25 березня Кабінет Міністрів на своєму засіданні продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на території всієї країни з метою запобігання поширенню інфекції COVID-19.

Юридичний департамент Громадянської мережі ОПОРА підготував деталізовану юридичну записку про правові норми та наслідки таких понять, як карантин та надзвичайна ситуація, а також надзвичайний стан, з яким останню часто плутають. Давайте розберемо основні моменти.

Карантин (діє з 12.03.2020)

Це адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Органи місцевої влади можуть:

 • залучати підприємства будь-якої форми власності до ліквідації епідемії;

 • тимчасово використовувати майно (транспорт, будівлі, обладнання тощо) організацій будь-якої форми власності для протиепідемічних заходів з подальшим повним відшкодуванням витрат;

 • встановлювати особливий режим в’їзду/виїзду на територію карантину, проводити огляд речей та вантажів, створювати контрольно-пропускні пункти тощо;

 • запроваджувати більш жорсткі вимоги якості виробництва та продажу продуктів харчування і питної води.

Також на території карантину органи місцевого самоврядування створюють спеціалізовані заклади охорони здоров'я з особливим протиепідемічним режимом та обов'язковою госпіталізацією хворих та ізоляцією контактних осіб.

Надзвичайна ситуація (діє з 25.03.2020)

Обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Права:

 • отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події (у т. ч. у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху);

 • забезпечення засобами захисту;

 • звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту;

 • участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків у складі добровільних формувань;

 • отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

 • соціальний захист і відшкодування заподіяної шкоди життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;

 • медична допомога, соціально-психологічна підтримка та медико-психологічна реабілітація у разі отримання фізичних і психологічних травм.

Обов'язки:

 • дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

 • дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

 • вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

 • повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;

 • у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;

 • дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

 • виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

Надзвичайний стан* (станом на 25.03.2020 в Україні НЕ введений)

Особливий правовий режим, що обмежує певні конституційні права людей та надає додаткові повноваження органам державної влади. Надзвичайний стан оголошується у разі наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

Можуть бути запроваджені такі заходи:

 • особливий режим в'їзду/виїзду, а також обмеження свободи пересування по території;

 • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

 • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

 • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

 • заборона страйків;

 • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб;

 • особливий порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;

 • у разі неналежного виконання своїх обов'язків усунення від роботи керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки, та покладення тимчасового виконання обов'язків зазначених керівників на інших осіб;

 • зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;

 • мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат;

 • встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів;

 • тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань тощо.

Також, з метою ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, у мирний час може здійснюватися цільова мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються в указі Президента України про введення надзвичайного стану.

Варто зазначити, що в умовах надзвичайного стану не може бути змінена Конституція та законодавство, що регулює питання проведення виборів, референдумів, обмеження прав і повноважень народних депутатів України. На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України.

Поширене запитання

Карантин

(діє з 12.03.2020)

Надзвичайна ситуація

(діє з 25.03.2020)

Надзвичайний стан*

(станом на 25.03.2020 в Україні НЕ введений)

Що це?

Адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.

Особливий правовий режим, що обмежує певні конституційні права людей та надає додаткові повноваження органам державної влади.

Чим регулюється?

Конституція України;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

Закон України «Про санітарне та епідемічне благополуччя»

Конституція України;

Кодекс цивільного захисту України

Конституція України;

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»

Хто запроваджує та скасовує?

Кабінет Міністрів за зверненням Міністерства охорони здоров'я за поданням головного державного санітарного лікаря України.

Кабінет Міністрів, а якщо на окремих територіях, то й Рада міністрів АРК, обласні, Київська чи Севастопольська міські державні адміністрації.

Указ Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою. Пропозицію щодо його введення вносить Кабмін.

Чи відповідають такі заходи Конституції України?

Скасування міжміського, міжобласного сполучення, заборона в'їзду, виїзду за кордон в певній мірі обмежують право на свободу пересування. Але в певних місцевостях це право може підлягати обмеженням, якщо встановлено законом і виправдано суспільними інтересами в демократичному суспільстві.

Не можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, крім випадків, визначених Конституцією України.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності  з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається в умовах надзвичайного стану.