Досить часто буває так, що члени дільничних виборчих комісій не можуть отримати повністю або частково кошти у вигляді оплати їхньої праці. При цьому в більшості випадків це пов’язано із допущеними помилками в оформленні документів, як самими ДВК так і ОВК, що має статус юридичної особи та відповідає за повноцінне ведення бухгалтерського обліку, в тому числі й щодо оплати праці членів дільничний виборчих комісій.

Право на оплату праці членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, а також членів виборчих комісій у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування передбачено ст. 47 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Розмір та порядок оплати праці членів виборчих комісій визначено в постановах Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року №966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму», від 5 вересня 2012 року №848 «Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України» та в постанові Центральної виборчої комісії від 3 червня 2019 року №925 «Про затвердження Розподілу коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, та середніх норм видатків виборчих комісій».

Як показує практика попередньої президентської виборчої кампанії, у зв’язку із допущеними помилками в оформленні протоколів та рішень (постанов) дільничних виборчих комісій та неналежним оформленням первинних бухгалтерських документів (розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку робочого часу тощо) члени виборчих комісій невчасно, не в повній мірі, а в деяких випадках й взагалі не отримали коштів у вигляді оплати їхньої праці.

Подібна ситуація склалась під час проведення виборів президента України в Чернівецькій області, а саме, як вже повідомлялось раніше на сайті ОПОРИ, переважно, у зв’язку із допущеними помилками в підготовці та оформленні документів дільничних виборчих комісій Заставнівського, Сокирянського та Хотинського районів окружною виборчою комісією №204. Значна частина членів дільничних комісій, які організовували підготовку та проведення виборів Президента України 31 березня, не отримала частково, а в деяких випадках і повністю, кошти у вигляді оплати праці у виборчих комісіях. А саме – відсутність у списках для виплат ряду членів ДВК, а також нарахування тим членам ДВК, які виконували роботу на платній основі, лише добових, і навпаки – нарахування заробітної плати представникам керівних складів ДВК, які не виконували роботу на платній основі у зв’язку з небажанням бути звільненими від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи тощо.

Однак звернення, надіслані такими членами дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії, Держаудитслужби чи правоохоронних органів, в більшості випадків, не призвели до позитивного вирішення вказаної ситуації та в підсумку до отримання членами виборчих комісій коштів.

Зазначені випадки можна було б врегулювати шляхом належної комунікації між ДВК та ОВК, своєчасним та належним оформленням членами виборчих комісій звернень до ОВК, скарг до ЦВК, а також поданням членами дільничних виборчих комісій заяв про визнання їх кредитором, в яких необхідно чітко вказати підстави для виплати заробітної плати, допущені помилки, із посиланням та наданням відповідних документів, що свідчать про такі помилки.

Порядок припинення роботи окружної виборчої комісії, яка має відповідний статус юридичної особи, визначено в частинах 5-10 статті 38 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Відповідно до нього передбачено, що статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій за борговими зобов'язаннями. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контролюючі органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.

Однак, незнання членів виборчих комісій своїх прав, може призвести до втрати ними права на отримання належних сум оплати їхньої праці.  

Необхідно зауважити, що у випадку не отримання членами виборчих комісій коштів у вигляді оплати їхньої праці, правильним буде підготовка та надсилання до окружної виборчої комісії відповідного звернення, в якому необхідно чітко вказати підстави для виплати заробітної плати, допущені помилки із посиланням та наданням відповідних документів, що свідчать про такі помилки.

Якщо ж голова окружної виборчої комісії вже звернувся до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії і на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «Оприлюднення інформації» оприлюднені відомості про дату припинення відповідної окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій за борговими зобов'язаннями, то в такому випадку кожному окремо члену дільничної виборчої комісії (незважаючи на те, чи звертався він раніше до ОВК) необхідно, в строк визначений для подання кредиторських вимог, що буде зазначений в таких відомостях, подати до ліквідаційної комісії відповідної ОВК заяву про визнання його кредитором, в тексті якої необхідно вказати: назву ліквідаційної комісії ОВК (на адресу якої подається заява); ПІБ заявника (кредитора), адреса, засоби зв’язку; підстави визнання кредитором на відповідну суму боргу із заробітної плати члена виборчої комісії із посиланням на належні та допустимі докази із наданням відповідних копій таких доказів в додаток до заяви; підпис заявника (кредитора) та дату подання такої заяви.

У випадку, якщо такі звернення не призведуть до виплати членам виборчих комісій коштів у вигляді оплати їхньої праці чи такі звернення буде залишено без розгляду, то такі дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії чи ліквідаційної комісії можуть бути оскаржені до Центральної виборчої комісії та до суду.

При цьому, необхідно зауважити, що надсилання ліквідаційній комісії ОВК заяви про визнання кредитором, суттєво збільшує шанси кожного окремого кредитора, на задоволення в перспективі судом позову про стягнення на його користь боргу із оплати праці, як члена відповідної виборчої комісії.

Василь Купіна, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадської мережі ОПОРА у Чернівецькій області