Громадянська мережа ОПОРА звертається до комітетів Верховної Ради України з проханням вжити до 31 грудня 2013 року заходів із оприлюднення суспільно важливих даних на їхніх сайтах.

Забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади є одним із ключових викликів, що постають перед українським суспільством на шляху до впровадження демократичних практик державного управління та становлення європейських норм політичної культури. Важливу роль, в контексті загальної прозорості органів влади, відіграє належне оприлюднення інформації про діяльність комітетів Верховної Ради України, на які покладено законопроектну та контрольну функції.

Результати соціологічних досліджень вказують, що сьогодні оптимальним майданчиком для забезпечення прозорості органів влади є Інтернет. Парадоксально, але найбільш мляво можливості віртуального простору використовує влада, яка зобов’язана інформувати населення про свою діяльність. Яскравим прикладом цього є висвітлення роботи парламентських комітетів. Ч. 2 ст. 9 Закону «Про комітети Верховної Ради України» передбачає обов’язкове розміщення інформації про діяльність комітетів на офіційному веб-сайті парламенту. На практиці, цього не відбувається. Замість матеріалів про засідання та прийняті рішення, портал Верховної Ради пропонує базові дані про персональний склад комітету, підстави його створення та контакти секретаріату.

Зважаючи на результати дослідження, проведеного Громадянською мережею ОПОРА, а також суспільну-значимість піднятого питання, ОПОРА рекомендує комітетам оприлюднити суспільно важливі дані на веб-сайтах:

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність науково-експертної ради при Комітеті, інших дорадчих органів та експертних організацій, що співпрацюють з Комітетом;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти народних депутатів – членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань європейської інтеграції, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
 8. оприлюднити на веб-сайті Комітету з питань європейської інтеграції план роботи комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету з питань європейської інтеграції на кожну наступну сесію Верховної Ради України VII скликання;
 9. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 10. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експертні висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на закони та нормативно-правові акти, що регламентують роботу органу влади, інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження та контакти секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення протоколів та стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 6. оприлюднити на веб-сайті Комітету з питань бюджету план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету з питань бюджету на кожну наступну сесію Верховної Ради України;
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Верховної Ради України поточного скликання;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроекту, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань національної безпеки і оборони:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань, розглянуті питання за час минулих скликань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів комітету та повноваження апарату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань національної безпеки і оборони, починаючи з 1 засідання Комітету поточної роботи Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання; поточного скликання Верховної Ради України;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроекту оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань бюджету:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету під час минулих скликань та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету без посилання на сайт Верховної Ради України інформацію про персональний склад Комітету та підкомітетів; інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти народних депутатів – членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань бюджету, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення протоколів та стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. оприлюднити на веб-сайті Комітету з питань бюджету план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету з питань бюджету на кожну наступну сесію Верховної Ради України;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету;
 9. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:

 1. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження та контакти секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти народних депутатів – членів Комітету;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій:

 1. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 2. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань Комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 3. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради України. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення протоколів та стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 4. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 5. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 6. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 7. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань промислової та інвестиційної політики:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань, розглянуті питання на час минулих скликань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу органу влади, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань промислової та інвестиційної політики, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради України. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетах, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та інформацію про стадії розгляду законопроекту.

Комітету з питань культури і духовності:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про роботу Комітету під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань культури і духовності, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях Комітету починаючи з 1 засідання поточного скликання;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про роботу Комітету під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань Комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення протоколів та стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. оприлюднити на веб-сайті Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики план роботи комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
 8. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання;
 9. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформація про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження підкомітетів, секретаріату та членів Комітету; контакти членів Комітет; інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення протоколів та стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 6. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету;
 7. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань податкової та митної політики:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження підкомітетів, секретаріату та членів Комітету; інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що співпрацюють з Комітетом;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань податкової та митної політики з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради України. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання поточного скликання Верховної Ради України;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроекту, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань освіти і науки:

 1. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про персональний склад підкомітетів, інформацію про повноваження та склад секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 2. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 3. оприлюднити всі стенограми засідань Комітету з науки і освіти, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 4. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів, відвідування депутатами засідань Комітету на офіційному веб-сайті Комітету;
 5. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 6. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Верховної Ради України поточного скликання;
 7. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: протоколи засідань Комітету;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
 6. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 7. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів комітету та секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти народних депутатів – членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 9. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетах, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформація про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань, законопроекти які розглядалися на час засідань минулих каденцій;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про склад підкомітетів, а також інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань підкомітетів, а також план роботи Комітету на поточну сесіюна офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 9. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 10. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань правової політики:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу органу влади, персональний склад підкомітетів та їх функції, інформацію про повноваження членів секретаріату та членів Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань правової політики, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях Комітету починаючи з 1 засідання поточного скликання;
 8. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів, а також експертні висновки та рекомендації до законопроектів;
 9. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань верховенства права та правосуддя:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження та контакти секретаріату Комітету, склад підкомітетів,інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 4. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань верховенства права і правосуддя, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення протоколів та стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 5. забезпечити висвітлення інформації про поточну роботу, графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки:

 1. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують його роботу, інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 2. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 3. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 4. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 5. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету Верховної Ради України поточного скликання;
 6. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань, розглянуті законопроекти на час минулих скликань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження членів комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм та протоколів засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 9. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів; оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань свободи слова та інформації:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації про його роботу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про повноваження підкомітетів, секретаріату та членів Комітету; інформацію про склад Комітету та підкомітетів;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 6. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 7. з метою громадського контролю за роботою народних депутатів, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету;
 8. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів,оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності:

 1. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про персональний склад підкомітетів; інформацію про повноваження підкомітетів та членів Комітету; контакти секретаріату та членів Комітету; інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 2. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 3. оприлюднити всі стенограми засідань Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання Верховної Ради. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 4. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів, відвідування депутатами засідань Комітету на офіційному веб-сайті Комітету;
 5. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 6. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Верховної Ради України поточного скликання;
 7. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, інформацію про стадії розгляду законопроектів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань фінансів і банківської діяльності та забезпечити регулярне оприлюднення на сайті суспільно-важливих даних:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, контакти секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіка проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. оприлюднити на веб-сайті план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету на кожну наступну сесії Верховної Ради України VII скликання;
 9. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 10. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 11. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань транспорту і зв’язку та забезпечити регулярне оприлюднення на сайті суспільно-важливих даних:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, контакти секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань транспорту і зв’язку, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. оприлюднити на веб-сайті план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету на кожну наступну сесії Верховної Ради України VII скликання;
 9. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 10. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 11. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань соціальної політики та праці та забезпечити регулярне оприлюднення на сайті суспільно-важливих даних:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, контакти секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань соціальної політики та праці, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. оприлюднити на веб-сайті план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету на кожну наступну сесії Верховної Ради України VII скликання;
 9. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 10. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 11. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань охорони здоров’я та забезпечити регулярне оприлюднення на сайті суспільно-важливих даних:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, контакти секретаріату Комітету,інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань охорони здоров’я, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. оприлюднити на веб-сайті план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету на кожну наступну сесії Верховної Ради України VII скликання;
 9. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 10. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 11. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету у закордонних справах та забезпечити регулярне оприлюднення на сайті суспільно-важливих даних:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, контакти секретаріату Комітету,інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету у закордонних справах, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. оприлюднити на веб-сайті план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету на кожну наступну сесії Верховної Ради України VII скликання;
 9. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 10. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 11. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань економічної політики та забезпечити регулярне оприлюднення на сайті суспільно-важливих даних:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: даних про персональний склад Комітету та протоколи його засідань;
 2. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету посилання на нормативно-правові акти, що регламентують роботу Комітету, інформацію про повноваження членів Комітету та функції підкомітетів, повноваження секретаріату Комітету, контакти секретаріату Комітету, інформацію про персональний склад та діяльність дорадчо-консультативних органів при Комітеті та експертних організацій, що з ним співпрацюють;
 3. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про місцезнаходження робочого кабінету, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти членів Комітету;
 4. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 5. оприлюднити протоколи та стенограми засідань Комітету з питань економічної політики, починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 6. забезпечити висвітлення графіку проведення та порядків денних майбутніх засідань Комітету та засідань підкомітетів на офіційному веб-сайті Комітету;
 7. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 8. оприлюднити на веб-сайті план роботи Комітету на поточну сесію. Забезпечити регулярне та оперативне оприлюднення плану роботи Комітету на кожну наступну сесії Верховної Ради України VII скликання;
 9. з метою громадського контролю за роботою народних обранців, забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Комітету інформації про присутність депутатів на засіданнях комітету починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання;
 10. оприлюднити на веб-сайті Комітету перелік законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним, перелік законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції, інформацію про стадії розгляду законопроектів;
 11. повідомляти на веб-сайті Комітету про дати розгляду законопроектів, їх розподіл між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів, оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування:

 1. з метою формування цілісної картини про діяльність Комітету, забезпечити оприлюднення на веб-сайті Комітету основної інформації його про роботу органу під час минулих скликань, а саме: протоколи засідань Комітету;
 2. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 3. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 4. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 5. повідомляти на веб-сайті Комітету інформацію про розподіл законопроектів між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів,оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.

Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією:

 1. оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про персональний склад підкомітетів, а також інформацію про поточну роботу Комітету;
 2. для забезпечення відкритості Комітету оприлюднити на веб-сайті порядок акредитації журналістів, механізми допуску до засідань комітету представників неакредитованих ЗМІ, громадських організацій, зацікавлених осіб;
 3. оприлюднити стенограми засідань Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією починаючи з 1 засідання Комітету поточного скликання. Налагодити регулярне та оперативне оприлюднення стенограм засідань Комітету у майбутньому;
 4. оприлюднювати на офіційному веб-сайті Комітету інформацію про зміни до розкладу засідань Комітету не пізніш як за два дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
 5. повідомляти на веб-сайті Комітету інформацію про розподіл законопроектів між підкомітетами, дати розгляду на засіданнях підкомітетів,оприлюднювати експерті висновки та пропозиції до законопроектів, а також результати їх розгляду.