На виконання вимог європейських директив Уряд схвалив національну ціль з енергоефективності на період до 2020 року.

Під час чергового засідання Уряду 14 серпня 2019 року схвалено важливий документ у сфері енергоефективності. 

Держенергоефективності спільно з міжнародними експертами, фахівцями Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community) підготували проект розпорядження Уряду, який спрямований на виконання статті 3 Директиви 2012/27/EU про енергоефективність.

Під час розрахунку цілі використано загальний підхід Директиви, а саме - скорочення кінцевого енергоспоживання на 20% у 2020 р. відносно базового сценарію.

Цим проектом акта визначено такі показники:

  • первинне споживання енергії має не перевищувати 101 316 тис. тонн нафтового еквівалента у 2020 році;
  • кінцеве споживання енергії має не перевищувати 55 507 тис. тонн нафтового еквівалента у 2020 році.

Зазначені показники узгоджуються із:

  • Енергетичною стратегією України на період до 2035 року;
  • Національним планом дій з енергоефективності на період до 2020 року.

Таким чином, Україна продовжує здійснювати виважену державну політику з енергоефективності, враховуючи міжнародні зобов’язання та європейські практики у цій сфері.

Джерело: http://saee.gov.ua/uk/news/3081