Виборче законодавство вдосконалюється, до процесу долучається громадськість. Проте, чи дослухаються законотворці до її голосу, чи зміни так і залишаться половинчастими?

Громадські омбудсмени із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА цього року тричі в «полях» проводили моніторинг процедури зміни місця голосування без зміни виборчої адреси: під час обох турів президентських виборів та під час виборів парламентських. При цьому не лише спостерігали, а й проводили тренінги, зустрічі, роз’яснювали норми законодавства всім сторонам процесу, збирали зауваження та побажання виборців стосовно спрощення та вдосконалення процедури. Тому, щиро вітаючи розробку ЦВК нового "Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця  без зміни його виборчої адреси" та  багато його позитивних нововведень,  хотілось би зупинитись на деяких його положеннях, які можна зробити ще кращими .

  1. Згідно з новим проектом Порядку заява про тимчасову зміну місця голосування повинна містити серед іншої інформації мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адресу, де виборець  перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму. Вважаю, що вимога зазначення цих даних є безпідставною, а сама інформація не є потрібною, оскільки не підтверджується жодними документами, не може та не має бути перевірена, жодним чином не може вплинути на рішення ДРВ про задоволення заяви. Ця інформація не аналізується працівниками органу ведення Реєстру, особливо у випадку масового напливу виборців.  При цьому практика показує, що необхідність зазначення цієї інформації створює значні проблеми у виборців при заповненні заяви, що в свою чергу призводить до утворення черг та сповільнення роботи ДРВ у дні, які передують кінцевому строку на подання до ДРВ документів. Крім того, вимогу вказати адресу, де виборець перебуватиме в день виборів інколи взагалі реалізувати неможливо, наприклад, у випадку, коли виборець не планує у день виборів затримуватись надовго в одному місці (туристична подорож тощо), ця інформація не може і не має бути  перевірена,  тому вимогу про зазначення адреси варто позначити як опційну, залишивши її обов’язковою лише для виборців, у яких в базі даних Реєстру міститься відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно.
  2. Проект Порядку містить дуже прогресивну норму та дає можливість спростити процедуру зміни місця голосування на період проведення президентських виборів, вказавши в заяві на якому з етапів виборів виборець хоче змінити місце голосування. Таке побажання часто висловлювали виборці перед другим туром виборів. Проте, загалом вітаючи це нововведення, необхідно врахувати, що можливі випадки, коли виборець під час кожного з етапів перебуватиме у різних місцях, жодне з яких не співпадатиме з його виборчою адресою. Тому  варто дати можливість виборцю вказати номер виборчої дільниці для кожного з етапів виборчого процесу.
  3. На жаль, у проекті Порядку не змінено стару норму, яка створювала найбільше проблем виборцям, щодо визначення відділу ведення ДРВ до якого повинен звертатись виборець із заявою про зміну місця голосування: за своєю виборчою адресою, або за місцем перебування у день виборів. Проте, часто ці два визначені Порядком місця не співпадають з поточним місцем перебування виборця, і для того, щоб звернутись в орган ведення ДРВ за місцем проживання чи голосування людині часто необхідно подолати сотні кілометрів, витратити значні кошти та час. Скористатись же можливістю подання заяви за допомогою електронного цифрового підпису можуть далеко не всі виборці, як з причини відсутності ЕЦП, так і з причини елементарної відсутності інтернету. Надавши можливість звертатись до будь-якого відділу ведення ДРВ можна було б легко вирішити цю проблему.
  4. У проект Порядку введена норма, що у разі якщо чисельність виборців на обраній виборцем виборчій дільниці (дільниці для голосування) перевищує встановлене законом граничне значення, орган ведення Реєстру може визначити виборцю іншу наближену до неї виборчу дільницю. Однак, трапляються випадки, коли заяву про тимчасову зміну місця голосування подають виборці, які відносяться до маломобільних груп населення і хочуть голосувати на ДВК, проте їхня «рідна» виборча дільниця не пристосована до їхеіх потреб: знаходиться вище/нижче першого поверху, не обладнана пандусами, існують інші перешкоди по доступу. В такому разі  вони змінюють місця голосування на дільницю, яка пристосована для потреб маломобільних груп. У зазначених випадках  визначене у проекті Порядку  право органу ведення Реєстру визначити іншу наближену виборчу дільницю, яка виявиться непристосованою, може позбавити такого виборця можливості реалізувати свої конституційні права. Подібні проблеми можуть виникнути  й у виборців, які з якихось причин (час, відстань, місце розташування тощо) не зможуть проголосувати на іншій, крім обраної, виборчій дільниці. Тому було б доцільно у примірному зразку Заяви  внести спеціальну позначку «прошу не змінювати обрану виборчу дільницю»  та доповнити вищевказану норму Порядку словами «крім випадків наявності у Заяві позначки «прошу не змінювати обрану виборчу дільницю».

Ці пропозиції подані до ЦВК, та, сподіваюсь, будуть враховані. Проте не всі проблемні моменти можна зараз  усунути – у проекті Порядку залишилась норма, яка створює серйозні незручності для багатьох виборців. Але вона прописана у Законі України «Про державний реєстр виборців», і, відповідно, не може бути змінена цим Порядком. Йдеться про необхідність звернення із заявою про включення в Реєстр виборців до відділу ведення ДРВ за місцем проживання виборця. Тому очікуємо, що виборче законодавство буде вдосконалюватись і надалі та до місцевих виборів всі проблемні норми будуть усунуті.

Ольга Мазаєва, громадська омбудсменка із захисту виборчих прав

Громадянської мережі ОПОРА в Тернопільській області

097 562 17 81