За даними Мінсоцполітики України ще з 90-х років минулого століття кількість осіб із інвалідністю зросла майже вдвічі. На сьогодні приблизно 6% українців мають інвалідність.

Під час моніторингу місць для голосування на президентських виборах цьогоріч в Івано-Франківській області ми зафіксували факти дискримінації щодо людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Прояви дискримінації полягали в нерівному доступі до виборчих дільниць цих груп населення через:

- розміщення виборчих дільниць на других поверхах будівель;

- відсутність пандусів при вході до приміщень в яких розташовані дільниці;

- недостатнє або відсутнє на більшості дільниць додаткове освітлення для людей зі слабким зором;

- встановлення кабінок для голосування, які містять пороги, що перешкоджає вільному доступу до кабінок людей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках.

Щоб отримати повну картину ситуації із доступом маломобільних груп населення до виборчих дільниць в Івано-Франківській області, ми також надіслали інформаційні запити до міських рад та до РДА Прикарпаття. У запитах, зокрема, питали інформацію про виборчі дільниці, які розташовані вище першого поверху, про обладнання виборчих дільниць пандусами та кнопками виклику, а також про відповідність дільниць санітарним нормам.

Розглянемо детальніше ситуацію щодо поверхів розміщення залів для голосування в містах Івано-Франківської області.

Тривожні тенденції

В Івано-Франківську (ТВО №83) утворено 102 виборчі дільниці. А якщо врахувати виборчі дільниці сіл, які підпорядковані Івано-Франківській міській раді, то загалом – 111 виборчих дільниць.

У 20 зали для голосування розташовані вище першого поверху, з них на двох дільницях зали для голосування взагалі розміщені на третьому поверсі. На 8 з 20 виборчих дільниць при вході розташовані пандуси. На інших дільницях пандуси чи ліфти неможливо встановити «через конструктивні властивості приміщень».

У Калуші (ТВО №85) зала для голосування розташована вище першого поверху в майже половині виборчих дільниць – 12 з 27. Шість виборчих дільниць обладнані пандусами.

У Коломиї (ТВО №88) приблизно на третині виборчих дільниць (9 з 32 дільниць) зали для голосування розташовані вище першого поверху. Жодна з них – не в приміщенні школи чи дитячого садка: здебільшого, це установи, які не підпорядковані міській раді.

«Приміщення для голосування у 19 закладах, де розміщені дільничні виборчі комісії, здебільшого, відповідають встановленим вимогам та, відповідно, доступні для осіб із інвалідністю», - йдеться у відповіді на запит за підписом секретаря Коломийської міської ради Олега Романюка. Він запевнив, що з керівниками установ та організацій, де є проблеми із доступом до приміщень для маломобільних груп, було проведено зустріч, на якій обговорили можливість встановлення пандусів чи перенесення зали для голосування на перший поверх.

У Долині (ТВО №86) 2 з 9 виборчих дільниць розташовані на другому поверсі. Пандусом обладнана лише одна виборча дільниця, не з числа тих, які розміщені вище першого поверху.

У Тлумацькій ОТГ (ТВО №84) 2 з 16 виборчих дільниць розміщені вище першого поверху.

У Косові (ТВО №89), Надвірній (ТВО №87), Богородчанах (ТВО №87), Рогатині (ТВО №85), Яремчі (ТВО №87) – по одній виборчій дільниці, в яких зали для голосування розміщені вище першого поверху. При цьому, як вказано у відповідях на запит, у Косові та Богородчанах усі виборчі дільниці обладнані пандусами, в Яремчі – пандусами або кнопками виклику, в Рогатині – усі виборчі дільниці оснащені кнопками виклику.

У Болехові, Рожнятеві та Тисмениці всі зали для голосування на виборчих дільницях розташовані не вище першого поверху.

У Надвірній зала для голосування на другому поверсі розташована лише на одній виборчій дільниці.

Чому так відбувається і чи можна це змінити?

«Забезпечення приміщень виборчих дільниць відповідно до вимог чинного законодавства ускладнюється з кожним роком, - йдеться у відповіді на інформаційний запит за підписом керуючого справами виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Ігоря Шевчука. – Кількість виборців зростає, а спорудження адміністративних приміщень в останні роки практично не здійснювалася. Для дотримання вимоги щодо максимально граничної кількості виборців на виборчих дільницях (не більше 2500 осіб), доводиться створювати по 2-3 дільниці у навчальних закладах міста».

Він зазначає, що для керівників установ законодавчо не передбачено зобов’язань щодо утримання приміщень, в яких створені постійні виборчі дільниці. «Немає заборони їх перепланування, дотримання вимог щодо матеріально-технічного забезпечення, облаштування пандусів. Усі фінансові питання залишаються виключно в компетенції органів місцевого самоврядування, хоча частина виборчих дільниць знаходяться в установах іншого підпорядкування», - йдеться у відповіді на запит.

Між тим, створення реального безбар’єрного простору для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп є однією з першочергових вимог у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та Угоди про Асоціацію з ЄС.

У статті 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» зазначається,  що, відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України, всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Форми дискримінації з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються.

Аналогічна норма визначена Конвенцією Про захист прав людини та основоположних свобод: «Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою. .Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1» (Стаття 1 Протоколу №12).

Стаття 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав осіб з інвалідністю щодо включення до суспільного життя нарівні з іншими громадянами».

Обов’язок органів влади забезпечити дотримання прав людей з інвалідністю закріплений і в статті 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю: «Щоб надати особам з інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й всебічно брати участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах. Ці заходи, які включають виявлення й усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступності, повинні поширюватися, зокрема: a) на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні об'єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні установи та робочі місця; b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні служби та екстрені служби».

Зорян Пілянський,

громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Івано-Франківській області

Активність мережі омбудсменів із захисту виборчих прав ОПОРИ підтримано ЄС ombudsman.oporaua.org/about_project