Призначення Центральною виборчою комісією проміжних виборів у 208 окрузі з відтермінуванням публікації цього рішення в загальнодержавних ЗМІ має ознаки довільного трактування виборчого законодавства, а також суперечить попередній практиці призначення виборів.

Так, 5 червня 2020 року ЦВК на своєму засіданні прийняла Постанову № 99, якою у зв’язку зі смертю раніше обраного в окрузі народного депутата  Валерія Давиденка призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 в Чернігівській області на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Вказану Постанову станом на 6 червня оприлюднено на офіційному вебсайті ЦВК, однак у загальнодержавних друкованих ЗМІ офіційно її опублікують лише 26 серпня 2020 року. Своїми діями ЦВК без правових обґрунтувань фактично відтермінувала початок виборчого процесу з проміжних виборів  на три місяці.

Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» рішення про призначення проміжних виборів приймає Центральна виборча комісія не пізніше, як у десятиденний строк із дня дострокового припинення повноважень депутата-мажоритарника. Вибори відбуваються в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування Комісією рішення про їх призначення, а виборчий процес починається на наступний день після опублікування рішення ЦВК.

Законодавство розмежовує терміни «опублікування» та «оприлюднення» рішень ЦВК. В Законі «Про вибори народних депутатів України» йдеться саме про опублікування рішення в друкованих  виданнях. У той час як згідно із Законом «Про Центральну виборчу комісію» оприлюднення постанов ЦВК здійснюється невідкладно на її офіційному вебсайті. Таким чином ЦВК, як того і вимагає законодавство, негайно оприлюднила Постанову № 99 на своєму сайті, однак опублікування в загальнодержавних друкованих ЗМІ суттєво відтермінувала.

Визначення Комісією дати початку виборчого процесу проміжних виборів на власний розсуд відбувається не вперше. Так, під час призначення проміжних виборів в окрузі № 179 (Харківська область), Постанову ЦВК від 13 грудня 2019 року № 1983 про їх призначення на 15 березня 2020 року, спочатку оприлюднили на офіційному вебсайті ЦВК, а вже пізніше, 15 січня 2020 року, опублікували в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Водночас, аналізуючи практику прийняття ЦВК рішень про призначення проміжних виборів протягом 2010 – 2019 років, у жодному з них Комісія самостійно не визначала окремої дати для опублікування, а проміжні вибори призначалися, виходячи з мінімально необхідного (розумного) часу для друку відповідного рішення. 

Громадянська мережа ОПОРА наголошує, що до повноважень ЦВК не належить визначення окремої дати для опублікування рішення про призначення проміжних виборів, тому це повинно відбуватися в розумний строк (найкоротший, без невиправданих зволікань) після прийняття такого рішення.

Прецедентом є залежність опублікування рішення ЦВК, а також організація та проведення виборів від наявності відповідних бюджетних коштів. Встановлення такого застереження також не є повноваженням Комісії.  

Крім того, відсутність у виборців округу № 208 свого представництва у парламенті близько на три місяці не сприяє максимальній реалізації і захисту їхніх виборчих прав. З іншого боку, в умовах нестабільного розвитку ситуації з поширенням епідемії COVID-19 і непрогнозованим трендом щодо пікових показників захворювання,

неврахування цього факту при призначенні виборів створює додаткові ризики для їх організації. 

Призначення проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 208 одночасно з виборами сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів породжує ряд складних проблем адміністративного характеру. Чергові місцеві вибори відбуватимуться за нормами Виборчого кодексу України, а проміжні вибори народного депутата України – Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Рішення про одночасне проведення проміжних парламентських та місцевих виборів без належного обґрунтування такої необхідності не відповідає принципу пропорційності, а засоби для досягнення легітимної мети не є належними, зважаючи на необхідність дотримуватись балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів виборців і цілями держави щодо економії бюджетних коштів.  

Для мінімізації ризиків у подальшому призначати на власний розсуд дату проведення проміжних виборів, необхідно на законодавчому рівні усунути можливість значного розмежування в часі оприлюднення та опублікування рішень ЦВК. У рамках підготовки до другого читання законопроєкту №3485 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», необхідно при напрацюванні змін до Закону «Про Центральну виборчу комісію» включити строки та порядок опублікування постанов ЦВК або передбачити однаковий порядок оприлюднення (опублікування) її актів. 

Заява ОПОРИ щодо призначення ЦВК проміжних виборів у 208 окрузі