В області було здійснено 35 спостережень з таких предметів: українська мова та література, англійська мова, математика, історія України. Географія спостереження охопила Ужгород, Перечин, Мукачево, Іршаву, Виноградів, Хуст, Воловець, Берегово, Великий Бичків.

Спостерігачі відзначають, що цьогорічні особливості зовнішнього незалежного оцінювання загалом не вплинули на підготовку та проведення тестування, а в окремих випадках – фіксують їхню ефективність.

Під час спостереження за ЗНО спостерігачами ОПОРИ не було зафіксовано фактів порушення процедури тестування з боку персоналу пунктів тестування чи фактів недобросовісного виконання своїх обов’язків. Це свідчить про належний рівень підготовки персоналу пунктів тестування, що був проведений Івано-Франківським РЦОЯО, та достатній рівень компетенції персоналу для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Закарпатській області.

Цього року ЗНО розпочалось 24 квітня тестуванням з української мови та літератури. Воно було обов’язковим для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки його результати зараховуються як державна підсумкова атестація, а також є обов’язковими для вступу до вищих навчальних закладів.

Значна кількість учасників, що складали тести з українсько мови та літератури, потребувала залучення одночасно до проведення ЗНО великої кількості пунктів тестування та обслуговуючого персоналу, що складається з педагогів. При цьому відзначимо, що всі вони буди професійно підготовлені і добре організували процес.

Серед основних порушень процедури стандартизованого тестування, як і в попередні роки, залишається наявність в учасників мобільних телефонів та інших технічних приладів. Однак цього не уникнути, адже кожного року в кожній області знаходяться учасники, які хочуть перехитрити систему. Натомість для них все закінчувалось видаленням за межі пункту тестування та автоматично нескладеним тестом.

Цього року в процедурі проведення ЗНО було багато новацій. Окрім двох рівнів завдань із української мови і літератури, а також з математики (базовий та поглиблений рівні), було введене поняття «поріг здав/не здав», який визначається під час засідань експертних груп для кожного предмету окремо, що були створені при кожному регіональному центрі оцінювання якості освіти (12 груп відповідно до 12 предметів). Також новацією є те, що відтепер сертифікат ЗНО дійсний всього один рік.

Цьогорічні результати ЗНО чітко показало, що учасники з сільської місцевості мають набагато гірші результати від учасників з міської. При цьому Закарпатська область вже вкотре поступається серед інших областей України в якості складання тестів зі ЗНО. Безумовно, влада та Міністерство освіти і науки України повинні звертати на це увагу і приймати відповідні управлінські рішення та реформи, щоб підвищити якість середньої освіти в Україні, та на Закарпатті безпосередньо. До речі, область розробляючи стратегію розвитку до 2020 року, заклала одним з індикаторів якості повної середньої загальної освіти саме результати ЗНО.

Що стосується вступної кампанії, то вона цього року у порівнянні з минулими роками має ряд новацій. Серед них слід виокремити три - новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти; запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв; автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап.

Максимально можливий конкурсний бал вступника цього року становить 210. Максимум 200 балів абітурієнт може отримати на основі результатів ЗНО, середнього балу атестату та балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення). Додаткові 10 балів нараховуються призерам Всеукраїнських олімпіад та конкурсу МАН. Правила прийому окремого ВНЗ встановлюють вагу кожного компонента конкурсного балу: результат ЗНО з кожного предмету має становити не менше 20 % конкурсного балу, середній бал атестату – від 0 до 10 %, бал за конкурс творчих або фізичних здібностей – не більш як 25 % чи 50 %, що залежить від напряму підготовки. Вагу кожної складової конкурсного балу визначає вищий навчальний заклад індивідуально в Правилах прийому, що оприлюднені на сайті вишу чи вивішені в приймальних комісіях.

Важливо для абітурієнта пам’ятати, що всі заяви, які вони подаватимуть до вузів, варто заздалегідь рейтингувати за 15-тибальною шкалою, де 1 – найвищий пріоритет, а 15 – найнижчий. Заяви не можна буде змінювати під час вступної кампанії. Система буде вираховувати, куди абітурієнти будуть вступати, тому важливо правильно розприділити пріоритетність, робивши усвідомлений вибір, визначивши конкретні виші, зважаючи на кількість місць державного замовлення, та коефіцієнти, за якими формується конкурсний бал у них. Наприклад, відповідно до них деякі виші можуть не враховувати атестат про повну середню загальну освіту, виставивши коефіцієнт «0». Тому важливо ознайомитись з правилами прийому в кожному закладі. Тепер, уся відповідальність за вступ лягає на плечі абітурієнтів, і до цього питання треба підійти серйозно. Тому не варто поспішати ставити в пріоритет потужні виши країни, а об’єктивно оцінити свої бали і подаватись туди, де є більші шанси вступити.

Загалом, завдяки пріоритетності заяв, цього року абітурієнта не будуть рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення у кількох навчальних закладах, а лише у одному, незалежною електронною системою. Якщо абітурієнт не може бути рекомендований до зарахування за найвищим пріоритетом, він не втрачає права на зарахування за нижчим. Система ЄДЕБПО автоматично пропонуватиме найкращу пропозицію для навчання абітурієнта, враховуючи виставлену пріоритетність заяв та його конкурсний бал.

Таким чином, зарахування вступників відбуватиметься в один етап, а не у три, як в попередні роки. Разом з тим, допускаємо, що частина абітурієнтів не виконає умови до зарахування, тобто не подасть оригінали документів у Приймальну комісію до 8 серпня. Умови прийому передбачають, що в такому випадку, рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування та мають найвищий конкурсний бал.

Громадянська мережа ОПОРА буде постійно інформувати абітурієнтів про хід кампанії вступу, та особливості, які з ним пов’язані. Також, буде працювати регіональна консультаційна лінія: +38 066 317 36 13, zakarpattya@opora.org.ua

Додаткова інформація:
Володимир Феськов
+38 063 287 34 34
zakarpattya@opora.org.ua