17 грудня 2020 року у ЗМІ з'явилась інформація про смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса. ОПОРА публікує юридичний коментар щодо вичерпного переліку дій, які повинні призвести до виборів нового міського голови. Законодавство зобов’язує різні колегіальні органи у встановлені строки взяти до відома факт смерті і відповідно припинити повноваження міського голови, а також призначити позачергові вибори.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 ЗУ “Про місцеве самоврядування” у разі смерті міського голови повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Частина 3 цієї ж статті передбачає, що не пізніш як на 15-й день після смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, тобто секретар ради, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови. Таке клопотання Верховна Рада розглядає не пізніше, ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови, про що парламент згідно з ч. 3 ст. 194 Виборчого кодексу приймає відповідне рішення.

Разом з тим згідно з п. 1 ч. 11 ст. 79 ЗУ “Про місцеве самоврядування” днем дострокового припинення повноважень міського голови в результаті смерті є день прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. Таким чином, згідно з цим законодавчим положенням 90-денний строк для прийняття рішення про позачергові вибори обчислюється від дня прийняття відповідного рішення про взяття факту смерті до відома. Однак цим законодавчим положенням не визначено строки, в межах яких рада зобов'язана прийняти таке рішення, а, отже, через це може затягуватися процес призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови. 

Відповідно до частини 1 статті 5 Виборчого кодексу позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові вибори проводяться двічі на рік - в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Відповідно до частини 1 статті 195 Виборчого кодексу позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня позачергових місцевих виборів.

Отже, якщо Верховна Рада не прийме відповідного рішення про позачергові вибори до кінця січня 2021 року (за 60 днів до 28 березня), позачергові вибори можуть бути призначені вже на останню неділю жовтня.