Комітети ВР поступово стають більш прозорими для громадськості в мережі Інтернет. Про це свідчать результати дослідження контенту 29-ти офіційних веб-сайтів, здійсненого Громадянською мережею ОПОРА.

Представники організації проаналізували наповнення порталів комітетів на відповідність вимогам законодавства та порівняли отримані у жовтні результати з показниками за липень. Щоправда, попри позитивні зрушення, рівень оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах органів влади не є повним, а темпи вирішення проблеми залишають бажати кращого. За останній квартал 6 комітетів погіршили показники висвітлення даних. Загалом, з 29 комітетів лише 3 оприлюднюють у мережі понад 50 % публічної інформації. Таким чином, відбувається порушення вимог українського законодавства, яке зобов’язує органи влади звітувати про свою діяльність. Щоб допомогти комітетам стати більш прозорими ОПОРА подала народним депутатам пропозиції щодо шляхів подолання проблеми обмеженого оприлюднення публічних даних на відповідних сайтах.

За останній квартал 6 комітетів ВРУ погіршили показники висвітлення даних.

Забезпечення прозорості діяльності органів влади є одним із ключових викликів, що постають перед українським суспільством на шляху до впровадження демократичних практик державного управління та становлення європейських норм політичної культури. Важливу роль, в контексті загальної прозорості органів влади, відіграє належне оприлюднення інформації про діяльність комітетів Верховної Ради України, на які покладено законопроектну та контролюючу функцій.

Соціологи стверджують*, що сьогодні оптимальним майданчиком для забезпечення прозорості органів влади є Інтернет. Парадоксально, але найбільш мляво можливості віртуального простору використовує влада, яка зобов’язана інформувати населення про свою діяльність. Яскравим прикладом цього є висвітлення роботи парламентських комітетів.

Результати дослідження ОПОРИ показали, що за останній квартал 15 з 29-ти комітетів ВР почали оприлюднили на своїх сайтах у середньому на 7 % більше суспільно-важливих даних, що стосуються їхньої роботи. Переважно збільшення відбулося за рахунок анонсування заходів та оприлюднення порядку денного засідань. Вагомим кроком до забезпечення прозорості роботи є запуск офіційного веб-сайту Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій, якого 3 місяці тому взагалі не було. Щоправда, поки обсяги оприлюдненої на ресурсі інформації дуже незначні. Контент сайту містить лише 8 типів даних з 29-ти можливих. Без змін наповнюються сайти Комітету з питань науки і освіти на 38,7 %, та Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, обсяг оприлюднення даних на якому не перевищує 22,6 %.

В середньому на 5 % погіршився рівень прозорості 6 комітетів ВРУ. Йдеться про Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки,Комітет з питань свободи слова та інформації, Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, а також Комітет з питань правової політики. Погіршення показників пов’язане з нерегулярним оновленням інформації на сайтах органів влади. Критичною залишається ситуація з 6-ма комітетами ВР, які взагалі не мають офіційних веб-порталів та фактично не оприлюднюють дані про свою роботу в мережі Інтернет. Станом на сьогодні, найбільш Інтернет-неадекватними є Комітет з питань економічної політики, Комітет у закордонних справах, Комітет з питань охорони здоров'я, Комітет з питань соціальної політики та праці, Комітет з питань транспорту і зв'язку, а також Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.

Назва комітету

Кількість балів з 31 можливих

07.13

%

Кількість балів з 31 можливих

10.13

%

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

19,5

62,9

21,5

69,4

Комітет з питань свободи слова та інформації

17,0

54,8

16

51,6

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

16,0

51,6

18,5

59,7

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

14,5

46,8

14

45,2

Комітет з питань європейської інтеграції

12,0

38,7

9

29,0

Комітет з питань науки і освіти

12,0

38,7

12

38,7

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

11,5

37,1

13,5

43,5

Комітет з питань промислової та інвестиційної політики

11,5

37,1

12,5

40,3

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

11,5

37,1

9,5

30,6

Комітет з питань національної безпеки і оборони

11,0

35,5

13,5

43,5

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

11,0

35,5

10

32,3

Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики

10,5

33,9

11,5

37,1

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

10,0

32,3

12,5

40,3

Комітет з питань культури і духовності

9,5

30,6

14,5

46,8

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

9,0

29,0

11

35,5

Комітет з питань правової політики

9,0

29,0

8,5

27,4

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

8,0

25,8

11,5

37,1

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

7,0

22,6

7

22,6

Комітет з питань податкової та митної політики

7,0

22,6

11

35,5

Комітет з питань бюджету

6,5

21,0

9,5

30,6

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

5,5

17,7

7,5

24,2

Комітет з питань верховенства права та правосуддя

4,5

14,5

6,5

21,0

Комітет з питань економічної політики

0,0

0,0

0

0,0

Комітет у закордонних справах

0,0

0,0

0

0,0

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

0,0

0,0

8

25,8

Комітет з питань охорони здоров'я

0,0

0,0

0

0,0

Комітет з питань соціальної політики та праці

0,0

0,0

0

0,0

Комітет з питань транспорту і зв'язку

0,0

0,0

0

0,0

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

0,0

0,0

0

0,0

Загалом, сайти комітетів перевірили на відповідність до 31-го критерію. Враховувалася наявність он-лайн матеріалів про роботу органів влади під час минулих скликань, про діючий комітет та його поточну діяльність. Особлива увага приділена висвітленню роботи депутатів під час розгляду законопроектів. За оприлюднення інформації в кожній категорії сайт отримував 1 бал, відсутність даних оцінювалася у 0 балів, часткове висвітлення чи посилання на інший ресурс – 0,5 балів.

Критичною залишається ситуація з 6-ма комітетами ВР, які взагалі не мають офіційних веб-порталів та фактично не оприлюднюють дані про свою роботу в мережі Інтернет. 

Попри позитивні зрушення, рівень оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах органів влади є незадовільним, а темпи вирішення проблеми залишають бажати кращого. З 29 комітетів лише 3 оприлюднюють у мережі Інтернет понад 50 % публічної інформації. Таким чином, відбувається порушення вимог українського законодавства, яке зобов’язує органи влади звітувати про свою діяльність. Ч.2 ст.9 Закону «Про комітети Верховної Ради України» передбачає обов’язкове розміщення інформації про діяльність комітетів на офіційному веб-порталі парламенту. На практиці цього не відбувається. Замість матеріалів про засідання та прийняття рішення, портал Верховної Ради пропонує базові дані про персональний склад комітету, підстави його створення та контакти секретаріату. Через відсутність типових положень про форму та зміст інформації, рівень висвітлення даних на персональних веб-сайтах комітетів є неоднаковим.

Зважаючи на результати дослідження, а також суспільну значимість питання, Громадянська мережа ОПОРА підготувала та передала головам та членам комітетів рекомендації щодо підвищення рівня висвітлення інформації на сайтах органів влади. Пропозиції враховують вимоги національного законодавства, а також міжнародні стандарти прозорості та практики оприлюднення публічних даних. Зокрема, комітетам запропоновано дотримуватися єдиних стандартів наповнення офіційних веб-сайтів та надано аргументований перелік необхідної до оприлюднення інформації.

Особлива увага в рекомендаціях приділена забезпеченню висвітлення даних, що стосуються законопроектної роботи народних обранців. Щоб якісно оцінити цю діяльність необхідно володіти інформацією про: перелік законопроектів, з підготовки яких комітет визначено головним та проектів, до яких комітет має подати пропозиції; розподіл законопроектів за підкомітетами; дати та стадії розгляду документів; перелік та зміст рекомендацій, експертних висновків і рішень по них. Сьогодні, на більшості веб-сайтів ця інформація відсутня. Недостатнім є оприлюднення інформації про поточну діяльність комітету. Більшість комітетів протиправно не оприлюднюють стенограми своїх засідань, на забезпечення яких у 2012 році витратили майже 1,5 млн гривень.

 Комітети в інтернеті

Повний список критеріїв за якими оцінювали веб-сайти комітетів:

Історія Комітету

 1. Склад попередніх скликань
 2. Розглянуті законопроекти

Інформація про комітет

 1. Посилання на закони, НПА, які регламентують діяльність комітету
 2. Склад комітету
 3. Склад підкомітетів
 4. Повноваження підкомітетів
 5. Повноваження членів комітету
 6. Контакти членів комітету
 7. Повноваження апарату комітету
 8. Склад апарату комітету
 9. Контакти апарату комітету
 10. Акредитація при комітеті
 11. Порядок доступу на засідання комітету (ЗМІ, ІГС, Громадянам)
 12. Громадська рада при комітеті
 13. Склад громадської ради

Діяльність комітету

 1. Новини комітету
 2. Дати минулих засідань
 3. Протоколи минулих засідань
 4. Стенограми засідань
 5. Дати майбутніх засідань
 6. Порядок денний на майбутні засідання
 7. Відвідування депутатами засідань комітетів
 8. План роботи комітету

Законопроекти

 1. Перелік законопроектів, з підготовки яких комітет визначено головним
 2. Законопроекти, до яких комітет має подати пропозиції
 3. Стадії розгляду законопроектів
 4. Рекомендації від суб'єктів рекомендацій
 5. Прийняті та не прийняті рекомендації
 6. Експертні висновки на законопроекти
 7. Розподіл законопроектів за підкомітетами
 8. Дати розгляду тих чи інших законопроектів на засіданні комітету