Під час виборів президента України 2019 року суди Одеської області розглянули 26 справ про адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства.

Так, суди розглянули:

  • 18 справ по статті 212-13 КУпАП, по яким притягнуто до адміністративної відповідальності 13 осіб, 4 провадження закрито, одно повернуто на доопрацювання;
  • 4 справи по ст.212-15 КУпАП, з яких усі повертались на доопрацювання,  потім провадження по ним закрито у зв’язку з закінченням строком притягнення до адміністративної відповідальності;
  • 2 справи по ст.212-10 КУпАП, з яких 1 особа визнана винною у скоєнні правопорушення, одна справа повернута на доопрацювання;
  • 2 справи по ст.212-14 КУпАП, по яким усі особи притягнуті до відповідальності.

Аналізуючи постанови судів у справах по ст.212-13 КУпАП, видно,  що в усіх справах правопорушник визнавав себе винним та не заперечував проти притягнення до відповідальності. 

Однак навіть і у таких випадках суд виносив рішення про відсутність складу правопорушення (справа №509/375/19 http://reyestr.court.gov.ua/Review/79495847, справа № 497/119/19 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79515893).

Усі протоколи по ст.212-13 КУпАП складались на працівників рекламних агенцій, друкарень та подібних підприємств. Жодного протоколу про адміністративне правопорушення не складено на замовника друкованої продукції.

Працівники Овідіопольського відділу Національної поліції склала на бухгалтера ТОВ «Чорний квадрат» протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-13 КУпАП України.  Провадження по цієї справі суд закрив  за відсутністю складу злочину (справа № 509/679/19 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80001600). Орган, що складав протокол про адміністративне правопорушення, невірно встановив особу, відповідальну за друк та розповсюдження друкованої продукції та не зібрав жодного доказу, що особа скоїла правопорушення.  

Є випадок, коли працівники Приморського відділку національної поліції м. Одеса, складаючи протокол про адміністративне правопорушення, не конкретизували, у чому обвинувачується особа, не вказали у протоколі про адміністративну відповідальність частину ст.212-13 КУпАП. Цей протокол суд повернув на доопрацювання (Справа № 522/1932/19 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81186710).

В іншому випадку суд закрив провадження, оскільки, як письмово пояснила особа,   друковані матеріали передвиборної агітації встановлювались до офіційної реєстрації кандидата у президенти, тому не може містити у собі відомості про установу, тираж (Справа №509/375/19 http://reyestr.court.gov.ua/Review/79495847).

Однак згідно з законодавством не важливо, коли здійснювалась установка друкованих матеріалів. Після реєстрації кандидата у президенти усі друковані матеріали повинні містити відомості про установу, тираж. Однак органи Нацполіції мали встановити особу, відповідальну за розміщення цієї продукції. Автор вважає, що це міг бути замовник, або власник борду, а не виконавець друкарських робіт.

По більшості справ у якості доказів надаються протоколи про адміністративне правопорушення з письмовими поясненнями правопорушника; по деяким матеріалам  є фотоматеріали.  Лише по декількох справах у якості доказу додано договір з замовником на виготовлення друкованої продукції з додатками, однак у жодному матеріалі не надана відповідна оцінка цьому договору та макету друкованих матеріалів без вихідних даних, не опитано замовника друку.

Окремо необхідно звернути увагу на негативну практику, що дістала відображення у постанові суду по справі № 509/633/19 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80821512). Так, розглянувши протокол, суд закрив провадження у справі по ст.212-13 КУпАП за відсутністю складу правопорушення. Він вказав, що  друковані матеріали  без необхідних  даних з надписами «2019 рік народної перемоги Ляшко» не  містять жодного політичного заклику голосування як за кандидата у президенти України або наявність передвиборних програм політичної діяльності як кандидата на пост Президента України чи будь-яких інших агітаційних надписів голосування саме як за кандидата на пост Президента України.

Типовими причинами повернення протоколів на доопрацювання є відсутність підпису та пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, особі не роз’яснено передбачені законом права, відсутні відомостей про його виклик та ін. 

На цей час напрацьований метод виходу з ситуації, коли особа, що притягується до відповідальності не здійснила явку до органу, що складає протокол. Цю методику вдало застосовують органи адвокатського самоврядування при складанні протоколу по ст.212-12 КУпАП України. Так, особу викликають рекомендованим листом  з повідомленням та описом на час складання протоколу. У цьому листі особі роз’яснені його права, передбачені КУпАП України. Другий екземпляр цього листа, опис та поштове повідомлення з підписом особи додається до протоколу про адміністративне правопорушення. При таких умовах людина вважається сповіщеною про час розгляду матеріалів та складання протоколу, а суд не повертає протокол на доопрацювання за вищевказаним підставами.

Необхідно відзначити, що поліцейські, органи НАЗК у всіх досліджуваних справах справах не надають належної уваги якості збору матеріалів про адміністративне правопорушення та складанню протоколу

Необхідно звернути увагу  органів, що складають протоколи на роз’яснення, які містяться в узагальненні судової практики застосування судами України законодавства про відповідальність за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення Верховного Суду України.

Згідно з Роз’ясненнями на підтвердження проведення передвиборної агітації поза встановленими законом строками у протоколі про адміністративне правопорушення слід зазначити: які дії вчинено, ( навести докази і долучити матеріали на підтвердження; зазначити гасла, які проголошувалися, та мотивувати, чому ці гасла є передвиборною агітацією); визначити статус особи, яка проводила передвиборну агітацію і визначити статус суб`єкта, на користь якого таку агітацію проведено ( підтвердження може бути довідка про відсутність реєстрації та агітаційні матеріали (належним чином приєднані до матеріалів справи). Якщо передвиборну агітацію здійснювала партія, кандидат у депутати напередодні дня голосування або в день голосування, тоді мають бути надані такі докази, як відеозаписи камер спостереження, свідчення осіб, присутніх під час агітації, примірники агітаційних матеріалів і, відповідно, у протоколі про вчинення адміністративного правопорушення необхідно зафіксувати час, місце (точна адреса) вчинення дій із доданими поясненнями свідків на підтвердження здійснення передвиборної агітації.

Слід наголосити, що судова практика ЄСПЛ поширює вимоги ч.2 ст.6 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку, також на справи про притягнення до адміністративної відповідальності (наприклад «Кадубец проти Словаччини» (Eur. Court H.R. Kadubec v. Slovakia, Judgment of 2 September 1998. Reports. 1998 VI). Таким чином, не лише в кримінальних правопорушеннях підлягає застосуванню положення ст.62 Конституції України про те, що винуватість особи має бути доведена у встановленому законом порядку.

Таким чином, органам Національної поліції при оформленні матеріалів у справах  про адміністративні правопорушення варто посилювати роботу над збором та долученням до матеріалів доказів вини осіб, що вчинили адміністративне правопорушення у виборчій сфері.

Максим Теплицький,

громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Одеській області

 

Підготовлено в рамках проєкту “Виборча реформа задля посилення впливу агентів змін та підтримки публічного діалогу”, який реалізує Громадянська мережа ОПОРА за підтримки ЄС ombudsman.oporaua.org/about_project