Громадянська мережа ОПОРА закликає Комітет з організації державної влади зібратись на додаткове засідання для усунення критичних недоліків у тексті Виборчого кодексу перед його повторним розглядом у парламенті. Попередньо голосування за документ планується у Верховній Раді в пленарний тиждень з 3 по 6 грудня.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доклав значних зусиль для інклюзивного обговорення пропозицій до Виборчого кодексу, але підготовка їх остаточної редакції відбулась без учасників міжсекторальної робочої групи. Тому парламенту необхідно буде визначатися як щодо прогресивних новацій, так і надзвичайно ризикованих пропозицій. У цих умовах Верховна Рада України зобов’язана неухильно дотримуватися вимог Регламенту під час розгляду питання Виборчого кодексу та забезпечити повноцінне обговорення народними депутатами України всіх запропонованих змін. 

Громадянська мережа ОПОРА закликає парламентських суб’єктів скористатися регламентними можливостями для вдосконалення тексту документа. Зокрема, парламентський комітет міг би провести ще одне засідання напередодні розгляду Кодексу Верховною Радою України. Метою такого засідання має стати обговорення суперечливих положень цього документа, врахування пропозицій депутатських фракцій та громадськості, а також офіційне затвердження остаточного варіанту пропозицій до Кодексу. Ці кроки комітету дозволять забезпечити законність та інклюзивність процесу підготовки Виборчого кодексу до повторного розгляду.

ОПОРА наполягатиме на подальшому невідкладному перегляді низки положень Виборчого кодексу. 

Ухвалення Виборчого кодексу є довготривалим зобов’язанням українського парламенту, яке також стосується і обраних у липні 2019 року народних депутатів. Суспільна легітимність виборчої реформи може бути досягнута лише послідовними діями законодавців, виконанням політичних зобов’язань із забезпечення якості процедур та реалізації виборчих прав громадян. Неприйнятними є як блокування остаточного ухвалення Кодексу, так і погіршення його окремих положень після повторного розгляду.

Із прогресивних підходів, наприклад, остаточний варіант змін до Кодексу включає норми щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів, інших мобільних груп населення. Крім того, у змінах до Кодексу запроваджується електронний спосіб отримання ЦВК і ДРВ заяв та інших документів від виборців і кандидатів. Змінами передбачається створення експертних груп при ЦВК з обов’язком Комісії розглянути їхні рішення. Вперше з’являється законодавча основа для контролю фінансових витрат кандидатів і партій у соціальних мережах, взаємодії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з глобальними платформами. Змінами до Закону України “Про рекламу” пропонується варіант заборони дочасної агітації партій та потенційних кандидатів, на яку зараз безконтрольно витрачаються значні фінансові ресурси. ОПОРА підтримує такі пропозиції у сфері виборчих прав громадян, підзвітності передвиборчих кампаній та вдосконалення діяльності органів адміністрування  виборів. 

Та, на жаль, парламентарі також розглядатимуть сумнівні з точки зору їхньої відповідності демократичним стандартам виборів та Конституції України положення Кодексу. До таких ініціатив ОПОРА відносить право ЦВК відмовляти кандидатам у реєстрації на підставі листа СБУ про їхню можливу причетність до злочинів проти держави або до тероризму, наділення ЦВК повноваженнями розв’язувати власними рішеннями питання, не врегульовані Виборчим кодексом. Крім того, офіційні спостерігачі, як і раніше, не зможуть проводити повноцінне спостереження за діяльністю ЦВК та без дозволу відвідувати її засідання. А ще запровадження проведення Комісією робочих нарад, на яких спостерігачі, журналісти, інші особи можуть бути присутніми лише за запрошенням Комісії. Також у Кодексі проігноровані зауваження Президента України Володимира Зеленського щодо захисту виборчих прав людей з інвалідністю та відсутні дієві гарантії рівноправної участі двох статей у виборчому процесі. Наприклад, не передбачені санкції за недотримання гендерної квоти політичними партіями під час формування виборчих списків на парламентських та місцевих виборах.

Таким чином, Громадянська мережа ОПОРА висловлює узагальнюючу рекомендацію Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – провести додаткове засідання, що передуватиме розгляду Кодексу на пленарному засіданні. Це сприятиме усуненню критичних недоліків підготовлених Комітетом пропозицій до Кодексу, належному врахуванню позицій як депутатських фракцій та груп, так і громадськості, а також дотриманню вимог Регламенту під час затвердження остаточної редакції порівняльної таблиці до Виборчого кодексу.

Із повним текстом заяви Громадянської мережі ОПОРА щодо ухвалення Виборчого кодексу за результатами повторного розгляду можна ознайомитись за посиланням: https://www.oporaua.org/statement/vybory/zayava_codeks

За коментарями звертайтеся:
info@opora.org.ua
044 591 44 44