Центральна виборча комісія надала роз’яснення окремих положень законодавства про вибори Президента щодо застосування положень частини 6 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України», які стосуються заборони проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей.

Так, законодавство України розрізняє прямий і непрямий підкуп виборців і встановлює різні види відповідальності за його вчинення. При цьому кваліфікуючою ознакою непрямого підкупу виборців закон визначає його пов’язаність із проведенням передвиборної агітації.

Прямим підкупом виборців вважається пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або вчинення ним будь-яких дій (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної партії або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі). Прямий підкуп є злочином та карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Виборці, які прийняли пропозицію, обіцянку або одержали для себе або третіх осіб неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних із голосуванням, відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального кодексу України також можуть підпадати під кримінальну відповідальність.

Частина 3 статті 160 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність також і за здійснення передвиборної агітації шляхом надання неправомірної вигоди або безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг підприємствам, установам, організаціям, що є непрямим підкупом.

«Аналіз наведених законодавчих норм дає підстави для висновку про те,  що для встановлення факту підкупу виборця у справах як кримінального, так і адміністративного провадження має бути досліджено і встановлено, чи мали місце заклики або пропозиції голосувати за або не голосувати за певного кандидата або згадування його імені», - говориться у роз’ясненні.

Абзац другий частини 6 статті 64 також встановлює обмеження, відповідно до якого забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.

Однак за змістом пункту 3 частини четвертої статті 11, частини першої статті 58 Закону передвиборна агітація є одним з етапів виборчого процесу і полягає в здійсненні будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України.

Враховуючи викладене, участь виборців у здійсненні передвиборної агітації, в тому числі на основі безоплатних договорів на її проведення, є гарантованим Конституцією України правом і не може бути обмежено.

Залучення виборців до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації відповідно до законодавства про вибори можливе лише на безоплатній основі.

При цьому договором на організацію та/або проведення передвиборної агітації та/або розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, за необхідності, може передбачатися відшкодування витрат фізичних осіб, залучених до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації, на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо.

Кошти, сплачені кандидатом на пост Президента України, за таким договором мають бути відображені у Звіті про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форма № 1, додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 січня 2019 року № 3) за кодом статті витрат 1400 «Інші витрати на передвиборну агітацію».

ЦВК також прийняла рішення надіслати постанову щодо роз’яснення Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національному агентству з питань запобігання корупції.