звернути увагу Міністерства освіти і науки на те, що доповнення чи зміна Умов прийому новими положеннями має містити роз’яснення щодо необхідності внесення таких нововведень, така практика лише сприятиме розумінню громадськістю міністерських ініціатив та прагнень покращити процедури вступної кампанії.

Із позитивних змін, які запропонувало у Проекті Міністерство освіти і науки, можна відзначити:

1.  Внесення положення про те, що при вступі на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб «договір про навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб з боку замовника укладається після надання рекомендації для зарахування на навчання. Оплата навчання здійснюється, після видання наказу про зарахування згідно з договором, укладеним сторонами» (ч.2 п.18.4).

2.  Визначення уніфікованого часу, до якого приймальна комісія повинна приймати документи (18.00 18 липня, 12.00 31 липня – щодо подачі заяв на участь у конкурсному відборі, 18.00 – 4, 7 та 11 серпня – щодо подачі оригіналів документів особами, рекомендованими до зарахування).

Разом з тим, беручи до уваги вищевикладене, Громадянська мережа ОПОРА вважає, що Проект потрібно доповнити такими положеннями:

1. Оскільки в Міністерстві планують відкрити для громадськості частину системи ЄДЕБПО, необхідно чітко визначити, хто і на яких умовах буде інформувати абітурієнтів про конкурсну ситуацію. Гласність таких даних сприяє відкритості, прозорості та чесності перебігу вступної кампанії до вищих навчальних закладів та формуванню довіри в суспільстві до конкурсного відбору загалом.

 2. Поряд із забезпеченням інформування вступників про подання заяв за даними Єдиної бази, обов’язковою умовою відкритості процесу вступної кампанії має стати можливість отримувати частину даних з ЄДЕБПО для інших суб’єктів (громадських організацій, дослідницьких центрів тощо. Наявність різних систем для інформування лише покращить обізнаність абітурієнтів про конкурсну ситуацію.

3. Визначити обов’язковою пріоритетність напрямів підготовки, на які абітурієнт подає заяви у кожному ВНЗ. Так, абітурієнт подаючи заяви на три напрями підготовки у одному ВНЗ повинен визначити пріоритетність цих напрямів. І якщо в першій (другій хвилі) абітурієнт буде рекомендований до зарахування на пріоритетну для себе спеціальність, то приймальна комісія не повинна рекомендувати його на інші, менш пріоритетні для нього спеціальності. Пріоритетність має бути застосована і у тому випадку, коли абітурієнт може бути рекомендований до зарахування у одній хвилі на кілька напрямів підготовки – рекомендацію варто надавати лише на пріоритетний для нього напрям (спеціальність). Це дасть змогу зараховувати за рекомендаціями більшу кількість бажаючих навчатися у виші абітурієнтів. З цією метою варто внести доповнення до інструкції по роботі з ЄДЕБО, які б дозволяли зазначати таку пріоритетність.

4. Обмежити дію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти про результати проходження ЗНО одним роком. Така необхідність викликана самим способом оцінювання результатів тестування. Оцінка абітурієнта є рейтинговою, тобто відображає місце результатів абітурієнта серед результатів інших учасників тестування. А тому зрівняння результатів ЗНО за різні роки не є коректним.

5. Передбачити у розділі 4 Проекту умов прийому норму про неможливість внесення змін до правил прийому у ВНЗ на 2014 рік після закінчення терміну реєстрації осіб для проходження ЗНО у 2014 році.

6. Доповнити розділ ІХ Проекту зобов’язанням ВНЗ вести відеозаписи проведення творчих конкурсів, які проходять в усній формі (виконання пісні, твору, танцю, фізичні вправи). Адже за відсутності задокументованого відеозапису, абітурієнт позбавлений права на апеляцію результату творчого випробування, що підвищує ризик корупції під час вступу.

7.  Доповнити п.9.3 Проекту таким положенням:

Проект умов прийому 2014

Пропозиції

9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від  100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від  100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

«Кінцевий результат творчого конкурсу, який складається з кількох етапів визначається усередненим значенням суми окремих етапів конкурсу (за умови виконання мінімального рівня вимог - не менше 124 (140) балів за кожен з них)».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальний бал, отриманий за творчий конкурс не повинен бути вищим за 200 балів. Адже норма, яка існує зараз дозволяє вишам сумувати результати кожного з етапів творчого конкурсу. Тому максимальний показник творчої успішності іноді сягає 600 балів, що зменшує вагу результатів стандартизованого тестування при вступі на ті напрями підготовки, для яких творчий конкурс є обов’язковим.

Також читайте: Пропозиції в МОН до Проекту умов прийому на 2014 рік

Детальніше:
Наталія Радиш,
юрист кампанії «За прозорий вступ до ВНЗ!»
тел: 032 254 61 63, 097 640 77 90.

Довідково:
Матеріал підготовлено в рамках проекту, який реалізовує Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».