З лютого по жовтень 2016 року в рамках програми USAID РАДА Громадянська мережа ОПОРА провела масштабний і комплексний моніторинг діяльності 105 депутатів-мажоритарників. Команда з 25 регіональних громадських консультантів проекту та група аналітиків щомісяця працювали над збором, обробкою та зведенням результатів активності депутатів на законодавчому рівні та на рівні їхніх виборчих округів. Основними цілями цієї діяльності було: 1) виявити та підкріпити фактичними даними основні проблеми у роботі українських мажоритарників щодо виконання ними своїх прямих обов'язків, зокрема тих, що стосуються прямої взаємодії з виборцями та вирішення проблем їхніх виборчих округів, 2) проінформувати народних обранців та їхні команди щодо стандартів роботи депутата та стимулювати до кращого виконання депутатських обов’язків. У рамках щомісячного моніторингу  діяльності 105 депутатів-мажоритарників,  ОПОРА підготувала сукупний рейтинг депутатів за 9 місяців спостереження – з лютого по жовтень 2016 р.

105depiv kryterii

У результаті здійснення моніторингового проекту, було зафіксовано позитивний просвітницький вплив. Так, 22 народних депутати, діяльність яких підпала під спостереження, ствердно відповіли на запитання ОПОРИ «Чи мала діяльність громадських консультантів ОПОРИ у рамках моніторингу позитивний вплив на організацію роботи Вашої команди (помічників, приймалень)»; 15 депутатів надали відповідь «частково». Якщо підсумувати  відгуки народних обранців  на проект, то  найчастіше зазначалося про те, що: 1) проект робить діяльність депутатів більш прозорою та публічною; 2) закладає та розвиває принципи та цінності європейського парламентаризму; 3) рейтинг є додатковим джерелом інформації для громадян; 4) здійснює просвітницькі функції щодо повноважень народних депутатів, основ законодавчої роботи, функцій політичних партій тощо; 5) дозволяє відслідкувати як парламентську діяльність депутата, так і роботу на окрузі; 6) багато депутатів заявили, що рейтинг стимулює їх до більшої продуктивності, виховує відповідальність, допомагає виявити недоліки у своїй роботі та роботі команди, дозволяє розставити пріоритети щодо комунікації з громадянами та вирішення проблем округу; 7) окремі депутати зазначали простоту сприйняття рейтингів через їхню системність та зручність використання для відслідковування діяльності колег, появу елементу «змагання», що йде лише на користь пересічним громадянам.

За результатами 9-місячного моніторингу були виявлені такі проблеми у роботі українських мажоритарників:

Недостатнє представництво інтересів виборців у парламенті

Результати моніторингу законодавчої активності депутатів-мажоритарників лише підтвердили низку застарілих проблем, притаманних українським парламентарям: низька відвідуваність засідань парламенту та комітетів, невисока активність у відстоюванні своєї позиції шляхом виступу в залі засідань з трибуни або з місця, низькій рівень виконання зобов’язань, прописаних у передвиборчих програмах; недостатня кількість запитів та законопроектів, які напряму стосуються найбільш болючих проблем виборчих округів (або області, де вони знаходиться) депутатів-мажоритарників.

Так, за 9 місяців моніторингу ОПОРИ діяльності 105 мажоритарників, на пленарних засіданнях Верховної Ради України жодного разу не виголошували свою позицію шляхом виступу 39% з них (37), 36% не подали жодного законопроекту, присвяченого проблемам округу/області, 30% – не подали жодного запиту, який би вирішував локальні проблеми громади депутата, і лише 16% зареєстрованих депутатами законопроектів стосуються їхніх передвиборчих програм.

Слабкий зв’язок між народними депутатами та громадянами, що їх обрали

Стаття 7 Закону «Про статус народного депутата» стверджує, що народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов’язані підтримувати зв’язок з виборцями своїх округів. Ця норма стосується обов’язку депутата проводити особистий прийом громадян та організувати громадську приймальню, відвідувати свій округ з різного роду візитами, брати участь у роботі місцевих органів влади округу тощо.  

На практиці вищезгадана норма закону, яка не має жодних механізмів контролю та забезпечення її реалізації, далеко не завжди дотримується парламентарями. Так, 10% зі 105 парламентарів, які мають прямі зобов’язання перед виборцями округу, що делегували їх у владу, жодного разу протягом 9 місяців не з’явились у окрузі/області для участі у публічних заходах; 20% народних обранців за цей період не провели прийому громадян. На звернення громадян до своїх депутатів (ініційованих ОПОРОЮ) відповіли 55 народних обранців (52%); з них лише 32 – вчасно та по суті. Отриманий результат засвідчив факт того, що значна кількість депутатів не дотримується покладених на них законодавством зобов’язань перед громадянами та зокрема ігнорує адресовані ним звернення від виборців. Ще значна частина депутатів обмежується формальними відповідями, які не вирішують проблему, з якою звертається громадянин до свого народного обранця.

Недостатня співпраця народних депутатів з представниками місцевої влади для спільного вирішення проблем громад

Українське законодавство наділяє депутата таким інструментом впливу на життя окремих громад, як участь у роботі місцевих органів влади. Стаття 17 Закону «Про статус народного депутата» каже, що «народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських, селищних, міських, районних у містах (в містах з районним поділом), районних і обласних рад та засіданнях їх органів». Результати проекту ОПОРИ засвідчили, що парламентарі недостатньо користуються можливістю брати участь у житті громади на рівні комунікації з представниками владних повноважень на місцях. Так, 27% депутатів, діяльність яких досліджується у рамках проекту, протягом лютого – жовтня жодного разу не взяли участь у роботі місцевої влади.

Відсутність повноцінного інформування громадян про роботу їхніх депутатів

Обов’язком депутата є інформування виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації або на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік. Попри те, що як інформування ОПОРА розглядала також пости депутатів у соціальних мережах та записи на особистих сайтах депутатів, протягом 9 місяців 12% парламентарів, робота яких досліджувалася, жодним чином не доповідали про свою діяльність громадськості. Окрім того, 64% не відповіли на прохання ОПОРИ подати свій звіт за роботу протягом 4 сесій Верховної Ради України.

105depiv problemy

ЗАКОНОДАВЧА РОБОТА У СТІНАХ ПАРЛАМЕНТУ

Робота у пленарній залі парламенту та у парламентських комітетах – це фактично основна функція депутата і, відповідно до графіку роботи Верховної Ради України, має займати 2/3 робочого часу народного обранця. Під час аналізу та оцінки законодавчої роботи депутатів, ОПОРА брала до уваги 11 критеріїв: відвідуваність комітетів та пленарних засідань (окремо за фактом участі у голосуваннях, письмовою та електронною реєстраціями), кількість зареєстрованих постанов, законопроектів, поданих депутатських запитів та виголошених сутнісних промов. Окрім того, додаткові бали нараховувалися за законопроекти та запити, які стосувалися вирішення проблем виборчого округу/області депутата,  також за законопроекти, які реалізовували положення передвиборчої програми парламентаря.

За результатами моніторингу ОПОРИ, протягом лютого – жовтня  відвідали усі засідання комітетів наступні 17 депутатів (16%): Олександр Кодола, Микола Федорук, Максим Бурбак, Олег Мусій, Микола Фролов, Олександр Кірш, Олександр Домбровський, Михайло Довбенко, Павло Дзюблик, Юрій Македон, Роберт Горват, Михайло Гаврилюк, Юрій Вознюк, Олександр Дехтярчук, Василь Яніцький, Олександр Співаковський та Іван Вінник.

Не пропустили жодного пленарного засідання (за письмовою реєстрацією) лише 5 депутатів: Олександр Кодола, Ігор Артюшенко, Ігор Гузь, Віктор Развадовський та Михайло Головко. За електронною реєстрацією таких депутатів вже 7: Володимир Зубик, Олександр Кодола, Олег Дмитренко, Андрій Вадатурський, Олександр Лівік, Артем Ільюк, Павло Дзюблик.

За 9-ти місячний період моніторингу, 105 депутатів-мажоритарників подали 1397 законопроектів (з них 147 стосувалось проблематики округу/області), 1075 запитів (656 з яких захищали інтереси округу/області) та виголосили 970 змістовних виступів під час пленарних засідань Верховної Ради України. Зазначимо, що законопроектами/запитами щодо проблем округу/області вважаються ті з них, які стосуються вирішення специфічних (на противагу загальноукраїнським) проблем окремих виборців, груп виборців або цілого округу/області депутата.

Лідерами за кількістю поданих законопроектів стали: Роман Мацола (38), Борислав Розенблат (36), Олег Мусій та Сергій Євтушок (34) та Оксана Юринець (32). У свою чергу, найбільше законопроектів щодо проблематики округу подали Максим Єфімов – 17 та Іван Рибак – 10.

Наприкінці моніторингу додаткові бали були зараховані депутатам за законопроекти, що протягом лютого – жовтня стали законами (1 бал до оцінки за законодавчу роботу) або пройшли перше читання у парламенті (0,5 балів). У результаті виявилося, що жодна із законодавчих ініціатив 45 зі 105 депутатів якщо й була винесена на голосування парламентом, то не пройшла і перше читання. У той час як найбільше балів за цим показником результативності роботи депутата отримали Максим Єфімов – 9,5, Борислав Розенблат – 7,5, Віталій Курило – 5, Ігор Гузь та Олександр Співаковський – по 4,5 бала.

За 9 місяців найбільше депутатських запитів подали такі парламентарі: Василь Яніцький – 35, Михайло Головко – 34, Олег Осуховський та Едуард Матвійчук – по 33 запити. Натомість запити щодо інтересів округу/області найбільше ініціювали такі народні обранці: Едуард Матвійчук, Павло Дзюблик та Владислав Бухарєв – по 29 запитів та Василь Яніцький –  28 запитів.

За дев’ять місяців моніторингу не подали жодного законопроекту, присвяченого проблемам округу/області, такі 38 депутатів:

Євген Бакулін, Павло Балога, Іван Балога, Борислав Береза, Владислав Бухарєв, Юрій Вознюк, Михайло Гаврилюк, Євгеній Гєллєр, Дмитро Голубов, Андрій Денисенко, Олександр Дехтярчук, Олександр Домбровський, Сергій Євтушок, Костянтин Жеваго, Володимир Зубик, Юлій Іоффе, Костянтин Іщейкін, Сергій Каплін, Володимир Кацуба, Леонід Клімов, Микола Кучер, Михайло Ланьо, Едуард Матвійчук, Сергій Міщенко, Денис Омельянович, Олег Осуховський, Олег Петренко, Олексій Порошенко, Євген Рибчинський, Павло Різаненко, Борислав Розенблат, Руслан Сольвар, Олександр Супруненко, Олександр Урбанський, Микола Федорук, Олександр Фельдман, Віталій Хомутиннік, Василь Яніцький .

Депутатами, що не подали жодного запиту, який би представляв інтереси округу, є 31 парламентар із 105: Євген Бакулін, Павло та Віктор Балоги, Євгеній Гєллєр, Андрій Денисенко, Анатолій Дирів, Михайло Довбенко, Максим Єфімов, Костянтин Жеваго, Володимир Зубик, Костянтин Іщейкін, Володимир Кацуба, Олександр Кірш, Леонід Клімов, Іван Куліченко, Михайло Ланьо, Олександр Лівік, Сергій Мартиняк, Олег Медуниця, Сергій Міщенко, Ігор Молоток, Денис Омельянович, Ірина Подоляк, Євген Рибчинський, Олександр Співаковський, Олександр Фельдман, Микола Фролов, Сергій Хлань, Віталій Хомутиннік, Олександр Шевченко, Антон Яценко.

На пленарних засіданнях Верховної Ради України найчастіше брали слово: Максим Бурбак – 80 разів, Іван Рибак – 68, Юрій Соловей – 62, Олег Мусій – 41 та Володимир Литвин – 40.

Згідно з моніторингом ОПОРИ, на пленарних засіданнях Верховної Ради України жодного разу не виголошували свою позицію шляхом виступу 34% депутатів (36 осіб):

Павло Балога, Іван Балога, Віктор Балога, Станіслав Березкін, Юрій Бублик, Владислав Бухарєв, Сергій Валентиров, Олександр Герега, Валерій Давиденко, Анатолій Дирів, Костянтин Жеваго, Володимир Зубик, Степан Івахів, Артем Ільюк, Володимир Кацуба, Леонід Клімов, Анатолій Кузьменко, Микола Кучер, Сергій Лабазюк, Михайло Ланьо, Олександр Лівік, Юрій Македон, Сергій Мартиняк, Едуард Матвійчук, Роман Мацола, Федір Негой, Денис Омельянович, Олег Осуховський, Василь Петьовка, Олександр Пономарьов, Олексій Порошенко, Юрій Солод, Руслан Сольвар, Олександр Урбанський, Олександр Фельдман, Олександр Шевченко.

АКТИВНІСТЬ ДЕПУТАТІВ У ЇХНІХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

Загалом, за 9 місяців роботи 105 депутатів провели 1223 особистих прийоми, 2023 публічні заходи та взяли участь в 534засіданнях органів місцевої влади. Правом використовувати надане місцевими органами влади приміщення дляобладнання власної громадської приймальні у окрузі не скористалися лише 4% народних обранців: Сергій Дунаєв (Луганська обл.), Леонід Клімов (Одеська обл.), Михайло Ланьо (Закарпатська обл.), А громадські приймальні 20-ти депутатів (20%) працюють нерегулярно.

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ

Одним з обов’язків народних депутатів є проведення особистого прийому громадян.Зважаючи на те, що даний термін не конкретизується у законодавстві, у даному моніторингу особистим прийомом вважається плановий (з чітким попереднім анонсуванням місця і часу, або за попереднім записом) прийом громадян, який передбачає особисте, приватне, достатнє за часом спілкування депутата з окремим громадянином щодо проблем, які його турбують. 

За кількістю здійснених особистих прийомів у лютому – жовтні лідерами стали: Сергій Міщенко – 58, Павло Дзюблик – 50; Юрій Бублик та Володимир Литвин – по 48 та Олександр Кодола – 46.

За моніторинговий період,  жодного особистого прийому громадян не провели 20 депутатів:

Євген Бакулін, Павло Балога, Іван Балога, Євгеній Гєллєр, Сергій Дунаєв, Костянтин Жеваго, Володимир Зубик, Степан Івахів, Юлій Іоффе, Володимир Кацуба, Олександр Кірш, Леонід Клімов, Михайло Ланьо, Сергій Мартиняк, Федір Негой, Денис Омельянович, Василь Петьовка, Євген Рибчинський, Юрій Солод, Тарас Юрик.

УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ

Регулярні візити депутатів у свої виборчі округи демонструють їхній зв’язок з місцевими громадами та зусилля, скеровані на представництво інтересів власних виборців. В лютому – жовтні найбільше відвідували свої округи/області з різного роду візитами (участь у публічних заходах, сходах громад, експертних обговореннях, ефірах на регіональних  радіо і телеканалах, зустрічі з виборцями, профсоюзами, керівниками і працівниками підприємств тощо) такі депутати: Павло Дзюблик – 72 рази,  Ігор Гузь – 66 разів, Оксана Юринець та Володимир Мельниченко – по 54 рази.

У свою чергу, жодного разу не відвідали свій округ для участі у публічних заходах 11 зі 105 депутатів:

Євген Бакулін, Павло Балога, Євгеній Гєллєр, Сергій Дунаєв, Володимир Зубик, Юлій Іоффе, Володимир Кацуба, Леонід Клімов, Сергій Мартиняк, Денис Омельянович, Євген Рибчинський.

УЧАСТЬ У РОБОТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Одним з інструментів впливу депутата-мажоритарника на життя громади, яка його делегувала у владу, є участь у роботі представницьких та виконавчих органів місцевої влади.  У рамках моніторингу ОПОРА відслідковувала, чи депутати беруть участь у Погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад (районного і обласного рівня) області, у засіданнях та робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади (РДА, ОДА), а також у зустрічах і переговорах з головами ОДА і РДА, місцевими суддями, прокурорами, державними високопосадовцями тощо.

У лютому – жовтні 2016 р. найчастіше брали участь у роботі органів місцевої влади: Роман Мацола – 29, Михайло Довбенко – 26, Олександр Лівік та Анатолій Дирів по 22 рази.

Натомість жодної активності за даним критерієм не було зафіксовано щодо 28 депутатів, серед яких: Євген Бакулін, Павло Балога, Іван Балога, Віктор Балога, Іван Вінник, Євгеній Гєллєр, Дмитро Голубов, Олександр Домбровський, Сергій Дунаєв, Костянтин Жеваго, Володимир Зубик, Степан Івахів, Юлій Іоффе, Володимир Кацуба, Олександр Кірш, Леонід Клімов, Анатолій Кузьменко, Микола Люшняк, Сергій Мартиняк, Сергій Міщенко, Едуард Матвійчук, Денис Омельянович, Олег Осуховський, Тарас Пастух, Євген Рибчинський, Юрій Солод, Олександр Супруненко, Микола Федорук.

ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ

Інформування громадян про свою діяльність є прямим обов’язком депутата.  Повноцінним звітом депутата вважається текстовий (газета, листівка, друкований або онлайн-матеріал) або усний (телебачення, прес-конференція, зустріч з виборцями) звіт за певний період роботи. У той самий час ОПОРА визнає частковим звітом депутата усне інформування громадян про результати його роботи під час візитів в округ, наявність інформації у відкритому доступі: у ЗМІ, на персональному сайті/сторінках у соціальних мережах депутата про законодавчу чи іншу сутнісну  діяльність народного обранця (міжнародна взаємодія, робота у окрузі, співпраця з органами місцевої влади тощо).

Протягом лютого – жовтня 2016 р.  жодним чином не інформували громадськість про свою діяльність 9 депутатів: Євген Бакулін, Євгеній Гєллєр, Дмитро Голубов, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Леонід Клімов, Анатолій Кузьменко, Едуард Матвійчук та Федір Негой. 

Варто відзначити, що 38 депутатів зі 105 (36%) відповіли на прохання ОПОРИ подати свій звіт за роботу протягом 4 сесій Верховної Ради України. Цим депутати підвели узагальнений підсумок своєї діяльності протягом півторарічного періоду, окрім того, засвідчили свою готовність співпрацювати з представниками громадянського суспільства та відповідати на його запити.

РЕАГУВАННЯ НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Згідно із законом «Про статус народного депутата України» депутат повинен розглядати звернення виборців у 30-денний строк. Протягом липня – жовтня ОПОРА провела експеримент: громадські консультанти проекту ініціювали звернення громадян до 105 депутатів-мажоритарників та слідкували – чи надійде вчасна та сутнісна відповідь. У результаті на звернення громадян відповіли 55 депутатів (52%); з них 32 – вчасно та по суті. Отриманий результат засвідчив факт того, що значна кількість депутатів не дотримується покладених на них законодавством зобов’язань перед громадянами та ігнорує адресовані ним звернення від виборців. Ще значна частина депутатів обмежується формальними відповідями, які не вирішують проблему, з якою звертається громадянин до свого народного обранця. Зауважимо, що перенаправлення звернення до компетентних органів, зокрема органів місцевої влади, вважалося нами сутнісною відповіддю, адже у переважній більшості випадків приводило до оперативного реагування на означену проблему відповідальних структур або посадових осіб.   

105depiv 2r VR1

Рейтинг 105 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у лютому-жовтні 2016 року

Область Депутат Фракція Оцінка за законодавчу роботу (/100) Місце у рейтингу за законодавчу роботу Оцінка за роботу в окрузі (/100) Місце у рейтингу за роботу в окрузі Підсумкова оцінка Загальне місце у рейтингу
Житомирська Павло Дзюблик Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 100,2776 1 100 1 100,1943 1
Волинська Ігор Гузь Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 99,99305 3 72,14625 3 91,63901 2
Чернівецька Максим Бурбак Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 93,36568 9 84,00395 2 90,55716 3
Чернігівська Олександр Кодола Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 97,35143 5 67,79842 4 88,48553 4
Чернівецька Іван Рибак Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 100 2 54,94071 20 86,48221 5
Хмельницька Роман Мацола Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 93,40394 8 61,07905 9 83,70647 6
Тернопільська Михайло Головко Позафракційні 96,62899 6 47,43083 31 81,86954 7
Чернівецька Григорій Тіміш Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 92,75091 10 50,19763 26 79,98493 8
Черкаська Сергій Рудик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 89,43441 16 56,52174 15 79,56061 9
Хмельницька Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 86,69019 21 62,05534 7 79,29974 10
Житомирська Володимир Литвин Група "Воля народу" 84,66477 24 64,82213 5 78,71198 11
Львівська Ярослав Дубневич Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 91,47905 12 48,6166 29 78,62032 12
Рівненська Василь Яніцький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 94,66447 7 40,31621 43 78,35999 13
Івано-Франківська Анатолій Дирів Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 87,43381 19 56,12648 17 78,04161 14
Львівська Олег Мусій Позафракційні 90,41622 14 47,43083 31 77,5206 15
Івано-Франківська Михайло Довбенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,94383 27 58,89328 11 76,42866 16
Луганська Віталій Курило Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 89,13926 17 45,26877 36 75,97811 17
Миколаївська Андрій Вадатурський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,17051 37 61,26482 8 75,8988 18
Житомирська Борислав Розенблат Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 92,47493 11 37,15415 48 75,8787 19
Запорізька Ігор Артюшенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,31209 29 57,52174 13 75,57498 20
Сумська Ігор Молоток Група "Воля народу" 84,94269 23 50,98814 24 74,75633 21
Донецька Максим Єфімов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 85,47264 22 49,40711 28 74,65298 22
Полтавська Костянтин Іщейкін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,59831 41 60,68379 10 74,62396 23
Миколаївська Олександр Лівік Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,31217 36 56,52174 15 74,57504 24
Полтавська Юрій Бублик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,78814 49 63,05534 6 74,0683 25
Житомирська Віктор Развадовський Група "Воля народу" 97,81455 4 16,60079 88 73,45042 26
Хмельницька Володимир Мельниченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,93118 44 57,70751 12 73,26408 27
Чернівецька Микола Федорук Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 90,77229 13 30,24901 64 72,6153 28
Сумська Владислав Бухарєв Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 82,65858 33 48,6166 29 72,44599 29
Рівненська Олександр Дехтярчук Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,34829 20 37,36364 47 72,35289 30
Львівська Оксана Юринець Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,24996 43 52,56917 23 71,94573 31
Чернігівська Олег Дмитренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,27686 52 55,94071 18 71,57602 32
Херсонська Олександр Співаковський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,60708 25 41,10672 41 71,55697 33
Вінницька Олександр Домбровський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 89,91417 15 28,27273 68 71,42173 34
Київська Сергій Міщенко Позафракційні 76,93351 58 56,73123 14 70,87283 35
Дніпропетровська Артур Мартовицький Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 79,80794 45 49,80237 27 70,80627 36
Вінницька Микола Кучер Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,26232 42 47,43083 31 70,41287 37
Рівненська Олег Осуховський Позафракційні 89,08813 18 24,50593 74 69,71347 38
Київська Павло Різаненко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,69597 32 38,94466 45 69,57058 39
Вінницька Юрій Македон Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,98218 47 45,8498 35 69,04247 40
Тернопільська Олег Барна Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,492 28 34,78261 50 68,87918 41
Херсонська Сергій Хлань Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,3403 51 44,66403 37 68,23742 42
Хмельницька Олександр Герега Позафракційні 82,31781 35 33,80632 54 67,76436 43
Кіровоградська Олесь Довгий Група "Воля народу" 81,79666 39 34,78261 50 67,69245 44
Рівненська Сергій Євтушок Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 83,27104 30 31,2253 60 67,65732 45
Івано-Франківська Юрій Соловей Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,88734 48 40,71146 42 67,43458 46
Сумська Олег Медуниця Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 77,67287 54 43,083 39 67,29591 47
Чернігівська Анатолій Євлахов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 73,25715 67 52,77866 22 67,1136 48
Дніпропетровська Іван Куліченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,26113 31 29,06324 65 67,00176 49
Рівненська Юрій Вознюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 75,96812 64 44,47826 38 66,52116 50
Харківська Олександр Кірш Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 82,59969 34 27,66798 70 66,12018 51
Запорізька Микола Фролов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 81,96091 38 28,66798 66 65,97303 52
Миколаївська Олександр Жолобецький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,01484 63 41,89723 40 65,77956 53
Закарпатська Роберт Горват Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,74117 46 32,80632 57 65,66072 54
Тернопільська Микола Люшняк Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,59534 26 20,94862 81 65,50132 55
Івано-Франківська Олександр Шевченко Позафракційні 76,38033 61 37,54941 46 64,73105 56
Запорізька Сергій Валентиров Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,67794 74 55,1502 19 64,61962 57
Миколаївська Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 77,13522 56 34,38735 53 64,31086 58
Тернопільська Тарас Юрик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,52752 50 31,03953 61 64,28112 59
Київська Михайло Гаврилюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 76,95249 57 30,64427 62 63,06003 60
Чернігівська Валерій Давиденко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,70209 77 50,59289 25 61,86933 61
місто Київ Леонід Ємець Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 74,22312 65 32,80632 57 61,79808 62
Вінницька Олексій Порошенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,64191 40 17,78656 86 61,7853 63
Дніпропетровська Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 72,93567 69 35,17787 49 61,60833 64
Запорізька Олександр Пономарьов Група "Воля народу" 70,6878 73 39,33992 44 61,28344 65
Волинська Степан Івахів Група "Воля народу" 76,91289 59 22,34387 76 60,54219 66
Волинська Ігор Лапін Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 76,70046 60 21,1581 80 60,03775 67
Полтавська Сергій Каплін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 62,30138 85 53,17391 21 59,56314 68
місто Київ Борислав Береза Позафракційні 71,2756 71 30,43478 63 59,02336 69
Кіровоградська Анатолій Кузьменко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,15082 62 18,97233 83 58,99727 70
Тернопільська Тарас Пастух Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 77,14318 55 16,60079 88 58,98047 71
Харківська Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 72,90445 70 23,9249 75 58,21059 72
Кіровоградська Костянтин Яриніч Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,04486 76 34,78261 50 58,06618 73
місто Київ Євген Рибчинський Група "Воля народу" 78,02331 53 11,46245 91 58,05505 74
Львівська Ірина Подоляк Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 68,21906 75 33,59684 55 57,83239 75
Одеська Олександр Урбанський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 62,59316 84 46,45455 34 57,75157 76
Закарпатська Василь Петьовка Група "Воля народу" 72,97244 68 16,20553 90 55,94237 77
Сумська Микола Лаврик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 70,74842 72 18,97233 83 55,21559 78
Луганська Юлій Іоффе Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 73,69706 66 9,486166 96 54,43379 79
Черкаська Олег Петренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 63,96419 82 28,4585 67 53,31248 80
місто Київ Олександр Супруненко Позафракційні 60,85947 89 33,20158 56 52,5621 81
Київська Руслан Сольвар Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 61,03229 88 32,62055 59 52,50877 82
Черкаська Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 66,6327 78 10,67194 93 49,84447 83
Херсонська Іван Вінник Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,26563 79 10,67194 93 49,58752 84
Черкаська Антон Яценко Група "Партія "Відродження" 58,06634 91 28,06324 69 49,06541 85
Одеська Дмитро Голубов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 61,14274 87 18,57708 85 48,37304 86
Донецька Юрій Солод Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 59,77168 90 19,36759 82 47,65045 87
Закарпатська Іван Балога Позафракційні 64,57211 81 7,509881 100 47,45344 88
Волинська Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 63,10732 83 10,67194 93 47,3767 89
Харківська Олександр Фельдман Позафракційні 55,67548 94 24,90119 73 46,44319 90
Луганська Сергій Дунаєв Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 65,62364 80 0,790514 103 46,1737 91
Закарпатська Віктор Балога Позафракційні 55,08626 95 21,34387 79 44,96354 92
Одеська Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 62,17671 86 0,395257 104 43,64227 93
Одеська Едуард Матвійчук Позафракційні 52,27047 96 22,13439 77 43,22965 94
Харківська Володимир Кацуба Група "Партія "Відродження" 55,76329 93 11,46245 91 42,47304 95
Закарпатська Михайло Ланьо Група "Партія "Відродження" 57,41764 92 4,347826 102 41,49669 96
Херсонська Федір Негой Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 46,57576 99 25,29644 71 40,19197 97
Закарпатська Павло Балога Позафракційні 50,85408 97 8,300395 99 38,08798 98
Донецька Євгеній Гєллєр Група "Партія "Відродження" 49,41786 98 9,090909 97 37,31978 99
Кіровоградська Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 37,32331 100 21,73913 78 32,64805 100
Полтавська Костянтин Жеваго Позафракційні 34,27098 101 16,99605 87 29,0885 101
Дніпропетровська Андрій Денисенко Позафракційні 30,32492 103 25,11067 72 28,76065 102
Луганська Євген Бакулін Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 32,58831 102 9,090909 97 25,53909 103
Донецька Денис Омельянович Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 24,89731 104 6,719368 101 19,44393 104

АКТИВНІСТЬ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ У РОЗРІЗІ ОБЛАСТЕЙ

Результати моніторингу ОПОРИ показали, що показники діяльності депутатів-мажоритарників є нерівномірними з огляду на регіони, які вони представляють у парламенті. Так, депутати-представники Чернівецької області вдвічі активніші за колег з Донеччини та у сукупності у рамках моніторингу мають найкращий результат за критеріями законодавчої активності та активності у окрузі. У загальному підсумку, представники областей Західної та Центральної України демонструють кращі показники за колег зі східного та південного регіонів країни.

105depiv reiting obl1

Рейтинг областей України за середніми показниками їх представників-депутатів, діяльність яких досліджується ОПОРОЮ (лютий – жовтень 2016 року)

Область Середня оцінка за законодавчу роботу депутата від області Місце у рейтингу за законодавчу роботу Середня оцінка за роботу в окрузі депутата від області Місце у рейтингу за роботу в окрузі Середня підсумкова оцінка депутата від області Загальне місце у рейтингу
Чернівецька 100 1 97,53 3 99,26 1
Житомирська 97,22 2 97,88 2 97,42 2
Хмельницька 90,80 4 94,89 4 92,03 3
Чернігівська 82,81 10 100,00 1 87,96 4
Івано-Франківська 85,54 7 86,95 5 85,96 5
Миколаївська 84,11 9 86,60 6 84,86 6
Рівненська 90,83 3 62,93 12 82,46 7
Сумська 84,25 8 72,13 9 80,61 8
Запорізька 80,97 13 79,01 8 80,39 9
Вінницька 88,09 6 61,73 13 80,18 10
Тернопільська 89,60 5 53,47 18 78,77 11
Львівська 81,82 11 71,60 10 78,75 12
Київська 78,93 14 69,31 11 76,05 13
Волинська 81,72 12 55,38 15 73,82 14
Полтавська 67,78 22 85,71 7 73,16 15
місто Київ 77,58 15 49,56 19 69,18 16
Черкаська 72,84 16 55,38 15 67,60 17
Дніпропетровська 70,32 19 61,20 14 67,58 18
Херсонська 71,10 17 54,50 17 66,12 19
Кіровоградська 69,00 20 49,56 19 63,17 20
Харківська 71,07 18 38,80 22 61,39 21
Луганська 68,53 21 28,75 24 56,59 22
Одеська 63,58 24 39,15 21 56,25 23
Закарпатська 67,32 23 26,93 25 55,20 24
Донецька 56,24 25 37,74 23 50,69 25

Довідково:

У 2016 р. Громадянська мережа ОПОРА здійснювала моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей  України та міста Київ. У моніторинг потрапило, як мінімум, по 4 депутати від кожної з областей України та м. Києва. У квітні – червні 2016 р. з моніторингу вибули такі депутати: Ігор Насалик (перейшов на посаду Міністра енергетики та вугільної промисловості України), Андрій Гордєєв (став головою Херсонської ОДА). У результаті фінальний рейтинг проекту «105 депутатів-мажоритарників» містить підсумкові результати лише 104 депутатів. 

Моніторингова кампанія передбачала щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включав аналіз таких видів діяльності депутатів:

  1. Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
  2. Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).

Наприкінці моніторингу додаткові бали були зараховані депутатам за подання звіту за 4 сесії роботи у парламенті за формою ОПОРИ (1 бал), а також за законопроекти, що стали законами (1 бал) або пройшли перше читання у парламенті (0,5 балів). Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут, про щомісячну активність депутатів у їхніх округах – тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.

 
За коментарями звертайтеся:
Олена Рибій, аналітик ОПОРИ

Підготовлено в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.

 
0986181911