Не пізніше ніж на сьомий день після дня голосування розпорядники виборчих фондів партій та кандидатів мають подати до територіальних виборчих комісій (ТВК) остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчих фондів. Аналіз фінансових звітів покладено на територіальні виборчі комісії, які, в разі виявлення ознак порушень, у п’ятиденний строк зобов’язані письмово повідомити про це відповідні органи. Ніби все чітко і зрозуміло. Але диявол, як кажуть, криється в деталях.

ТВК

Обов’язки щодо здійснення територіальними виборчими комісіями контролю за надходженням, обліком  і використанням виборчих фондів кандидатів та партій на місцевих виборах  та проведення аналізу фінансових звітів зазначено в статтях 206 та 214 Виборчого кодексу України та деталізовано у Постановах ЦВК №245 від 10 вересня 2020 року та №324 від 1 жовтня 2020 року. І навіть їх побіжний аналіз вказує на ряд проблем та неузгодженостей, які можуть мати суттєвий негативний вплив на здійснення ТВК вищезазначених обов’язків.

Давайте розберемо їх детальніше:

  1. ТВК, яка встановлює результати відповідних виборів здійснює вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду. Проте ні Виборчий кодекс, ні Постанови ЦВК не місять жодних роз’яснень, за яким принципом  чи методом здійснюється вибірка партій і кандидатів, чи виборчих фондів щодо  яких ТВК проводить контроль. А це відразу викликає сумніви стосовно неупередженості такого контролю.
  2.  Для проведення аналізу фінансових звітів відповідна територіальна виборча комісія використовує подані партіями чи кандидатами звіти, а також інформацію, отриману за зверненням від розпорядників коштів рахунків виборчих фондів, організацій партій, кандидатів і фізичних осіб, які здійснили добровільні внески до відповідного виборчого фонду. При цьому залишається незрозумілим, чи має право ТВК під час аналізу звітів використовувати інформацію з інших джерел, скажімо, матеріали від журналістів-розслідувачів чи просто небайдужих громадян, які володіють доказами  порушення партіями чи кандидатами законодавства в процесі формування чи використання коштів виборчих фондів та передають їх ТВК.
  3. Ні Виборчим кодексом, ні Постановами ЦВК не передбачено можливості отримання територіальними виборчими комісіями інформації від банків під час проведення аналізу звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, що унеможливлює перевірку достовірності внесених у звіти даних.  Цю прогалину могла б дещо виправити вимога додавати до звітів банківські виписки, проте у виборчому законодавстві така норма відсутня. І добре, якщо  партія чи кандидат нададуть таку виписку на звернення ТВК добровільно. А якщо ні? Механізм впливу відсутній.
  4. На ТВК покладено обов’язок перевіряти випадки здійснення добровільних внесків до виборчого фонду особами, які відповідно не мають права їх здійснювати. До переліку таких осіб включені іноземці, особи без громадянства, анонімні жертводавці та юридичні особи. Якщо з юридичними особами проблем бути не повинно, то яким чином ТВК мають встановити, що особа, зазначена в звіті, скажімо, є особою без громадянства, або не зазначила  відомості про своє місце проживання - залишається загадкою. Таку інформацію можуть і повинні контролювати банки, які здійснюють такі платежі.
  5. Проведення якісного контролю територіальними виборчими комісіями за цільовим використанням коштів виборчих фондів без обов’язку надання розпорядниками виборчих фондів договорів та актів виконаних робіт неможливе. Знову ж таки, доведеться сподіватись на добровільне надання партіями та кандидатами затребуваних документів.

Як не прикро, але доводиться констатувати, що і в переважній більшості випадків аналіз фінансових звітів може бути зведений до простого переписування в форми Аналізу даних з цих звітів. Єдине що радує, це те, що фінансові звіти мають бути оприлюднені та до них отримають доступ всі зацікавлені. Проте, навіть серйозні та скрупульозні дослідження цих звітів можуть закінчитись нічим. І ось чому.

НАЗК

Органом, уповноваженим забезпечити притягнення до відповідальності  осіб, які вчинили порушення вимог законодавства під час наповнення та використання коштів виборчих фондів є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) містить лише дві статті, за якими можуть притягатись особи, винні в  порушенні  законодавства стосовно наповнення та використання коштів виборчих фондів – це статті 212-15 та 212-21. І в обох випадках, єдиним органом, який має право складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за цими статтями відповідно до ст. 255 КУпАП є НАЗК.

Право складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції НАЗК було передбачено п. 12-1  ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про запобігання корупції». Проте, Конституційний Суд своїм рішенням № 13-р/2020 від 27.10.2020 скасував цю норму.

Таким чином, згідно з КУпАП протоколи за статтями 212-15 та 212-21 має складати НАЗК, проте такого права згідно з останнім рішенням Конституційного Суду в агентства вже немає. Хоча норма у ст. 255 КупАП не змінилась. Лишається сподіватись, що Верховна Рада якнайшвидше заповнить цю прогалину, враховуючи той момент, що строк подачі остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів завершився і ТВК приступили до їхнього аналізу.

Дуже хочеться вірити, що територіальні виборчі комісії матимуть достатній фаховий потенціал, та будуть мати час і бажання провести об’єктивний, неупереджений та повний аналіз фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, зі свого боку партії та кандидати їм у цьому всіляко сприятимуть, а винні у порушенні виборчого законодавства особи не уникнуть відповідальності. Хоча на сьогодні це швидше виглядає як недосяжна мрія. Проте очевидною вже зараз є необхідність вдосконалення Виборчого кодексу в частині контролю за  фінансуванням виборчих кампаній. Тому робота в цьому напрямку має тривати і вказана публікація є запрошенням до дискусії всіх експертів, які працюють в цій галузі.

Підготовлено в рамках проєкту «Виборча реформа задля посилення впливу агентів змін та підтримки публічного діалогу», який реалізує Громадянська мережа ОПОРА за підтримки ЄС 

Ольга Мазаєва

громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Тернопільській області