За даними Єдиного державного реєстру судових рішень суди Чернівецької області ухвалили 38 постанов у справах про адміністративні правопорушення, які посягають на здійснення виборів та встановлений порядок його забезпечення.

Більша частина вказаної судової практики (27 постанов) стосується відповідаль­ності за розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно (ч. 2 ст. 21213 КУпАП).

Лишень щодо 9 осіб, які в основному не заперечували своєї вини, суди прийняли рішення про притягнення до адміністративної відповідальності.

Натомість, у 19 випадках суди повернули матеріали справ суб’єкту, що їх надіслав, для усунення недоліків у зв’язку із неналежним оформленням протоколу про адміністративне правопорушення. Основні підстави: не зазначено норми виборчого законодавства України, які було порушено, суть вчиненого правопорушення, час вчинення правопорушення та час, коли такий факт виявлено, свідків правопорушення, їх анкетні та адресні дані, та інше.

Відповідно до  ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Однак, після доопрацювання та повторного надсилання матеріалів адміністративного провадження до суду, їх суд знову повертає на доопрацювання із причин внесення виправлень чи додаткових записів до протоколу про адміністративне правопорушення (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81807536).

Дійсно пункт 7 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України 06.11.2015 №1376, не допускає закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, стосовно якої його складено.

Таким чином, неналежне оформлення протоколу про адміністративне правопорушення в перспективі може призвести до того, що суд закриє провадження у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення передбачених ст. 38 КУпАП або провадження у справі підлягатиме закриттю із звільненням особи від адміністративної відповідальності.

Варто зауважити, що в Узагальненні судової практики застосування судами України законодавства про відповідальність за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (статті 2127—21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення), та злочини проти виборчих прав і свобод (статті 157—160 Кримінального кодексу України), підготовленого Верховним Судом, стверджується, що статтею 284 КУпАП не передбачено ухвалення таких постанов, як направлення для усунення недоліків (належного оформлення) або для доопрацювання протоколу про адміністративне правопорушення.

Правильною слід вважати судову практику, коли у разі неналежно оформленого протоколу про адміністративне правопорушення та порушення положень статей 254, 256, 268 КУпАП, зокрема відсутності даних на підтвердження наявності складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247, ст. 284 КУпАП), провадження у справі підлягає закриттю із звільненням особи від адміністративної відповідальності (стор. 96 Узагальнення).

Отже, якщо місцеві суди врахують наведений висновок за вказаним Узагальненням Верховного Суду, то в перспективі у Національної поліції не буде права на помилку та, відповідно, повторне (після усунення недоліків) подання на розгляд суду матеріалів таких адміністративних справ.

Як підсумок, необхідно наголосити на тому, що неухильне дотримання вимог, визначених в ст. 256 КУпАП щодо оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, надасть змогу уникнути вказаних ризиків та притягнути правопорушників до адміністративної відповідальності.

Василь Купіна, Громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Чернівецькій області

Додаткова інформація: Проект ЄС “Виборча реформа задля підсилення впливу агентів змін та підтримки публічного діалогу” здійснюється Громадянською мережею ОПОРА спільно з Українським католицьким університетом та Європейським центром підтримки виборів. Його бюджет складає 628 000 євро і триватиме з січня 2018 року по квітень 2021 року.