Від імені спільноти ОСББ Громадянська мережа ОПОРА звернулася до Державної регуляторної служби України з прохання внести зміни до Національного класифікатора України.

Реформа сектору житлово-комунального господарства в Україні змінює відношення суб’єктів на ринку житлово-комунальних послуг: разом з індивідуальним власником квартири чи нежитлового приміщення у кожному багатоквартирному будинку у ролі економічного агента існує також сукупність індивідів-співвласників, які проживають у ньому та мають у спільній сумісній власності спільне майно багатоквартирного будинку.

При цьому, співвласники багатоквартирного будинку можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки з управління спільною власністю як без створення юридичної особи, так і створивши її.

Юридичною особою, що створюється власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку є ОСББ. Згідно із законом України, ця юридична особа обов’язково є непідприємницьким товариством, неприбутковою організацією, що не займається комерційною діяльністю, не має на меті одержання прибутку та його розподіл між співвласниками багатоквартирного будинку.

Згідно Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010” (КВЕД), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457, при реєстрації ОСББ присвоюється код виду економічної діяльності 81.10 “Комплексне обслуговування об’єктів” із секції № “Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування”.

Національний класифікатор розроблений відповідно до International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) та має ідентичну структуру.

За Міжнародною стандартною відомчою класифікацією всіх видів економічної діяльності (МСОК) розділ N Administrative and support service activities ("Діяльність у сфері адміністративних та допоміжних послуг") характеризується як такий, що охоплює різні види діяльності, що забезпечують ведення загальної комерційної діяльності, основною метою яких не є передача спеціальних знань.

За національною Класифікацією код 81.10 знаходиться у розділі 81 "Обслуговування будинків і територій" і "включає надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги портьє, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії чи роботи клієнта".

Таким чином, характеристика розділу N за ISIC (МСОК) та визначення послуг за існуючим КВЕД свідчать, що код 81.10 не відповідає економічній природі ОСББ за чинним законодавством України.

Головною передумовою, що призвела до цієї помилки, стало хибне тлумачення попередньої редакції Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", що діяла до липня 2015 року та використовувала термін "передача на баланс", "балансоутримання" і допускала покладання на ОСББ функцій "балансоутримувача" будинку, тобто аналогічних тим функціям, що здійснюють житлово-експлуатаційні підприємства, що є комерційними, та діяльність яких описана кодом 81.10.

Окрім того, управитель багатоквартирного будинку згідно Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та Закону України "Про житлово-комунальні послуги", це - виконавець житлової послуги, зовнішня особа, яка працює з співвласниками виключно на комерційній основі.

Відповідно, як співвласники, так і заснована ними юридична особа у формі ОСББ, не можуть бути управителем і вести комерційну діяльність.

У Міжнародній стандартній відомчій класифікації найбільш відповідним новій економічній природі ОСББ є розділ T "Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use" ("Діяльність домашніх господарств як роботодавців; недиференційована діяльність домашніх господарств із виробництва товарів і послуг для власного використання"). Відповідно у національній Класифікації — секція Т, розділи 97 і 98.

У зв’язку з цим вважаємо доцільним перемістити основний код для ОСББ за Класифікацією видів економічної діяльності із секції N до секції T і визначити відповідний код із найменуванням "Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій".

Зважаючи на вищевикладене, ми звернулися до Державної регуляторної служби України з прохання внести відповідні зміни до національного класифікатора України "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010", який прийнято та надано чинності відповідно до Наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.